Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Ковшовые конвейеры (Ковшові елеватори)

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет будівництва і архітектури ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ з історії інжинерної діяльності на тему: Ковшові елеватори Студента 1 курсу Факультету автоматизації будівельного виробництва Гр. БМО-12 Малюшицького Д.А. Зміст 1. Класифікація 2 2. Будова елеваторів 2 3. Елементи ковшових елеваторів 5 Глибокі 7 4. Визначення продуктивності і потужності привода ковшових елеваторів 10 5. Розвантаження ковшів елеваторів 11 6. Список викорастинної літератури. 14 КОВШОВІ ЕЛЕВАТОРИ 1. Класифікація У ковшових конвеєрах матеріал переміщується в окремих судинах -ковшах, закріплених на тяговому елементі конвеєрної гумовотканинної стрічки чи на ланцюгах. Ковшові конвеєри розділяють на ковшові елеватори, що переміщують матеріал у вертикальному чи круто похилому напрямку, і конвеєри, що переміщують матеріал по просторовій кільцевій трасі. У будівництві застосовують тільки ковшові елеватори, що є, власне кажучи, підйомниками, що переміщують матеріал у ковшах безупинним потоком. 2. Будова елеваторів Мал.1 а – стрічкового з розставленими ковшами; б – двохланцюгового з розставленими ковшами; в – одноланцюгового з зімкнутими ковшами; г – похилого з зімкнутими ковшами в кожусі; д – відкритого похилого з зімкнутими ковшами. Ковшовий елеватор має нескінченний замкнутий тяговий елемент 2 (мал. 1, a), на якому з рівними інтервалами закріплені ковші 1. Тяговим елементом є стрічки (мал. 1, а), чи один або два ланцюги (мал. 1, б, в). Стрічка обгинає приводний 3 і натяжний 4 барабани, закріплені у верхній і нижній частинах елеватора. Ланцюг обгинає закріплені в цих же місцях зірочки. У прольоті, між крайніми точками, тяговий елемент у вертикальних елеваторах невеликої висоти опор не має. У похилому і високому вертикальному елеваторах стрічка спирається на напрямні ролики. Ланцюги котяться роликами по направляючим (мал. 1, г) чи спираються, так само як і стрічка, на напрямні ролики (мал. 1, д). Елеватор закритий металевим кожухом з вікнами для огляду і складається з окремих секцій. Похилі елеватори іноді бувають відкритими, без кожуха (мал. 1, д). З кожухом у місцях завантаження і розвантаження з'єднуються завантажувальний і розвантажувальний башмаки. Привод барабана чи зірочок розміщується у верхній частині елеватора. Вал нижнього барабана чи зірочки обертається в підшипниках, що переміщуються, зв'язаних із гвинтовим натяжним пристроєм. Елеватори застосовують для транспортування матеріалу на висоту до 35 м при продуктивності до 100 м3/ч. Найбільш доцільно використовувати їх для заповнення високих сховищ — силосів чи бункерів. Розрізняють елеватори швидкохідні зі швидкістю тягового елемента 1,25.2,5 м/с і тихохідні зі швидкістю 0,4.1 м/с. Швидкохідні елеватори застосовуються для транспортування порошкоподібних, дрібно- і середньо шматкових матеріалів; тихохідні — для транспортування середньо шматкових абразивних, крупно шматкових і погано рухливих матеріалів. Основні параметри стаціонарних вертикальних ковшових елеваторів загального призначення приведені в ГОСТ 2036—77 . Ковші кріпляться до тягового елемента із зазорами (у швидкохідних елеваторах з розставленими ковшами) чи впритул один до іншого (у тихохідних елеваторах із зімкнутими ковшами).

Завантаження ковшів швидкохідних елеваторів відбувається при проходженні ними нижнього (завантажувального) башмака шляхом зачерпувания (мал. 1, а, б), а тихохідних — шляхом засипання матеріалу в ківш (мал. 1, б, м, д). Розвантаження ковшів у тихохідних елеваторах здійснюються гравітаційним шляхом, тобто природним висипанням матеріалу, що транспортується, у лоток при повороті ковшів навколо верхньої чи зірочки барабана. У швидкохідних елеваторах розвантаження ковшів відбувається шляхом викидання матеріалу з них під дією виникаючої при повороті ковша навколо барабана чи зірочки відцентрової сили. Проміжними є елеватори з гравітаційно-відцентровим розвантаженням. (мал. 1, б), у яких при розвантаженні матеріал в основному висипається, але деяка його частина, близька до віддаленої поверхні ковша, викидається під дією відцентрової сили. У таких (переважно ланцюгових) елеваторах доцільно розміщувати ковші між ланцюгами і відхиляти їх напрямними роликами. Різновидом ковшових елеваторів є підйомники безперервної дії для штучних вантажів. У цих пристроях до тягових ланцюгів закріплюються не ковші, а шарнірно підвішені площадки-колиски (мал. 2, а), що дозволяє не тільки піднімати, але й опускати вантаж. Такі елеватори називають люльковими. При твердому кріпленні полиць до тягових ланцюгів елеватор виконують похилим (мал. 2, б) і використовують переважно для підйому різних штучних вантажів, що подаються самопливом на полки і самопливом скочуються з них. Такі елеватори використовують в основному як вантажно- розвантажувальні пристрої. Елеватори застосовують також як пасажирські підйомники безперервної дії (мал. 2, в). Кабіни для пасажирів підвішують шарнірно до двох ланцюгів, що забезпечує їх вільне проходження через верхні і нижні зірочки. Щоб не робити зірочки занадто великого діаметра (0,5 Dзв > Hкаб, де Dзв — діаметр зірочки; Hкаб — висота кабіни), у кожнім ланцюзі їх зміщають одна відносно іншої, а кабіни підвішують до ланцюгів у діагонально розміщених точках. Для можливості входу в кабіну і виходу з її на ходу швидкість тягового елемента приймають рівній до 0,3 м/с, тому пропускна здатність подібних пасажирських елеваторів невелика і їх доцільно застосовувати при невеликих розосереджених пасажирських потоках в адміністративних будинках. 3. Елементи ковшових елеваторів Ковші. В елеваторах для насипних матеріалів застосовують напівкруглі розставлені (дрібні і глибокі) і зімкнуті (гострокутні й округлені трапецеїдальні) ковші (мал. 3). Дрібні напівкруглі ковші (мал. 3, а) використовують для транспортування сипучих матеріалів, що мають малу рухливість (порошкова крейда й ін.); глибокі напівкруглі ковші (мал. 3, б) — для добре сипучих матеріалів (піску, цементу, щебеню та ін.), гострокутні (мал. 3, б, г) для середньо і крупно шматкових матеріалів (крупного щебеню та ін.). Закруглені трапецеїдальні ковші (мал. 3, д) застосовують для транспортування тих же матеріалів, що і гострокутні, але при більшій продуктивності і при бічному кріпленні до тягового елемента. Гострокутні і трапецеїдальні ковші встановлюють на тяговому елементі впритул один до другого; вони мають бортові напрямні для матеріалу, що висипаючись при розвантаженні скачується по передній стінці перед розташованим перед ним ковшем.

Задні стінки цих ковшів мають висоту, рівну чи кратну кроку ланцюгового тягового елемента. Ковші характеризуються місткістю (табл. 1.) і габаритними розмірами. Ширина Розставлені напівкруглі Зімкнуті ковша, мм Крок, Глибокі Дрібні Крок, Гострокутні Закруглені мм мм і, л і, л 100 200 0,2 0,1 160 0,65 — 125 320 0,4 0,2 200 1,3 — 160 320 0,6 0,35 200 2,0 — 200 400 1,3 0,75 250 4,0 6,4 250 400 2,0 1,4 320 7,8 14,0 320 500 4,0 2,7 400 — 28,0 400 500 6,3 4,2 500 — 60,0 500 630 12,0 6,8 630 — 118,0 650 630 16,8 11,5 630 — 148,0 Розрахунковим параметром є лінійна місткість ковша q = і/ (де і — місткість ковша, л; — крок ковшів, м). Ковші прикріплюють до тягового елемента задніми стінками, до стрічок - болтами з потайними голівками, до ланцюгів — куточками на болтах чи заклепках. Ковші зварюють з листової сталі товщиною 2.6 мм, робочу кромку, яка зачерпує, підсилюють зварюванням до неї смуги з твердої зносостійкої сталі. Тяговий елемент. У стрічкових елеваторах як тяговий орган використовуються гумовотканинні стрічки за ГОСТ 20—85 шириною, що перевищує на 25.50 мм ширину ковша. Число прокладок у стрічці визначається розрахунком. Діаметри барабанів обчислюють як і для стрічкових конвеєрів. Можна застосовувати і гумовотканинні ремені (для малих елеваторів). У ланцюгових елеваторах як тяговий елемент використовують лан- цюги з довгих кілець за ГОСТ 588—81 із кроком 100 . 630 мм. Для ковшів шириною до 250 мм застосовується один ланцюг, при більшій ширині — два. Розміри ланцюгів розраховують. Число зубів зірочок приймають рівним 6.20. Натяжний пристрій. У стрічкових і ланцюгових елеваторах натяжні пристрої (тільки гвинтові) встановлюють у башмаку (мал. 4); хід пристрою 0,2.0,5 м відповідає 1,0.1,5 кроку ланцюга в ланцюговому елеваторі і 0,01.0,02 довжини стрічкового елеватора, тому що при великому переміщенні натяжного барабана в башмаку поступово накопичується матеріал і ускладнюється завантаження елеватора. Зусилля натягу приймають мінімальним, тому що при вертикальному розташуванні тягового елемента і ковшів їхня власна вага забезпечує достатній натяг. Привод. Механізм привода розміщаються на голівці — верхній частині елеватора (див. мал. 4). Барабан чи зірочки приводяться електродвигуном через двоступінчастий редуктор. При великих передаточних числах застосовують додаткову зубчасту, рідше — клиноремінну передачу. Запобіжні пристрої. Для утримання тягового органа з ковшами від падіння при обриві і від зворотного ходу при випадковому вимиканні двигуна застосовують обмежники зворотного ходу. У стрічкових елеваторах використовують обмежники храпового типу (мал. 5), установлювані на ведучому валу барабана. При наявності відкритих крупномодульных передач можна застосовувати валикові зупинники у виді вільно насадженого на проміжному валі і затягнутого пружиною повідця, що заклинюється при зворотному ході між шестірнями. У ланцюгових елеваторах, крім обмежника зворотного ходу, використовують утримуючі ланцюг, що обірвався, однобічні поворотні кулачки, що взаємодіють із шарнірами ланцюга. При спрацьовуванні запобіжних пристроїв зв'язані з ними ричажкові кінцеві вимикачі привода елеватора виключають електродвигун.

Социально-обличительные тенденции «Р. г.» сохранились в литературе американского критического реализма — романах С. Льюиса, Э. Синклера и др.   Лит.: 3асурский Я. Н., Американская литература XX века, М., 1966; Weinberg A. and L., The Muckrakers, N. Y., 1961. Разгрузчик Разгру'зчик, разгрузочная машина, машина для разгрузки насыпных грузов в отвалы, бункеры или транспортные средства. Различают Р. опрокидного, сталкивающего, зачерпывающего, вибрационного типов, а также пневморазгрузчики. К первому типу относятся вагоноопрокидыватели и автомобилеразгрузчики. Р. сталкивающего типа работает по принципу сталкивания груза скребком с ж.-д. платформы в бункер под ней, совершающим возвратно-поступательное движение. Р. зачерпывающего типа служит для разгрузки полувагонов и состоит из комбинации ковшовых элеваторов или скребковых конвейеров с отвальным ленточным конвейером, смонтированным на самоходном шасси или портале, под которым устанавливается разгружаемый полувагон. Основной элемент вибрационного Р. — виброплатформа, сообщающая колебания грузу

1. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

2. Реферат о Пугачеве

3. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

4. Генри Форд - основатель конвейера

5. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

6. Расчет ленточного конвейера для литейного цеха
7. Скребковые конвейеры
8. Проектирование привода к ленточному конвейеру

9. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)

10. Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

11. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

12. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

13. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

14. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

15. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

16. Реферат по теме “Человек на войне”

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Реферат по биографии Виктора Гюго

18. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

19. США и Канада в АТР: набор рефератов

20. Проектирование привода к цепному конвейеру

21. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

22. Конвейер идей
23. Реферат кондитерское изделие
24. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

25. Консалтинг поставили на конвейер

26. Реферат Евро

27. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

28. Лесные пожары - реферат

29. Ленточные конвейеры - самые опасные. Пожарная безопасность угольных шахт

30. Реферат о США

31. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

32. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Ленточный конвейер

34. Наклонный ленточный конвейер

35. Общие сведения о ленточных конвейерах

36. Привод к ленточному конвейеру

37. Привод ленточного конвейера

38. Привод ленточного конвейера
39. Привод ленточного конвейера
40. Привод цепного конвейера

41. Привод цепного конвейера

42. Проект привода цепного конвейера

43. Проектирование привода конвейера

44. Проектирование привода ленточного конвейера

45. Расчет и проектирование привода для пластинчатого конвейера

46. Расчет и проектирование привода ленточного конвейера

47. Расчет привода ленточного конвейера

48. Расчёт механизмов инерционного конвейера

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Технология монтажа винтового конвейера

50. Технология монтажа пластинчатого конвейера

51. Технология монтажа тележковых конвейеров

52. Конвейеры и транспортеры

53. Привод ленточного конвейера

54. Проектирование привода к конвейеру
55. Проектирование привода ленточного конвейера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.