Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Україна на рубежі XXI століття

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
59 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИУкраїна на рубежі XXI століттяРоботу виконав: Микулин ЮрійЛЬВІВ 2009 Сучасний світ - надзвичайно складна, суперечлива, але цілісна система країн і народів, що утворюють земну цивілізацію кінця XX століття. У цій системі функціонує молода держава Україна. Український народ увійшов до світової системи не сьогодні, а принаймні тисячу років тому, коли існувала перша його держава - Київська Русь, зробив великий внесок у світову цивілізацію, збагатив її своєю самобутньою культурою, світобаченням, науковими відкриттями. Але якраз на зламі XX і XXI століть саме перед українським народом як ніколи гостро постала проблема виживання. Вона пов'язана з двома великими групами умов і чинників - локально-регіональними та глобальними. Локально-регіональні умови й чинники, які поставили українську націю на грань виживання, пов'язані з геополітичним положенням України - на великому пограниччі європейського Заходу і Сходу. В останні декілька століть це сприяло наростанню російсько-імперського експансіонізму та поступовому поглинанню України російською, в т. ч. і російсько-більшовицькою, імперією. Наслідком цього стала майже повна ізоляція українців від європейського духовного та інформаційного простору і часткове набуття ними рис, характерних для традиційних азіатських деспотій: покірного і пасивного сприймання своєї долі, яка програмувалася у метрополії; возвеличування свого рабського становища; агресивне ставлення до власних духовних коренів, що найбільш яскраво проявлялось у масовому винищуванні пам'яток історії та культури (на Правобережжі та Лівобережжі внаслідок цього майже повністю зникли пам'ятки українського (козацького) бароко); поява у психології комплексу неповноцінності, меншвартості, сорому за своє українське походження тощо. Ще на початку XX ст., коли Україна була поділена між двома імперіями - Російською та Австро-Угорською, великі вчені нашого часу - історик Михайло Грушевський та географ Степан Рудницький та ін. довели окремішність розвитку української нації, її духовно-культурну оригінальність, автономність, тобто давню закоріненість у рідну землю, природне середовище якої вплинуло на духовність, побут і господарську діяльність українців. На розлогих просторах східноєвропейського Лісостепу і Степу українство формувалося як древня землеробська нація. Незважаючи на надзвичайно складну історію і всупереч їй, українство вистояло, розвинулося і збереглося завдяки своїй духовній і матеріальній хліборобській культурі. Зайвий раз підтвердився закон: хто володіє хлібом, той володіє світом. Саме тому боротьба за український хліб була, з одного боку, боротьбою передусім українців за своє виживання, за свою землю, свою питому культуру, а з другого, жорстокою боротьбою проти українства, його культури, за панування над українською землею різного роду зайд. В цьому історичному герці українці довели, що вони с державним народом, державною нацією. По суті, українська державність ніколи не переривалася: вона перебувала у явній (Київська Русь, Козацька держава, Українські держави 1917-1920 рр., самостійна Україна з 1991 р) та прихованій формі (Литовсько-Руська держава, Гетьманщина, УРСР) тощо.

Навіть тоді, коли не існувало легітимних (узаконених) українських держав, країни-завойовники не могли викоренити українського державницького духу і діяльності, які час од часу вибухали у формі визвольних рухів і воєн. Історико-географічна послідовність, своєрідне кочування українських держав та їх відродження на етнічній території України з духовно-політичним ядром - Києвом свідчать лише про одне: питання про сучасне існування чи неіснування української нації і, звичайно, її держави с надуманим. Українці зробили надзвичайно великий внесок у культуру і господарство націй-сусідів, особливо російської і польської, починаючи від літописця Нестора (автора &quo ;Повісті временних літ&quo ;), релігійних та державних діячів Імперії (Феофан Прокопович, Петро Рутський), і закінчуючи конструктором космічних кораблів Сергієм Корольовим. Росія черпала з України інтелектуальний потенціал для свого розвитку і самоутвердження. Цікаво, що багато українців, &quo ;великих зодчих России&quo ;, думали, що зміцнюючи своєю працею імперію, вони прославляють Україну. Величезною в кілька тисяч кілометрів смугою від Слобожанщини і Донщини простяглася через усю Російську імперію аж до її далекосхідних рубежів українська землеробська колонія. Українці освоювали нові території не шляхом військової експансії, а мирною, передусім хліборобською, працею. В цьому виявилася глобальна місія українства: світовий український пояс оперезав Земну кулю через усю помірну зону, починаючи від осередку землеробського Трипілля і закінчуючи Зеленим Клином на сході та канадським Саскатуном на Заході. Землеробська в своїй основі матеріальна і духовна культура українців була надзвичайно сприятливою базою впровадження християнства з його загальнолюдськими морально-стичними цінностями добра, справедливості й любові. Україна стала осередком поширення християнства на сході Європи, а Київ - справжнім &quo ;третім Римом&quo ;. Як ніде в інших місцях, християнство органічно ввійшло в душу і свідомість народу як своя рідна, національна віра й обряд. Воно етнографізувалось і фольклоризувалось на український лад, а український менталітет ще більше облагородився християнським благочестям. Щоб вижити у складних умовах державного, економічного та духовного тиску з боку багатьох завойовників, українство випробувало різні союзи і спілки - військові, політичні, економічні та релігійні, найчастіше зі своїми безпосередніми сусідами. Історія засвідчує, що, по-перше, ці союзи ніколи не були довготривалими і вони здебільшого закінчувалися підкоренням України та втратою нею статусу рівноправного партнера, по-друге, лише орієнтація на власні сили давала Україні можливість вистояти І не згубити своєї ідентичності. Останнє повинне стати геополітичним імперативом подальшого цивілізацій його розвитку України у європейсько-азіатській та світовій співдружності країн і народів. Україна вступила у ряд міждержавних економічних об'єднань, стала членом, в т. ч. асоційованим, міжнародних структур. Зокрема, це стосується її участі у Співробітництві незалежних держав, у якому домінує Росія. Остання нав'язує в СНД свою волю і захищає свої великодержавні інтереси на всьому просторі колишнього Союзу РСР, у т.

зв. близькому зарубіжжі. Вона розуміє, що головною антиімперською силою в СНД с Україна. Тому робить усе, щоб прив'язати нашу ще молоду державу до імперської колісниці, використовуючи слабкість української економіки і п'яту колону в особі збанкрутілих малоросів, українських &quo ;великодержавників&quo ; і комуністичної номенклатури, що залишилась при владі. Засобом Імперського тиску на Україну стали дефіцитні енергетичні ресурси, Чорноморський військово-морський флот, Крим зі Севастополем тощо. Але причини імперського ставлення до України набагато глибші. Залишившись без України, наш північний сусід втрачає під собою духовну основу, історичні корені, право на володіння давньоруською спадщиною. Руйнування історичного фундаменту дуже вдаряє по псевдонаціональному самолюбству не лише політиків, але навіть демократичної інтелігенції. Про це добре сказав російський письменник і публіцист (до речі, українець з Чернігівщини) Анатолій Стреляний: &quo ;Росія тепер єдина і, мабуть, остання країна, де в уявленнях людей з вузівськими дипломами і ученими ступенями уживається свідоме великодержавіє з свідомим свободолюбієм&quo ;. Цю рису російських політиків та інтелігентів ще у XIX ст. відобразив відомий поет і дипломат Федір Тютчев: &quo ;Москва, місто Петра (тобто Петербург) і місто Константина (Константинополь) - це три святі столиці Російської держави. Але де знаходяться кордони на півночі та сході, на півдні і заході? Доля залишила це для майбутнього. Сім внутрішніх морів і сім великих рік від Нілу до Неви, від Ельби до Китаю, від Волги до Євфрату, від Гангу до Дунаю - це російська імперія і це залишиться на століття. Це боже провидіння&quo ;. У цих умовах Україні слід проводити більш гнучку зовнішню політику, у першу чергу економічну, яка повинна базуватися передусім на принципі плюралізму партнерства. Це означає, що гарантами військової, екологічної та економічної безпеки нашої держави мають стати не одна чи дві країни, наприклад США чи Росія, а система міжнародних угод з багатьма державами і у першу чергу власний військово-політично-економічний потенціал. Отже, другим геополітичним імперативом, який забезпечить Україні виживання у сучасному світі, с партнерські стосунки з усіма державами і особливо сусідами першого та другого порядків: країнами Чорноморського басейну (Україна вже вступила у економічний союз з ними), країнами. Дунайського басейну аж до Німеччини, Хорватії і Словенії включно; країнами Вишгородського &quo ;чотирикутника&quo ;, до якого входять Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща (вступ сюди України зробить його &quo ;п'ятикутником&quo ;). У наш час особливе значення для розвитку України може мати формування Чорноморсько-Балтійського співробітництва держав (т. зв. Міжморя). Певні гарантії самостійності України надає її приєднання до європейсько-натовського &quo ;Партнерства задля миру&quo ;. Україна стала п'ятим його членом і першою серед країн колишньої Російської імперії. Найближчий час покаже, наскільки ця гарантія надійна. У майбутньому велике значення матиме інтеграція України в Європу. В цьому напрямі особливо важливим є парафування у березні 1994 р.,

Нині немає потреби приховувати факт походження Московського князівства у складі Золотої Орди як татарського улусу. Татаро-монголи справді були «хрещеними батьками» московської державності. У цьому явищі немає нічого протиприродного, необхідно лише визнати, що монголо-татари мали власну, як на ті часи, культуру й державне мислення. Помилково дивитися на них з висоти XXI століття як на диких і лютих варварів. Така думка цілковито неправильна й облудна. Частина друга ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ МОСКВА ТА МОСКОВІЯ 1 У цьому розділі разом із читачами розглянемо питання походження Суздальського князівства. Про те, що згодом від нього відбрунькувалися Ярославське, Тверське, Переяславське, Углицьке, Московське та інші князівства, ми знаємо зі звичайної шкільної історії. Але питання, як постала ростовсько-суздальська земля або, як її в давнину називали, «Залешанська», — завжди було в тумані, покрите одвічним мороком імперської облуди. І, як ми переконаємося, у цих діяннях імперії крився доволі прагматичний резон. Великоросам завжди хотілося починати свою історію не з якихось «сумнівних» князювань, а з появи Москви і великих московських князів

1. Економіка України на початку ХХІ століття

2. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

3. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

4. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

5. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

6. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття
7. На рубежі століть
8. Трансформации художественной системы реализма на рубеже XX-XXI веков

9. Поиск новых философских парадигм в России и на Западе на рубеже XIX - XX и XX - XXI веков

10. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

11. Исламский радикализм на Северном Кавказе как разновидность сепаратистской угрозы на рубеже XX-XXI в.

12. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

13. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

14. Развитие Росийской исторической науки на рубеже XX-XXI вв.

15. Становление Президентской республики. Внутренняя и внешняя политика на рубеже XX-XXI веков.

16. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Автоаксессуары
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
462 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

18. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

19. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

20. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

21. Український театр другої половини ХІХ століття

22. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
23. Українська література 19 століття
24. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI веков

25. Терроризм в Южном федеральном округе на рубеже XX и XXI века: доктрина и политическая практика

26. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

27. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

28. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

29. Развитие сельского хозяйства и промышленности России на рубеже 19-20 веков

30. Японская модель управления на рубеже ХХI века: традиционное и современное

31. Партийное строительство в России на рубеже тысячелетий

32. Социальная политика в России на рубеже XIX – XX веков

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
362 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка тренировочная Lubby "Еш'КА" (от 12 месяцев), 200 мл.
Тренировочная кружка "Еш'КА LUBBY" идеально подойдет для Малышей, которые учатся есть самостоятельно. Благодаря прорезям,
351 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
355 руб
Раздел: Мультирамки

33. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже веков

34. Социально-политический кризис на рубеже ХIХ - ХХ вв.

35. Казахстан на рубеже нашей эры - Государство усуней

36. Україна після смерті Богдана Хмельницького

37. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

38. Культура на пороге XXI в.
39. Кризис рационального сознания в европейском обществе на рубеже ХIХ-ХХ веков
40. О функционировании ориентальной лексики в русской художественной речи на рубеже 19— начала 20 в.

41. Американский и Японский Менеджмент на пороге XXI века

42. Чтение детей и подростков в России на рубеже веков: смена "модели чтения"

43. Строительное материаловедение на рубеже веков

44. Жанр «Истории» и ловушки исторического и историко-литературного знания на рубеже тысячелетий

45. Закономерности развития преступности в Российской Федерации на рубеже веков

46. Потепления климата и другие глобальные экологические проблемы на пороге XXI века

47. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

48. Мировые тенденции на рубеже веков

Мозаика для самых маленьких.
Состав набора: игровое поле размером 28x21,5 см, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер деталей: диаметр - 3 см, высота - 2,2
315 руб
Раздел: Пластмассовая
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
306 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Социально-экономическое направление на рубеже ХIХ-ХХ вв.

50. Проблемы аграрного реформирования в России на рубеже 19-20 веков. П.А. Столыпин

51. Развитие с/х и промышленности России на рубеже 19-20 веков

52. Казахстан на рубеже нашей эры

53. Культурно-историческое направление на рубеже XIX-XX ВВ. Ф.Ф. Зелинский. Ю.А. Кулаковский

54. Развитие промышленности сварочных материалов в странах Западной Европы и Японии на рубеже веков
55. Становление теории массовых общностей в западноевропейской философии на рубеже XIX-ХХ веков
56. Україна - незалежна демократична правова держава

57. Україна – художня словесність

58. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

59. Друга світова війна і Україна

60. Карпатська Україна

61. Наука і техніка ХХ століття

62. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

63. Польська шляхта другої половини XIX століття

64. Римское право на рубеже Древнего мира и Средневековья

Накладка на унитаз "Dog and Cat", антискользящая.
Хотите вы обойтись без горшка вовсе, или просто пришло время перебираться на взрослый унитаз, эта насадка станет отличным подспорьем.
400 руб
Раздел: Сиденья
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
447 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
345 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв.

66. Россия на рубеже XIX-XX веков

67. Россия на рубеже веков

68. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

69. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

70. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності
71. Україна в другiй половинi XVI — початку XVII столiття
72. Україна в першій половині 1950-х років

73. Україна в умовах перебудови

74. Україна на початку XX ст.

75. Україна на початку ХХ ст.

76. Україна під владою Польщі

77. Україна у Другій світовій війні

78. Французьке просвітництво XVIII століття

79. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

80. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

Мозаика для самых маленьких.
Состав набора: игровое поле размером 28x21,5 см, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер деталей: диаметр - 3 см, высота - 2,2
315 руб
Раздел: Пластмассовая
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
306 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Європа XIX століття

82. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

83. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

84. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

85. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

86. Проспер Меріме і Україна
87. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття
88. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

89. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

90. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

91. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

92. Российско-белорусские отношения на пороге XXI века

93. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

94. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

95. Україна і НАТО

96. Україна та інтеграційні процеси

Книга сейф "Герои нашего времени".
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
1512 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Копилка "Банкомат", красная.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Деревянный конструктор "Репка" (19 деталей).
В набор входят: все герои сказки, объединяются между собой липучками, домик, деревце и пара кустов. Материал: дерево.
388 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

98. Україна, як одна із засновниць ООН

99. Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.