Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Биология Биология

Биотехнология

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

РЕФЕРАТ Текст наукової роботи – 23 ст., 8 джерел. Об’єктом дослідження у даній роботі є провідні напрямки біотехнології, їхній розвиток та перспективи розвитку у майбутньому. Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології – їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з’ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства. У ході дослідження реалізовані такі завдання: систематизовано напрямки біотехнології; з’ясовано перспективні галузі біотехнології; визначена роль біотехнології в житті суспільства. Методи дослідження: систематизація та аналіз. Практичне значення: дана робота може бути використана як додатковий матеріал при вивченні у школах на уроках біології тем присвячених біотехнології. Зміст вміщує в собі – вступ, 2 розділи, висновки, список використаної літератури.1 ВСТУП Біотехнологія – це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін “біотехнологія” з’явився в 70-их роках XX ст. (біос – життя, технос – мистецтво, майстерність, логос – слово, вчення) хоча біотехнологічні принципи людина розробила уже давно – використання життєдіяльності мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоварення. Зараз технологія біологічних процесів набирає в сучасному світі винятково велике значення. Взаємодія молекулярної біології, генетики, генної інженерії, біохімії і мікробіології, хімії і хімічної технології в області проблем біотехнології веде до створення нових біологічних агентів, вдосконалення керування біосинтезу тощо. Біотехнологію умовно поділяють на два розділи : традиційна (куди входить технологічна мікробіологія, а також технічна, біохімічна та інженерна ензимологія); нова (куди входять генетична та клітинна інженерія). 2 ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТРАДИЦІЙНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ 2.1 Ферментація в біотехнології Традиційна біотехнологія заснована на ферментації. За останні 30 років виник ряд нових виробництв, що базуються на використанні різних міцеліальних грибів, дріжджів, бактерій, рідше водоростей. За допомогою мікроорганізмів отримують такі лікарські препарати як кортизон, гідрокортизон і деякі інші, які відносяться до групи стероїдів. Мікроорганізми використовують для отримання деяких нуклеотидів і цитохромів. Вони є продуцентами вітамінів В2 і В12, які використовують для синтезу бета-каротину. Широко використовують полісахариди, отримані в значній кількості завдяки ряду мікроорганізмів. Їх застосовують в медицині, наприклад, як замінник плазми крові – декстран, в харчовій, текстильній, парфумерній промисловості і для збільшення добутку нафти. Розширюється можливість масового виробництва на застосуванні вірусних та бактеріальних препаратів для профілактики захворювань сільськогосподарських тварин. Також мікроорганізми використовують в хлібопеченні, для отримання оцту, молочнокислих продуктів, етанолу, гліцерину, ацетону, бутанолу та ряду органічних кислот. Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один з засобів захисту рослин від шкідників.

2.2 Засоби захисту рослин Розвиток цього напрямку зумовлюється багатьма вадами пестицидів та інших засобів захисту рослин. По-перше, абсолютна більшість пестицидів є сильними біологічними активними речовинами і негативно впливають на рослини. Це може виразитись в погіршенні росту, розвитку і загального стану рослини. По-друге, дуже часте використання пестицидів може знищити всю мікрофлору, в першу корисну, так як вона є дуже чутливою до пестицидів. Цим порушуються нормальні мікробіологічні процеси в грунті, в тому числі симбіотичні і асоціативні, що часто призводить до зниження супротивлення рослин шкідникам, хворобам, бур’янам. Це може проявитись і в період зберігання врожаю, коли відбувається зміна мікрофлори поля на мікрофлору сховища. Приклад – збільшення псування картоплі збуджувачами м’якої гнилі, внаслідок багаторазових опрацювань пестицидами проти колорадського жука і фіофтори, особливо на фоні надлишку органічних і азотних добрив. По-третє, невміле використання пестицидів може сприяти появі нових стійких форм організмів-шкідників. В ситуації, що склалась в сільському господарстві одним з виходів є заміна пестицидів на мікроорганізми (бактерії, актиноміцети, гриби), живі організми (хижаки і паразити шкідників і збуджувачів хвороб), або продукти їхньої життєдіяльності. Для цієї заміни зроблено чимало. Вже зараз отримані препарати мікроорганізмів, відібрані комахи-хижаки, кліщі та нематоди, паразитичні організми різного рівню організації. Опрацьовані методи вирощування таких тварин і мікроорганізмів і їх застосування в полі і закритому грунті. Препарати для боротьби з фітофагами надходять в продаж з інструкцією по використанню. Набагато важче склались справи з біозахистом рослин від хвороб. Не дивлячись на багаточисленні розробки біопрепаратів для захисту рослин від хвороб поки тільки деякі з них рекомендовані для використання. Це перш за все антибіотики, які мають деякі переваги в порівнянні з фунгицидами: вони в основному добре розчиняються в воді, досить стійкі до навколишнього середовища, досить легко проникають в тканини рослини. Ці їхні ознаки дозволяють використовувати їх для придушення збуджувачів хвороби. Майже всі антибіотики спроможні придушувати широке коло патогенів: гриби, бактерії і мікоплазми. Проводяться пошуки і антивірусних антибіотиків. В деяких країнах дозволено використовувати антибіотики медицинського призначення або синтезовані для захисту рослин в чистому вигляді або в суміші з фунгицидами. Деякі зарубіжні фірми вже випускають препарати антибіотиків спеціально для захисту рослин: бластоцидин, касугиміцин, поліоксин, валідаміцин та інші. В нашій країні найбільш поширенішими антибіотиками є трихотецин, фітобактеріоміцин і фітолавін-100. Антибіотики є продуктами біотехнології, але все-таки їх важко визнати засобами біометоду захисту рослин. Принципово вони не відрізняються від звичайних фунгицидів і бактеріоцидів хімічної природи, крім того що вони є продуктами життєдіяльності мікроорганізмів. Це звичайні органічні з’єднання, але синтезовані не в хімічному реакторі, а живою клітиною.

Антибіотики володіють всіма перевагами та вадами хімічних пестицидів: 1. Антибіотики активні не тільки проти патогенів, але й проти всієї мікрофлори рослини. 2. Антибіотики токсичні для теплокровних тварин, в тому числі й для людини і погано впливають на рослину. Виняток складають, наприклад, антибіотики пеницилінового ряду, які порушують синтез клітинної стінки бактерій. 3. Застосування антибіотиків призводить до відбору мікроорганізмів, в тому числі й патогенів, стійких до їх дії. Цей фактор робить нереальним застосування більшості антибіотиків в сільському господарстві. 4. Вартість препаратів, виготовлених на основі антибіотиків, вища вартості препаратів хімічної природи. Зважаючи на ці фактори, можна сказати, що застосування антибіотиків для захисту рослин від хвороб не має перспективи, якщо тільки не будуть знайдені високоспецифічні сполуки, які б вибірково знищували патогени, при цьому не завдаючи шкоди рослинам, тваринам і корисним мікроорганізмам. Щоб уникнути негативних наслідків застосування антибіотиків були зроблені спроби використовувати мікроорганізми продуценти антибіотиків. Антагонізм характерний для більшості мікроорганізмів, що знаходяться на всіх частинах рослин і всередині тканин рослин. Особливо сильний антагонізм проявляється серед грунтових мікроорганізмів, де мікрофлора дуже різноманітна і густота мікробного населення дуже висока. Властивість антагонізму привернула увагу мікробіологів, що працюють в області медицини фітопатології рослин, харчової промисловості. За останні 40 років дослідниками-мікробіологами зроблена величезна робота по виявленню антагоністів, вивченню їхньої біології, взаємовідносин з патогенами та іншими мікроорганізмами, відношенню до рослин і тварин. В результаті серед грибів, бактерій і більшості актиноміцетів виявлені антагоністи практично до всіх патогенних грибів, бактерій, актиноміцетів і навіть мікоплазма. Знайдені віруси фітопатогенних бактерій і актиноміцетів, виявлені паразити паразитів на різних рівнях організації живого. Таким чином, створений арсенал для розвитку класичного методу біологічного захисту рослин, який передбачає використання живих організмів для контролю числа небажаних (в тому числі патогенних) організмів в агроценозі. Американські мікробіологи Каліфорнійського університету в місті Берклі звернули увагу на те, що в умовах Каліфорнії більшість цитрусових пошкоджується слабкими заморозками (0оС) за рахунок утворення кристаликів льоду в тканинах рослин. Більш того пошкоджуються не всі рослини підряд, а вибірково, стійкість до заморозків залежить від сорту та виду рослин. Зацікавившись цим явищем, група дослідників під керівництвом Ліндов виявила, що за це явище відповідальні бактерії, що існують на листках і в тканинах рослин. Це бактерії Pseudomo as syri gae, які відносяться до великої групи бактерій, що викликають хвороби листків і пагонів рослин, і Erwi ia herbicola – бактерії кишечної групи, які викликають ураження коренів рослини. Обидва види бактерій заселяють тканини цитрусових без помітних ознак їх пошкодження, але в той же час не можуть існувати за межами рослини і швидко гинуть в грунті, воді та інших можливих середовищах.

Наука позволяет получать не имеющиеся в готовом виде в природе предметы труда с заранее заданными самим человеком свойствами (синтетическое волокно, сверхпрочные сплавы и т.д.). Благодаря науке принципиально меняются орудия труда и технология производства (микропроцессоры, роботы, биотехнология). И, наконец, определенный минимум научных знаний является теперь обязательным атрибутом современного производителя материальных благ. В непосредственную производительную силу общества превращаются не только естественные и технические, но и общественно-гуманитарные науки. Имеется в виду не только их участие в совершенствовании производственных отношений, что позволяет увеличить производительную силу труда, но и их непосредственное воздействие на производительную силу общества - человека, на его психологический настрой и ценностные ориентации. Таким образом, на нынешнем этапе неизмеримо возрастает роль науки в развитии производительных сил и совершенствовании общественных отношений. Иногда думают, что, превращаясь в непосредственную производительную силу общества, наука тем самым перестает быть формой общественного сознания

1. Биотехнологии

2. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

3. Биотехнология России с точки зрения теории эволюции

4. Достижения генной инженерии и биотехнологии

5. Биотехнологии в освоении Мирового океана

6. Биотехнологии и биобезопасность в агропромышленном производстве
7. Биотехнология
8. Достижения генной инженерии и биотехнологии

9. Перспективы развития биотехнологии

10. рДНК-биотехнология. Способы биотрансформации клеток

11. Биотехнологии и общество

12. Биотехнология и биоиндустрия на современном этапе

13. Биотехнологии и пищевая промышленность

14. Биотехнология вакцин и сывороток

15. Биотехнология – новое направление в фармацевтической технологии

16. Медицинская биотехнология и генная инженерия. Микробиологические основы антимикробной профилактики и терапии

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

17. Биотехнология и переработка отходов. Биогаз

18. Экологические проблемы птицефабрик России и роль биотехнологии в переработке органических отходов

19. Современные биотехнологии, используемые для охраны окружающей среды

20. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

21. Обитатели подводного мира (Доклад)

22. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
23. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)
24. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

25. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

26. Греция (Доклад)

27. Коста-Рика (Доклад)

28. Озеро Байкал (Доклад)

29. Саудовская Аравия (Доклад)

30. Таиланд (Доклад)

31. Урбанизация и заселенность территории (Доклад)

32. Экономическое развитие Западносибирского региона (Доклад)

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

33. Понятие государственного бюджета (Доклад)

34. Мусульманское право (Доклад)

35. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.

36. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

37. Семейное право (Доклад)

38. Александр Трифонович Твардовский (Доклад)
39. Устные высказывания и их особенности (беседа, лекция, доклад, диспут, дискуссия)
40. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

41. Биография Джеральда Даррелла (Доклад)

42. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Доклад)

43. Хрущев против Сталина. Доклад на XX съезде партии

44. Образ иноплеменников по Повести временных лет (1060-1110) ([Доклад])

45. Московский Кремль (Доклад)

46. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

47. Клиника и лечение трихомониаза у мужчин (Доклад)

48. Дознание. Его виды (Доклад)

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

49. Изучение и разработка очистки стоков от ионов тяжелых металлов (Доклад)

50. Чернобыльская авария (Доклад)

51. Учебно-воспитательная деятельность учителя. Личностные качества учителя (Доклад)

52. Процесс становление власти в России (Доклад)

53. Ангола после обретения независимости (Доклад)

54. Гана до обретения независимости (Доклад)
55. Гражданское общество и либерализм (Доклад)
56. Механизмы Высокотемпературного Радационного Охрупчивания (Доклад)

57. Акустоэлектроника (Доклад)

58. Богоматерь Донская /ГТГ/ Интерпретация темы Богоматери Елеусы (Доклад)

59. Картофель (как важная кормовая и техническая культура) (Доклад)

60. Социально-психологический тренинг (Доклад)

61. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)

62. Сверхпроводники (Доклад)

63. О вреде курения и алкоголизма (Доклад)

64. Что такое лечебное голодание (Доклад)

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Немецкая классическая философия (Доклад)

66. Жизнь и деятельность Роберта Милликена (Доклад)

67. Материализм в учении древнегреческих атомистов (Доклад)

68. Зарождение философской традиции (Доклад)

69. Сравнительный анализ моделей обратимого электрорастворения серебра с поверхности твердого электрода (Доклад)

70. Мембранное равновесие Доннана (Доклад)
71. Банковская система СССР (Доклад)
72. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

73. Инвестиционные банки (Доклад)

74. Товарная биржа (Доклад)

75. Безналичные расчеты (Доклад)

76. Типы экономических кризисов: "Длинные волны Кондратьева" (Доклад)

77. Адам Смит (Доклад)

78. Введение в маркетинг (Доклад)

79. Информационная сущность рекламы (Доклад)

80. Аукционные торги (Доклад)

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

81. Предпосылки создания и будущее новой европейской валюты - евро (Доклад)

82. "Мягкие" составляющие конкурентоспособности (Доклад)

83. Секретарь (Доклад)

84. Анализ альтернатив и выбор стратегии (Доклад)

85. Предпринимательские потребности (Доклад)

86. Монополии (Доклад)
87. Доклад на защите дипломной работы "Анализ финансового состояния рассмотрен на примере лечебно-профилактического учреждения - санаторий им. Лермонтова"
88. Анализ мирового финансового кризиса /октябрь-ноябрь 1997г./ (Доклад)

89. Политика эффективности занятости в России (Доклад)

90. Теоретический аспект инфляции (Доклад)

91. Экономическая интеграция стран СНГ (доклад)

92. Меры социальной защиты (Доклад)

93. Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

94. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

95. Миф и религия (Доклад)

96. реферат

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

97. Сообщение-доклад по произведению И.С. Тургенева "Накануне"

98. Реферат по биографии Виктора Гюго

99. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.