Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Медицина Медицина

Клінічне значення індукції цитохромів P450

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Красный цвет колпачка.
73 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗмістВступ 1. Сімейство цитохромів P450 1.1. Поняття цитохромів 1.2. Історія відкриття цитохромів 1.3. Розмаїтість цитохромів 1.4. Класифікація цитохромів 1.5. Основні цитохроми 2. Особливості цитохромів P450 2.1. Подвійність природи цитохромів P450 2.2. Вариабельность дії цитохромів 2.3. Поліморфізм CYP 450 2.4. Цитохроми і метаболізм лікарських засобів 2.5. Основні види цитохромів р450 у людини 3. Індукція ферментів CYP450 3.1. Значення індукції ферментів 3.2. Здатність цитохромів Р450 до індукції 3.3. Механізм індукції цитохрома Р450 1А1 3.4. Конститутивна експресія цитохрома Р450 1А2 і його індукція 3.5. Механізм індукції цитохромів Р450 2В, 2С і 3А барбитуратами 3.6. Вплив індукторів на токсичність ксенобіотиків Висновки Список використаної літератури Вступ Пацієнтам (особливо літнім чи із серйозними хронічними захворюваннями) рідко коли призначають один препарат. Перед лікарями і пацієнтами питання про небезпеку полипрагмазии (одночасного призначення безлічі лікарських чи засобів лікувальних процедур) коштує дуже гостро. У світі витрачаються мільйони доларів на створення комп'ютерних експертних систем, що дозволяють зменшити ризик виникнення несприятливих ефектів лікарської взаємодії. Однак проблема взаємодії лік дуже складна і, незважаючи на наявність великої кількості таких експертних систем, ще ніде не вирішена ідеально. Під лікарською взаємодією розуміють посилення (синергизм, аддитивное дія) чи ослаблення (антагонізм) терапевтичного ефекту при одночасному чи послідовному введенні двох чи декількох лікарських препаратів. Механізмів взаємодії лікарських засобів (ВЛС) дуже багато. Існують дві основні їхні класифікації: фармакокінетична і фармакодинамічна. Фармакокинетичні взаємодії - зміна однієї чи декількох характеристик об'єкта: усмоктування, розподілу, метаболізму чи екскреції. Такі типи взаємодії звичайно визначаються наступними параметрами: концентрація в сироватці, час напіввиведення, зв'язування з білками, кількість у крові вільного препарату, і швидкість і кількість екскретуємого препарату. Основний орган, у якому відбувається метаболізм лікарських речовин — печінка. У печінці відбуваються дві фази біотрансформації. У першій фазі відбувається окислювання, опосередковуване системою цитохромів P450 (CYP450). Ці ферменти можуть індукуватися чи інгибуватися, що веде до чи прискорення уповільнення метаболізму лікарських речовин. Вивчення процесів індукції цитохромів P450 має велике значення. 1. Сімейство цитохромів P450. 1.1. Поняття цитохромів Цитохром р450 ( CYP 450) – так називається велика родина універсальних ферментів організму людини, що відповідають за метаболізм більшості лік і інших чужорідних органічних сполук (ксенобіотиків) . Метаболізм багатьох класів лікарських засобів (антигістамінних препаратів, інгібіторів ретровирусної протеази, бензодіазепинів, блокаторів кальцієвих каналів і ін.) відбувається за участю цитохромів. Крім цього, цитохроми забезпечують різні фізіологічні процеси, включаючи біосинтез стероїдів і холестерину, метаболізм жирних кислот і забезпечення кальцієвого обміну (гідроксилювання вітаміну D3, що складає перший етап в утворенні кальцитріола).

1.2. Історія відкриття цитохромів Цитохром Р450 був відкритий наприкінці 50-х років ХХ століття М. Клингенбергом і Д. Гарфинкелем. Термін «цитохром» ( ci o –клітка; з hromos –колір) з'явився в 1962 р. як тимчасова назва для виявленої в клітках пофарбованої субстанції. Як виявилося, різні види цитохрома Р450 широко поширені в клітках мікроорганізмів, рослин і ссавців. Відсутні ці ферменти тільки в анаеробних бактерій. Учені припускають, що всі гени, що кодують різні види CYР450, відбулися від одного гена-попередника, що існував ще два більйони років тому. Функція цього «оригінального» гена полягала в утилізації енергії. На даний момент у природі виявлено більш 1000 різних видів цитохрома CYP 450. 1.3. Розмаїтість цитохромів На сьогоднішній день у ссавців виявлено близько 55 різних видів цитохромів, у рослин – більш 100. Завдяки успіхам генної інженерії, удалося установити, що ферменти сімейства цитохромів виконують різні функції, що й обумовлює їхній розподіл на три основних класи: що беруть участь у метаболізмі лікарських препаратів і ксенобіотиків; що беруть участь у синтезі стероїдів; участвующие в інших важливих ендогенних процесах, що протікають в організмі. 1.4. Класифікація цитохромів Усі цитохроми і гени, що кодують їхній синтез, називають у відповідності з наступними рекомендаціями: у назві цитохрома обов'язково вказується корінь CYP; у назві гена, що кодує синтез відповідного цитохрома, також є присутнім CYP , але прописаний похилим шрифтом; цитохроми розділені на сімейства (позначаються цифрами), підродини (позначаються буквами) і изоформи (позначаються цифрами, що відбивають номер гена, що кодує, ). Наприклад, CYP 2 D 6 відноситься до 2-му сімейства, підродині D , кодується геном 6. Назва ж самого гена виглядає як CYP 2 D 6. 1.5. Основні цитохроми Незважаючи на розмаїтість цитохромів в організмі людини, метаболізм лікарських засобів відбувається за участю переважно обмеженої кількості CYP 450. Найбільш розповсюдженими представниками цієї групи є: CYP 1А2, CYP 2С9, CYP 2С19, CYP 2 D 6, CYP 2E1, CYP 3A4. Ці ферменти катализируют широкий спектр метаболічних реакцій: один цитохром може метаболізувати кілька лікарських препаратів, що мають різну хімічну структуру; той самий лікарський препарат може піддаватися впливу різних CYP 450 у різних органах і системах людського організму. 2. Особливості цитохромів P450 2.1. Подвійність природи цитохромів P450 У більшості випадків жиророзчинні лікарські засоби й інші хімічні субстанції трансформуються у водорозчинні метаболіти, що легше виводяться з організму. Уведення гідроксильних груп (завдяки цитохрому Р450) збільшує полярність молекул і їхню розчинність, що також сприяє їхньому виведенню з організму. Майже всі ксенобіотики, що попадають у печінку, окисляються якою-небудь ізоформою цитохрома р450. Однак ті ж ферменти, катализирующие процеси «очищення», можуть активувати інертні хімічні молекули до високо реактивного стану. Такі молекули-посередники можуть взаємодіяти з білками і ДНК. Таким чином, вплив цитохромів р450 може відбутися по одному з двох конкурентних шляхів: метаболической детоксикації або активації.

2.2. Вариабельность дії цитохромів Для кожної людини характерний свій метаболізм лікарських речовин, що відрізняється від такого інших людей. Індивідуальні особливості залежать від генетичних факторів, віку пацієнта, його підлоги, стану здоров'я, характеру харчування, що супроводжує фармакотерапії і т.д. Генетична вариабельность лікарського метаболізму була установлена випадково: стандартні дози лік зненацька викликали нестандартні реакції в різних індивідуумів. Активність ферментів буває двох (іноді трьох) основних видів: інтенсивна і слабка (середня), відповідно метаболізм лікарських речовин може відбуватися швидко і повільно. 2.3. Поліморфізм CYP 450. У різних людей, різних популяцій активність цитохромної системи різна. Генетичні розходження різних популяцій, у яких кожен ген зустрічається з частотою як мінімум 1%, називається поліморфізмом. Це явище відіграє велику роль у клінічній практиці: не рідкі випадки, коли ліків, що діють на одну групу людей, зовсім не ефективні для іншої групи . Наприклад, один з 15 представників білої чи негроїдної рас може мати надмірну відповідь на бета-адреноблокатори (наприклад, метопролол) чи немаїн аналгетичного ефекту при застосування трамадолу. Певний ген кодує певний фермент CYP 450. Кожна людина успадковує по одному алелю від кожною з батьків. Алелі отримали назву &quo ;wild ype&quo ;- дикі, які найчастіші зустрічаються у загальній популяції, та &quo ;varia &quo ;- мінливі. На рівні генотипу виділяють нормальну незмінений алель “wild ype”, та змінений внаслідок мутації – “varia ype”. На рівні цілісного організмі генотип проявляється фенотипом, що визначаються як генотип зовнішні середовище = фенотип. Вплив зовнішніх факторів може сприяти деякому відхиленню від генетичної активності, що частіше не перевищує 20-26%. За швидкістю активності генотипів визначають: люди-гомозиготи (носії WW) - називаються швидкими метаболізаторами (ex e cive me abolizer, EM), гомозиготі. носії мутантного алелю (VV) – повільними метаболізаторами (poor me abolizer, РМ), гетерозиготи (WV) - проміжними метаболізаторами (i ermedia e me abolizer, ІМ), носії двох і більше ідентичних генів (дуплікація, ампліфікація геніи) називаються ультрашвидкими метаболізаторами (ul rarapid me abolizer UM). При низькій швидкості метаболізму ліків основними ферментами може спостерігатись його альтернативна утилізація іншим ферментом, в деяких випадках це призводить до появи токсичних сполук. Екстенсивні (нормальні) метаболізатори отримали у спадок дві копії &quo ;wild ype&quo ; алелей. Поліморфізм відбувається, коли &quo ;varia &quo ; аллелі змінюють один чи два &quo ;wild ype&quo ; алелей. &quo ;Varia &quo ; алель зазвичай коди фермент CYP 450 з дефектними властивостями - знижена або відсуїня активність ферменту. Особи з двома копіями &quo ;varia &quo ; алелей є &quo ;poor&quo ; (повільними) метаболізаторами, з одним &quo ;wild ype&quo ; та одним &quo ;varia &quo ; алелем мають уповільнення ферментативної активності. Крім того, особи з багатократними (мульти) копіями &quo ;wild ype&quo ; алелей мають надлишкову ферментативну активність.

Тльки думай, роби добро. Ось що таке Агарт, свтло  вчення. А Шамбала? Це пдмна Бога людиною  природою  врешт сатаною. Наведу уривки з текств, як за намовленням чорних махатм-шамбалств були вручен Микол й Олен Рерхам, а т х передали радянському уряду. Я, на жаль, причетний до х «творння». ¶ не забув ще й дос. Висловлювання махатм Шамбали говорять сам за себе. «На Гмалаях ми знамо здйснюване вами,P писали шамбалсти бльшовикам кервникам радянсько Рос. Ви скасували християнську церкву розсадник брехн  лицемрства Ви визнали, що релгя  вчення всеохоплюваност матер. Ви визнали ницсть приватно власност Передамо скриньку з гмалайською землею на могилу брата нашого махатми Ленна Втамо вд мен Шамбали Жовтневу революцю, яка ма космчне значення Потрбно прийняти поклик леннсько новизни Мовчазна еманаця нашо вол зливалася з леннською думкою Потрбно, нарешт, вдкинути бога й усх святих  засвоти явище реального матералзму, як учили Маркс  Ленн Потрбно замнити деальну силу духу твердим розумом це говоримо ми, махатми Шамбали, досвдчен матералсти» Ось такого листа «з Шамбали» вручили Рерхи вашому наркому Г. Чичерну 1927 року

1. Архаїчне значення слів у словнику української мови

2. Екологічне значення сукцесій

3. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

4. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

5. Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром

6. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки
7. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу
8. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

9. Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень

10. Значение зеленых насаждений

11. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

12. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

13. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

14. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

15. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

16. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

Каска с подставкой под банки "Камуфляж".
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
659 руб
Раздел: Прочее
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Судебник 1550 года, его историческое значение

18. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства

19. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

20. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

21. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

22. Понятие и значение государственного кредита
23. Глагол "to have" со значением "иметь"
24. Стилистическое значение устоявшихся выражений в немецком языке. Крылатые выражения и высказывания в "Фаусе" Гете

25. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

26. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)

27. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

28. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

29. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

30. Великое посольство и его значение

31. Реформы Петра Великого и их значение

32. Значение в отечественной историографии и истории трудов Василия Осиповича Ключевского

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
337 руб
Раздел: Чернографитные
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

33. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

34. Моделирование значений случайных векторов

35. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

36. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

37. Уголовный закон: понятие, признаки, значение

38. Значение свободноживущих азотофиксирующих бактерий рода Azotobacter в азотном балансе почв
39. Значение игры для всестороннего развития ребёнка
40. Фольклор и его значение в воспитании детей

41. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития

42. Анализ суждений детей о значении понимания другого человека и самого себя

43. Значение ощущений в жизни человека

44. Уголовно – правовое значение аффекта

45. Благословение Патриархом Иаковом своих сыновей и пророчески прообразовательное его значение

46. Влажность воздуха и её значение

47. Социальное значение спорта

48. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

49. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

50. Европейская реформация XVI в.: основные фигуры, религиозные доктрины и социально-политическое значение

51. Значение безналичного оборота

52. Финансовая отчетность предприятия и её значение

53. Отчет о движении денежных средств, его значение в рыночной экономике, техника составления в России и международной практике

54. Работа ДЖ.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" и ее значение для развития экономической мысли
55. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
56. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

57. Сущность и экономическое значение лизинга

58. Экономическое значение снижения издержек производства

59. Функции денег, практическое значение

60. Государственный бюджет: структура, значение, особенности в переходной экономике

61. Политическая культура: смысл и методологическое значение категории

62. Реформы Петра I и их значение

63. Значение петровских реформ для развития русской культуры. Оценка петровских реформ в истории отечественной общественной мысли

64. Значение “Великого посольства” для преобразования России в европейское государство

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Новогодний подарок «Гномы и Дед Мороз».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Гномы и Дед Мороз» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Значение промышленного переворота

66. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

67. Значение научно-технической революции ХХ века

68. Культурно-историческое значение принятия православия на Руси

69. Международное значение Курской битвы

70. Принятие христианства на Руси и его историческое значение
71. Распад Римской империи и её историческое значение
72. Положение 19 февраля 1961 г., из историческое значение

73. Учредительное собрание и его историческое значение

74. Франко-прусская война и её значение для международных отношений

75. Размер имеет значение

76. Значение А. А. Иванова в религиозной живописи

77. Значение в русской журналистике политики Александра II

78. Суждения Н.А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и настоящее значение этого термина

79. О мировом значении русской литературы

80. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова

Багетная рама "Constance" (белый), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор коротких цветных карандашей. Укороченные утолщенные карандаши трехгранной формы особенно удобны для руки маленького ребенка, т.к.
305 руб
Раздел: 7-12 цветов
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Значение символических снов Гринева в "Капитанской дочке" А. С. Пушкина и Раскольникова

82. Значение сатиры Салтыкова-Щедрина

83. Основные типы лексических значений слова

84. Идейное значение картин русского пейзажа в романе "Евгений Онегин"

85. Значение второстепенных персонажей в драме Островского "Гроза"

86. Идейно-композиционное значение диалогов князя Андрея и Пьера
87. Основные особенности словообразовательного значения
88. Историко-литературное значение Жорж Санд

89. Значение второстепенных персонажей в драме А. Островского «Гроза»

90. Собственные значения.

91. Алгебраическая проблема собственных значений

92. Взаимосвязь размерностей и единство числовых значений фундаментальных физических констант в системе размерностей – LT

93. Задача на собственные значения для вырождающегося уравнения смешанного типа

94. Скрытое значение безымянного пальца у мужчин

95. Значение серологических реакций при диагностике сифилиса

96. Литература - Гигиена (Солнечная радиация и ее гигиеническое значение)

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
419 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
426 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соска силиконовая "Avent", средний поток, 2 штуки, 3+.
Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Соска "Avent" ближе всего к естественному вскармливанию. Она имеет в основании
251 руб
Раздел: 0-6 месяцев

97. Значение “Канона врачебной науки” для развития медицины

98. Значение витаминов

99. Роль, место и значение исследовательской деятельности в работе менеджера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.