Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Рифтові системи Землі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Коцюбинського кафедра фізичної географії Дипломна робота на тему: Рифтові системи Землі Вінниця – 2007 ВСТУП Рифтогенезом (в англомовній літературі рифтингом) називають процес горизонтального розтягання земної кори, що призводить до виникнення в ній чи її верхній частині дуже протяжних, подовжених, морфологічно чітко виражених западин, обмежених (принаймні з однієї сторони) і ускладнених глибокими поздовжніми розломами. Англійський геолог Грегорі, що описав подібні структури наприкінці минулого століття в Східній Африці, назвав їх рифтами (від англ. rіf - розрив, тріщина, щілина), а ланцюжка з декількох рифтів звичайно іменують рифтовими зонами. Хоча лінійно витягнуті молоді западини, нині відносяться до категорії рифтів, були виявлені на різних континентах ще наприкінці XVІІІ століття (Байкальський рифт) і XІ столітті (Верхньорейнський рифт, рифти Мертвого і Червоного морів, Східної Африки), вони довгий час не привертали до себе належної уваги геологів і вважалися другорядними структурними формами. У минулому столітті різка перевага в тектонічній будові Землі структур стиску (складчастих зон і поясів) відносно структур розтягання (рифтових зон) знаходило природне пояснення, тому що вважалося, що наша планета майже цілком утратила внутрішні джерела енергії, поступово оходжується, зменшує свій обсяг і в результаті загального стиску, що нерівномірно виявляється на її поверхні і в часі, її кора піддається коробленню, зминанню й у ній періодично виникають складчасті структури й утворюються великі нерівності рельєфу. Подібні ідеї висловлювали й обґрунтовували, зокрема, знаменитий англійський фізик лорд Кельвін, авторитет якого серед натуралістів другої половини XІ століття був винятково високий, і його сучасник   великий австрійський геолог Е. Зюсс. Останній вважав навіть, що обмежені розломами западини (грабени) Східної Африки, що послужили для Грегорі зразком (тектонотипом) рифтовых структур, утворилися не в ході розтягання земної кори, а при загальному стиску Землі. Однак відкриття на рубежі століть явища радіоактивного розпаду елементів показало, що в надрах Землі укладені могутні джерела термічної енергії, і пануюча до цього концепція про поступовий стиск Землі в ході її розвитку   так звана контракційна гіпотеза була більшістю геологів поставлена під сумнів чи зовсім відкинута. Із середини XX століття починається систематичне геолого-геофізичне вивчення ложа океанів, що займають близько 2/3 поверхні Землі. Це призвело до відкриття на їхньому дні грандіозних, лінійно витягнутих зон підняттів, розсічених безліччю поздовжніх і поперечних розломів   серединно-океанічних чи, точніше, внутріокеанічних хребтів загальною довжиною більш 80 тис. км. Виявилося, що вони просторово пов'язані з деякими рифтовими зонами на континентах, мають подібні з ними чи близькі риси рельєфу, структури, магматизму і геофізичних особливостей і, безсумнівно, являють собою споріднені, хоча і набагато більші тектонічні утворення. У межах внутріокеанічних хребтів установлюються явні ознаки поперечного чи близького до поперечного їхнього простягання горизонтального розширення земної кори, при цьому в багато разів переважаючого по своїй швидкості і загальному масштабі її розширення в рифтових зонах континентів.

На відміну від останніх воно виявляється не тільки в роздробленні, розтяганні й потоншенні раніше існуючої кори, але й у повному її розриві, розбіжності блоків, що відокремилися, у різні сторони і послідовне заповнення зяянь, що утворилися між ними, гарячим глибинним магматичним матеріалом, що піднімається з мантії Землі. Прояву стиску кори в межах ложа океанів на відміну від континентів виявилися незначними чи локальними. Відкриття грандіозного явища розсування ложа океанів, що одержав назву &quo ;спрединг&quo ; і призвів протягом останніх 150-170 млн. років до виникнення і розширення величезних западин Атлантичного, Індійського й Арктичного океанів і відновленню більш древньої западини Тихого океану, радикально змінило уявлення про тектонічну будову Землі і геодинамічні процеси, що відбуваються в її верхніх оболонках, і, зокрема, показало, що процеси горизонтального розтягання і розширення в її корі в масштабі всієї планети грають не меншу роль, ніж процеси її скорочення і стиску, а на думку деяких дослідників навіть перевершують їх по своєму глобальному ефекті. Інтенсивність регіонального розвитку материкової та океанічної кори тепер визначають тектоно-вулканічні умови, а матеріалом живлення цього розвитку, як і раніше, є тільки вивержені вулканами або підняті з глибини на поверхню тектонічними рухами продукти диференціації планетарної речовини. Порівняння історії розвитку та геологічної будови материків і ложа океану розкриває великі можливості для остаточного вирішення проблем утворення земної кори й походження океану. В останні десятиліття різко зріс інтерес геологів до вивчення рифтогенезу (включаючи його найбільш великомасштабну форму   спрединг) як одного з найважливіших тектонічних процесів, що впливають на багато інших процесів і відбуваються в земній корі і на її поверхні: формування рельєфу, опадонакопичення, магматизм, утворення родовищ рудних, нерудних і паливних корисних копалин, а також розвиток життя на нашій планеті . У вивченні сучасного і новітнього рифтогенезу і з'ясуванні ролі рифтогенезу і його еволюції в історії Землі в останні роки були досягнуті значні успіхи. Разом з тим виникли дискусії щодо розуміння загальних закономірностей і тенденцій у розвитку Землі і місця рифтогенезу, спредингу і сполучених з ними процесів у її еволюції. РОЗДІЛ 1. Сьогодні загальновизнаним є той факт, що континенти й океанічне дно   це окремі плити, що переміщаються по поверхні мантії відносно одна одної (Мал.1.). Даний процес відомий за назвою тектоніка плит і описує структурні особливості земної кори. Термін &quo ;тектоніка&quo ; буквально означає &quo ;утворення&quo ; . Плити являють собою переважно тверді блоки, що складаються з земної кори і верхньої твердої частини мантії, іншими словами   літосфери. Під твердою мантією знаходиться астеносфера   пластична чи напіврозплавлена частина мантії, що залягає на глибині між 100 км і 200 км від земної поверхні. Існує приблизно 15 великих плит і велика кількість малих . Їх співвідношення визначаються трьома основними типами меж – дивергентними, конвергентними і трансформними.

Дивергентні межі розташовані між двома літосферними плитами, що віддаляються в протилежних напрямках. В океані плити розділені океанічними хребтами. Серединно-океанічні хребти мають вигляд підводних гір. Гребені їх, місцями піднімаються на глибину 1000   2000 м від рівня води. Підніжжя гір занурені на 3000   6000 м. Найвищі частини Серединних океанічних хребтів часто піднімаються над рівнем океану, утворюють гористі острови та острівні дуги. На гребенях підводних базальтових гір осадочних порід або зовсім нема, або покрив їх незначний   потужністю 1   2 м. Серед складу осадків переважає вапнистий мул з мікроскопічних черепашок-отвірниць, наверстування вулканічного попелу та піщано-уламкові відклади, які поширені переважно на схилах глибоких западин. Серединно-океанічні хребти виявлені в усіх океанах. Вважають, що вони утворюють єдину глобальну систему і становлять найважливішу рису підводного рельєфу Землі. Як правило, в СОХ виділяють їх осьову зону та фланги. Для осьової частини характерні вузькі улоговини   рифтові долини (рифти), які приурочені до розломів тієї ж протяжності, що й хребти, і в залежності від швидкості спредингу , мають різну морфологію. Спрединг (рифтогенез) – це найбільш великомасштабна і зріла форма горизонтального розсування земної. Утворені в процесі спредингу тектонічні зони, виражені в рельєфі грандіозними підводними внутріокеанічними рифтовими хребтами, займають велику частину площі дна океанів біля половини поверхні Землі (Мал. 2.). У сукупності вони утворюють світову систему спредингових структур. Її головними елементами є майже безупинне кільце субширотних спредингових зон, що облямовують Антарктиду, і чотири субмеридіональних спредингових пояса: Атлантичний, Індоокеанський, Західно- і Східно-Тихоокеанський , що відходять від нього до півночі приблизно на рівній кутовій відстані один від одного. Мал. 2. Поширення кайнозойських континентальних рифтових зон і систем і океанічних спредингових поясів Землі. 1 - внутріокеанічні спредингові пояса; 2 - Західно-Тихоокеанський кінцево-океанічний спрединговый пояс; 3 - активні осьові зони спредингових поясів і їх найбільші трансформні розломи; 4 - відмерлі осьові зони спредингових поясів; 5 - континентальні рифтові зони і системи; 6 - стабільні ядра континентів - древні платформи; 7 - рухливі пояси різного віку в межах континентів і їхніх окраїн; 8 - області дна океанів поза кайнозойських спредингових поясів переважно з мезозойською корою океанічного типу.Біля екватора ці пояси різко коліноподібно відхиляються до заходу, а потім продовжують випливати в північному напрямку, поступово звужуються, вироджуються, підставляючись по простяганню сучасними міжконтинентальними рифтовими зонами. (Аденська, Червонономорська, Каліфорнійська) і далі внутріконтинентальними рифтовими зонами і рифтовими системами і, нарешті, загасають. На відміну від інших океанічних спредингових поясів недавно виявлений Західно-Тихоокеанський пояс в основному протягається через виниклі в ході спредингу глибоководні западини морів на західній окраїні цього океану. Основними елементами внутріокеанічних спредингових хребтів у поперечному розрізі є вузька гребенева зона, на більшій частині свого простягання ускладнена осьовою рифтовою долиною, і широкі (від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів) флангові зони, що знижуються до підніж цих хребтів.

Ячменов из Уфы и читатель В. из Южно-Сахалинска считают, что "лунные призраки" представляют собой метеорные тела, пролетающие между Землей и Луной. В, Рыболовлев из Пермисвязывает происхождение "призраков" с химической реакцией между кислородом из Лунных недр и водородом - "наиболее распространенным элементом вселенной". Читатель В. Лучко из Львова подробно излагает свою гипотезу "постепенно угасающего лунного вулканизма"; он то и служит причиной замеченных феноменов, а также привел в своевремя к образованию знаменитых светлых "лучей" (как в случае кратера Тихо) и "облаков Кордылевского" (скоплений метеорного вещества в либрационных точках системы Земля - Луна).,В пользу гипотезы, по мнению автора письма, говорит существенное отличие "лунных призраков" последнего времени от ранее наблюдавшихся "молниеподобных" объектов. Но самое любопытное, на наш взгляд, в письме В. Лучко -. описание его собственных наблюдений, сделанных весной текущего года, 31 марта 1988 года м проводил наблюдения Луны при помощи 65-мм рефлектора с увеличением в 88 и 133 раза

1. Геометрия пространства двойной планетной системы: Земля - Луна

2. Происхождение Солнечной системы и Земли

3. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

4. Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы геологической истории

5. Земля - планета Солнечной системы

6. Солнечная система и Земля
7. Развитие планеты Земля после образования Солнечной системы
8. Характеристика климатической системы древней Земли

9. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

10. Вселенная, Галактика и Солнечная система

11. Малые тела Солнечной системы

12. Происхождение Солнечной системы

13. Строение солнечной системы

14. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

15. Планета Земля

16. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

17. Строение солнечной системы

18. Происхождение солнечной системы

19. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

20. Тросовые системы в космосе

21. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

22. Абиогинез. Возникновение жизни на Земле
23. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
24. Распространение животных на Земле

25. Нервная система

26. Нервная система

27. Теории зарождения жизни на Земле

28. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

29. Возникновение жизни на Земле

30. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

31. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

32. Сан Марино –древняя земля свободы

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

33. Транспортная система (Восточного Казахстана)

34. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы

35. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

36. Экономическая система Дании

37. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

38. Развитие жизни на Земле в протейскую эру
39. Вулканизм на земле и его географические следствия
40. Банковская система Франции

41. Денежная система России

42. Налоги и налоговая система РФ

43. Налоговая система государства, налоги и их виды

44. Налоговая система Российской Федерации

45. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

46. Налоговая система Японии

47. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

48. Проблемы реформирования налоговой системы в России

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

50. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

51. Система расходов бюджета

52. Налоговая система России в новом правовом поле

53. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

54. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России
55. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
56. Становление системы социальной защиты государственных служащих

57. Контроль в системе органов государственной власти

58. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

59. Гражданское право в системе права

60. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

61. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

62. Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

63. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

64. Правовая система Великобритании

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. История и культура народов Огненной Земли

66. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

67. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

68. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

69. Создание советской судебной системы

70. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР
71. Федерализм и избирательная система в Германии
72. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

73. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

74. Налоговая система Швеции

75. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

76. Налоговая система Дании

77. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

78. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

79. Избирательная система в РФ

80. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

81. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

82. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

83. Судебная система РФ и пути ее реформирования

84. Местное самоуправление в системе публичной власти

85. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

86. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
87. Налоговая система (шпаргалка)
88. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

89. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

90. Налоговые системы зарубежных стран

91. Современная налоговая система РФ

92. Налоговая система Кыргызстана

93. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

94. Избирательная система в Алтайском крае

95. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

96. Изменения в таможенно-тарифной системе России

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Избирательные системы

98. Особенности системы законодательства федеративного государства

99. Правовые системы мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.