Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Разное Разное

Організіція видавництва

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
10 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
8 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти України Черкаський Інститут Управління РЕФЕРАТ на тему: Організація видавництва по курсу: Журналістика та видавнича справа ПЕРЕВІРИВ: ВИКОНАВ: викладач студент 5 курсу Зражевська гр. ММ-51 Борисов Дмитро Черкаси 1999 рік. ЗМІСТ 1. Вступ 2. Типи видавництв 3. Видавничі структури 4. Організаційні форми Вступ. Коли в минулому видавництва випускали в світ книжки, які вони самі вважали вартими прочитання або конче потрібними читачеві, і пропонували книгарям їхній асортимент, виходячи дуже великою мірою з власних уявлень, то тепер вони чимраз більше вважають себе активними учасниками ринку. Видавництва вивчають бажання, потреби та інтереси своєї клієнтури і намагаються спрямуванням і добором книжкової продукції, пропонованої! ринкові, задовольняти попит покупців. Певна річ, це не е щось зовсім нове. Завжди існували окремі видавництва та книгарні, які добирали свою продукцію та складали свій асортимент, орієнтуючись на потреби клієнтури, працювали для конкретних читацьких контингентів і задовольняли конкретний попит. Нове тут те, що чимраз більше видавництв намагаються знайти своє місце в ринку і припасовують свою програму та організаційну структуру саме до нього. На сьогоднішньому книжковому ринку відбилася низка й почасти нових факторів: 1. Конкуренція у виробництві споживчих товарів — отже, і в “книжковій промисловості” — стає дедалі жорсткіша. Надто багато виробників зазіхають на гаманець споживача. 2. Книжка для багатьох утратила свою самостійну цінність і зазнає дедалі гострішої конкуренції з боку інших засобів інформації та розваг. 3. Тиск витрат на підприємство — досить згадати хоча б плату за виробничі приміщення — непомірне зріс. 4. Попит дуже великою мірою вже задоволений. дійти до нових потенційних читацьких верств надто важко — а ще важче їх утримати. 5. Площа полиць у торговельних приміщеннях обмежена, і за цей “життевий простір” між видавництвами точиться затята боротьба. Все це веде до чіткої професіоналізації видавничої справи й кінець кінцем призводить до того, що підприємство може вирости, лише завдавши збитків конкурентам. До того ж дедалі більше зростає влада торгівлі над виробництвом: саме книгарі вирішують, яка продукція якого видавництва буде представлена в асортименті їхніх книгарень, і таким чином визначають успіх чи провал тієї або тієї назви чи видавничої програми. Існує дуже мало таких назв, котрі для книгаря е чимось обов'язковим і “мусять” бути в наявності,— а поза тим він лише заповнює певні тематичні царини, цікаві для його покупців. Він може знайти собі постачальника з оптимальними умовами здавання книжок на продаж, та ще й такого, що забезпечуватиме безперебійне співробітництво: сам стимулюватиме продаж і сприятиме підвищенню попиту, провадячи рекламні кампанії та популяризуючи свої книжки у пресі. Тут не йдеться про цілковите пристосуванство або інтелектуальну проституцію як мету підприємства. Книжки, отже й видавництва, розповсюджують ідеї, інформацію, розваги, прагнуть донести їх до якомога більшої кількості людей, та й мати від цього прибуток. Щоб досягти цих первісних цілей кожного підприємства, видавництва повинні щоразу визначати зумовлені обставинами завдання, перевіряти власні структури і хід організаційного процесу—отже, ставити перед собою такі запитання: 1.

Чого прагне досягти підприємство в середній чи далекій перспективі? 2. Чи організаційна структура видавництва націлена на здійснення такої мети? 3. Чи спрямована ця організація у всіх своїх ланках на ринок і чи може вона в умовах ринку діяти й реагувати по-новаторському, гнучко, оперативно, ефективно? 4. Чи відчуває себе видавництво, а відтак усі, хто там працює, підприємством, спрямованим на обслуговування потреб своєї клієнтури? 5. Чи забезпечує внутрішня координаційна структура швидке проходження інформації, чи сприяє вона ухваленню швидких і небюрократичних вирішень (наприклад, завдяки взаємодії елементів одного ієрархічного рівня)? 6. Чи доповнюють і підтримують один одного різні відділи видавництва, аби досягати спільної мети? 7. Чи діють усі відділи злагоджено, без тертя, чи, навпаки, через суперництво сили витрачаються марно? 8. Чи зацікавлені й заохочені співробітники у своїй діяльності, чи мають вони необхідні приміщення, чи місце їхньої роботи устатковане оптимально? Підприємство, котре не ставить перед собою повсякчас таких запитань і не робить у разі потреби необхідних висновків, швидко втрачає здатність маневрувати, здійснювати свої плани, а кінець кінцем, досягати ринкового успіху. Типи видавництв Можна приблизно визначити три типи видавництв, які потребують різної структури і організації: вузькоспеціалізовані видавництва; видавництва зі специфічною тематикою; видавництва для широкої публіки, або ж видавництва широкого профілю. Ці типи видавництв відрізняються один від одного специфікою адресатів своєї продукції, а відтак характером спрямованості на читача і ступенем залежності від торгівлі. Вузькоспеціалізоване видавництво працює для однієї гомогенної читацької групи, що, як правило, може бути точно визначена за II професійним інтересом до конкретного виду фахової літератури. Завдяки контактам видавництва з цією групою й перехресним зв'язкам у самій групі можна точно з'ясувати її потреби. Книжки вузькоспеціалізованих видавництв вирізняються тим, що вони дуже потрібні читачеві, і тому він не надто чутливо реагує на їхню ціну. Такі книжки читачі замовляють безпосередньо внаслідок прямого маркетингу, причому при розповсюдженні майже немає втрат, дізнаючись про них завдяки оголошенням та рецензіям у фахових журналах, присутності представників видавництв на конгресах і з'їздах фахівців, а також через нечисленні спеціалізовані книгарні фахової літератури. Переважає пряма реалізація. Торгівля відіграє якусь варту згадки роль тільки для тих вузькоспеціалізованих видавництв, чиє коло читачів вирізняється тісними зв'язками з книжковою торгівлею (наприклад, у царині університетської науки). Видавництва зі специфічною тематикою також можуть точно визначити потенційних покупців своєї продукції, знають їхні потреби І належно обслуговують їх. На відміну від вузькоспеціалізованого видавництва, таке видавництво звертається до гетерогенного читацького кола, яке визначається своїми потребами, інтересами чи належністю, скажімо, до певних релігійних, культурних або суспільних угруповань. Типові ділянки ринку для видавництв специфічної тематики — це так звані хобі, заповнення дозвілля, мистецтво, туризм, релігія.

Частину покупців видавництво може принадити до себе через спеціальні журнали або прямий продаж. Але для повного використання свого ринкового потенціалу таке видавництво має бути широко репрезентоване в торгівлі. По-перше — тому, що до великої частини своїх покупців воно маже дійти лише таким шляхом, а по- друге — тому, що його продукція не унікальна і її можна замінити продукцією безпосередніх конкурентів (наприклад, кулінарні книжки, путівники). До того ж покупець часто заходить у книгарню лише для придбання якої-небудь книжки на дану тему; тоді йому продають те, що е в наявності. Через це видавництва специфічної тематики дуже залежать від торгівлі. А втім, діапазон ступенів залежності тут вельми широкий. Приміром, видавництво, чия програма охоплює всі форми заповнення дозвілля, значно більше залежить від торгівлі, II підтримки, ніж видавництво, зосереджене лише на окремій частині цієї тематики і вужчій клієнтурі, наприклад, на літературі з водних видів спорту. Те саме слушне і щодо чутливості покупців до цін на книжки видавництва специфічної тематики: чим вища його компетентність для даного специфічного контингенту покупців, чим корисніші його книжки для споживачів, чим точніше профільованою і важче замінною є його продукція, тим вищі можуть бути ціни, які можна одержати за неї на ринку. Повністю залежить від прийнятності для торгівлі програма видавництва широкого профілю. Довідники та белетристика всюди знаходять покупців серед читацтва. За винятком небагатьох великих видавництв, які обслуговують книжковий ринок у щонайширшому асортименті, більшість видавництв широкого профілю націлюють свої плани на певні групи публіки, які можна точно окреслити. Видавництва визначають своє місце з допомогою аналізу різних груп клієнтури (наприклад, т. зв. “теорії життєвого стилю”) і знаходять, спираючись на ці дані, оптимальну форму зацікавлення своїх покупців. Тут також діє правило: чим ясніше профілювання, чим важче знайти заміну книжці, тим менша чутливість покупців до цін. У маркетинговій активності видавництва широкого профілю роздрібний маркетинг посідає найважливішу позицію. Лише та книжка може мати успіх, яка наявна в торгівлі всюди, а крім того, її всюди видно: на прилавку, у вітрині. Завдяки добрій викладці, люб'язній допомозі продавців та інтенсивній інформаційній політиці видавництво широкого профілю забезпечує собі підтримку з боку торгівлі. Зате воно гарантує книжковій торгівлі збут завдяки вміщенню відомостей про авторів та їхні книжки у всіх засобах інформації (реклама, робота з пресою і серед громадськості). Видавництво широкого профілю вирізняється, з одного боку, великими витратами коштів на розповсюдження, а з другого — великими витратами, пов'язаними з маркетингом, з високою чутливістю покупця до цін та з залежністю від торгівлі. Звичайно, не кожне видавництво можна цілком віднести до однієї з вищеназваних груп. Уже видавництво специфічної тематики є проміжною формою між вузькоспеціалізованим видавництвом і видавництвом широкого профілю. Але з типологічних схем видавництв із вельми різними напрямами діяльності можна для кожного видавництва вибрати й розвинути далі необхідні й оптимальні форми організації.

Його організатори — пловдивський КЛФ «XXI століття» — запросили на це свято і представників України. Гостями «Неохрону» були наші письменники-фантасти: Володимир Савченко, Ігор Росоховатський, Володимир Заєць, Борис Штерн, редактор республіканського НФ — щотижневика «Велике кільце» Євген Шкляревський. СТО КНИЖОК ОДНІЄЇ СЕРІЇ Цього року виповнюється чверть столiття вiдтодi, коли видавництво «Мир» започаткувало книжкову серію «Зарубіжна фантастика». Нині це — своєрідна бібліотека, яка налічує понад сто випусків. Серед них читач може знайти твори досить відомих у нашій країні А. Азімова, Р. Бредбері, Р. Шеклі, К. Саймака, С. Лема, А. Клерка, Ч. Олівера, а також менш знаних — К. Абе, С. Комацу, І. Кальвіно, Д. Буццаті й багатьох інших фантастів з різних континентів. Серед рекордсменів серії — польський фантаст, вчений-футуролог Станіслав Лем (4 книжки), американські фантасти Кліффорд Саймак (4 книжки), Айзек Азімов, Рей Бредбері та англієць Артур Кларк (по 3 книжки). До сотого випуску серії «Зарубіжна фантастика» — збірника «Ніч, яка вмирає» — увійшли твори, написані в жанрі фантастичного детективу

1. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

2. Світова організація торгівлі: цілі та функції

3. Туберкулёз органов дыхания

4. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

5. Система таможенных органов РФ

6. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России
7. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)
8. Контроль в системе органов государственной власти

9. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

10. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

11. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

12. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

13. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

14. Разделение властей в системе государственных органов

15. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

16. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

Настольная игра "Чехарда".
Цель игры проста и будет понятна даже самому нетерпеливому игроку - избавиться от всех карт на руке, собрав как можно больше сетов
341 руб
Раздел: Карточные игры
Терка многофункциональная "Mayer & Boch", круглая, 4 лезвия.
Материал: пластик, нержавеющая сталь 18/0. Цвет: белый. Цвет держателя для овощей: салатовый. Тёрка многофункциональная Mayer & Boch
588 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
319 руб
Раздел: Узоры

17. Правительство РФ - высший орган государственной власти

18. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

19. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

20. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

21. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

22. Правоохранительная деятельность таможенных органов
23. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
24. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

25. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

26. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

27. Видавництво "Мистецтво"

28. Орган

29. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

30. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

31. Злокачественные опухоли ЛОР-органов

32. Селезенка - орган иммунной системы

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1498 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
499 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина для игрушек Bony "Цветочная фея".
Красочная и вместительная корзина для хранения игрушек украсит интерьер детской комнаты. Корзина прочная, легко моется. Размер: 43х60 см.
527 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

33. Патология органов средостения

34. Общая характеристика и классификация органов чувств

35. Доброкачественные опухули женских половых органов

36. Пропедевтика: перкуторные границы органов

37. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи

38. Система нотариальных органов РФ
39. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)
40. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

41. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

42. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

43. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

44. Шпоры по правоохранительным органам (1999г.)

45. Деятельность следователя и дознавателя правоохранительных органов

46. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

47. Оценка органов управления оборудования

48. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

Ящик для игрушек, на колесах.
Этот удобный и яркий ящик для игрушек прекрасно подходит для приучения ребенка к порядку. С ним уборка в комнате станет увлекательной
796 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1820 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1297 руб
Раздел: Головоломки

49. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

50. Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами

51. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

52. Система органов прокуратуры

53. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

54. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
55. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии
56. Антибактериальная терапия при острых инфекциях ЛОР-органов

57. Герпес половых органов

58. Пороки развития половых органов у девочек

59. Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

60. Вены и микрососуды подслизистого слоя , стенки некоторых трубчатых внутренних органов

61. Кровоснабжение и иннервация опорно-двигательного аппарата и внутренних органов

62. Литература - Гинекология (воспалительные заболевания женских половых органов)

63. Організація приймання товару в аптеці

64. Профилактика заболеваний органов дыхания

Книга - ежедневник "Наполеоновские планы покорения Мира".
Оригинальный ежедневник, выполненный в дореволюционном стиле.
352 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Набор стопок "Крестики и Нолики".
Выпей победу до дна! Игровой набор со стопками «Крестики-нолики» - занимательный подарок и украшение интерьера, который поможет «отметить»
741 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Набор мебели "Маша и Медведь. Азбука 3" (стол-парта без подставки для ног + мягкий, моющийся.
В комплект входит стол и стул с мягким, моющимся сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками.
1489 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения болезней органов пищеварения

66. Лекции - Терапия (Вопросы из экзаменационных билетов по внутренним органам)

67. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

68. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

69. Організація праці

70. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
71. Орган в России
72. Баховские органные произведения для фортепьяно

73. Формирование органов местного самоуправления

74. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

75. Налоговый контроль на уровне низовых органов

76. Изучение органов растений

77. Создание и развитие системы репрессивных органов в советский период

78. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

79. Основы управления в органах внутренних дел

80. Билеты к экзамену по правоохранительным органам(часть 1)

Корзина для игрушек «Маша и Медведь».
Размер: 43х60 см.
858 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Доска магнитно-маркерная.
Отличный и незаменимый инструмент при проведении обучающих занятий, презентаций – магнитно маркерные доски. Применяются, как для письма,
363 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "Прятки, пираты".
Игра имеет 4 уровня сложности, включает в себя 48 заданий, буклет с ответами и правилами игры. Девиз: для ярких идей и веселых затей! Цель
1220 руб
Раздел: Игры логические

81. Билеты к экзамену по правоохранительным органам(часть 2)

82. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации

83. Орган дознания: понятие и проблемы

84. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в международной защите прав человека

85. Роль и место органов местного самоуправления в осуществлении охраны общественного порядка

86. Организация налоговых органов зарубежных стран
87. Женщины в российских органах власти
88. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

89. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

90. Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти с органами прокуратуры в области обеспечения законности

91. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда

92. Система органов власти субъектов Российской Федерации

93. Суд как орган судебной власти

94. Место Президента РФ в системе государственных органов

95. Компетенция органов нотариата в Российской Федерации

96. Правовое положение органов внутренних дел

Бидон алюминевый с плотно закрывающейся крышкой, 10 литров.
Бидон алюминевый, 10 литров, с плотно закрывающейся крышкой. Вес 1973 грамм.
1761 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Часы-будильник "Инопланетянин", желтый.
Часы для тех, кому сложно просыпаться по утрам. На корпусе часов Вы видите маленькие глазки-кнопки, они нужны для программирования
1183 руб
Раздел: Будильники
Мягкий пол универсальный, желтый, 33x33 см (9 деталей).
Универсальный мягкий пол собирается по принципу пазла и создает ровную поверхность в игровой комнате. Все элементы выполнены из
793 руб
Раздел: Прочие

97. Факторинг в поле зрения налоговых органов

98. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

99. 10 теми по психології і педагогіці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.