Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Використання діаграм при обробці табличної інформації

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см.
22 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУБЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ТЕМУ: Використання діаграм при обробці табличної інформації Виконала: учениця групи № 16 Усяєва Катерина Володимирівна Перевірив викладач: Паливода Тетяна Ігорівна Майстер в/н: Фарисей Андрій Анатолійович Лубни 2007 Зміст Вступ Призначення програмного забезпечення Висвітлення тем Приклади застосування Висновки Список використаної літератури Вступ Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Сучасний стан розвитку суспільства характеризується різким зростанням інформаційних потоків не тільки в засобах масової інформації, але й у сфері виробництва, науки, культури. Комп’ютер та Інтернет було визнано одним з найбільш значних досягнень людства у ХХ ст. За цими двома термінами інформатики стоїть фантастичний здобуток сучасної науки, технології та бізнесу, який не лише докорінно реорганізував структуру основних сфер діяльності людини, а й змінив її світогляд та спосіб життя. Те, що недавно вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області комп’ютерних технологій, стало реальністю. Комп’ютерні технології застосовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банківській справі, у податкових інспекціях. Проникають комп’ютери і у сферу управління, починаючи від державного рівня і закінчуючи рівнем міста, села. Тепер практично неможливо уявити собі сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох спеціальностей. В цих умовах продовжує зростати попит на комп’ютерних спеціалістів, особливо на молодих спеціалістів високої кваліфікації. Великою популярністю користуються спеціалісти з комп’ютерної верстки, комп’ютерні художники і дизайнери, спеціалісти з комп’ютерних мереж. Як сказав Конфуцій: „Одна картинка варта тисячі слів”. Враховуючи важливе значення інформатизації, у школах, у закладах професійно-технічної освіти, вузах до навчальних програм було введено курс інформатики. Даний курс має свої особливості порівняно з іншими дисциплінами. Це зумовлено надзвичайно швидкими темпами розвитку комп’ютерної техніки. Моделі комп’ютерів, які ще вчора вважалися останнім досягненням техніки, сьогодні стають морально застарілими. Зважаючи на цю обставину, автори намагалися висвітлювати принципові моменти, основні тенденції розвитку інформаційної техніки, показавши перспективи розвитку. За допомогою комп’ютерів здійснюється переклад різними мовами, керування пристроями, складними виробничими процесами і технологіями, контролюється склад і якість різних виробів. На сьогоднішній день складні розрахунки і обчислення здійснюються на комп’ютері. У результаті вивчення дисциплін, проходження виробничого навчання учні повинні наповнити курс конкретним змістом. Особливо це стосується програмних продуктів, які вже зарекомендували себе і широко застосовуються у повсякденній практиці.

Призначення програмного забезпечення Як вже зазначалося, одним з основних принципів побудови комп’ютерів є принцип програмного керування, який означає, що комп’ютер розв’язує задачу в автономному режимі під керуванням програми, тобто послідовності команд, яку склали заздалегідь і записали у пам’ять комп’ютера. Комплекс програм, призначений для забезпечення роботи комп’ютера називається програмним забезпеченням комп’ютера. Табличний процесор Excel дає змогу подавати табличні дані в більш наочній та зручній для сприйняття формі. Таку форму використовують для функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин, а також з метою виявлення тенденцій змін якого-небудь параметра в часі. Інформація, записана за допомогою діаграм і графіків, має більшу наочність і зручна для сприйняття. Діаграмами і графіками зручно ілюструвати функціональну залежність однієї величини від іншої, виявити тенденції зміни певного параметра в часі, порівнювати характеристики різних величин і вплив певних чинників на протікання певних процесів. Можливості табличного процесора були б неповними, якби вони обмежувалися здатністю швидко виконувати певні обсяги обчислень. У багатьох випадках подання даних у вигляді діаграм або графіків дає змогу ефективніше аналізувати підготовлені таблиці та проведені розрахунки. За допомогою Excel можна будувати 14 стандартних типів діаграм, кожна з яких має ще кілька різновидів. Будь-який тип діаграми відображає залежність однієї чи кількох величин від іншої. Для підготовки діаграм необхідно мати хоча б одну послідовність даних певного типу. Більшість діаграм мають дві осі – горизонтальну Х та вертикальну Y. Створення будь-яких типів діаграм розпочинається з виділення діапазону даних, що підлягають відображенню та програми „Майстер діаграм”, яка практично повністю автоматизує цей процес, залишаючи за користувачем тільки введення даних і прийняття елементарних рішень. Початковий діапазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє виділення пояснюється тільки прагненням здобути зразок діаграми вже після вибору її типу та вигляду. При правильному призначенні початкового діапазону Майстер діаграм здатний сформувати її практично за перший крок його роботи. При цьому багато параметрів призначаються ним за замовчуванням. Висвітлення тем Складний процес побудови діаграм в Excel автоматизується за допомогою спеціальної програми – Майстра діаграм. Для побудови діаграми на активному листі слід натиснути кнопку Майстра діаграм на панелі інструментів Стандартная. Курсор при цьому перетворюється в мініатюрну діаграму. Натиснувши ліву кнопку миші, слід тягнути курсор доти, доки рамка під діаграму не набере потрібного вигляду. При відпусканні кнопки миші з’явиться діалогове вікно Майстра діаграм: Майстер діаграм створює діаграму за 4 етапи, причому на кожному етапі вищезазначене діалогове вікно має різний вигляд. Для створення діаграми на новому листі слід виконати команду Вставка /Диаграмма/ На новом листе. В книзі створюється новий лист діаграм з іменем Диаграмма , у верхньому рядку якого виводиться панель інструментів Диаграмма, в якій є кнопка Мастерд диаграмм.

При натискуванні цієї кнопки на екран виводиться вікно діалогу Мастер диаграмм. Для кожного кроку виводиться своє діалогове вікно, в якому задаються параметри побудови діаграми. Діалогове вікно, що виводиться на екран на цьому етапі, має дві вкладки: Стандартні та Нестандартні типи діаграм. До стандартних діаграм належать: гістограма та графік, а також гістограми від лінійчатої до пірамідальної. Нестандартні діаграми є різновидом стандартних і відрізняються від них передусім колірною гамою. На вкладці Стандартна у списку Тип користувачеві запропоновано вибрати один з таких типів. Вибравши тип та вигляд діаграми, користувач може переглянути її зразок та оцінити його. Для цього потрібно ініціювати параметр „Просмотр результата”. Зразок нестандартної діаграми відображається у вікні відразу ж після вибору її типу. Наприклад виберемо тип Гістограма на вкладці Стандартные і вигляд, що відображає розвиток процесу в часі або за категоріями: Для переходу до наступного кроку натискають кнопку Далее. На вкладці Вид праворуч приведений зовнішній вигляд різновидів діаграм даного типу, який можна вибрати, клацнувши на ньому мишею. Натиснення кнопки Далее здійснює перехід до наступного етапу побудови – вибору рядка і діапазону даних електронної таблиці, що будуть відображені на діаграмі. При цьому відкривається діалогове вікно „Мастер диаграмм: Источник данных диаграмм” із двома вкладками „Диапазон данных” і „Ряд”. За замовчуванням на вкладці Диапазон данных відображається виділений блок і придатне за змістом, з точки зору Excel, розташування даних. Вкладка „Диапазон данных” забезпечує: введення або зміну діапазону даних, необхідних для побудови діаграми; вибір способу формування рядів діаграм за рядками або стовпцями виділеного діапазону; відображення сформованого зразка, перехід до чергового кроку або повернення до першого. Діапазон даних, який може включати заголовки стовпців і рядків вводиться у поле „Диапазон” вручну або вибором його початкової та кінцевої комірок у самій таблиці: Мастер диаграмм: источник данных диаграммы ? Х Диапазон данных Ряд Якщо діалогове вікно закриває таблицю, то його потрібно стиснути до розмірів поля „Диапазон”, клацнувши лівою кнопкою миші на кнопці мінімалізації з червоною стрілкою. Адреси комірок діапазону – абсолютні (з ознакою $), що включає зміну при будь-якому переміщенні діаграми в межах робочого листа. Розглянемо типову структуру діаграми на прикладі найпростішої діаграми, де відображено щомісячні платежі за трьома кредитами у першому кварталі поточного року. Гістограма має вигляд стовпцевої діаграми, що містить загальний заголовок, осі Х та Y, а також легенду з мітками. За бажанням користувача легенда може розміщуватись праворуч, ліворуч, зверху, у правому кутку, або знизу діаграми. У гістограмі число стовпців у групах визначається кількістю змінних. Стовпці груп, що відповідають одній змінній, штрихуються однаково; їхня висота пропорційна значенню змінних. Кількість груп стовпців дорівнює числу значень змінних. Категоріями гістограм є різні часові періоди. Тому Майстер діаграм за замовчуванням використовує заголовки стовпців як мітки осі Х, а заголовки рядків – для ідентифікації змінних.

Окрім того, на порушення плану-графіка приймання об’єктів, озброєння, майна і техніки від Чорноморського флоту, підписаного міністрами оборони України та Росії, акти прийому-передання цих об’єктів підписала гідрографічна служба ЧФ в односторонньому порядку. В той час гідрографічна служба ЧФ була регіональним координатором у системі навігаційних попереджень на Чорному морі, тому була зобов’язана збирати інформацію з найрізноманітніших джерел і доводити до мореплавців, а не відмовлятися в односторонньому порядку від використання її. Питання про взаємодію в обміні такою інформацією з гідрографічною службою України керівництво гідрографічної служби ЧФ не вирішило. Це, зрозуміло, ускладнило відносини. В процеси поділу активно втручалася ще й Державна Дума Російської Федерації, яка своїм рішенням знову намагалася накласти мораторiй на поділ ЧФ. Однак Президент Росії повернув у Держдуму закон “Про призупинення одностороннього скорочення і про забезпечення утримання Чорноморського флоту”, оскільки при повторному голосуванні за нього проголосувало менше двох третин від загального числа депутатів

1. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

2. Чутливість деяких патогенних мікроорганізмів до антибіотиків цефалоспоринів ІІІ покоління

3. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

4. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

5. Пути повышения результативности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в растениеводстве (на примере ООО "Прогресс-Агро" Песчанокопского района Ростовской области)

6. Обоснование экономической эффективности перехода на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур (на примере ООО «Багаевск-Агро» Багаевского района Ростовской области)
7. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда с персоналом ООО "АГРО+"
8. Учет расчетов сельхозпредприятия с бюджетом по НДФЛ (на примере ООО "ДВВ-АГРО" Кущевского района Краснодарского края)

9. Побудова діаграм в Microsoft Exsel

10. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

11. Фазові рівноваги та діаграми стану

12. Бизнес-план на примере ООО "Прогресс Агро"

13. Обоснование перспективных путей повышения финансовых результатов в животноводстве (ООО "ПРОГРЕСС-АГРО")

14. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

15. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

16. Сучасні форми та системи оплати праці

Трусики "Merries", М, 6-10 кг, 58 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1393 руб
Раздел: Обычные
Набор ножей "Presto" (5 предметов), зеленый.
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластика, благодаря которым будет верно Вам служить не один сезон. В состав набора
377 руб
Раздел: Кухонные наборы
Игровой набор из картона "Фазенда" (сборный домик с героями).
Это простой по конструкции игровой домик, но он полон сюрпризов. Его в ручную расписанные стены можно рассматривать часами — и снова
458 руб
Раздел: 3D модели из бумаги

17. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

18. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

19. Бізнес-план підприємства

20. Розробка бізнес-плану МПП СОФ

21. Сутність та зміст сучасного менеджменту

22. Сучасні технології менеджменту
23. Бізнес
24. Основні правові системи сучасності

25. АПК в сучасних умовах господарювання

26. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

27. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

28. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

29. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

30. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

31. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

32. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Набор посуды Disney "Принцессы".
Предметы набора оформлены красочными изображениями Принцесс, героинями Уолта Диснея. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор "Чудеса на кухне".
Набор содержит 6 специально спланированных экспериментов. Создай электричество с помощью вилки и лимона, заставь лампочку светиться.
960 руб
Раздел: Прочие
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
353 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

34. Проблеми використання роботів /Укр./

35. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

36. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

37. Використання фотографічних методів

38. Освоєння космосу: історія та сучасність
39. Місце товарної біржі в сучасній економіці
40. Особливості кредитування малого бізнесу

41. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

42. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

43. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

44. Сучасні види страхування в Україні

45. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

46. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

47. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

48. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1199 руб
Раздел: Прочие
Фильтр для кофеварки бумажный "Topperr №4", неотбеленные, 100 штук.
Бумажные фильтры для кофе неотбеленные. В упаковке: 100 штук.
377 руб
Раздел: Прочее
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
478 руб
Раздел: Чернографитные

49. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

50. Сучасний стан сільского господарства України

51. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

52. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

53. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

54. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
55. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання
56. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

57. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

58. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

59. Сучасне діловодство

60. Сучасні моделі управлінського обліку

61. Аналіз ефективності використання основних засобів

62. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

63. Цивільна оборона в сучасних умовах

64. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Ланч-бокс из нержавеющей стали, 1800 мл (голубой).
Ланч-бокс имеет герметичную конструкцию и складные ручки для удобства переноски, он идеален для пикников и путешествий. Вы можете носить в
540 руб
Раздел: Наборы
Мозаика сфера, 50 фишек.
Размер игрового поля: 24х35 см. Диаметр фишки: 40 мм. Материал: полипропилен.
310 руб
Раздел: Пластмассовая
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
622 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

66. Глобальні проблеми сучасності

67. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

68. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

69. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

70. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
71. Поняття національного доходу та його використання
72. Правовий захист використання земель

73. Правовий режим використання і охорони надр України

74. Правові форми використання земель

75. Релігія і церква в сучасній Україні

76. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

77. Сучасні принципи державного управління

78. Функції сучасної держави

79. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

80. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

Магнитные истории "Учим время!".
Ребенок примерно до 7 лет мыслит наглядно-образно. Осознать то, что нельзя увидеть, услышать и потрогать, для него очень сложно. Поэтому
490 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сумка-тележка хозяйственная "Baudet".
Размер: 95х35х16,5/30 см. Габариты платформы: 30x20 см. Цвет: в ассортименте. Материал: сталь, полиэстер 600D, EVA. Объем: 33 л. Вес: 1,5
845 руб
Раздел: Сумки на колесах, чемоданы
Кармашек в шкафчик Антей "Бабочки", 25х60 см.
Ваш малыш вырос и ходит в детский сад! Его вещи будут всегда на своем месте в шкафчике в детском саду, если у него есть "Кармашек в
595 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

81. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці

82. Норми сучасної української мови у спілкуванні

83. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

84. Особливості використання ідіом

85. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

86. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах
87. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів
88. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

89. Сучасна українська літературна мова

90. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

91. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

92. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

93. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

94. Вивчення сучасної української літературної мови

95. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

96. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

Мышь для ПК "Золотой слиток".
Оригинальная проводная оптическая мышь с колесом прокрутки выполнена в виде слитка золота. Упаковка - черный картон.
569 руб
Раздел: Компьютерные клавиатуры, мыши и коврики
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
567 руб
Раздел: Классические игры
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
793 руб
Раздел: Пеленальные столики

97. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

98. Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу

99. Використання стандартних програм Windows

100. Використання функції "слияние" в Microsoft Word


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.