Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Креативность и ее диагностика

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст. Вступ. Актуальність проблеми обдарованості. Основні аспекти проблеми обдарованості. І. Теоретичний огляд та аналіз проблем креативності та мотиваційно- особистісних рис особистостей. 1. Значення проблеми обдарованості у вітчизняній та зарубіжній психології. 2. Явище обдарованості. 3. Явище креативності. 4. Основні підходи до проблеми творчості. 5. Концепції креативності. 6. Теорія соціального научіння Дж. Роттера. 7. Розуміння поняття “Мотив”. ІІ. Емпіричне вивчення мотиваційно-особистісних особливостей креативів підліткового віку. 1. Обґрунтування експериментальної програми дослідження. 2. Умови діагностики креативності та мотиваційно-особистісних особливостей. 3. Збір психо-діагностичних даних. 4. Аналіз результатів діагностики підлітків. Висновки. Список використаної літератури. Додатки. Вступ Дослідження проблеми обдарованості має довготривалу історію у вітчизняній та зарубіжній психології, але до цього часу існує багато “білих плям” у цій області психологічних знань, що робить актуальним подальше проведення як теоретичних, так і методологічних досліджень, вдосконалення концептуального апарату і методів вивчення даної проблеми. В практичному плані, однією з важливих задач є соціальний захист обдарованих дітей за допомогою створення соціально-структурних умов, при яких здібності мали б одержати максимальний розвиток. Одна з проблем полягає в тому, що в реальних життєвих умовах в наше в наше “поле зору” попадають лише ті обдаровані діти, які вже змогли в чомусь себе проявити, в деякій мірі реалізувати, актуалізувати свої природні можливості. Діти для яких життєві соціокультурні умови склались несприятливо, на сьогоднішній день мають досить низькі можливості реалізації життєвої активності. Фактично ми втрачаємо таланти, з причин ще існуючої думки про те, що першочергову увагу заслуговують діти, які можуть спинитися у своєму розвитку “нижче норми”, а ті, які знаходяться “вище норми” здатні самі спрямовувати свій розвиток у потрібне русло. Обдаровані діти найбільш чутливі до неадекватних оцінок, несправедливих і негативних впливів зі сторони дорослих та ровесників. Найбільш негативний вплив групи ровесників на обдарованих дітей проявляється у прагнення привести їх до “середнього” рівня, зробити їх схожими на всіх інших. Таким обдарованим дітям необхідна кваліфікована консультація і допомога психолога. Слід звернути увагу на те, що іноді не тільки емоцій, але і переживання невдач, загострена емоційна реакція на виникаюче протиріччя самооцінки і об’єктивних результатів діяльності може виступати важливим стимулом для серйозних занять, в яких і розвиваються здібності. Обдаровані діти відчувають “дискримінацію” при відсутності диференційованого навчання, через надмірну уніфікацію програм, в яких погано, або зовсім не враховуються індивідуальні можливості засвоєння знань. Таким чином, проблема обдарованості ще далеко не є розв’язаною повністю але існуючі в сучасній психологічній науці відповідні надбання дозволяють в деякій мірі практично вирішувати наведені проблеми. Реалізації даної мети служать адекватності системи методик.

Отже, проблема розвитку творчої обдарованості індивідуума в останні роки стає однією з центральних проблем психології здібностей. Великого інтересу заслуговує поведінка, очікування, установки креативів, мотивування ними своїх дій і вчинків. Саме ці компоненти обумовили те, що метою моєї роботи стало дослідження взаємозв’язку рівня мотивацій досягнення і проблемностей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку. Досягнення такої мети передбачає постанову і вирішення наступних задач: 1. Розглянути історію і сучасний стан досліджень обдарованості в зарубіжній і вітчизняній психології. 2. Розібрати концептуальну модель креативності, яка ґрунтується на розведенні потенціальної і актуальної креативності. 3. Теоретично обґрунтувати дослідження взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенціальних креативів підліткового віку. 4. Розробити програму дослідження взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації у потенційних креативів підліткового віку і обґрунтувати адекватність застосування методик, які використовувались у даному дослідженні. 5. Провести дослідження, спрямоване на вивчення взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку. 6. Зробити аналіз одержаних результатів дослідження взаємозв’язку рівня мотивації дослідження і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенціальних креативів підліткового віку. Гіпотеза дослідження: у креативів підліткового віку не проявляється взаємозв’язок між рівнем мотивації досягнення і інтернальними альтернативами. Об’єктом дослідження виступили мотиваційно-особистісні особливості потенціальних креативів підліткового віку. Предметом дослідження був взаємозв’язок рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку. Як основні методи роботи були застосовані наступні дослідницькі засоби: 1. Теоретико-методологічний аналіз відповідних науково-літературних джерел який використовувався для теоретичного обґрунтування дослідження. 2. Основними методами дослідження виступили тести на креативність Д. Гільфорда, методи експертних оцінок, шкала оцінки потреби в досягненні Ю. Орлова і тест-опитувальник суб’єктивної локалізації контролю. 3. Основними методами обробки та інтерпретації отриманих даних виступили методи кількісної порівняльної оцінки і якісного аналізу результатів дослідження. Теоретична і практична значимість дослідження. В процесі дослідження ми можемо визначити роль, специфіку взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку. Результати дослідження поглиблюють розуміння взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку. Проведенне дослідження дає можливість використовувати його результати в психології креативності, в поведінковій та інших галузях психології для подальшого практичного застосування при вивченні явищ креативності.

Розділ 1. Теоретичний огляд та аналіз проблем креативності та мотиваційно- особистісних рис особистостей Значення проблеми обдарованості у вітчизняній та зарубіжній психології. Обдарованість вивчалась і досліджувалась тисячами вчених, але актуальності своєї дана проблема не втратила і до нашого часу, оскільки її складність не дозволила дослідникам цю проблему вичерпати. Першовитоки вчення цього явища губляться у сивій давнині. Однією з перших спеціалізованих психологічних праць у європейській традиції в даній галузі можна вважати книгу іспанського лікаря Хуана Уарте (1529 – 1592) “Дослідження здібностей до наук”, яка побачила світ у 1575 році. В цій роботі Хуан Уарте порушив чотири основних питання: “.які види обдарування є притаманними людському роду . які мистецтва і науки відповідають кожному обдаруванню, зокрема . за якими ознаками можна упізнати відповідне обдарування”. Німецький вчений-енциклопедист Крістіан Вольф (1679 – 1754) пов’язував поняття про здібності з ідеєю спонтанної активності душі, розглядаючи у єдиному контексті те, що сучасні психологи відносять до здібностей та мотивів. Історія розвитку досліджень і практики навчання обдарованих і талановитих дітей у вітчизняній психології охопила всю систему проблем і завдань, які вивчаються у наші дні. Причому, на початковому дореволюційному і першому післявоєнному етапах, ці дослідження були включені в систему міжнародних і європейських досліджень. Проте, психолого-педологічні дослідження були “закриті” разом з наукою педологією в 1936 році видатною постановою “Про педологічні перекручення в системі Наркомпросу”. Однак, ні одна постанова не може повністю зупинити рух науки. У вітчизняній літературі з психології широко відомі праці В.М. Теплова, А.Г. Ковальова, В.Н. Мясіщева, Н.С. Лейтеса та інших, присвячені вивченню і дослідженню різних аспектів проблеми обдарованості. В 60-70 – ті роки психологами були проведені дослідження, які дозволили, отримати багатий матеріал з проблем психологій творчості, запальних і спеціальних здібностей, психології і психофізології індивідуальних відмінностей творчого розвитку особистості на різних етапах її становлення. 80 – ті роки - відбувається практичне використання знань про природу обдарованості, психологічних законів і засобів стимулювання творчості для вдосконалення змісту і методів навчання обдарованих дітей. В США вже в 50-60 роках була розпочата розробка дорогоцінних програм, призначених забезпечити повноцінний розвиток творчого потенціалу обдарованої дитини, розроблені програми у галузі диференційованого навчання (Д. Гільфорд, П. Торранс, К. Тейлор, Л. Термен, С. Майлз та ін). В 70- ті роки психологічні дослідження ще більше перемістились в галузь освіти, що в подальшому дало відчутні результати. Однак, до цих змін пройшов чималий час. Явище обдарованості. У поглядах різних вчених, зокрема психологів, на дане явище обдарованості є чимало розбіжностей. Так, за Б.М. Тепловим, “обдарованість . якісно своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить можливість досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності.”

Остальные - готовы куда угодно: в бизнес, производство, маркетинг. Но... Им выдают дипломы, и они идут лечить. Пациентов я обязательно прошу знакомить меня и врачей нашего центра с родственниками или друзьями и обучаю их приемам лечебной терапии, чтобы они стали союзниками в борьбе против болезни. Но - необходимо одно условие: все должно делаться с любовью, даже лечебная ванна для больного, иначе польза будет минимальная. Я верю в закон духовного маятника в жизни: на столько, на сколько я его отклонил в ту или иную сторону, столько мне и будет добра и зла. Я вам улыбнулся, и вы мне улыбнулись в ответ". Замечательный народный целитель Анатолий Павлович Бабич внешне ведет себя иначе, чем врач Юрий Яковлевич: ответы на все свои вопросы о состоянии человека он получает не от пациента, а из информационного поля посредством отвеса. Я горжусь тем, что когда-то ввел его в обширную сферу энергоинформационного восприятия мира (о чем он пишет в своей книге "Чудеса исцеления", Харьков, 1993 г.), но, думается, в тонкостях обретения через ноосферу диагностических сведений о состоянии функций и конкретных органов ученик уже превзошел своего учителя! И после длительной диагностики по принципу вопрос небу - ответ, едва ли не вдоль всей шкалы возможных внутренних отклонений от идеальной гармонии, Анатолий Павлович обращается с жаркой искренней молитвой к Создателю, Божьей матери, Святым апостолам о помощи своему пациенту и являет собой некий канал, по которому течет животворная сила, исцеляющая человека

1. Артериальная гипертензия: этиология и патогенез, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение.

2. Креативное творческое мышление

3. Креативные продажи

4. Развитие креативности у детей

5. Преодоление барьеров развития креативности и творческих способностей

6. Анализ проблемы креативности в современной психолого-педагогической науке
7. Ключи к развитию креативности и творческих способностей
8. Туман креативности

9. Креативное мышление в действии

10. Креативный и эвристический менеджмент

11. Знание, псевдознание, креативность, практика (на примере технологий синтеза петрофизического и литологического знания)

12. Креативность у детей

13. Креативные приемы выработки идей

14. Креативность в бизнесе

15. Грыжа, ее диагностика и лечение

16. Феномен креативности, как фактор успеха

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

17. Креативность в структуре педагогической деятельности

18. Ранняя диагностика дислексии и ее коррекция в общеобразовательной школе

19. Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"

20. Креативность

21. Особенности креативного обучения

22. Сущность креативности
23. Характеристика тревожности у детей дошкольного возраста и методы ее диагностики
24. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

25. Диагностика и профилактика неуставных взаимоотношений в части и подразделении

26. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

27. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

28. Музыкальные способности. Проблемы диагностики и развития

29. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

30. Диагностика и устранение неисправностей при работе в локальной сети

31. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

32. Особенности уролитиаза собак и кошек в условиях мегаполиса (распространение, этиология, патогенез. Диагностика и терапия)

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Клиника Диагностика и Лечение Гиперпластических процессов эндометрии

34. Диагностика стафилококковых инфекций

35. Диагностика с помощью ядерного магнитного резонанса

36. Синдром длительного сдавления: клиника, диагностика, лечение на этапах эвакуации

37. Карл Леонгард: методы диагностики личности

38. Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний придатков матки
39. Научно-практический подход к вопросам клиники и диагностики и хирургического лечения ЧМТ
40. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

41. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

42. Функциональный запор: вопросы диагностики и терапевтические подходы (обзор литературы)

43. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

44. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

45. РАЗВИТИЕ И ДИАГНОСТИКА МЫШЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

46. Диагностика системы электрооборудования и регулировка углов установки управляемых колёс автомобиля ГАЗ-3110 "Волга"

47. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

48. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

49. Диагностика межличностных отношений Тимоти Лири

50. Диагностика отказов элементов и устройств автоматического управления

51. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ И ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ)

52. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

53. Реферат по информационным системам управления

54. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/
55. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
56. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

57. реферат

58. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

59. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга

60. Поствакцинальный синдром, диагностика, лечение, профилактика

61. Хронические гастриты у детей: принципы диагностики

62. Лямблиоз у детей: проблема диагностики и выбора терапии

63. Диагностика и лечение рефрактерной стенокардии

64. Реноваскулярная артериальная гипертония: диагностика и лечение

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

65. Диагностика и лечение синдрома «сухого глаза» у больных, получающих b-адреноблокаторы

66. Клиническая картина и диагностика пародонтоза

67. Диагностика заболеваний молочных желез

68. Новый, высокоточный метод диагностики инфекций мочеполовой системы

69. Диагностика беременности

70. Современный взгляд на патогенез, диагностику и лечение синдрома длительного сдавливания
71. Дифференциальная диагностика заболеваний, передающихся половым путем
72. Диагностика и лечение расстройств гендерной идентичности

73. Современные подходы к диагностике папилломавирусной инфекции гениталий у женщин

74. Other (Лабораторные методы диагностики)

75. Диагностика внутренних болезней

76. Диагностика и лечение малярии

77. Диагностика опухолей спинного мозга

78. Диагностика хронической почечной недостаточности

79. Дифференциальная диагностика климактерия и болезней климактерического периода

80. Значение серологических реакций при диагностике сифилиса

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

81. Литература - Акушерство (основные проблемы пренатальной диагностики)

82. Литература - Другое (клиника, диагностика, лечение некоторых форм)

83. Литература - Терапия (Дифференциальная диагностика выпота в плевральную

84. Лучевая диагностика неотложных состояний в пульмонологии

85. Методология диагностики торакальных больных

86. Перикардиты, клиника, диагностика, лечение.
87. Ранняя диагностика детских церебральных параличей
88. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

89. Сердечно сосудистая система, нетрадиционные методы лечения по Лазареву, диагностика

90. Современные взгляды на этиологию, патогенез и диагностику гепатитов

91. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения болезней органов пищеварения

92. Экспресс диагностика особо опасных инфекций

93. Лейкоцитоспермия в диагностике бактериальных инфекций

94. Диагностика и лечение диареи при синдроме раздраженного кишечника

95. Диагностика и лечение бактериальных инфекций кожи

96. NT-proBNP - Диагностика и мониторинг сердечной недостаточности

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

97. Лекции - Терапия (Дифференциальная диагностика желтухи)

98. Гинекология (клиника, диагностика, лечение гиперпластич. процессов)

99. Современные методы ультразвуковой диагностики рака предстательной железы

100. Методы радионуклидной диагностики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.