Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Карпатська Україна

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
59 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство Науки і Освіти України На тему: Карпатська Україна Зміст1. Передумови виникнення Карпато - Української державності 122. Отримання автономії у складі ЧСР 203. На шляху до незалежності 36 4. Боротьба за незалежність. Окупація Закарпаття угорськими військами 46Висновки 57Використана література Карпатська Україна - територія південних схил Карпат, і заселена переважно українцями, словаками, угорцями. Етнографічно до Карпатської України входять землі заселені слов'янами ще в ранньому середньовіччі в складі сучасної Закарпатської області України та Пряшівського району Словакії. В Карпатській Україні велику кількість населення становлять угорці, румуни, словаки та німці, які прийшли та осіли на цих територіях в минулих століттях. Місцеве населення цих земель давню самоназву &quo ;Русини&quo ;, яка проіснувала до початку ХХ ст. і в усвідомленні населення була замінена на &quo ;Українці&quo ; під впливом визвольно-революційної боротьби Українського народу 1917-1920 х років. Відтоді Підкарпаття стає осередком Українського національного руху, який вилився в боротьбу за утворення державності. Тематикою даного дослідження є становлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч. Боротьба українського населення Підкарпаття за самостійність, самовизначення та державність і незалежність в 1938-1939 х роках стала завершальним етапом боротьби Українського народу за самостійність. Важкий процес здобуття автономії, а згодом незалежності Карпатської України висунув цю невелику частинку Українського народу в центр його боротьби за самостійність в складних внутрішньо і зовнішньополітичних умовах передвоєнної Європи. Всі внутрішньополітичні процеси пов'язані з формуванням передумов державності, національний рух українського населення, зовнішньополітичне становище Карпатської України складає собою єдину проблематику досліджуваної теми, висвітлюючи всю складність боротьби Українського народу за державність, самостійність в першій половині ХХ ст. Актуальність теми Протягом століть український народ Закарпаття перебував у ярмі іноземних поневолювачів. Історичне становище підневоленого Підкарпаття різко змінилося, настав час коли ця невелика частина Українського народу, яка довгий період була відірвана від своєї матері-Вітчизни, на повен голос заявить про свою незалежність і доведе, що вона є господарем на своїй землі. Історія Підкарпаття в період Карпатської України, досить фундаментально досліджена істориками, але оцінки її існування досить неоднозначні. Угорська історіографія розглядає Закарпаття як історично невід’ємну частину Великої Угорщини, і тому події 1938-1939 рр. розглядаються як випадкова помилка в ході Підкарпатської історії внаслідок Чехословацького, та Українського націоналістичного впливу. Загарбання Угорщиною Карпатської України в 1939 році розглядається як відновлення історичної справедливості, возз’єднання угорців Закарпаття з історичною батьківщиною. Російська Радянська історіографія також неоднозначно розглядала існування Карпатської України.

Чітко помітний вплив націоналістичних елементів, проникнувших з Галицької України, в формуванні державності Карпатської України ,орієнтація уряду Августина Волошина на Гітлерівську Німеччину, з метою забезпечення міжнародного визнання Карпатської України як держави, зумовили тотальну критику в руслі антифашизму Радянськими істориками, скривлення ними історичних фактів, підтримка ідей боротьби за радянську владу в Закарпатті в 1938-1939 х роках та абсолютне відкидання прогресивного значення досягнень Карпатської України. Відносна слабкість вивчення даної теми, недостатність документальних матеріалів в зв’язку з їх масовим знищенням, необхідність розглядати всесторонньо всі аспекти історії Карпатської України робить цю тему дуже актуальною. З здобуттям незалежності України постала проблема дійсно реально, з використанням Української національної ідеї, нового бачення історії для виховання патріотизму в молоді використовуючи здобутки Карпатської України робить цю тему дуже актуальною для сучасного дослідження. Об'єктом дослідження даної праці є історія формування існування та загибелі досягнення закарпатських українців в процесі здобуття державності та незалежності - Карпатської України. Історія південних схилів Карпат є невід’ємною частиною всеукраїнської історії. Процес формування державності Карпатської України є дуже складним, ще більш важким є процес здобуття незалежності. Передумови формування самостійності Підкарпаття в складі Чехословацької Республіки в процесі здобуття автономії, остаточним наслідком якої стало здобуття незалежності, хоча й нетривалої, мало велике значення для розвитку Українського самостійницького руху. Важливим об'єктом дослідження даної праці є процес формування урядових структур, війська, національної думки Карпатської України. Хронологічні Рамки теми Історія Карпатської України в період її становлення та розвитку чітко обмежена в хронологічних рамках. Початком історії автономної Карпатської України є отримання права автономії від Чехословаччини та сформування першого автономного уряду 11 жовтня 1938 року. Закінченням ж рамок існування Карпатської України можна вважати 17-19 березня 1939 року з повною окупацією Карпатської України Угорщиною. Серед цієї нетривалої доби Карпатської України можна виділити три етапи розвитку державності. Першим етапом можна вважати період існування першого автономного уряду А. Бродія до 26 жовтня 1938 р, який одначе завершився повною політичною поразкою в міжнародних відносинах та майбутню втрату Південно-Західної частини Підкарпатської Русі. Новий уряд А.Волошина в Хусті, який склав присягу 26 жовтня 1938 року продовжував діяльність уряду на здобуття самостійності в рамках автономії в майбутній федеративній Чесько – Словацько - Карпатоукраїнській державі. Хустський період роботи уряду, підготовка до виборів та скликання сойму складають другий період історії Карпатської України. В окремий, третій, етап розвитку Карпатської України можна виділити період з проголошення незалежності 15 березня до остаточної окупації Карпатської України Угорськими військами.

Угорська історіографія часто умовно виділяє рамки даної теми на два етапи: 1.Окупація Угорщиною Південно-Західного Підкарпаття. 2.Підготовка до захоплення Карпатської України та міжнародне забезпечення правомірності захоплення &quo ;Угорської Русі&quo ; та включає сам період окупації. Безперечно сам процес формування Карпатської України, ідей самостійності Карпатських Українців не можна обмежити тільки цими хронологічними рамками так, як самі передумови формування державності, державних урядових установ на основі діяльності партійних організацій Русинської та Народницької політичної течій. Сам цей процес складний і тривав на протязі 1920 -1930 х років. Отже, історія Карпатської України як автономної частини ЧСР в процесі формування державності та її незалежності вкладається в обмежені хронологічні рамки з 11 жовтня 1938 по 17-19 березня 1939 року. Стан наукової розробки: Історія Карпатської України важлива складова історії України. Складні процеси її історії завжди цікавлять дослідника історії України. Особливо активно ця тема почала досліджуватися з здобуттям Україною незалежності та розвитком нового бачення історії. Центром дослідження історії Карпатської України став Ужгородський Університет заснований в 1945 році, і який залишається основним центром вивчення Закарпатської історії. В період після другої Світової Війни осередки по вивченню історії Карпатської України стають місця проживання емігрантів з Закарпаття та активних учасників чи свідків подій періоду Карпатської України, які використовували для своїх досліджень вивезені документальні матеріали. Історіографія даної тематики досить значна, і тому доведеться подати коротке описання праць та їх авторів. Хочеться сказати, що не всі праці наведені в історіографії даної тематики були використані при дослідженні даної теми. Праці активних учасників та свідків подій наведені відповідно до виходу друком їх досліджень. Бірчак В. в праці &quo ;Карпатська Україна: спомини і переживання&quo ; (Прага,1940) описує події періоду Карпатської України з власних спогадів та спогадів учасників тих подій. Автор використовує спогади С.Розсохи, В. Гренджі - Донського - активних учасників тих подій. В праці висувається думка про ймовірну можливість в той час збереження самостійності Карпатської України в складі федеративної ЧСР. Всю вину за розвал держави він звалює на поступливу політику Західних держав в Мюнхені. П.Ю. Стерчо в праці &quo ;Карпато - Українська держава&quo ;(Торонто 1965) широко висвітлює історію Карпатської України пов'язуючи з міжнародною політикою в Європі в 1938-1939 роках щодо Чехословаччини та Закарпаття. Особливу увагу звертає передумовам виникнення державності Карпатської України. П.Стерчо, активний учасник подій періоду Карпатської України, використовує крім власних спогадів, статті із преси того часу, рідкісні документи та матеріали, ряд з яких наводить в додатках. С. Росоха в праці &quo ;Сойм Карпатської України&quo ; та ще ряду праць по історії Карпатської України, як активний учасник подій періоду Карпатської України та засідання Сойму Карпатської України 15 березня 1939 року, наводить в своїй праці повні протоколи з усіх засідань Сойму, промови її учасників.

Негайне творення такої сили було тим конечніше, що вже від перших днів вибуху німецько-чеського конфлікту Мадярщина чимраз відвертіше стала виявляти апетити на всю територію Закарпаття, а Польща щораз голосніше деклямувала про свою підтримку тих імперіялістичних задумів Мадярщини. Згідно з такою політикою, уже від літа 1938 року мадярський і польський уряди стали слати на територію Закарпаття своїх диверсантів, щоб вони саботажами в транспорті й економіці країни викликали неспокої й переляк. Правда, чеський уряд для охорони кордонів зорганізував спеціяльну „Сторожу Оборони Держави”, відділи якої, складені з членів чеської жандармерії, поліції й митної сторожі, були стаціоновані вздовж кордонів між Закарпаттям і Мадярщиною та Польщею, але та „Сторожа” належно не протиставилася диверсійній акції поляків і мадярів. Чехи були зацікавлені в тому, щоб Закарпаття мало якнайбільше клопотів і через них було змушене звернутися до чеського уряду з проханням про опіку. Справжню охорону кордонів Карпатської України перед мадярами й поляками мусіли організувати самі українці

1. Атомна енергетика України і РПС

2. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

4. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

5. Громадянство України

6. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
7. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
8. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

9. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

10. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

11. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

12. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

13. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

14. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

15. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

16. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Стул "Ника СТУ2" пластмассовый, складной, розовый.
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
481 руб
Раздел: Стульчики
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
312 руб
Раздел: Прочее
Светильник 3D "Спайдермен".
Представляем вашему вниманию новый пробивной настенный 3D светильник в виде головы "Спайдермена", пробивающего стену. При
779 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Історія України

18. Історія соборності України

19. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

20. Голодомор в Україні 1932-33 годах

21. Господарство України періоду утвердження капіталізму

22. Исторія українського друкарства
23. Період гетьманщини України
24. Походження людини та її поява на території України

25. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

26. Україна після смерті Богдана Хмельницького

27. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

28. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

29. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

30. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

31. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

32. Українська національна революція 1649-1657рр

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
391 руб
Раздел: Капиллярные
Калькулятор настольный "Correct D", 12 разрядов, черный.
Бухгалтерский настольный калькулятор; квадратный корень, расчет наценки, вычисление процентов, двойная память, функция итогового
332 руб
Раздел: Калькуляторы
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
416 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Культура початку ХХ ст Українська музика

34. Портрет доби українського бароко

35. Лекції з української та зарубіжної культури

36. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

37. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

38. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні
39. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
40. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

41. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

42. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

43. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

44. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

45. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

46. Загальна характеристика конституції України

47. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

48. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Адриатика" (цвет: морской волны), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
489 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Кружка двойная "Сердце красное".
Две керамические кружки высокого качества исполнения, покрытые красной глазурью. Размер 1 кружки: 12х10х8 см.
666 руб
Раздел: Кружки
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2250 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

50. Поняття, форма та функції Конституції України

51. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

52. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

53. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

54. Страхування в Україні
55. Суверенітет України
56. Шляхи формування правової держави в Україні

57. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

58. Правове регулювання зайнятості на україні

59. Проект кримінального кодекса України

60. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

61. Бюджет України: актуальні проблеми

62. Державній бюджет України

63. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

64. Сбалансованість бюджета України

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
391 руб
Раздел: Капиллярные
Калькулятор настольный "Correct D", 12 разрядов, черный.
Бухгалтерский настольный калькулятор; квадратный корень, расчет наценки, вычисление процентов, двойная память, функция итогового
332 руб
Раздел: Калькуляторы
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
416 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Фінансова система України

66. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

69. Машинобудування України

70. Інтеграція України у світове господарство
71. Використання трудових ресурсів Західної України
72. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

73. Міжнародний ринок туристичних послуг України

74. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

75. Машинобудівний комплекс України

76. Ринок зерна в Україні

77. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

78. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

79. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

80. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Комплект постельного белья в детскую кроватку "Облачко. Влюбленный медвежонок", с простыней на.
Бязь Люкс — мягкая, гладкая, воздухопроницаемая, при этом долговечная и прочная ткань. Это традиционная ткань для постельного белья, при
1071 руб
Раздел: Для новорожденных
Ночник-проектор "Звездное небо", синий.
Небольшой комнатный ночник, имитирующий звёздный свет, создаст романтичную обстановку на вечеринке, украсит любую спальню и мигание
352 руб
Раздел: Ночники
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Мармелад. Спящая собака", с наволочкой 50х70 см.
"Мармелад" — качественное постельное белье для детей от 4 до 12 лет, которое помогает родителям создать уютную атмосферу детской
1499 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

82. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

83. Органи внутрішніх справ України

84. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

85. Суржик - проблема української мови

86. Грошові розрахунки в господарському обороті України
87. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
88. Новый украинский план счетов(рус/укр)

89. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

90. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

91. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

92. Конституційні засади виконавчої влади України

93. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

94. шпори з цивільного права України

95. Грошова система України

96. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

Подарочный сертификат My-shop.ru номиналом 5000 рублей.
Не знаете, что подарить? Предоставьте право выбора вашим друзьям и близким — подарите им Подарочный сертификат. Получатель сертификата
5000 руб
Раздел: Подарочные сертификаты
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
1010 руб
Раздел: Чернографитные
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
664 руб
Раздел: С отжимом

97. Заповідники України

98. Культура та побут населення України

99. Легка промисловість України i транспорт


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.