Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота З дисципліни: «Системне програмування» На тему: «Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування» Вступ На перший погляд, різноманітність компіляторів вражає. Використовуються тисячі вихідних мов, від традиційних, таких як For ra і Pascal, до спеціалізованих, які виникають у всіх областях застосування комп’ютера. Цільові мови не менш різноманітні – це можуть бути інші мови програмування, різні машинні мови – від мов мікропроцесорів до суперкомп’ютерів. Деколи компілятори класифікують як однопрохідні, багато прохідні, виконуючі (load-a d-go), відлагоджуючі, оптимізуючи – в залежності від призначення і принципів і технологій їх створення. Не дивлячись на те, що основні задачі, що виконуються компіляторами видаються складними і різноманітними, по суті вони одні і ті ж. Розуміючи ці задачі, ми можемо створювати компілятори для різних вихідних мов і цільових машин з використанням одних і тих же базових технологій. В 50 х роках про компілятори ходила слава, що це програми, дуже складні в написанні (наприклад, перший компілятор For ra потребував 18 людино-років роботи). З того часу розроблені різноманітні систематичні технології вирішення багатьох задач, виникаючих при компіляції. Крім цього, розроблені хороші мови реалізації, програмні середовища та програмні інструменти. Завдяки цьому «солідний» компілятор може бути реалізований в якості курсової роботи з проектування компіляторів . 1. Огляд способів та методів проектування трансляторів 1.1 Модель аналізу-синтезу компіляції Компіляція складається з двох частин: аналізу і синтезу. Аналіз – це розбиття початкової програми на складові частини і створення її проміжного представлення. Синтез – конструювання необхідної цільової програми з проміжного представлення. В процесі аналізу визначаються і записуються в ієрархічну деревовидну структуру операції, задані початковою програмою. Часто використовується спеціальний вид дерева, що називається синтаксичним (або деревом синтаксичного розбору), в якому кожен вузол представляє операцію, а його дочірні вузли – аргументи операції. Багато програмних інструментів, працюючи з початковими програмами, спочатку виконують певний вид аналізу. Розглянемо приклади таких інструментів. Структурні редактори. Ці програми одержують як вхід послідовність команд для побудови початкової програми. Такий редактор не тільки виконує звичні для текстового редактора функції зі створення і модифікації тексту, але і аналізує текст програми, поміщаючи в початкову програму відповідну ієрархічну структуру. Тим самим він виконує додаткові задачі, що полегшують підготовку програми. Наприклад, редактор може перевіряти коректність введеного тексту, автоматично додавати структурні елементи (так, якщо користувач введе while, редактор додасть відповідне йому ключове слово do і запропонує ввести умовний вираз між ними) або переходить від ключового слова begi або лівої дужки до відповідного e d або правої дужки. Більше того, результат на виході такого редактора часто подібний результату після фази аналізу компіляції. Програми форматованого виводу для друку.

За допомогою цих інструментів програма аналізується і роздруковується так, щоб її структура була максимально ясною. Наприклад, коментарі можуть бути виділені спеціальним шрифтом, а оператори – виведені з відступами, що вказують рівень вкладеності в ієрархічній структурі операторів. 1.2 Компілятори Статичні перевіряючі програми. Дані інструменти зчитують програми, аналізують їх і намагаються знайти потенційні помилки без запуску програми. Такий аналіз часто дуже схожий на аналіз в оптимізуючих компіляторах. Наприклад, статична перевіряюча програма може визначити невиконання якоїсь частини початкової програми або використання деякої змінної до її оголошення. Так само можуть бути знайдені логічні помилки, наприклад спроби використання дійсної змінної як покажчик (із застосуванням технології перевірки типів). Інтерпретатори. Замість створення цільової програми в результаті трансляції інтерпретатор виконує операції, вказані в початковій програмі. Наприклад, для оператора присвоєння він може побудувати дерево розбору, а потім виконати операції, проходячи по його вузлах, Корінь дерева вказує на виконання присвоєння, так що інтерпретатор викличе підпрограму для обчислення виразу, що визначається одним із піддерев, а потім збереже його значення у виділеній змінній. Таке піддерево вказує підпрограмі, що вона повинна обчислити суму двох виразів. Рекурсивний виклик підпрограми приводить до обчислення значення, яке потім підсумовується і зберігається. Інтерпретатори часто використовуються для командних мов, оскільки кожен їх оператор є викликом складної програми, такої як редактор або компілятор. Так само і деякі мови «дуже високого рівня», типу APL, переважно інтерпретуються, оскільки є безліч атрибутів даних, таких як розмір або тип масиву, які не можуть бути визначені в процесі компіляції. Традиційно ми говоримо про компілятор як про програму, яка транслює початкову мову типу For ra в асемблер або машинну мову. Проте є і інші застосування технології компіляції. Так, аналізуюча частина в кожному з приведених нижче прикладів подібна аналізатору звичайного компілятора. Форматування тексту. Програма форматування тексту одержує на вхід потік символів, більшість з яких представляє текст, що виводиться, але багато символів означає абзаци, малюнки або математичні структури, наприклад верхні або нижні індекси. «Кремнієві» компілятори (Silico compilers). Такий компілятор має початкову мову, схожу із звичною мовою програмування. Проте змінні мови представляють не місце в пам'яті, а логічні сигнали (0 або 1) або групи сигналів в комутованих лініях. На виході такого компілятора виходить схема пристрою на відповідній мові. Інтерпретатори запитів. Дані інтерпретатори транслюють предикати, що містять оператори відношення і логічні оператори, в командах пошуку в базі даних записів, що задовольняють даному предикату1. 1.3 Контекст компілятора При створенні цільової програми, окрім компілятора, може бути потрібним і ряд інших програм. Початкова програма може бути розділена на модулі, що зберігаються в окремих файлах. Задача збору початкової програми іноді доручається окремій програмі – препроцесору, який може також розкривати в тексті початкової програми скорочення, так звані макроси.

Цільова програма, створювана компілятором, може зажадати додаткову обробку перед запуском. Компілятор, створює асемблерний код, який переводиться асемблером в машинний код, а потім зв'язується («лінкуєтся») спільно з деякими бібліотечними програмами в код, що реально запускається на машині. 2. Формальний опис вхідної мови програмування 2.1 Деталізований опис вхідної мови в термінах розширеної нотації Бекуса-Наура &l ; umber&g ;:= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 &l ;Big le er&g ;:= &l ;Small le er&g ;:= &l ;Co s a &g ;:= &l ;Ide &g ;:= &l ; ype&g ;:= I eger Bool &l ;Opera io а&g ;:= – &l ;Opera io m&g ;:= Mul Div Mod &l ;Opera io l&g ;:=!! && &l ;Compare&g ;:= == != Le Ge &l ;Cycle&g ;:= For &l ;Ide &g ; &l ;Co s a &g ; Dow o &l ;Ide &g ; Co s a &g ; &l ;Blok&g ; &l ;I pu &g ;:= I pu &l ;Ou pu &g ;:= Ou pu &l ;S a eme &g ;:= &l ;I pu &g ; &l ;Ou pu &g ; &l ;Equa io &g ; &l ;Equa io &g ;:= &l ;Ide &g ;:= {&l ;Ide &g ; &l ;Co s &g ; &l ;Ide &g ; &l ;Co s &g ;} &l ; Ide &g ; &l ;Co s &g ; &l ;Compare&g ; &l ; Ide &g ; &l ;Co s &g ; &l ;Blok&g ;:= S ar Fi ish &l ;Declara io &g ;:= Var &l ; ype&g ; &l ;Program&g ;:= 2.2 Опис термінальних символів та ключових слів Program – означає початок тексту програми, наступним описується ім’я програми; Var – блок опису змінних; S ar – початок тіла програми (циклу); Fi ish – кінець тіла програми (циклу); I pu – оператор вводу змінних; Ou pu – оператор виводу (змінних і рядкових констант). := – оператор присвоєння; For – початок циклу, наступним описується початкове значення відліку; Dow o – опис кінцевого значення відліку (крок циклу – 1); – операція додавання; – – операція віднімання; Mul – операція множення; Div – операція ділення; Mod – операція знаходження залишку від ділення; == – операція перевірки на рівність; != – перевірка на нерівність; Le – перевірка чи менше/рівно; Ge – перевірка чи більше/рівно; !! – операція логічного заперечення; && – кон’юнкція; – диз’юнкція; I eger – 32 ох розрядні знакові цілі; Bool – однобайтні логічні змінні; / – початок коментарів; / – кінець коментарів; &l ;&l ; – початок рядкової константи при операції виводу; &g ;&g ; – кінець рядкової константи при операції виводу; – розділювач між аргументами; ; – ознака кінця оператора; (– відкриваюча дужка; ) – закриваюча дужка; Як термінальні символи використовуються також усі індійські цифри (0–9), латинські букви (a-z, A-Z), символи табуляції, символ переходу на нову стрічку, пробіл та синтаксичні знаки (!,?, ,/, %,$,@,^, ). 3. Розробка транслятора вхідної мови програмування 3.1 Вибір технології програмування Необхідно вибрати ефективні методи розв’язку загальних задач, таких як розпізнавання лексем, синтаксичний розбір, семантичний аналіз та організація вводу / виводу, обчислення арифметичних виразів та організація вкладених операторів. Для реалізації лексичного аналізу в курсовій роботі використано метод перебору, тобто до чергової лексеми додається наступна буква, а тоді здійснюється пошук лексеми в таблицях ключових слів, та ідентифікаторів, якщо лексема не знайдена, тоді видається повідомлення про помилку.

Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики). М., 1968. Тода М., Шуфорд Э. Х. (мл.). Логика систем: введение в формальную теорию структуры // Исследование по общей теории систем. М., 1969. Томсон Дж. Предвидимое будущее. М., 1958. Трапезников В. Предприятие будущего // Известия, 1967, 18 мая. Трубецкой И. С. Основы фонологии. М., 1961. Труды по знаковым системам. Тарту, 1964. Тьюринг А. Может ли машина мыслить? М., 1960. ТюргоА. Р. Последовательные успехи человеческого разума //Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937 а. Тюрго А. Р. Рассуждение о всеобщей истории // Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937 b. Уемов А. И. Методы построения и развития общей теории систем //Системные исследования. Ежегодник 1973. М., 1973. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. Усова А. П. Воспитание общественности у детей в игре // Дошкольное воспитание. 1964 а. № 4. Усова А. П. Общественная жизнь детей в играх // Дошкольное воспитание. 1964 Ь. № 5. ФайнбургЗ. И. К вопросу о планировании компонентов личности // Человек в социалистическом и буржуазном обществе. Материалы симпозиума. Вып. 1. М., 1966. Федосеев П

1. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

2. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

3. Типовые технологические и гибкие производственные модули гибких производственных систем (ГПС) сборки и монтажа

4. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

5. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

6. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
7. Системное исследование и факторный анализ систем управления
8. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

9. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

10. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

11. Системне програмування та операційні системи

12. Системный блок (основные компоненты)

13. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

15. Отрывок из учебника по теории систем и системному анализу

16. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
873 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Калькулятор бухгалтерский "Casio" MX-12B, 12 разрядов.
Тип электропитания: комбинированное. Количество строк дисплея: однострочный. Тип дисплея: монохромный. Кол-во элементов питания:
462 руб
Раздел: Калькуляторы
Простыня детская трикотажная круглая на резинке Bambola, цвет универсальный.
Простыня подходит для круглой кроватки. Ткань: кулирка, хлопок 100%. Размер: 75х75 см. В ассортименте, без возможности выбора.
341 руб
Раздел: Для новорожденных

17. Системный интерфейс Compact PCI и его архитектура Compact PCI модулей центральных процессоров фирмы INOVA

18. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

19. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

20. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

21. Принципи розробки та оцінки державної політики України

22. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії
23. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
24. Переваги та недоліки операційних систем Windows

25. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

26. Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

27. Розробка програмного продукту "Тестер"

28. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

29. Системний аналіз складних систем управління

30. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

31. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

32. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

Пазл "Историческая карта мира", 2000 элементов.
Коллекционный подарочный пазл из серии «Art collection». Сюжетом этого пазла стала старинная Карта Мира. Соберите пазл и почувствуйте себя
322 руб
Раздел: Пазлы (2000 и более элементов)
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый, 1.5 кв.м.
Мягкий пол включает четыре плитки-пазла эргономичной расцветки (две коричневые плитки, две — бежевые). Материал изделия — вспененный
1080 руб
Раздел: Прочие
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Характеристики компонентов волоконно-оптических систем передачи

34. Системный анализ в исследовании систем управления

35. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

36. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

37. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

38. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами
39. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом
40. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

41. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

42. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

43. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

44. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

45. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

46. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

47. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

48. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

Игра "Чокнутое ведро", интерактивная.
Игрушка придется по вкусу тем, кто любит активные игры в веселой компании. Вставляйте батарейки, нажимайте на кнопку и сошедшее с ума
2162 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch".
Кондитерский шприц «Mayer & Boch» поможет Вам быстро и легко приготовить печенья, пряники, разнообразные сладости, украсить готовые блюда
512 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Сушилка СБ2 для белья напольная, складная.
Размеры: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна 20 м. Вес: 3,36 кг. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная,
845 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Нейролінгвістичне програмування та стратегії моделювання успіху

50. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

51. Термодинамическое равновесие гетерогенных плазменных систем с существенной ионизацией компонентов

52. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

53. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

54. Розробка та використання механізму факторингових операцій
55. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту
56. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

57. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

58. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

59. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

60. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

61. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

62. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

63. Полная история танков мира

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Сетка для хранения игрушек в ванной комнате.
Сетка для хранения игрушек в ванной комнате на присосках. Удобное хранение игрушек для ванны и аксессуаров для ванны. Цвет представлен в
452 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Ночник-проектор "Звездное небо", синий.
Небольшой комнатный ночник, имитирующий звёздный свет, создаст романтичную обстановку на вечеринке, украсит любую спальню и мигание
352 руб
Раздел: Ночники
Швейная машинка, 2 скорости + 2 винта.
Швейная машинка работает на 4 батарейках типа "АА" или на сететвом адаптере переменного тока. Аксессуары: 4 бобины, 1 педаль, 1
2400 руб
Раздел: Швейные машинки

65. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

66. Цивільний та арбітражний процес

67. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

68. Конституцiя США та реальнi права громадян

69. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

70. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
71. Правовое обеспечение информациооных систем
72. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

73. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

74. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

75. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

76. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

77. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

78. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

79. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

80. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1101 руб
Раздел: Каталки
Эластичные мыльные пузыри "Прыгунцы", 80 мл.
Мыльные прыгунцы - самые весёлые прыгучие пузыри! Благодаря специальному составу мыльных пузырей после их выдувания они долго не лопаются,
313 руб
Раздел: Застывающие, эластичные
Подставка / точилка ножей, круглая, жёлтая, высокая (арт. K0002 (6)).
Подставка / точилка для ножей Pomi d'Oro c лезвием Kerano. Жёлтый круглый обрезиненный корпус. Графитовые стержни внутри. Kerano -
540 руб
Раздел: Точилки для ножей

81. Системная шина

82. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

83. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

84. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

85. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

86. Разработка системного программного обеспечения
87. Системный анализ
88. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

89. Теория Операционных Систем

90. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

91. Моделирование систем

92. Разработка тестового приложения "Компоненты меню Delphi"

93. Учебник по Perl для системного администратора

94. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

95. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

96. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

Ручка-стилус шариковая "Анастасия".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Спиннер трехлучевой, утяжеленный (синий).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
307 руб
Раздел: Спиннеры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
338 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. История операционных систем

98. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

99. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.