Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Воссоединение Украины

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР В цьому рефераті мова йде про становище трудящих мас західноукраїнських земель, які перебували під владою чужоземних загарбників, Тх боротьбу за соціальне й національне визволення, возз'єднання з Радянською Україною. Аналізується взаємозв'язок між радянсько-німецьким пактом про ненапад від 23 серпня 1939 р. і визвольним походом Червоної Армії на територію Західної України, Бессарабії та Буковини. Показано початок соціально-економічних перетворень на західноукраїнських землях, йдеться про необгрунтовані репресії й довільні депортації значної частини населення далеко за межі України.У результаті Великого Жовтня, революційної боротьби трудящих усіх народів колишньої Російської імперії вперше в історії була утворена суверенна держава українського народу — Українська Радянська Соціалістична Республіка. Та з допомогою США й Антанти реакційні кола Румунії загарбали Північну Буковину і придунайські землі, під владою панської Польщі опинилася Західна Україна, а на Закарпатті запанувала чехословацька буржуазія. Отже, частина споконвічних українських земель залишалася за межами УРСР. На загарбаних територіях, 3/4 населення яких становили українці, був встановлений жорстокий колоніальний режим. Переважна більшість українців жила в селах, але понад чверть з них були безземельними, майже третина мала мізерні наділи. Переслідуванням піддавалися українська мова і культура. Більшість населення була неписьменною. Закривались українські культурно-освітні заклади, офіційно заборонялося вживати такі слова, як «Україна», «українець». До цього слід додати ще і соціальне та політичне безправ'я, відсутність, по суті, медичної допомоги. У пошуках кращої долі тисячі й тисячі людей подавалися до країн Північної та Південної Америки, Африки й аж до Австралії. Інші ставали на шлях протесту проти існуючих порядків, проти гноблення й несправедливості, на шлях боротьби за своє соціальне й національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною. Pеволюційно-визвольну боротьбу трудящих західноукраїнського регіону очолювали партійні організації Галичини, Буковини та Закарпаття, насамперед Комуністична партія Західної України (КПЗУ), створена в 1919 р. (до 1923 р. називалася «Комуністична партія Східної Галичини»). Вона ввійшла до складу Компартії Польщі (КПП), однак її діяльність була нерозривно пов'язана з КП(б)У. У 20—30-х роках боротьба трудящих західноукраїнських земель за своє соціальне і національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною значно активізувалася. Одні за одним відбувалися робітничі й селянські страйки, проходили демонстрації, в яких брали участь також інтелігенція, службовці, пенсіонери, представники інших соціальних верств населення. Кульмінацією революційних виступів на Західній Україні були барикадні бої львівського пролетаріату в квітні 1936 р. По свіжих слідах квітневих подій 16 травня у Львові розпочав роботу Антифашистський конгрес діячів культури — літераторів, митців, активних учасників революційного руху із Західної України, Польщі, Західної Білорусії. Pеволюційний рух на західноукраїнських землях мав яскраво виражений інтернаціональний характер.

Українці, поляки, білоруси, євреї, люди інших національностей спільно виступали проти панівних класів. Добровольці з Галичини, Буковини, Закарпаття, з трудової еміграції із західноукраїнських земель, які осіли в Канаді, Бразілії, Аргентіні, США, разом з представниками інших народів захищали республіканську Іспанію. Комуністи Західної України викривали справжні наміри тих, хто виступав проти возз'єднання з Радянською Україною. Особливо непримиренні позиції у цьому питанні займали ті, хто наприкінці 20-х років об'єднався в організацію українських націоналістів — ОУН. Члени КПЗУ широко популяризували досягнення Союзу РСР. Однак вони погоджувалися не з усім тим, що діялося в Радянській Україні, й висловлювали свою точку зору. Так, коли члени ЦК КП(б)У звинуватили О. Я. Шумського в націонал-ухильництві й запропонували відрядити його з України, то керівник Закордонного бюро допомоги КПЗУ К. А. Саврич (Максимович) заявив про незгоду з таким рішенням. Його підтримала більшість членів ЦК КПЗУ. Неодноразово в 20—30-х рр. був репресований польськими властями за революційну діяльність один з ватажків комсомолу Західної України А. Д. Фалик. Перебуваючи у в'язниці, він у спеціально написаному документі висловлював протест з приводу незаконних репресій і судових процесів, що відбувалися в СРСР над відомими партійними діячами . КПЗУ була чи не єдиною з європейських комуністичних партій, яка в ті роки фактично виступила проти культу особи Сталіна й попереджала про його можливі наслідки. В 1928 р. група членів Компартії Західної України у листі до редакції однієї з німецьких комуністичних газет відзначала, що сталінська група Кагановича в ЦК та ЦКК КП(б)У «своєю опортуністичною практикою відійшла від ленінської лінії в національній політиці і проводить таку національну політику, яка загрожує соціалістичному будівництву на Україні» . Безперечно, не всі члени КПЗУ дотримувалися такої позиції, що й було одним з факторів, які зумовили розкол у її лавах в 1927— 1928 рр. Він завдав значної шкоди революційно-визвольному рухові на західноукраїнських землях, не міг не позначитися на виникненні згодом нової кризи у Компартії Західної України. На початку 30-х років різко активізували антирадянську діяльність реакційні кола західних держав та українські буржуазно-націоналістичні організації. В Польщі посилилися поліцейські репресії проти трудящих Західної України, боротьба яких на чолі з КПЗУ розхитувала окупаційний режим і тим самим підготовляла умови для возз'єднання краю з УРСР та встановлення Радянської влади. Однак при відсутності правдивої інформації про події в Радянській Україні Компартія Західної України не змогла дати відсіч усім антикомуністичним акціям, що й призвело до безпідставного звинувачення тодішнього керівництва КПЗУ — М, Заячківського (Косаря), Г. Іваненка (Барабу) та інших—у націоналізмі й зраді. Знову почалися репресії проти чесних комуністів. Одних виключали з партії як ворожих агентів, інших — як примиренців. Чимало комуністів самі залишали партійні ряди, а то й кінчали життя самогубством. Незабаром кризу було ліквідовано.

Але в 1938 р. на основі сфальсифікованих звинувачень Виконком Комінтерну, який і сам тоді вже зазнавав помітного тиску сталінізму, ухвалив рішення розпустити КПП, у тому числі й її складові частини — Компартію Західної України та Компартію Західної Білорусії. Однак, незважаючи на це помилкове рішення, значна кількість комуністів краю продовжували співробітничати у різних громадських організаціях. Особливо активно вони діяли у тих організаціях, які мали антивоєнний, антифашистський характер. Основним завданням революційної боротьби залишалося возз'єднання з Радянською Україною. Досягнення цієї мети, визвольні походи Червоної Армії на територію Західної України, Бессарабії й Буковини тісно пов'язані із змістом радянсько-німецького пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р. При висвітленні цієї проблеми вчителю слід відзначити, що на міжнародній арені в той період переплелися інтереси багатьох країн Європи. Таке становище вимагало від керівництва Радянського Союзу ретельно зваженої оцінки міжнародного становища. Безперечно, Англія й Франція, з якими Радянський Союз вів переговори, своїми діями давали підставу для критики з нашого боку. Проте не слід забувати, що обидві ці держави внаслідок сталінських репресій у другій половині 30-х років виявляли сумнів щодо надій» ності у воєнному відношенні такого союзника, як СРСР і не прискорювали досягнення з ним згоди у пошуках забезпечення колективної безпеки в Європі. Одночасно Сталін, ставши на шлях зближення з фашистською Німеччиною, нехтував стратегічні плани Гітлера про завоювання території за рахунок Радянського Союзу, насамперед України, не брав до уваги його заяву про бажання мати в руках німців родючу Україну, Урал і Сибір, допустив фатальний прорахунок щодо умов та строків нападу Німеччини на нашу країну. Відсутність взаємного довір'я між СРСР в особі Сталіна й англійським і французькими урядами призвела до того, що 21 серпня з ініціативи Союзу РСР переговори з Англією й Францією були перервані. Отже, було упущено останній шанс не допустити другої світової війни. Замість цього 23 серпня було підписано радянсько-німецький пакт про ненапад. За таємним територіальним протоколом, підписаним додатково до пакту, передбачався поділ сфер інтересів обох держав, за яким Західна Україна, поряд з іншими територіями, мала ввійти до складу СРСР. Радянська сторона заявила також про свою заінтересованість у Бессарабії. Підписання таємного протоколу було не тільки виявом зневаги до моральних критеріїв у політиці, а й являло собою прямий відступ від ленінських принципів зовнішньої політики, за якими не визнавалися таємні угоди за спиною третіх країн, особливо у питаннях, що стосувалися їх інтересів. У даному випадку мова йшла про інтереси суверенної Польщі. Радянсько-німецький договір, відзначає ряд дослідників, мав для нашім' країни як позитивні, так і негативні наслідки. Позитивним є те, що він на сотні кілометрів на захід відсунув можливі рубежі зосередження фашистських військ, перешкодив об'єднанню капіталістичного світу проти СРСР. Радянському Союзові було повернуто ряд територій, відторгнутих внаслідок підступних дій імперіалістичних держав після першої світової війни і Жовтневої революції.

В итоге Белоцерковский договор, заключенный в сентябре 1651 г., ограничил казацкий реестр 20 тыс. человек. Изменил крымский хан и осенью 1653 г., когда армии короля в окрестностях Жванца грозило полное уничтожение, - хан и здесь, получив от короля крупную сумму, перешел на его сторону. Для России настала пора решительных действий. Земский собор в Москве 1 октября 1653 г. принял решение о воссоединении Украины с Россией. На Украину было отправлено посольство во главе с боярином Бутурлиным. Рада в Переяславле 8 января 1654 г. единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России. В торжественной обстановке было провозглашено воссоединение двух братских народов. Начавшаяся война с Речью Посполитой на первом этапе протекала для России весьма успешно. В кампанию 1654 г. русские войска овладели Смоленском и 33 городами Восточной Белоруссии, в том числе Полоцком, Витебском, Могилевом. Разгромом Речи Посполитой воспользовалась Швеция, стремившаяся оттеснить ее от побережья Балтийского моря и стать самой полновластной хозяйкой прибрежных территорий на юге Балтики. Летом 1655 г. шведский король Карл X с севера вторгся в пределы Польши и без труда овладел большей частью ее территории, в том числе и Варшавой

1. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

2. Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

3. Освободительная война украинского народа 1648–1654 годов

4. Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России

5. Борьба русского народа за выходы к морю в XIII-XVII вв.

6. Борьба Кубинского народа против режима Батисты и победа революции 1 января 1959 года
7. Объединение русских и украинских народов, Богдан Хмельницкий
8. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

9. Обычаи украинского народа

10. Борьба русского народа против шведской и немецкой агрессии в XIII веке

11. Украинское казачество. Становление культуры украинского народа

12. Языческие верования восточных славян и украинского народа

13. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием

14. Борьба народов на Руси за независимость в XIII в.

15. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием

16. Польское национально-освободительное движение, характер и основные этапы

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

17. Этапы и формы борьбы индейцев за свои права

18. Украинское барокко

19. Сравнительная таблица митоза и мейоза

20. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

21. Вооруженные силы на современном этапе

22. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)
23. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе
24. Народы Сибири и современная геополитика

25. Основные этапы формирования политической карты мира

26. Этапы российской приватизации

27. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

28. История и культура народов Огненной Земли

29. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

30. История. Хронологическая таблица

31. Смерть Сталина и борьба в руководстве страны за власть

32. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Борьба с международным терроризмом

34. Меры борьбы с алкоголизмом и наркоманией

35. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

36. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

37. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития

38. Теория государства и права (ТГП) в таблице
39. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)
40. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

41. История развития Греко-Римской борьбы в Республике Северная Осетия-Алания

42. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

43. Источники и этапы формирования японского традиционного искусства гэйдо

44. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

45. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

46. Новогодние традиции народов мира

47. Сведения франкоязычных западноевропейцев по оружию народов Северного Кавказа

48. Хронологическая таблица: Федор Иванович Тютчев(1803-1873гг.)

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

49. История украинской журналистики

50. Украинские народные думы

51. "Освобожден народ, но счастлив ли народ ?" по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

52. Народ-труженик в творчестве Н.А. Некрасова

53. Хронологическая таблица жизни И.С. Тургенева

54. Сатира на пороки и лица. Журналисты 18 века в борьбе с самодержавием и крепостничеством
55. История частушки. Частушка на этапах российской и советской истории
56. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

57. Начальный этап обучения игры на аккордеоне

58. Начальный этап работы над музыкальным произведением

59. Основные этапы жизни И.П. Павлова

60. Народ - творец победы ВОВ

61. Война 1812 года в истории народов России

62. Основные этапы создания государства на Украине

63. По книге Г. Вильхельма "Древний народ хурриты"

64. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой, шведской и литовской агрессией в 13 веке

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Вражда Народов: причины и последствия

66. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

67. Русские в Золотой Орде (положение, следствия, борьба)

68. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

69. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

70. Военная экспансия кочевых народов Азии в средние века
71. Проблема происхождения русского народа в отечественной литературе советского и пост-советского периодов
72. История украинских сечевых стрельцов

73. Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в.

74. Текстовые редакторы и электронные таблицы

75. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

76. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

77. Работа с таблицами в Word

78. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

79. Работа с таблицами Word

80. Использование электронных таблиц в Power Poin

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Таблица по строению глаза человека

82. Хирургия катастроф. Этапы ведения больного.

83. Развитие сестринского дела на современном этапе

84. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью

85. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

86. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации
87. Анализ видов наказаний (таблица)
88. Таблица по биологии (амебы и прочие твари)

89. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

90. Аудирование на начальном этапе обучения

91. Системы упражнений в диалогической речи на различных этапах обучения

92. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

93. Физико-химические изменения, происходящие при приготовлении блюда "Борщ украинский с пампушками"

94. Борьба за власть в СССР

95. SkinHeads - История борьбы

96. Особенности политического процесса в России на современном этапе

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

97. Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

98. Украинская государственная политика в отношении Крыма

99. Мотивация профессионального выбора на этапе первичного профконсультирования

100. Психология народов В.Вундта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.