Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Трипільська культура

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ПЛАН: 1. Енеолітична епоха; 2. Ранньотрипільські племена; 3. Середньотрипільські племена; 4. Пізньотрипільські племена; 5. Загальне. Енеоліт -мідно-кам`яна епоха , що була перехідною від кам`яного віку до епохи бронзи . Це був якісно новий період розвитку продуктивних сил та виробничих відносин первісного суспільства ,час дальшого вдосконалення відтворюючих форм господарства – землеробства та скотарства. На зміну премітивному ,мотичному землеробству неолітичної епохи прийшло значно продуктивніше землеробство з використанням рала і тяглової сили. Дальший розвиток енеолітичними племенами скотарства зумовив потребу його спеціалізації за окремими галузями; з`явилося вівчарство та конярство. Поряд з традиційним домашним ремеслом виникли спеціалізовані галузі общинного ремесла,продукція якого йшла на задоволення потреб первісної общини вцілому.Яскравим показником розвитку енеолітичних племен є те , що вони освоїли нову сировину, оволоділи першим металом – міддю.Добування міді ,особлива технологія її обробки викликали до життя нову галузь виробничої – первісну металургію міді. Зростання загального обсягу суспільного виробництва сприяло нагромадженю общинного багатства, що в свою чергу відкривало великі можливості для міжплеменного обміну. Дальший розвиток суспільного виробнитства , поліпшення на його основі общинного доброботу ,стимулювавши зростання чисельності населення. Разом з тим збільшувалися розміри енеолітичних поселень та їх кількість. Значне зростання кількості поселень й відносне перенаселення викликали сегментацію енеологічних племен та їх розселення на нові землі. Все це не могло не позначитися вдосконалення суспільної організації енеолітичних племен. Енеоліт був періодом розквіту патріархальних суспільних та сімейних відносин, що зрештою спричинилося до формування велікіх ,спільних за пходженням, міжплеменевих обєднань, які займали значні тереторії.Відносне перенаселення при низькому рівні розвитку продуктивних сил зумовлювало виникнення міжплеменних сутичок та війн. Про це свідчитьяк зросла рухливість енеолітичних племен, так и появазначної кількості кам`яної та металевої зброї, спорудження перших укріплень. Великі зрушення в економічному та суспільному житті енеолітичного населення знайшли відповідне відображення і в складних ідеологічних уявленнях, а також у розміщенні тогочасного мистецтва. Енеолітична епоха,як і епоха неоліту, характерезується нерівномірністю господарського та суспільного розвитку тогочасного населення. Поряд із передовими племенами з енеолітичним укладом культури та побуту існували племена з відносно відсталим, неолітичним характером господарства та культури, що підтверджується різним рівнем їх матеріальної і духовної культури. В епоху енеоліту в лісостеповій та степовій смугах Правобережної України проживали землеробсько-скотарські племена трипільської культури , культур Гумельниця, лінійчастого посуду та кулястих амфор, у лісостеповій та степовій смугах Лівобережжя – рибальсько-скотарські племена неолітичної дніпро-донецької культури, а в пізніші часи- скотарські племена середньостогівської та ямної і скотарсько –землеробські племенакемі-обинської культур.

У північній поліській смузі сучасної тереторії України, як і в епоху неоліту, продовжувало жити мисливсько-рибальське населення. Отже, трипільська культура – археологічна культура часів мідного віку, пам`ятники якої вперше дослідив В.В. Хвойка біля с.Трипілля на Київщині в кінці 19 ст. Трипільська культура переважно розвивалася на Правобережній Україні і в Молдавії.Розрізняються 3 етапи трипільської культури: - ранній(4000-3600 р. до н.е.); - середній(3600-2800 р. до н. е.) ; - пізній (2800-2000 р. до н. е.) ; Спочатку носії трипільської культури жили в басейнах річок Пруту, Дністра та Пд. Бугу; згодом вони розселилися в Придністров`ї, на Волині, в Пд.-зах. Причорномор`ї. Ранньотрипільськіплемена Давньотрипільська культура дістала свою назву відс.Трипілля на Київщині (тут наприкінці минулого століття вперше виявлено археологічні пам`ятки цієї культури). Питання про походження трипільської культури ще остаточно не розв'язане. Існує кілька точок зору щодо її походження. Деякі вчені вважають, що трипільська культура виникла на основі місцевої неолітичної буго-дністровської культури. Інші дотримуються думки, що джерела трипільської культури слід шукати десь на Балканах або у Східному Середземномор'ї, звідки вона у більш-менш сформованому вигляді з'явилась у межиріччі Дністра та Північного Бугу. Найвірогід-нішим є погляд, згідно з яким трипільська культура виникла в результаті поєднання місцевих та прийшлих елементів. Безперечним е те, що вже у другій чверті IV тисячоліття до н. е. в Середньому Подністров'ї та на Південному Бузі проживало кілька племінних груп осілого трипільського населення. Всі вони в цілому характеризуються спільними рисами в культурі й побуті, відмінних від культури і побуту численних сусідніх племен раннього періоду енеоліту. Ранньотрипільські племена жили у поселеннях, які розташовувалися поблизу річок, на мисах перших надзаплавних терас. Селилися трипільці також і на високих берегах річок, там, де була джерельна вода. Родові поселення налічували по кілька десятків жител та господарських споруд, які розміщувалися кількома рядами або колами. У поселеннях жило кількасот чоловік. До найкраще досліджених належить ранньотрипільське поселення поблизу Луки-Врубловецької на Дністрі. На ньому виявлено сім жител-напівземлянок завдовжки 6—12 м та одну трикамерну напівземлян-кову будівлю завдовжки 43 м з 11 вогнищами. Ранньотрипільські племена будували житла двох типів: заглиблені житла, що нагадують дуже поширені в неолітичну епоху будівлі типу землянок, і наземні житла досить складної конструкції (вони найхарактерніші для трипільського населення). Підлога в них викладалася з глиняних обпалених вальків, обмазаних зверху глиною. Така підлога добре захищала житло від вологи. Наземні житла мали прямокутну форму. Їх глиняні стіни споруджувалися на дерев'яному каркасі. Найчастіше житло будувалося з двох або трьох кімнат, в яких складалася глинобитна піч. В кожному житлі проживало відповідно дві або три споріднені за походженням сім'ї. Провідними галузями господарської діяльності трипільських племен було землеробство та скотарство.

Завдяки застосуванню первісного рала підвищилась у порівнянні з неолітичною епохою загальна культура землеробства, виникла можливість перейти до перелогової системи землекористування, а також до впровадження^ярих та озимих посівів. Земельні угіддя трипільців знаходилися поблизу їхніх поселень. Оброблені первісним ралом землі засівалися твердою й м'якою пшеницею, ячменем та просом. Є всі підстави гадати, що трипільці вирощували також бобові і льон. Другою, тісно пов'язаною з землеробством галуззю господарства трипільців було скотарство — приселищне розведення переважно великої, а також дрібної рогатої худоби та свиней. Для випасу використовувалися пасовиська на плато, заплавних луках річок та їх приток. Продукти тваринництва йшли на задоволення потреб трипільців у м'ясі, молоці та шкірі. Крім того, вівчарство забезпечувало населення вовною. Велика рогата худоба використовувалась як тяглова сила на оранці, для перевезення врожаю, будівельних матеріалів тощо. Гончарна піч з поселення трипільської культури в с. Жванпях Хмельницької області. Ранньотрипільське населення, на відміну від трипільських племен пізнішого часу, значною мірою зберегло такі традиційно неолітичні форми господарювання, як рибальство та мисливство. Трипільці полювали на благородного оленя, козулю, кабана, рідше — на лося і тура, на різних хижаків (ведмедя, лисицю та ін.), гризунів (бобра, зайця, білку) та птахів. На кістяні та мідні гачки вони ловили в ріках веризуба, щуку, судака, сома та іншу рибу. Багатогалузеве господарство ранньотрипільських племен вимагало постійного виготовлення значної кількості різноманітних знарядь праці, мисливської зброї, а також предметів побуту. Основною сировиною (як і в неолітичну епоху) був кремінь та камінь з місцевих родовищ. Зростаюча потреба у різноманітних виробах зумовила великий попит на кремінну сировину, внаслідок чого у трипільських племен Подністров'я виникла окрема галузь виробництва, пов'язана з добуванням кременю. Свідченням цього є численні штольні, зокрема на Білій Горі поблизу с. Студениці в Середньому Подністров'ї. Видобутий кремінь перевозився до трипільських поселень, де працювали спеціальні майстерні по виготовленню крем'яних виробів. Хоч в епоху енеоліту первісна людина почала користуватися виробами з міді, потреба у виробах з кременю не тільки не зменшилася, а, навпаки, зросла. Трипільські каменярі виготовляли широкий асортимент крем'яних виробів, які застосовувались у різних галузях господарства, а також у побуті. До них належали крем'яні та кам'яні відбійники, ретушери, точильні камені, без яких не могла обійтися жодна кремене- та каменеобробна майстерня. Для обробки дерева, яке використовувалось у житлобудівництві, з каменю та кременю виготовляли сокири, долота, тесла, свердла, скобелі та інші знаряддя. Великим попитом у трипільських племен користувався серп. З кременю виготовляли невеликі пластини-вкладиші, які вставляли у вигнуту рогову або дерев'яну оправу. Різноманітні знаряддя праці виготовляли також з кістки, рогу, дерева та глини. Це були інструменти для обробки шкур, виготовлення одягу, для плетіння та в'язання.

Из истинной истории наших предков]. Отже,  пдстави вважати, що сторичне корння галлеян знаходиться в Галичин. Думаю, тепер ста зрозумлим, чому в глибинах народно пам'ят незгасимим  усвдомлення того, що Два Маря, Христос, Його соратники генетичне близьк галичанам, а значить,  укранцям. Звдси дея вибраност, святост укранського народу, його великих предкв, як заклали основи вропейсько цивлзац. На жаль, дехто з мох опонентв замсть того, щоб виявляти конструктивзм у пдход до ц складно теми, прагнення з'ясувати стину, займаються рзного роду пдтасовками, намагаються сказане мною довести до абсурду. Пробачити можна П. Загребельному, котрий вважа мене «або генм, або божевльним» на тй пдстав, що я буцм-то ¶суса Христа приписав до укранцв. Вн письменник, натура емоцйна  цим все сказано. Але ось що пише вчений: «Укранцями були об'явлен не тльки анти, а й творц древньо землеробсько трипльсько культури, як жили шсть  бльше тисяч рокв тому. Я вже не кажу про ту кричущу брехню, коли предками укранцв називають атлантв, а сам Христос об'являться укранцем на тй пдстав, що вн був родом з Галле, яку нбито населяли галичани»[Павленко Ю. В

1. Трансформація світогляду населення Давньої Русі після хрещення

2. Світогляд сучасного юнака

3. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

4. Християнський світогляд на язичницькі традиції в тексті "Слово о полку Ігоревім"

5. Конфуціанство в системі стародавньокитайського світогляду

6. Світогляд і філософія
7. Філософія і світогляд
8. Відображення традиційного українського світогляду в загадках

9. Світова організація торгівлі: цілі та функції

10. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

11. Мекка - серце ісламського світу

12. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

13. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

14. Наукова картина світу

15. Еволюція органічного світу по ерах

16. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

17. Історія соціально-економічної географії світу

18. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

19. Озера світу

20. Місце правової системи України серед правових систем світу

21. Типологічна класифікація мов світу

22. Приватне право країн античного світу
23. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства
24. Сім див світу

25. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

26. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

27. Політичні ідеї Стародавнього світу

28. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак

29. Уявлення про людину і структуру світу у буддизмі

30. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

31. Християнський храм як образна модель світу

32. Традиції та культура харчування народів світу

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Розуміння глобальних подій світу у модерній і постмодерній перспективі

34. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

35. Значення хімії для розуміння наукової картини світу

36. Екосистеми світу

37. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

38. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія
39. Навигационное вычислительное устройство НВУ-БЗ Ту-154Б
40. Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий

41. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

42. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

43. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

44. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

45. Обучение населения по ГО

46. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

47. Население Москвы и московского региона

48. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

49. Население мира

50. Динамика численности населения РФ

51. Депопуляция российского населения в конце 20 века

52. Рост населения, проблема продовольствия

53. Государственное регулирование доходов населения на Украине

54. Состав земель населенных пунктов
55. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора
56. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

57. Единый социальный налог и социальная защита населения России

58. Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения

59. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

60. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

61. Москвоведение: "Население"

62. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях

63. Общее сведения о больнице и показатели здоровья населения (республика Беларусь)

64. Депортация населения Северного Кавказа

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

65. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

66. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

67. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

68. Государственное регулирование занятости населения

69. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

70. Социальная защищенность различных слоев населения в России
71. Уровень жизни населения
72. Методические подходы, формы и методы регулирования занятости слабозащищенных слоев населения (молодежи)

73. История становления демографии и первые переписи населения в Великобритании

74. Основные направления социальной защиты населения России

75. Всероссийская перепись населения 2002г.

76. Окружающая среда и здоровье населения

77. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

78. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

79. Разработка бизнес-плана по оказанию общеобразовательных услуг населению

80. Занятность населения и проблемы ее регулирования в рыночном хозяйстве

Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные

81. Доходы населения: источники и структура (Украина)

82. Мировой рынок рабочей силы. Международные миграции населения

83. Миграция населения

84. Возрастная проблема в воспроизводстве населения мира

85. К вопросу о хозяйственном типе населения средней Катуни в скифское время

86. Александр Невский, Св.
87. "Пункты" Петра I о полномочиях Петербургской полиции и полицейской повинности населения
88. Перша світова війна. Причини та характер

89. Два подвига св. Александра Невского

90. Самолеты "ТУ"

91. Пассажирский самолет Ту-334

92. Проектирование и строительство собора св. Петра в Риме

93. Педагогическая культура сельского населения

94. Портрет доби українського бароко

95. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

96. «Ночевала тучка золотая...» (о метафоре)

Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки

97. По ту сторону строки

98. Партнерство во имя укрепления здоровья населения

99. Актуальные вопросы иммунизации: иммунизация взрослого населения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.