Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     История История

Відлига в СРСР

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти України Київський національний економічний університет КАФЕДРА РПС Реферат з економічної історії на тему: Розвиток госродарства України у 50-60рр. Виконали студенти 1курсу ФЕФ, 12гр. Фельдбарг Ілля Степанець Інна Лепушинський Володимир Христич Ганна Кобріна Юлія Перевірив Маслов А.О. КИЇВ 1999р. ПЛАНстор. Вступ 3 1. Децентралізація в управлінні економікою 3-5 2. Розвиток промисловості 5-10 3. Розвиток сільського господаоства 10-14 4. Зміни в соціальній сфері 14-16 Висновки 16 Список використаної літератури 17 Вступ В середині 50-х років економіка України в цілому залічувала рани, завдані війною, і нагромадила певний потенціал для зростання. Смерть Сталіна відкрила нову добу в радянській історії. Виснажливий, марнотратний, нераціональний метод правління за допомогою терору та примусу не можна було застосовувати протягом необмеженого часу. До змін прагнула навіть радянська верхівка. Існувала очевидна й нагальна необхідність, загального послаблення жорсткого сталінського контролю. Суттєво важливим було, щоб народ СРСР нарешті отримав відчутні матеріальні блага від накопиченої радянською державою гігантської політичної та економічної потужності. Але в міру того як Кремль обережно послабляв хватку, знову виринали проблеми, нібито вже раніше розв'язані, й наступники Сталіна у пошуках нових рішень нерідко породжували й нові проблеми. Хоч відступ від сталінізму й пошуки свіжих підходів у будівництві комунізму виразно спостерігалися в усіх республіках Радянського Союзу на Україні ці зміни були особливо численними й вартими уваги. Послідовники Сталіна надавали великого значення підвищенню економічної ефективності радянської системи. Від успіху в цій галузі залежало багато, оскільки, випередивши Захід в економічному відношенні, Радянський Союз тим самим зміцнив би своє внутрішнє становище й разом з тим показав світові, що комунізм є справді передовою системою. Хрущов, як не парадоксально, розумів: щоб довести економічні переваги комунізму, партія муситиме стати менш ідеологізованою, а більш управлінською організацією. 1. Децентралізація управління економікою В 1957 р., щоб розв'язати проблему спаду продуктивності промислового виробництва, Хрущов розгорнув свою суперечливу економічну реформу на основі раднаргоспів (рад народного господарства), що стала однією з найрадикальніших організаційних змін у радянській економіці починаючи з 20- х років. Важливою щодо економіки була реформа управління. Суть її полягала у певній демократизації управління, розширені господарчих прав союзних республік, наближенні управлінських структур до виробництва, скороченні управлінського апарату. Спроба перемістити центр планування та управління від московських міністерств до регіональних органів мала за мету обминути вузькі місця бюрократичної організації в центрі. На території СРСР було утворено 105 раднаргоспів, а в УРСР – 11. Під контроль раднаргоспів України було передано понад 10 тис. промислових підприємств, і під кінець 1957 р. вони наглядали за 97% заводів у республіці (порівняно з 34% в 1953 р.). Не дивно, що українські планувальники економіки й господарські керівники заговорили насамперед про потреби та інтереси своєї республіки, а не Радянського Союзу в цілому.

На початок 60-х років, коли Україна та інші республіки стали проводити виразно незалежну економічну політику, Москва занепокоїлася, звинувачуючи їх у “економічному сепаратизмі”. Тому переваги нової системи управління, в основі якої лежали раціональність, економність, ефективність, не змогли перехилити на свій бік шальку державних терезів. Ця система була приречена ще й тому, що територіальний принцип управління, який базувався на децентралізації, даючи певний економічний ефект, одразу вступав у серйозне протиріччя з основною підвалиною "єдиної та неподільної" — принципом централізму. Але безперечно були і позитивні зрушення, тому можна виділити такі позитивні та негативні риси цієї управлінської реформи – децентралізації: ( ) (-)1. Раціональне використання ресур- 1. Не відбулось запланова- сів і матеріалів; ного скорочення управ- 2. Зменшення нераціональних лінського апарату; транспортних перевезень; 2. Перевага місцевих інте- 3. Краще забезпечення місцевих ресів над загальними - економічних інтересів (керівни- “місництво”(“економічний ками на місцях); сепаратизм”); 4. Створення умов для запровад- 3. Відсутність єдиної техно- ження госпрозрахунку (лист логічної політики; Лібермана). 4. Складнощі з плануванням 5. Збереження команднихметодів управління. Як і належало було чекати, «флірт» України з економічним самоствердженням виявився швидкоминучим, - ця економічна «незалежність» не означала що Україна могла сама оперувати своїми економічними здобутками. Тільки у 1959—1961 рр. вона віддала до загальносоюзного бюджету близько 14% свого національного доходу, які нічим не були відшкодовані. У будь- якому випадку Україна не мала змоги скористатися можливостями цієї тимчасової децентралізації, оскільки економічна система працювала в цілому за законами попереднього часу. 2. Розвиток промисловості На початку 50-х років промисловість України, як і всього Радянського Союзу розвивалась дуже успішно. По суті для неї настав золотий вік. Зберігалися високими, порівняно з західними країнами, темпи економічного зростання України, хоча після 1950 р. вони помітно сповільнилися. За 1951—1958 рр. промислова продукція щорічно зростала на 12,3 %, національний доход — на 11,7 %, за 1959— 1965 рр. — відповідно на 8,8 і 7 %. У структурі суспільного виробництва в 1960 р. за виробленим національним доходом (у СРСР його обліковували без невиробничої сфери) частка промисловості становила 47,9 %, сільського господарства — 29,1, транспорту і зв'язку — 4,7; будівництва — 8,2; торгівлі — 11,1 %. За 1951—1965 рр. було побудовано 1960 великих підприємств. Про загальне піднесення виробництва та його галузеву структуру свідчать дані, наведені у нищеподаній таблиці. Розвиток промисловості відбувався на основі підвищення рівня технічної оснащеності. З другої половини 50-х років було розпочато механізацію та автоматизацію виробничих процесів. У вугільній промисловості удосконалювався шахтний транспорт, механізувалася зарубка і відбивання вугілля (на 98 %), навалка його в лавах (на 75 %). У доменному та сталеплавильному виробництві будували печі з великим корисним об'ємом, використовували засоби автоматизації на контрольних операціях за ходом плавлення, почали застосовувати киснево-конвертерний спосіб виплавлення сталі, а також випуск сплавів для авіаракетної промисловості.

На машинобудівних підприємствах застосовували автоматику та напівавтоматику електрозварювання, нові технологічні способи прискорення обробки металу. Рівень механізації на залізничному транспорті підвищився у 1960 р. до 60 %, річковому - до 78%, морському - до 68,5 %. Лише в 1959 - 1965 рр. було створено близько 4 тис. нових типів машин, механізмів, апаратів і матеріалів. Галузь Індекс Галузева структура за вартістю зростання 1940 1965 до 1940 (у 1958 (у 1965 -196 1960 цінах 1927 цінах 1965 0 р.) р.) Промисловість в 365 153 100 100 100 цілому Паливна 232 129 4,6 8,5 5,2 Електроенергетика 486 182 2,9 1,9 2,7 Металургія 310 144 10,3 14,3 13,5 Машинобудування і 672 185 36,4 19,3 23,9 металообробка Промисловість 1180 148 1,8 3,9 4.5 будівельних матеріалів Хімічна 390 - 5,5 4,2 4,5 Деревообробна 332 124 3,6 4,3 3,3 Легка 244 122 9,7 13,1 11,3 Харчова 211 148 17,6 28,4 26,7 Підприємства освоїли випуск близько 1100 видів нової техніки і зняли з виробництва 800 типів застарілих конструкцій. Було встановлено понад 40 тис. автоматичних і напівавтоматичних апаратів, впроваджено 813 автоматичних і напівавтоматичних ліній. У 1965 р. у промисловості України налічувалося 14 автоматизованих підприємств і 4 комплексно-автоматизовані електростанції, 9343 механізовані й автоматизовані лінії, було комплексно механізовано й автоматизовано 2527 дільниць, 1790 цехів, 431 підприємство. Зросла продуктивність праці. Реалізація досягнень НТР вступала в суперечність з існуючою централізованою системою управління народним господарством, що стримувало оперативне впровадження досліджень науки і техніки. Проблема, що стояла перед кремлівським керівництвом полягала в тому, чи продовжувати спиратися в основному на важку промисловість, чи скеровувати більші інвестиції в легку, від чого виграв би обкрадений радянський споживач. Хрущов схилявся на користь важкої промисловості, але, на відміну від Сталіна, він не міг цілковито знехтувати споживачем, особливо після обіцянки, що до 80-х років Радянський Союз за економічними показниками наздожене й випередить Захід. У 1959-1965 рр. певна увага приділялась виробництву промислових та продовольчих товарів, предметів широкого споживання. В цей період було споруджено понад 300 нових і реконструйовано більш як 400 підприємств легкої й харчової промисловості Випуск продукції легкої промисловості зріс у 1,5 раза, продовольчих товарів - у 1,7 , товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку - вдвоє. Стали до ладу такі великі підприємства, як Донецька трикотажна й Червоноармійська панчішна фабрики, швейні фабрики в Кіровограді,Артемівську, Дрогобичі, Миколаєві, Луганська взуттєва фабрика та ін. Споруджений у ті роки Херсонський бавовняний комбінат став найбільшим текстильним підприємством республіки. Завершилось будівництво Житомирського і Рівненського льнокомбінатів, що дало можливість уперше на базі місцевої сировини розгорнути виробництво льняних тканин в Україні. У легкій промисловості значного поширення набули концентрація та кооперування підприємств. У Львові в 1961 р. виникли перші виробничі об'єднання - фірми «Прогрес» (взуттєва) і «Світанок» (шкіряна).

Треба, насамперед, дослдити хн походження, закладен в них хн властивост, взамоповязансть, взамодю тих сил; творчий чи руйнвний вплив х на весь народ. Коротко кажучи потрбен глибокий соцологчний аналз ДУХОВНОСТ¶ певного народу. ¶ лише пзнавши ДУХ  ДУШУ народну, зможемо зрозумти д того народу. Д ж бо особи чи спльноти  лише зовншнм виявом х духовност. Наука про народну вдачу (етнологя) тепер лише в пелюшках,  тому мусимо звертатися також  до суспльствознавства (соцолог), народознавства (етнограф), до науки про походження народу (етноген) та науки про спадковсть (генетики), взагал до стор людсько культури. Стара сторософя майже не брала до уваги цих наук, не зважала на дух  душу народв. Тим-то багато сторичних подй впало на вчен голови сторикв несподвано. А саме сторики мали дати полтикам ключ до передбачення сторичного розвитку, дянь окремих народв. Але саме найбльший укранський сторик М. Грушевський, ставши 1917 р. на чол укранського народу, завв його до жахливого пекла на мя СРСР

1. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

2. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

3. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

4. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

5. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

6. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
7. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери
8. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

9. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

10. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

11. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

12. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

13. Держава і право України в період перебудови соціалізму

14. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

15. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

16. Індокитай у післявоєнний період

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

18. Культура України періоду феодальних відносин

19. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

20. Період "руїни" в українській історіографії

21. Період Руїни в Україні

22. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі
23. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)
24. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

25. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

26. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

27. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

28. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

29. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

30. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

31. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

32. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли

33. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

34. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

35. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

36. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

37. Прояв агресії в кризові періоди

38. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості
39. Державно-церковні відносини в період незалежної України
40. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

41. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

42. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

43. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

44. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

45. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

46. Політичні права і свободи громадян України

47. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

48. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

50. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

51. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

52. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

53. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

54. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів
55. Політичний іслам
56. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

57. Суспільно-політична діяльність Костомарова

58. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

59. Політична географія як складова частина СЕГ

60. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

61. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

62. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

63. Політична система Великовританії

64. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

65. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

66. Роль політичних партій у розвитку демократії

67. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

68. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

69. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

70. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах
71. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
72. Ідейно-політичне життя Полтавщини

73. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

74. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

75. Політична діяльність Лазара Кагановича

76. Політична історія Галицько-Волинського князівства

77. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

78. Політична система Української козацької держави

79. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

80. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

82. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

83. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

84. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

85. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

86. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
87. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
88. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

89. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

90. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

91. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

92. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

93. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

94. Суспільно-політичне та культурне життя України

95. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

96. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

98. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

99. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

100. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.