Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     История экономических учений История экономических учений

Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
8 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
42 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат студента 7 групи 4 курсу Фінансово-економічного факультету спеціальності 0104 Вертелецького Д.Б. Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра “ Банківська справа ” Київ –1998 Грошова реформа 1895 – 1897 була ретельно підготовлена і здійснювалась поступово на протязі 3 років. Для неї було створено певні передумови. Основною з них було накопичення в Росії значних запасів золота . Це пояснюється тим , що Росія приступила до розробок золотих родовищ раніше більшості провідних країн ( на 35 років раніше ніж Північна Америка , на 37 років ніж Австралія та на 50 років ніж Південна Африка ) . Щорічний добуток складав 34 – 42 тони . На початок реформи за рахунок внутрішніх джерел та зовнішніх операцій Державний банк сформував золотий фонд у розмірі 475,2 млн. крб. , а на кінець реформи – 1095,5 млн. крб. На протязі 1896 року проводив роботу фінансовий комітет під проводом імператора. 2 січня 1897 року було прийнято рішення про запровадження золотого монометалізму. Встановлення золотого стандарту та вільний обмін паперових грошей на золото сприяв подальшому укріпленню рубля , та запобіганню коливань товарних цін в країні. Після реформи Держбанк продовжив курс на збільшення золотого запасу і до початку 1914 року він склав 1688 млн. крб. По кількості дорогоцінного металу Росія займала тоді перше місце у світі. Така політика призвела до того , що поступово до 1912 року покриття банкнот золотом було доведено до 108,3% Отже навіть якщо всі банкноти було б пред’явлено в банки для обміну на золото то це було б зроблено без проблем для банку. Обмін паперових грошей на золоту монету проводився без жодних обмежень. Держбанк заохочував розповсюдження золотих монет , намагаючись наситити їми грошовий ринок . Перші роки після реформи всі платежі проводилися банком виключно в золотій монеті , щоб привчити до неї населення ; кредитні білети видавалися лише у виключних випадках. Золото надійно увійшло в господарський обіг . Золотий стандарт став реальним та дійовим фактором . Однак стабільність грошової системи мале іще один аспект – співвідношення з валютами інших країн. Валютний паритет ( тобто співвідношення грошових одиниць окремих країн ) встановлювався на основі вмісту в них золота. На передодні другої світової війни котування російського карбованця були наступними: 1 ам. Долар = 1,943 крб ( зворотній курс 0,514 ) 1 німецька марка = 0,642 крб ( зворотній курс 2,16 ) 1 Фр. Франк = 0,374 ( зворотній курс 2,66 ) Але треба зазначити , що валютний паритет в більшості випадків відрізнявся від валютного курсу ( який називали також вексельним , тому що засобом міжнародних розрахунків слугував в більшості випадків переказний вексель ) . Валютний курс коливався навколо паритету у межах так званих золотих точок , що позначали таке відхилення від паритету при якому замість векселя вигідніше переслати реальне золото . Отже відстань від паритету до золотої точки визначалася видатками на пересилку золота. Але в кризових випадках курс інколи виривався за вказані межі. Як же в дійсності складався курс карбованця в період з грошової реформи Вітте до першої світової війни .

В кінці 19 на початку 20 ст. російський карбованець котувався відносно франка, марки і фунта стерлінгів . Долар тоді не вважався світовою валютою . На початок реформи карбованець офіціально прирівнювався до 4 франків але в дійсності дорівнював 2,5 франків це співвідношення було вирішено закріпити – карбованець був девальвований і прирівняний до 2 цілих двох третіх фіранку. Цей паритет відповідав золотому вмісту і купівельній цінності двох валют. Фактично це дало змогу залишити ціни на внутрішньому ринку незмінними і полегшити проходження реформи. Встановлений курс вдалося витримати . До 1913 року він коливався у межах 2.57 – 2.69 франку за карбованець. Російський карбованець котувався на всіх біржах світу . Найбільше випробовування надбанням реформи мало місце в період російсько-японської війни та революційних заворушень 1905 року: було різко збільшено випуск кредитних білетів ( на 13 % ) , почалися масові вилучення вкладів населення , для запобігання краху Держбанк вимушений був надати банкам кредит . Це все відбилося на курсі карбованця він різко упав до з 2.16 до 2.12 марок . Зважаючи на вищесказане Держбанк прийняв дуже ефективний захід , який зараз називається валютною інтервенцією : він продав у 1906 році іноземної валюти на 324,4 млн. крб ( за наступні 5 років було продано лише 120 млн. крб.) Вже через місяць це призвело до вирівнювання курсу карбованця , а через півроку навіть до зростання . Це підіймало авторитет Росії, але також і підіймало вартість російського експорту , тому Держбанк почав проводити політику на утримання росту курсу карбованця поступово скуповуючи розпродану валюту. Так держбанк маневрував чергуючи покупки та продажу іноземної валюти у відповідності з ситуацією , що формувалася на грошовому ринку. Карбованець так зміцнів , що вже було необхідно стримувати його зростання ( за 1 крб давали 2.177 марки замість 2.16 за паритетом .) За 1906 – 1911 роки продажу карбованця склали 1180 млн. крб , що превисило продажі в 9 разів . Таким чином Держбанк поповнював валютні резерви не підриваючи цінність власної валюти. Сильний карбованець надав змогу знизити облікову ставку до 4.5 % . Але треба зазначити , що укріплення карбованця , зниження процентних ставок проходило поступово – цим намагалися запобігти значних коливань в економіці і досягти стабільності. Після деякого відпливу золота з банків в період 1904 – 1905 років в наслідок зростання довіри до карбованця почався зворотній процес – населення понесло золото в банки в обмін на кредитні білети. Це надало змогу скоротити кількість паперових грошей випущених для покриття військових витрат на 120 млн. крб. Випуск паперових грошей знаходився під жорстким контролем . Випуск банкнот до 300 млн. повинен був бути забезпеченим золотом як мінімум на половину , випуск вище 300 млн. забезпечувався золотом на 100 % . Законодавство Росії по регулюванню грошового обігу було значно жорсткіше ніж законодавство інших країн. Також треба зазначити , що Держбанк майже ніколи не використовував своє емісійне право на 100 % . Не використане емісійне право вимірювалось: 1900 – 132,8 % 1901 – 93,8 % 1904 – 109,2 % 1910 – 45,9 % Навіть у складному 1905 році Держбанк міг випустити іще 17 млн.

карбованців , але не зробив цього. Наступним дійовим засобом обмеження маси готівки стало запровадження безготівкових розрахунків. Для цього в 1898 р. при Петербурзькій конторі Держбанку була відкрита розрахункова палата. До 1912 р. таких палат було вже 40 в різних містах Росії. В роботі цих палат приймали участь всі банки , великі банкірські контори та дома , товариства взаємного кредиту, великі торгово-промислові фірми. Щорічно через палати проходили платежі на мілліарди крб 70 % з них здійснювалась шляхом заліку взаємних вимог. Упорядкування грошового господарства позитивно вплинуло на зовнішню торгівлю. За період з 1881 по 1913 надходження золота від експорту перевищили видатки по імпорту на 7751 млн. крб. Але в 1913 в Европі почали формуватися перші ознаки майбутніх негараздів. У зв’язку з різким підвищенням облікової ставки в ряді країн Росія теж була вимушена підвищити її в грудні 1912 р. до 6 % . Стійкість карбованця підтримувалась колосальними запасами золота і гнучкою дивізною політикою. Російський карбованець та цінні папери стійко трималися аж до самого початку першої світової війни, чого не можна сказати про валюти інших країн. З початком війни Росія та інші країни Европи припинили обмін паперових грошей на золото, однак золоте забезпечення карбованця збереглось ( в 1914 році грошова маса склала 3,2 млрд. при золотому запасі 1.6 млрд. ) Це Було менше ніж передбачено законом 1897р , але набагато більше ніж в довоєнній Німеччині. В умовах припинення обміну паперових грошей на золото всі очікували обвалу карбованця , однак цього не сталося . За 5 місяців 1914 р крб. Подешевів лише на 16.8 %. Ілюстративними є показники за наступні два роки війни .Якщо прийняти фінансову позицію валют на 1 грудня 1914р. за 100 , то середній вексельний курс дорівнював: Грудень 1915 Грудень 1916 Росія 76 70 Німеччина 86 74 Австро-Угорщина 74 59 Однак не все було так гарно . З 1914 по 1917 бюджетний дефіцит зростав з 1.898 млрд до 22.568 млрд. Разом зі зростанням дефіциту зростала емісія грошей , незабезпечений випуск склав після лютневої революції 8.4 млрд. Тимчасовий уряд довів емісію до 16 млрд. ( Радянський уряд після перемоги жовтневої революції установило норму емісії – 50 млрд ) . Склалися всі умови для інфляції та знецінення карбованця. Загальна сума державного боргу на березень 1917 склала 35 млрд і витрати на його обслуговування повинні були скласти 1.8 млрд . Основна проблема держборгу полягала у його структурі : основна частина короткотермінові ( 6 місяців та 1 рік ) боргові зобов’язання . Для обслуговування держборгу та фінансування дефіциту бюджету був обраний шлях залучення нових позичок шляхом випуску державних боргових зобов’язань. При чому наголос ставився на внутрішні позички , що давало можливість відтягнути частину готівки з обороту. Але перед цім Уряд провів деякі заходи на фондовому ринку , що мали на меті показати інвесторам готовність держави проводити економічну політику зразка більшості капіталістичних країн.: Підтвердження відповідальності по зобов’язанням царського уряду Спрощена процедура створення АТ Полегшені умови допуску іноземних інвесторів на російський фондовий ринок Внутрішні інвестори негайно відреагували на ці дії .

Упродовж 1923 року і першого кварталу 1924-го в обігу перебували як нові стійкі червінці, такі і старі грошові знаки, купівельна спроможність яких знижувалась. Поступово старі знаки витіснялись з обігу, зміцнювалась роль червінця. Однак таке одночасне перебування в обігу різних грошових знаків негативно впливало на господарське життя СРСР, у тому числі й України. У березні 1924 року було остаточно завершено грошову реформу. В обіг випущені, крім червінців, так звані казначейські білети вартістю 1, 2 і 5 рублів. Співвідношення між казначейськими білетами і червінцями було 10 : 1. Старі грошові знаки (радзнаки зразка 1923 р.) не випускали, а ті, що ще перебували в обігу, було вилучено шляхом викупу за курсом 1 руб. казначейського білета за 50 тис. руб. грошових знаків старого зразка. Казначейські білети і монети (золота і срібна) швидко увійшли в обіг і завоювали своє місце поряд з червінцем як тверда валюта. Монети номіналами 20, 15, 10 копійок (з білону) карбувались у 1921 — 1924 роках із зображенням гербів РРФСР, СРСР. Полтинник ( 50 коп.) містив зображення коваля, 1 рубль — зображення робітника

1. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

2. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

3. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

4. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

5. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

6. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя
7. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
8. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

9. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

10. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

11. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

12. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

13. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

14. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

15. Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

16. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

Шары для сухого бассейна (50 штук).
Предназначение: для игровых целей внутри помещения и на открытом воздухе. Изготовлено из высококачественной пластмассы. В наборе: 50
459 руб
Раздел: Шары для бассейна
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
1060 руб
Раздел: Антистрессы
Victorinox. Подвеска на ремень "Multiclip", с карабином, кольцом для ключей и цепочкой.
Удобный, надежный и очень качественный аксессуар. Используется как для ножей, так и как брелок для ключей. На передней стороне
480 руб
Раздел: Прочее

17. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

18. Гроші та основні форми вартості

19. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

20. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

21. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

22. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
23. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів
24. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

25. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

26. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

27. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

28. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

29. Імператор Олександр Другий та його реформи

30. Італія у період об’єднання

31. Культура України періоду феодальних відносин

32. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Игровой набор из картона "Рыцарский замок".
Средневековый город: Рыцарский замок Материал — переплетный картон. Технология — хитрая вырубка. Этот проект имеет множество приятных
1394 руб
Раздел: 3D модели из бумаги
Флэш-диск "Glossy", 8 Gb, черный.
Флэш-накопитель USB Flash Drive SmartBuy Glossy предназначен для хранения и переноса цифровых данных. Совместим с любым считывающим
556 руб
Раздел: 8 Гб и менее
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
522 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Період Гетьманату в Україні

34. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

35. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

36. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

37. Жiночий одяг періоду середньовіччя

38. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі
39. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини
40. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

41. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

42. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

43. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

44. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

45. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

46. Державно-церковні відносини в період незалежної України

47. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

48. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

Бокал "Акула", двойное стекло.
Оригинальный бокал из двойного стекла.
479 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
405 руб
Раздел: Глобусы
Таз круглый с ручками, 32 литров.
Для стирки и засолки, для полива и сбора урожая вам обязательно пригодятся надежные пластмассовые тазы и другие изделия для сада и огорода
347 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

50. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

51. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

52. Банківська система та пропозиція грошей

53. Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

54. Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах
55. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
56. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

57. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

58. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

59. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

60. Грошові розрахунки в господарському обороті України

61. Гроши

62. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

63. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

64. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1092 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Этажерка трехсекционная BranQ "Prima", прямоугольная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
476 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (голубой, рисунок: сердечки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
572 руб
Раздел: Стульчики

65. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

66. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

67. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

68. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

69. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

70. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
71. Періодизація та історичне значення махновського руху
72. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

73. Реформи 1863-1874 рр. в Росії

74. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ

75. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

76. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

77. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

78. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

79. Психологія грошей

80. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Карандаши цветные "Сафари", 24 цвета.
Цветные карандаши непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 24 ярких насыщенных цветных карандаша, которые
310 руб
Раздел: 13-24 цвета
Органайзер для автомобиля "Накидной-макси".
Органайзер для машины - оригинальный, недорогой и полезный подарок для автомобилиста. Теперь для разных важных вещей в машине есть своё
868 руб
Раздел: Автоаксессуары
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый + золотой), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
946 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Гроші і їх роль у товарному виробництві

82. Грошові надходження підприємства

83. Грошові розрахунки підприємств

84. Проблеми боротьби з відмиванням "брудних грошей"

85. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

86. Еволюція форм грошей на українських землях
87. Еволюція грошей
88. Теорія грошей в сучасній економічній науці

89. Золотое колцо Росии. Ярославль

90. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

91. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

92. Налоги и налоговые реформы в России

93. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

94. Цивільний та арбітражний процес

95. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

96. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Автокресло-бустер Nania "Topo comfort Animals" (jaguar, 15-36 кг).
Автокресло-бустер Nania "Topo comfort Animals" станет незаменим во время поездок на автомобиле. Красивое изделие украшено
1099 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
370 руб
Раздел: Ночники
Столик сервировочный Regent "Linea Bamboo", 50х30х6,5 см.
Столик сервировочный из серии BAMBOO изготовлен из бамбука с обработанной поверхностью. Бамбук - экологически чистый материал, он ценится
1546 руб
Раздел: Столики и подносы для постели

97. Реформы Петра I

98. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

99. Реформы государственного аппарата при Петре I


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.