Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     История экономических учений История экономических учений

Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
42 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат студента 7 групи 4 курсу Фінансово-економічного факультету спеціальності 0104 Вертелецького Д.Б. Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра “ Банківська справа ” Київ –1998 Грошова реформа 1895 – 1897 була ретельно підготовлена і здійснювалась поступово на протязі 3 років. Для неї було створено певні передумови. Основною з них було накопичення в Росії значних запасів золота . Це пояснюється тим , що Росія приступила до розробок золотих родовищ раніше більшості провідних країн ( на 35 років раніше ніж Північна Америка , на 37 років ніж Австралія та на 50 років ніж Південна Африка ) . Щорічний добуток складав 34 – 42 тони . На початок реформи за рахунок внутрішніх джерел та зовнішніх операцій Державний банк сформував золотий фонд у розмірі 475,2 млн. крб. , а на кінець реформи – 1095,5 млн. крб. На протязі 1896 року проводив роботу фінансовий комітет під проводом імператора. 2 січня 1897 року було прийнято рішення про запровадження золотого монометалізму. Встановлення золотого стандарту та вільний обмін паперових грошей на золото сприяв подальшому укріпленню рубля , та запобіганню коливань товарних цін в країні. Після реформи Держбанк продовжив курс на збільшення золотого запасу і до початку 1914 року він склав 1688 млн. крб. По кількості дорогоцінного металу Росія займала тоді перше місце у світі. Така політика призвела до того , що поступово до 1912 року покриття банкнот золотом було доведено до 108,3% Отже навіть якщо всі банкноти було б пред’явлено в банки для обміну на золото то це було б зроблено без проблем для банку. Обмін паперових грошей на золоту монету проводився без жодних обмежень. Держбанк заохочував розповсюдження золотих монет , намагаючись наситити їми грошовий ринок . Перші роки після реформи всі платежі проводилися банком виключно в золотій монеті , щоб привчити до неї населення ; кредитні білети видавалися лише у виключних випадках. Золото надійно увійшло в господарський обіг . Золотий стандарт став реальним та дійовим фактором . Однак стабільність грошової системи мале іще один аспект – співвідношення з валютами інших країн. Валютний паритет ( тобто співвідношення грошових одиниць окремих країн ) встановлювався на основі вмісту в них золота. На передодні другої світової війни котування російського карбованця були наступними: 1 ам. Долар = 1,943 крб ( зворотній курс 0,514 ) 1 німецька марка = 0,642 крб ( зворотній курс 2,16 ) 1 Фр. Франк = 0,374 ( зворотній курс 2,66 ) Але треба зазначити , що валютний паритет в більшості випадків відрізнявся від валютного курсу ( який називали також вексельним , тому що засобом міжнародних розрахунків слугував в більшості випадків переказний вексель ) . Валютний курс коливався навколо паритету у межах так званих золотих точок , що позначали таке відхилення від паритету при якому замість векселя вигідніше переслати реальне золото . Отже відстань від паритету до золотої точки визначалася видатками на пересилку золота. Але в кризових випадках курс інколи виривався за вказані межі. Як же в дійсності складався курс карбованця в період з грошової реформи Вітте до першої світової війни .

В кінці 19 на початку 20 ст. російський карбованець котувався відносно франка, марки і фунта стерлінгів . Долар тоді не вважався світовою валютою . На початок реформи карбованець офіціально прирівнювався до 4 франків але в дійсності дорівнював 2,5 франків це співвідношення було вирішено закріпити – карбованець був девальвований і прирівняний до 2 цілих двох третіх фіранку. Цей паритет відповідав золотому вмісту і купівельній цінності двох валют. Фактично це дало змогу залишити ціни на внутрішньому ринку незмінними і полегшити проходження реформи. Встановлений курс вдалося витримати . До 1913 року він коливався у межах 2.57 – 2.69 франку за карбованець. Російський карбованець котувався на всіх біржах світу . Найбільше випробовування надбанням реформи мало місце в період російсько-японської війни та революційних заворушень 1905 року: було різко збільшено випуск кредитних білетів ( на 13 % ) , почалися масові вилучення вкладів населення , для запобігання краху Держбанк вимушений був надати банкам кредит . Це все відбилося на курсі карбованця він різко упав до з 2.16 до 2.12 марок . Зважаючи на вищесказане Держбанк прийняв дуже ефективний захід , який зараз називається валютною інтервенцією : він продав у 1906 році іноземної валюти на 324,4 млн. крб ( за наступні 5 років було продано лише 120 млн. крб.) Вже через місяць це призвело до вирівнювання курсу карбованця , а через півроку навіть до зростання . Це підіймало авторитет Росії, але також і підіймало вартість російського експорту , тому Держбанк почав проводити політику на утримання росту курсу карбованця поступово скуповуючи розпродану валюту. Так держбанк маневрував чергуючи покупки та продажу іноземної валюти у відповідності з ситуацією , що формувалася на грошовому ринку. Карбованець так зміцнів , що вже було необхідно стримувати його зростання ( за 1 крб давали 2.177 марки замість 2.16 за паритетом .) За 1906 – 1911 роки продажу карбованця склали 1180 млн. крб , що превисило продажі в 9 разів . Таким чином Держбанк поповнював валютні резерви не підриваючи цінність власної валюти. Сильний карбованець надав змогу знизити облікову ставку до 4.5 % . Але треба зазначити , що укріплення карбованця , зниження процентних ставок проходило поступово – цим намагалися запобігти значних коливань в економіці і досягти стабільності. Після деякого відпливу золота з банків в період 1904 – 1905 років в наслідок зростання довіри до карбованця почався зворотній процес – населення понесло золото в банки в обмін на кредитні білети. Це надало змогу скоротити кількість паперових грошей випущених для покриття військових витрат на 120 млн. крб. Випуск паперових грошей знаходився під жорстким контролем . Випуск банкнот до 300 млн. повинен був бути забезпеченим золотом як мінімум на половину , випуск вище 300 млн. забезпечувався золотом на 100 % . Законодавство Росії по регулюванню грошового обігу було значно жорсткіше ніж законодавство інших країн. Також треба зазначити , що Держбанк майже ніколи не використовував своє емісійне право на 100 % . Не використане емісійне право вимірювалось: 1900 – 132,8 % 1901 – 93,8 % 1904 – 109,2 % 1910 – 45,9 % Навіть у складному 1905 році Держбанк міг випустити іще 17 млн.

карбованців , але не зробив цього. Наступним дійовим засобом обмеження маси готівки стало запровадження безготівкових розрахунків. Для цього в 1898 р. при Петербурзькій конторі Держбанку була відкрита розрахункова палата. До 1912 р. таких палат було вже 40 в різних містах Росії. В роботі цих палат приймали участь всі банки , великі банкірські контори та дома , товариства взаємного кредиту, великі торгово-промислові фірми. Щорічно через палати проходили платежі на мілліарди крб 70 % з них здійснювалась шляхом заліку взаємних вимог. Упорядкування грошового господарства позитивно вплинуло на зовнішню торгівлю. За період з 1881 по 1913 надходження золота від експорту перевищили видатки по імпорту на 7751 млн. крб. Але в 1913 в Европі почали формуватися перші ознаки майбутніх негараздів. У зв’язку з різким підвищенням облікової ставки в ряді країн Росія теж була вимушена підвищити її в грудні 1912 р. до 6 % . Стійкість карбованця підтримувалась колосальними запасами золота і гнучкою дивізною політикою. Російський карбованець та цінні папери стійко трималися аж до самого початку першої світової війни, чого не можна сказати про валюти інших країн. З початком війни Росія та інші країни Европи припинили обмін паперових грошей на золото, однак золоте забезпечення карбованця збереглось ( в 1914 році грошова маса склала 3,2 млрд. при золотому запасі 1.6 млрд. ) Це Було менше ніж передбачено законом 1897р , але набагато більше ніж в довоєнній Німеччині. В умовах припинення обміну паперових грошей на золото всі очікували обвалу карбованця , однак цього не сталося . За 5 місяців 1914 р крб. Подешевів лише на 16.8 %. Ілюстративними є показники за наступні два роки війни .Якщо прийняти фінансову позицію валют на 1 грудня 1914р. за 100 , то середній вексельний курс дорівнював: Грудень 1915 Грудень 1916 Росія 76 70 Німеччина 86 74 Австро-Угорщина 74 59 Однак не все було так гарно . З 1914 по 1917 бюджетний дефіцит зростав з 1.898 млрд до 22.568 млрд. Разом зі зростанням дефіциту зростала емісія грошей , незабезпечений випуск склав після лютневої революції 8.4 млрд. Тимчасовий уряд довів емісію до 16 млрд. ( Радянський уряд після перемоги жовтневої революції установило норму емісії – 50 млрд ) . Склалися всі умови для інфляції та знецінення карбованця. Загальна сума державного боргу на березень 1917 склала 35 млрд і витрати на його обслуговування повинні були скласти 1.8 млрд . Основна проблема держборгу полягала у його структурі : основна частина короткотермінові ( 6 місяців та 1 рік ) боргові зобов’язання . Для обслуговування держборгу та фінансування дефіциту бюджету був обраний шлях залучення нових позичок шляхом випуску державних боргових зобов’язань. При чому наголос ставився на внутрішні позички , що давало можливість відтягнути частину готівки з обороту. Але перед цім Уряд провів деякі заходи на фондовому ринку , що мали на меті показати інвесторам готовність держави проводити економічну політику зразка більшості капіталістичних країн.: Підтвердження відповідальності по зобов’язанням царського уряду Спрощена процедура створення АТ Полегшені умови допуску іноземних інвесторів на російський фондовий ринок Внутрішні інвестори негайно відреагували на ці дії .

Упродовж 1923 року і першого кварталу 1924-го в обігу перебували як нові стійкі червінці, такі і старі грошові знаки, купівельна спроможність яких знижувалась. Поступово старі знаки витіснялись з обігу, зміцнювалась роль червінця. Однак таке одночасне перебування в обігу різних грошових знаків негативно впливало на господарське життя СРСР, у тому числі й України. У березні 1924 року було остаточно завершено грошову реформу. В обіг випущені, крім червінців, так звані казначейські білети вартістю 1, 2 і 5 рублів. Співвідношення між казначейськими білетами і червінцями було 10 : 1. Старі грошові знаки (радзнаки зразка 1923 р.) не випускали, а ті, що ще перебували в обігу, було вилучено шляхом викупу за курсом 1 руб. казначейського білета за 50 тис. руб. грошових знаків старого зразка. Казначейські білети і монети (золота і срібна) швидко увійшли в обіг і завоювали своє місце поряд з червінцем як тверда валюта. Монети номіналами 20, 15, 10 копійок (з білону) карбувались у 1921 — 1924 роках із зображенням гербів РРФСР, СРСР. Полтинник ( 50 коп.) містив зображення коваля, 1 рубль — зображення робітника

1. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

2. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

3. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

4. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

5. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

6. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя
7. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
8. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

9. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

10. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

11. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

12. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

13. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

14. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

15. Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

16. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
341 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Контейнер для хранения, 5 штук.
Контейнеры для хранения. Материал: нержавеющая сталь. В наборе 5 штук. Диаметр: 10/12/14/16/18 см. Высота: 4,5/5/5,5/6,5/7,5. Объем:
531 руб
Раздел: Наборы
Разветвитель PC Pet "Сross", белый.
4-х портовый USB-концентратор (USB HUB) оригинального дизайна занимает мало места на рабочем столе и может стать его украшением в качестве
300 руб
Раздел: USB-устройства

17. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

18. Гроші та основні форми вартості

19. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

20. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

21. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

22. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
23. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів
24. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

25. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

26. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

27. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

28. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

29. Імператор Олександр Другий та його реформи

30. Італія у період об’єднання

31. Культура України періоду феодальних відносин

32. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Набор 3 в 1 "Шахматы, шашки, нарды".
Настольные игры, развивают логику, память, мышление. В набор входит: ящичек-поле, а также фигуры для игры в шахматы, шашки и нарды. Размер
472 руб
Раздел: Наборы игр
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
478 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные BIC, 24 цвета.
Сертифицировано эко-статусом NF Environment. На 50% сделаны из переработанных материалов. Идеальны для ежедневного использования
556 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Період Гетьманату в Україні

34. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

35. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

36. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

37. Жiночий одяг періоду середньовіччя

38. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі
39. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини
40. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

41. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

42. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

43. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

44. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

45. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

46. Державно-церковні відносини в період незалежної України

47. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

48. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

Настольная игра "Лови мышей".
«Лови мышей!» - быстрая веселая семейная игра с простыми правилами. Игроки выступают в роли котов, которые хотят поймать как можно больше
482 руб
Раздел: Прочие
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
579 руб
Раздел: Более 11 кг
Тарелка одноразовая, пластиковая, белая, 205 мм, 100 штук.
Одноразовые тарелки изготовлены из высококачественного полистирола белого цвета, который устойчив к прогибанию. Подойдут для выездов на
397 руб
Раздел: Одноразовые тарелки

49. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

50. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

51. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

52. Банківська система та пропозиція грошей

53. Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

54. Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах
55. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
56. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

57. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

58. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

59. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

60. Грошові розрахунки в господарському обороті України

61. Гроши

62. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

63. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

64. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Шкатулка СД-0052/3 "Пурпурная роза".
Размеры: 12х11х5 см. Шкатулка тканевая. Встроенное зеркало. Отделения для украшений и мелких предметов.
405 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
363 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Одеяло Нордтекс "Магия сна", 200х220 см.
Плотность: 150 г/м2. Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 200х220 см.
1193 руб
Раздел: Одеяла

65. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

66. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

67. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

68. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

69. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

70. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
71. Періодизація та історичне значення махновського руху
72. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

73. Реформи 1863-1874 рр. в Росії

74. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ

75. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

76. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

77. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

78. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

79. Психологія грошей

80. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Ковш "Классика" (объем 1 литр).
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
574 руб
Раздел: Ковши
Пазл "Цветы. Живопись" (1000 элементов).
Размер готовой картинки: 68 х 47 см. Возраст: для детей от 3 лет. Клей в комплект не входит.
324 руб
Раздел: Пазлы (1000-1499 элементов)
Светильник настольный с клипсой, (розовый).
Светильник настольный с клипсой. Цвет: розовый. Длина провода: 1,2 метра. Количество ламп: 1 штука. Мощность ламп: 40 Вт. Тип цоколя:
388 руб
Раздел: На креплении

81. Гроші і їх роль у товарному виробництві

82. Грошові надходження підприємства

83. Грошові розрахунки підприємств

84. Проблеми боротьби з відмиванням "брудних грошей"

85. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

86. Еволюція форм грошей на українських землях
87. Еволюція грошей
88. Теорія грошей в сучасній економічній науці

89. Золотое колцо Росии. Ярославль

90. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

91. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

92. Налоги и налоговые реформы в России

93. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

94. Цивільний та арбітражний процес

95. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

96. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Машинка "Мини" для удаления катышков с одежды.
Машинка для удаления катышков Prym "Мини" проста и удобна в использовании. С ней ваши вещи будут как новые. Имеет съемный отсек
656 руб
Раздел: Прочее
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
1456 руб
Раздел: Точилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1029 руб
Раздел: Игры логические

97. Реформы Петра I

98. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

99. Реформы государственного аппарата при Петре I


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.