Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Основні методи боротьби з інфляцією

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
57 руб
Раздел: Разное
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Група: 4 – 10 – 98 БУБ студент: Заболотний Олександр Едуардович адрес: м. Запоріжжя, вул. Миру, б. 10, кв. 18 телефон: 33 – 16 – 77 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: державне регулювання економіки за темою: основні методи боротьби з інфляцією факультет: дистанційне навчання спеціальність: БУБ відділення: бакалаврат Викладач консультант: Бугай В. З. МАУП 2000.Тема: Основні методи боротьби з інфляцією ЗМІСТВступ . 3 1. Сутність та ознаки інфляції 1.1 Сутність 1.2 Причини 1.3 Особливості кризи в Україні 62. Антиiнфляцiйна полiтика держави, методи боротьби з інфляцією 2.1 Методи антиiнфляцiйного оподаткування . .7 2.2 Скорочення податкiв у свiтi “концепцiї пропозицiї” 9 2.3 Регулювання цiн в умовах iнфляцiйноi нестабiльностi . .103. Антиiнфляцiйна полiтика України .13Висновок 4 Список літератури . 15 Вступ Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово- кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до тяжких соціально- економічних наслідків – за умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання. Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення швидкості росту цін 50% на місяць. Прикладом того є Німеччина 1920-1923 рр., Австрія 1921-1923 рр., СРСР 1921-1924 рр., Грeція 1943-1944 рр., Латиноамериканські країни 1970- 1980 рр. Інфляція в Угорщині після ІІ Світової війни була найвищою з усіх, відомих в історії світової економіки. Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягає в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати їй забезпечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими – економiстами стоїть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцiї у розвитку свiтової економiки. Одно з перших мiсць посiдає аналiз iнфляцiї та факторiв, що її обумовлюють. У процесi розвитку сучасної змiшаної економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього – вибiр адекватної макроекономiчної полiтики, що дозволяє запобiгти зростанню iнфляцiї мають особливе значення. Макроекономiчна теорiя дає достатньо чiткi рекомендацiї вiдносно умов й наслiдкiв подiбних рiшень. Жодна з вiдомих нинi ринкових економiчних систем не функцiонує стихiйно. Всi вони являються об’єктами державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацiї, що склалася у економiчнiй системi. Манiпулювання податками й розмiрами видаткiв бюджету, контроль за цiнами є одними з головних iнструментiв, за допомогою яких уряд може сприяти подоланню iнфляцiї.

В данiй роботi розглядаються питання, пов’язанi iз стримуванням iнфляцiйних процесiв в економiцi, а саме: питання державного регулювання й контролю за цiнами та антиiнфляцiйного пiдходу до оподаткування. За своiм змiстом робота роздiлена на такi частини: у першому розділі аналiз зосереджений на механiзмi iнфляцiї та на її наслiдках як у соцiальнiй, так i в економiчнiй сферах; другий розділ плану присвячено розгляду методiв державного регулювання цiн та стримування iнфляцiї за допомогою податкової системи країни; в останньому – третьому розділі дана характеристика реалiзацiї антиiнфляцiйної полiтики в Українi.1. Сутність та ознаки інфляції1.1 Сутність інфляції Від чого ж залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення товарного обігу? Передусім від суми цін товарів, що підлягають реалізації протягом певного періоду, скажімо року. Що більше товарів, тим більше потрібно грошових одиниць для їх реалізації. Кількість грошей в обігу залежить далі від швидкості обігу кожної грошової одиниці. Це пов'язане із тим, що одна і та ж сума грошей може обслугувати більше чи менше число актів куплi - продажу. Перевищення кількості грошових одиниць, що знаходяться в обігу, над сумою товарних цін і поява внаслідок цього грошей, не забезпечених товарами, означає інфляцію. Вона призводить до зростання цін на товари (явному чи прихованому). Тому індекс цін - це один із головних і найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини. Інфляція може бути викликана різними чинниками. Це і випуск зайвої кількості грошових одиниць, і відставання виробництва товарів від зростання платіжездатного попиту, і надходження на ринок товарів, що не користуються попитом. Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції має місце: 1. Знецінювання грошей по відношенню до золота. 2. Знецінювання грошей по відношенню до товару. 3. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти. Ще одне визначення інфляції ми можемо прочитати в сучасних американських підручниках: «Інфляція - це підвищення загального рівня цін. Це, зрозуміло, не означає, що підвищуються обов’язково всі ціни. Навіть в періоди досить швидкого зростання інфляції деякі ціни можуть залишатися відносно стабільними, а інші падати. Одне із головних хворих місць - це те, що ціни мають тенденцію підійматися дуже нерівномірно. Перші підстрибують, другі підіймаються понад помірними темпами, а треті зовсім не підіймаються.» Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Згадаємо, що індекс цін визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду. Темп інфляції для наданого року можна обчислити таким чином: відняти індекс цін минулого року із індексу цін цього року, поділити цю різницю на індекс минулого року, а після цього помножити на 100. Індекс цін Індекс цін цього року – минулого року Темп інфляції = -------------------------------------- х 100% Індекс цін минулого року Для того, щоб економіка не переживала інфляційних криз: 1.

Має бути постійна рівновага державного бюджету. 2. Центральний банк повинен вести ідеальну політику. 3. Державі не слід втручатися в розподіл прибутку. 4. Країну повинні населяти громадяни зі здоровою ринковою психологією, люди, позбавлені інфляційних очікувань. 1.2 Причини інфляції. Зростання цін може бути пов'язане з перевищенням попиту над пропозицією товарів, проте така диспропорція між попитом і пропозицією в багатьох випадках не є інфляцією. Приклад: енергетична криза 70х в США, коли нафтовидобуваючі країни підняли ціни на нафту в десятки разів, а на інші товари й послуги ціни зросли в одночас на 7-9%. До найважливіших iнфляційних причин зростання цін можна віднести наступні: 1. Диспропорційність - незбалансованість державних видатків і прибутку - т. з. дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається за рахунок використання "друкарського верстату", що призводить до збільшення грошової маси і як наслідок - інфляція. 2. Iнфляційно небезпечні інвестиції - здебільшого мілітаризація економіки. Військові асигнування ведуть до утворення додаткового платіжездатного попиту, а як наслідок - збільшення грошової маси. Надмірні військові асигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші. 3. Відсутність чистого вільного ринку і досконалої конкуренції як його частини. Сучасний ринок в чималій мірі огополiстичний. Оскільки огополiст зацікавлений в скорочуванні виробництва і пропозиції товарів створюється дефіцит використовуваний їм для підтримки чи підняття ціни на товар. 4. Імпортована інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритостi економіки і утягнення її в світогосподарські зв'язки тієї чи іншої країни. Можливості для боротьби у держави досить-такi обмежені. Засіб ревальвації власної валюти, що інколи застосовується в таких випадках, робить імпорт більш вигідним, одночасно ускладнюючи експорт. 5. Iнфляційні очікування - виникнення в інфляції самопідтримуючого характеру. Населення і господарські суб'єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати і запасається товарами наперед, очікуючи на їх швидке подорожчання. Виробники ж побоюються підвищення цін з боку своїх постачальників, які водночас закладають в ціну своїх товарів прогнозоване ними зростання цін на комплектуючі і розгойдують отим самим маховик інфляції. Живий приклад таких iнфляційних очікувань ми можемо спостерігати у своєму повсякденному житті. Причину інфляції треба також шукати в трьох видах монополій: 1. Державна монополія на емісію грошей. 2. Профспілкова монополія. 3. Монополія великих фірм на визначення ціни і власних витрат. Ці три види монополій пов'язані між собою і кожна з них може порушувати баланс попиту і пропозиції. Причини інфляції можуть знаходитись і поза держави, тоді їх треба шукати в світовій торгівлі. Слід також зазначити, що два найважливіших джерела інфляції, зумовленої зростанням витрат - це збільшення номінальної зарплати і цін на сировину і енергію. 1.3 Особливості кризи в Україні Інфляція - це своєрідний податок, яким держава шляхом випуску нічим не забезпечених паперових грошей обкладає грошові засоби в національній валюті юридичних і фізичних осіб.

Зависит от вирулентности микроба, а также восприимчивости заражаемого организма. ПАТОКА - продукт, получаемый осахариванием (гидролизом) крахмала (главным образом картофельного и маисового) разбавленными кислотами с последующим фильтрованием и увариванием сиропа. Применяется в кондитерском и консервном производствах, входит в состав аппретов. ПАТОЛИЧЕВ Николай Семенович (1908-89) - российский политический деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1978). В 1956-58 заместитель, 1-й заместитель министра иностранных дел СССР. В 1958-85 министр внешней торговли СССР. Член ЦК КПСС в 1941-86. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ - область медицины, изучающая причины и механизмы развития болезней и патологических процессов в основном путем исследования характерных для них морфологических изменений органов, тканей. Основной метод - вскрытие трупа. Как научная дисциплина сформировалась в 19 в. после трудов Дж. Б. Морганьи (2-я пол. 18 в.), М. Ф. К. Биша, К. Рокитанского, Р. Вирхова. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ - область медицины, изучающая закономерности возникновения, течения и исходов болезненных процессов и компенсаторно-приспособительных реакций в больном организме

1. Основные методы обследования больного

2. Психотерапия, основные методы

3. Основные методы и содержание профориентационной работы

4. Основные методы и пути минимизации финансового риска

5. Основные методы психологических исследований

6. Основные методы социологического опроса
7. Основные методы научного познания
8. Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

9. Основные методы регулирования внешней торговли

10. Основные методы исследования функционирования нервной системы беспозвоночных

11. Проблемы и основные методы социального обеспечения на примере муниципального образования

12. Основные методы производства волоконных световодов

13. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

14. Основные методы развития музыкальной памяти в музыкальной педагогике

15. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

16. Основные методы исследования готовности детей к школьному обучению

Молокоотсос в наборе с бутылочкой.
Грудное молоко - лучшая пища для вашего дорогого малыша. Молокоотсос в комплекте с бутылочкой предохранит от застоя молока в груди и
342 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Валик "Приятных снов".
Валик "Приятных снов" создан для страховки малыша, от переворота на живот во время сна или после кормления. Фиксирует положение
588 руб
Раздел: Подушки для кормления
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1018 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

18. Основные методы сбора первичной социальной информации

19. Прогнозирование критического давления. Основные методы прогнозирования

20. Основные методы предупреждения банкротства

21. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

22. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей
23. Основные задачи термохимии. Использование калориметрических методов для определения теплот растворения солей
24. Элементарное мышление, или рассудочная деятельность, животных: основные понятия и методы изучения

25. Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации

26. Методы начисления амортизации основных средств

27. Порядок и методы составления отчета о движении денег, аудит и анализ его основных показателей

28. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

29. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

30. Основные требования и методы логистики

31. Профилактика йоддефицитных заболеваний: основные направления и методы мониторинга

32. Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники"

Набор для очищения и массажа кожи лица "Наоми" (AS-0525B), 4 в 1.
Очищает, массирует и улучшает цвет лица. 4 насадки для комплексного очищения и массажа: • Нейлоновая насадка-кисточка. Предназначена для
907 руб
Раздел: Массажеры
Бизнес-организатор, на магните, розовый.
Материал: кожзам. Цвет: розовый. Размер: 18x13 см.
527 руб
Раздел: Органайзеры, наборы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1810 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

34. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

35. Групповая дискуссия – один из основных тренинговых методов

36. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

37. Аналитическая химия, ее предмет, задачи, значение и основные понятия. Организация аналитического контроля в государстве. Классификация методов анализа. Направления развития аналитической химии

38. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики
39. Учет амортизации основных средств и методы ее начисления
40. Метод конечных элементов

41. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

42. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

43. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

44. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

45. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

46. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

47. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

48. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

Светильник "Диско", малый, черный.
Оригинальный сувенир, используемый в качестве дополнительного декора помещения.
524 руб
Раздел: Необычные светильники
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Бумага "Creative color", А4, 80 г/м2, 250 листов, пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвет: голубой, желтый, розовый, зеленый, оранжевый. Количество листов: 250 (5 цветов по 50
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

50. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

51. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

52. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

53. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

54. Основные этапы формирования политической карты мира
55. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков
56. Добыча золота методами геотехнологии

57. Государственное регулирование экономики: формы и методы

58. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

59. Основные задачи сферы государственного регулирования

60. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

61. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

62. Предмет, метод, источники Административного права

63. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

64. Методы осуществления государственной власти

Светильник 3D "Спайдермен".
Представляем вашему вниманию новый пробивной настенный 3D светильник в виде головы "Спайдермена", пробивающего стену. При
890 руб
Раздел: Необычные светильники
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
455 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Клеевой пистолет UHU «Creative».
Быстро нагревающийся, удобно умещающийся в руке клеевой пистолет, являющийся более безопасным благодаря сниженной рабочей температуре и
1159 руб
Раздел: Клей бытовой

65. Метод гражданско правового регулирования

66. Основные направления внешней политики республики Беларусь

67. Формирование советской культуры: основные направления

68. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

69. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

70. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
71. Конституция - основной закон государства
72. Основные политические права и свободы граждан

73. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

74. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

75. Конституция, как Основной Закон РФ

76. ООН: история создания и основные направления деятельности

77. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

78. Налоговое право как основной институт финансового права

79. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

80. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

Умные кубики + тренажер для письма (русский язык).
Область применения: для игрового обучения в семейном кругу, в детском саду, на уроках в школе по родной речи, иностранному языку и
601 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Копилка-раскраска "Снеговик".
Копилка-раскраска "Снеговик" представляет собой глиняную фигурку всеми любимого новогоднего персонажа, которую необходимо
418 руб
Раздел: Копилки
Лента атласная, розовая (5 см).
Декоративная лента для перевязывания коробок с тортами, упаковки различных штучных покупок, завязывания воздушных шаров. Ширина: 5 см. Длинна: 30 м.
351 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

81. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

82. Основные причины и закономерности появления государства и права

83. Идеи правого государства и его основные признаки

84. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

85. Государство, его основные признаки и формы правления

86. Основные концепции правопонимания
87. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права
88. Финансовый контроль: формы, методы, органы

89. Эффективные методы изучения иностранных языков

90. Основные праздники Великобритании и США

91. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

92. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

93. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

94. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

95. Книга как основное средство документной коммуникации

96. Соцреализм как метод искусства

Подвеска музыкальная "Львенок".
Музыкальная подвеска — одна из первых игрушек малыша. Потяните за кольцо вниз, и "Львенок" начнет издавать приятную мелодию, а
336 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 18 цветов.
627 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
920 руб
Раздел: Одеяла

97. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

98. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

99. Методы исследования литературы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.