Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА ПОЛТАВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРСОВА РОБОТА З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА ТЕМУ: ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ студента І курсу групи ЮП-11 Заборовця Костянтина Георгійовича Науковий керівник: Білим М.І. Полтава 1999 ПЛАН:1 Вступ 2 2 Прінцип поділу влади 6 3 Органи законодавчої влади 9 4 Президент України 18 5 Органи виконавчої влади .22 6 Судові органи .24 6.1 Конституційний Суд України .24 6.2 Верховний Суд України 26 6.3 Вищий Арбітражний Суд України .30 Висновки 35 Література .36 ВСТУП Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механизмом держави. Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійсьнюють ії завдання і реалізують функції. З цієї точки зору соціальне призначення держави здійснюється ії механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які є різновидом державних організацій. Частина державних організацій (саме органи держави) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в суспільсьтві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремим спеціальним поняттям, яким є поняття апарату держави. Апарат держави – це система всіх державних органів, що організують здійснення завдань, виконання відповідних ії функцій у межах своєі компетенції. Апарат демократичної правової держави повинен відповідати деяким загальним рисам і принципам, зокрема: -організація практичного здійснення принципу народовладдя; -сувереність державної влади; -неухильне додерження принципу законності; -орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, особистості, -охорона прав людини і громадянина, реалізація принципу гуманізму; -забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспільстві (принцип соціальної справедливості); -організація здійснення державної влади згідно з принципом поділу влад, тобто ії діференціювання на законодавчу, виконавчу, судову гілки влади; -систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об’єднань, співпрацювання з ними -забезпечення пріоритету у механізмі реалізації влади методів переконання та виховання. Державний апарат є системою державних органів, а державний орган є первиною клитинкою державного апарату. Орган держави – це структурований і організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців (або депутатів Рад), який (орган) наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення.1 Наявність владних повноважень означає, що орган держави здатний встановлювати обов’язкові правила поведінки, тобто юридичні норми і індівідуальні акти і домогатись за допомогою встановлених законом засобів їх здійснення. Від кожного державного органу, взято окремо чи спільно з іншими, значною мірою залежить рівень розвитку і ефективність діяльності державного апарату в цілому.

Тому держава повинна піклуватись про те, щоб по відношенню до державних органів чітка визначалась сфера іх діяльності і компетенція, були упорядковані їхні взаємовідносини з недержавними органами і організаціями, насамперед, органами місцевого самоврядування, щоб державні органи являли собою відносно самостійні, професійні та відповідальні ланки державного апарату. Орани держави мають загальні і специфічні ознаки. До загальних ознак можна віднести: всі органи держави, що створюються відповідно до закону шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції; мають державно владні повноваження; діють у встановленому порядку; взаємопов’язані відношеннями субордінації; всі разом створюють одну цілісну систему, що називається апаратом держави. Спеціфичними рисами, тобто такими, що відокремлюють державни органи від недержавних і організацій, слід вважати: -формування їх безпосердньо державою чи населенням (виборцями) і здійснення державними органами свїх функцій від імені держави; -виконання кожним державним органом чітко визначенних, встановленому у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності; -наявність у кожного державного органу юридично закріпленої організаційної структури, територіального масштабу діяльності, спеціального положення, що визначає його місце і роль у державному апараті, а також порядок його взаємовідносин з іншими державними органами і організаціями; -надання державним органам повноважень державновладного характеру. Наявність державно-владного характеру є найбільш важливою ознакою державного органу, за якою існує можливість досить чіткого розмежування державних органів і державних організацій (підприємств, установ) від недержавних органів і організацій. В юридичній літературі описані різні принципи класифікації державних органів. Розрізняють, наприклад, такі види органів держави: а) за місцем усистемі державного апарату: первинні (створюються через вибори усім населенням або його частиною); вторинні (створюються первинними, походять від них і підзвітні їм); б) за змістом та напрямами державної діяльності: законодавчі органи, главу держави, органи державного управління чи виконавчо-розпорядчі органи, судові органи, контрольно-наглядові органи; в) за способом утворення: виборні, призначуванні, ті, що можуть успадковуватися; г) за часом функціонування: постійні, тимчасові; д) за складом: одноособові, колегіальні, е) за територією на яку поширюються їх повноваження: загальні або центральні, місцеві або локальні. Що стосується вищих органів державної влади України то до них відносяться: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий Арбітражний Суд України.1 ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ В раціонально влаштованій державі, якою є правова держава, влада здійснюється за допомогою спеціальних органів. Звідси різні галузі влади: законодавча, виконавчо-розпорядча і судова. Для того, що запобігти зловживанню владою і виникненню авторитарної, абсолютної влади, не зв'язаної правом, ці вітки не повинні з'єднюватися в руках одного органу, тобто повинні бути роздільні.

Розподіл влад таким чином є структуроутворюючим і функціональним принципом раціональної організації і контролю. Розмежування направлено на то, щоб утримати державну владу від можливих зловживань. Всі органи і вітки державної влади покликані бути хоронителями Конституції. Конституція повинна стояти над цими владами, а не влади над Конституцією. Розподіл влад виражається в розподілі компетенцій, в заємному контролі, в системі здержок і противаг, збалансованості, тобто рівновага досягається через процеси налагодження і взаємопогодження . Принцип розподілу влад має два аспекти. По-перше, це розподіл влади між самими органами держави. Hі одному з органів не належить вся державна влада в її повному об'ємі. Забороняється реалізовувати функції, що належать іншому органу. Таким чином в правовій державі відсутня яка- небудь необмежена влада, не зв'язана правом і принципами Конституції. Розподіл влади слугує засобом стримування влади держави в рамках принципів розвинутого суспільства, слугує механізмом захисту прав особи, закріплених в Конституції. Розподіл влад полягає і в тому, щоб ні один з органів не заняв авторитарно-абсолютного положення і не перевернув право і конституцію. Відомо сказане положення про те, що розподіл влад являє собою розподіл роботи в державному механізмі з ціллю раціоналізації і контролю. Розподіл влад - це не застигнутий стан відокремлених структур, а працюючий, діючий механізм, досягаючий єдності на основі складнолго процесу узгодження і спеціальних правових процедур, передбачених в тому числі і на випадок конфлікту і екстремальної ситуації. Загальний принцип єдності і розподілу влад конкретизується в залежності від примінення в різних історичних ситуаціях і положеннях. Єдність досягається через динамічну рівновагу, через певну напругу, співдопомогу і процес улагодження. Але при цьму обов'язкова умова: не повинно бути зосередження влади в руках однієї особи чи органу, інакше стануть не можливі взаємоконтроль, здержки і противаги, і отже, розподіл влад і правова держава. Законодавець пов'язаний принципами права і конституції, правами людини. Крім того він є під контролем народу. Важливе значення має орган конституційного нагляду. З його допомогою забезпечується конституційність усіх законів і підзаконних нормативних актів. В системі здержок і противаг, на випадок необдуманних, поспішних рішень законодавця, виправляючу роль грає глава держави (відкладне вето, в певних випадках назначення дострокових виборів і інші його повноваження). Без цього механізм розподілу влади буде недосконалим. Зтримування виконавчої влади, надалі, досягається за допомогою її підзвітності і відповідальності перед народним представництвом.1 Мова йде про політичну відповідальність, забезпечувану за допомогою вотуму недовіри. Важливу роль у боротьбі із зловживаннями виконавчої влади грає також інститут імпічменту. Виконавець не повинен підміняти не тільки законодавця, але і суддю. Hіхто не може бути суддею у власній справі. Тому громадянин в правовій державі повинен мати право подати в суд на будь-які дії виконавчої влади (як на окремих посадових осіб, так і на виконавчо-розпорядчий орган в ціло-му).

Полк Богдана Хмельницького одержав наказ від вищої української інституції рушити проти полуботківців. Я бачив, як рухалися сотні Богданівського полку проти полуботківців. Неохоче виконували богданівці наказ, але виконували — співчуття було на стороні відважних полуботківців. Разом з богданівцями рушили й росіяни. Побачивши наступаючих росіян, полуботківці почали відстрілюватись. Росіяни теж стріляли, але продовжувати наступ не рішилися. Впало кілька ранених. Перед полуботківцями з'явилися лави козаків Богданівського полку. Одночасно полуботківцям послано наказ від Українського Генерального Військового Комітету, щоби вони залишили місто і відійшли до своїх казарм. Перед заходом сонця залишали полуботківці місто. Так само, як і ранком, йшли вони грізно, врочисто. Вони виконали наказ вищої української влади. А слідом за відійшовшою колоною росіяни чіпляли знову трикольорові прапори на державних установах. На вимогу петербурзького уряду Український Генеральний Військовий Комітет видав наказ полуботківцям, щоб вони склали зброю і вирушили на фронт

1. Інститути державної влади Ізраїлю

2. Поняття принципу поділу державної влади

3. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

4. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

5. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

6. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни
7. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
8. Лiсовi ресурси Украiни

9. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

10. Приватизація як засіб припинення державної власності

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии

13. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

14. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

15. Державне регулювання комерційної діяльності

16. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Поняття та форми державного устрою2

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Державній бюджет України

20. Державний контроль

21. Державний заповІдник дунайськІ плавнІ

22. Державне і договірне регулювання оплати праці
23. Державне регулювання ринкової економіки
24. Виконавча влада

25. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

26. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

27. Влада і право

28. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

29. Державные задачи России в отечественной геополитической мысли накануне и после Первой мировой войны

30. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

31. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

32. Державне регулювання страхової діяльності

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

34. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

35. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

36. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

37. Державний фінансовий контроль в Україні

38. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
39. Розподіл прибутку державних підприємств
40. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

41. Атестація державних службовців

42. Державна служба в Україні

43. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

44. Державне право зарубіжних країн

45. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

46. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

47. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

48. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Державне регулювання фондового ринку в Україні

50. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

51. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

52. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

53. Державний апарат і законодавство ЗУНР

54. Державний лад Карфагену
55. Державний лад України в роки Другої світової війни
56. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

57. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

58. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

59. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

60. Значення державного боргу в державному бюджеті

61. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

62. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

63. Місце й роль судової влади

64. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

65. Обов’язки та права державних службовців

66. Організація захисту державної таємниці в Росії

67. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

68. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

69. Поняття конституційного і державного права

70. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
71. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням
72. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

73. Принципи розробки та оцінки державної політики України

74. Соціальна обумовленість державної служби

75. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

76. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

77. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

78. Уряд – основний орган виконавчої влади Польщі

79. Форми державного управління

80. Функції та принципи державного управління

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

81. Центральні органи виконавчої влади

82. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

83. Влада і право

84. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

85. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

86. Державний лад України при НЕП
87. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки
88. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

89. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

90. Запорізька Січ - зародок української державності

91. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

92. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

93. Олександр І: людина і державний діяч

94. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

95. Правобережні та західноукраїнські землі під іноземною владою

96. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

97. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

98. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

99. Україна під владою Літви і Польщі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.