Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
17 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Красный цвет колпачка.
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
126 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Вступ Розділ І. Причини виникнення, клінічні прояви гіпертонічної хвороби та використання засобів фізичної реабілітації. 1.1 Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи 1.2 Основні причини виникнення хвороби 1.3 Основні клінічні прояви та перебіг захворювання 1.4 Медикаментозне лікування гіпертонічної хвороби 1.5 Лікувальне харчування 1.6 Засоби ФР при гіпертонічній хворобі 1.7 Фітотерапія при гіпертонічній хворобі 1.8 Профілактика гіпертонічної хвороби Розділ ІІ Організація та методи дослідження 2.1 Організація дослідження 2.2 Методи дослідження Розділ ІІІ. Результати досліджень та їх обговорення 3.1 Вплив ЛФК на зміни артеріального тиску 3.2 Вплив комплексу засобів ФР Висновок Рекомендації Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження На сучасному етапі розвитку суспільства все гостріше постає проблема збереження і зміцнення здоров’я людей, дотримання здорового способу життя. У нашій країні склалася критична ситуація із станом здоров’я населення, різко зросла захворюваність, особливо на гіпертонію (у 3 рази), стенокардію (у 2, 4 рази), інфаркт міокарда (30%). Ці хвороби значно поширилися за останні десятиріччя в економічно розвинених країнах, стали головною причиною інвалідності та смертності. Для успішної боротьби з хворобами серця і судин недостатньо лише загальнодержавних і суто медичних заходів. Дуже важливе значення має також ознайомлення широких верст населення з основними принципами фізичної реабілітації та принципами запобігання даних захворювань . Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушується функціональна діяльність усього організму, знижується працездатність, наступає передчасна старість. Серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідності і смертності людей у більшості країн світу. Захворюваннями серцево-судинної системи є - ендокардит, міокардит, перикардит, дистрофія міокарда, вроджені і набуті вади серця, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпер- та гіпотонічна хвороби, облітеруючий ендартеріїт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен. Виникненню захворювання сприяє ряд чинників зовнішнього і внутрішнього середовища: переїдання, вживання алкоголю, паління, гіподинамія, фізичні і нервово-психічні перевантаження, інфекції, інтоксикації, спадковість тощо. Захворювання серцево-судинної системи проявляються болем у ділянці серця, порушенням його ритму, серцебиттям, задишкою, набряками, синюхою (ціаноз). Вони супроводжуються недостатністю кровообігу різного ступеня. Серцево-судинні захворювання лікують комплексно включенням з медикаментозного лікування, дієтотерапії, психотерапії, відповідного рухового режиму, фізичної реабілітації. Засоби останньої - ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія, працетерапія. їх призначають як у лікарняний, так і в післялікарняний періоди реабілітації. У реабілітаційних центрах, поліклінічному, санаторному та диспансерному етапах реабілітації можливе використання механотерапії (тренажери).

Гіпертонічна хвороба – важлива проблема сучасної медицини. Вона належить до захворювань, причина розвитку яких багато в чому залежить від самої людини. Тому необхідно виховувати у кожної людини і всього суспільства дбайливе ставлення до свого здоров’я. “Свідоме і відповідальне ставлення до здоров’я як до загальнонародного багатства повинно стати нормою життя і поведінки всіх людей. Це передбачає викорінення шкідливих звичок, виховання фізичної культури, дотримання режиму праці, харчування і відпочинку, підвищення санітарної культури населення .” Підвищення санітарної культури населення сприяє зниженню захворюваності на хвороби органів кровообігу. Активна і свідома позиція хворого та його близьких – важливий фактор ефективної боротьби з гіпертонічною хворобою . Мета дослідження: вивчення впливу засобів фізичної реабілітації на пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ ступеню віком 40 – 60 років м. Рівне. Отримання даних результатів проведених досліджень, їх аналіз, обґрунтування позитивного впливу засобів фізичної реабілітації на пацієнтів. Об’єкт дослідження: процес фізичної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеню віком 40 – 60 років м. Рівне. Предмет дослідження: ефективність впливу засобів ФР на хворих з гіпертонічною хворобою ІІ ступеню Рівненської поліклініки №3. Завдання дослідження Узагальнити результати досліджень і формування наукової думки вчених про позитивний вплив засобів ФР на всіх етапах лікування. Дослідити позитивний плив засобів ФР, зокрема ЛФК на пацієнтів які знаходяться на диспансерному обліку в поліклініці №3 м. Рівне з діагнозом: гіпертонічна хвороба ІІ ступеня. Провести аналіз ефективності впливу ФР на стан здоров’я пацієнтів. Розробити рекомендації для застосування ЛФК при гіпертонічній хворобі. Розділ І. Причини виникнення, клінічні прояви гіпертонічної хвороби та використання засобів фізичної реабілітації. 1.1. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи Щоб глибше зрозуміти зміни, що виникають в організмі людини при гіпертонічній хворобі, а також методи і заходи запобігання цій тяжкій недузі. Необхідно передусім мати уявлення про будову та фізіологічні функції серцево-судинної системи. Відомо, що для нормальної життєдіяльності людського організму необхідне постійне надходження до тканин і органів крові, яка приносить поживні речовини та кисень і забирає відпрацьовані продукти (шлаки). Постачання крові здійснюється органами кровообігу: серцем і судинами. Серцево-судинну систему схематично можна порівняти з замкнутою системою різного калібру трубок, по яких безперервно з різною швидкістю рухається кров. Серце міститься в грудні клітці, дещо зліва від середньої лінії, між правою і лівою легенями, і становить порожнистий м’язовий орган масою 250-300 г. Розмір його у здорової дорослої людини приблизно дорівнює розміру стиснутого кулака. За формою воно нагадує конус, основою повернутий догори, а верхівкою – донизу. Серце складається з 4 порожнин (камер). Повздовжня м’язова перетинка ділить орган на дві половини, які перетинаються між собою: праве і ліве серце.

Кожна половина серця складається із сполучних між собою двох відділів: верхнього – передсердя і нижнього – шлуночка. Верхній відділ відокремлений від нижнього перегородкою з клапанами, які відкриваються тільки всередину шлуночка і в нормальних умовах забезпечують циркуляцію крові тільки в одному напрямку – з передсердь у шлуночки, а з них в артерії . Серце діє як своєрідний нагнітально-всмоктувальний насос і є основним двигуном, що забезпечує постійну циркуляцію крові. При кожному скороченні воно виштовхує в аорту 50 – 70 г крові. Безперервно і ритмічно скорочуючись за одну хвилину у 70 – 80 разів, воно перекачує 4 – 5 л крові (близько 7000 л на добу). Однак не всі відділи серця скорочуються одночасно. Передсердя і шлуночки функціонують по черзі. В момент скорочення передсердь шлуночки розслабляються, а під час розслаблення їх шлуночки скорочуються. Після цього настає пауза тривалістю 0,4 с, коли розслабляються і шлуночки, і передсердя. В цей період серце дістає короткочасний відпочинок, а потім весь цикл повторюється спочатку. При скорочені шлуночків кров із серця викидається під напором, і в судинах виникає певний тиск. Він вимірюється на плечовій артерії і називається артеріальним тиском. Кровоносні судини, по яких кров тече від серця, називається артеріальним, а судини, по яких кров рухається до серця – венами. Артерії розгалужуються на дрібніші судини – артеріоли, які, дедалі зменшуючись у діаметрі, переходять у величезну кількість найдрібніших судин – капілярів, діаметр яких приблизно відповідає діаметру людської волосини. Всі тканини і органи людини пронизані густою капілярною мережею. Загальна довжина кровоносних судин у людини близько 100000 км (у 2.5 рази більша за довжину екватора землі). Стінка кровоносної судини має м’язовий шар. Що складається з тонких волокнин, які постійно перебувають у певній фізіологічній напрузі – тонусі. Звідси походить і назва хвороби. Слово “гіпертонія” складається з двох грецьких слів: “гіпер” (понад, надмірний) і “тонус” (напруга). Артеріальний тиск здорової людини залежить від сили скорочення серця, еластичності судин, скорочення дрібних артерій, діаметра артеріол внутрішніх органів. Тиск крові в артеріях завжди вищий, ніж у венах. Артеріальні судини також можуть скорочуватись і розслаблятись і тим самим впливати на рух крові. При ритмічному скороченні серцевого м’яза кров з лівого шлуночка виштовхується в аорту, а потім через артерії і артеріоли – у капілярну мережу. Тут вона віддає тканинам кисень і поживні речовини, що надійшли в організм з харчовими продуктами, забирає відпрацьовані шлаки і надходить у венозну капілярну мережу. Дрібні вени зливаються у дві великі: верхню і нижню порожнисті вени. З цих вен кров рухається в праве передсердя, а потім — у правий шлуночок і через легеневу артерію спрямовується в судинну систему легенів. У легенях кров звільняється від вуглекислого газу, збагачується киснем і тече у ліве передсердя, а потім виштовхується у лівий шлуночок . Артеріальний тиск залежить не тільки від роботи серця. Всі органи, в тому числі серце і судини, перебувають під постійним контролем центральної нервової системи, зокрема судинно-рухового центру головного .м

Тому не дивно, що окрм уже названих нових явищ в уснй народнй творчост, з'явились ще й рекрутськ голосння, якими супроводжувався вдхд хлопця до вйська. Вони майже не вдрзнялись вд поховальних голоснь, бо пожиттва чи довготривала служба у вйську фактично означала кнець його життя у см', родин, рдному сел  знаменувала перехд з «свого» свту в «чужий», де дють чуж, незнайом закони, невдоме майбутн та н. На вйськову службу йшли молод, здоров хлопц, але багато з них не доживали до завершення строку: гинули у вйнах, вд знущань, покарань, важких умов життя, хвороб та н. Т, кому щастило повернутися з вйська, приходили додому калками, хворими, зламаними фзично  морально. Роки життя у вйську були наповнен страшними подями, складними обставинами, кривавими картинами вйни, нелюдськими знущаннями. Важк умови життя  туга за домом ставали причиною самогубств у арм. Великою трагедю було, коли до вйська вддавали чоловка, який був одружений, мав дтей. Без господаря см'я була приречена на бдування, жнка при живому чоловков без над на його повернення ставала вдовою

1. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

2. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

3. Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні

4. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

5. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

6. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
7. Графічні роботи на комп’ютері
8. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

9. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

10. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

11. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

12. Латинский язык (Контрольна робота)

13. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

14. Шагающие роботы

15. Зарождение современных компьютерных роботов

16. Системы адаптивного управления роботами

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
346 руб
Раздел: Качели
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
585 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, фиолетовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

18. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

19. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

20. Карпенко-Карый

21. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

22. Физико-химическая модель генерации и эмиссии метана на донных осадков озера Байкал
23. Метил [2-аминофенил] сульфона
24. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

25. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

26. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

27. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

28. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

29. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

30. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

31. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

32. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
711 руб
Раздел: Автоаксессуары
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
655 руб
Раздел: Мультирамки

33. Економічні системи

34. Основні макроекономічні показники

35. Порядок видачі наряду на роботу

36. Проблемы мета географии

37. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

38. Біологічні функції серинових протеїназ
39. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
40. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

41. Проблеми використання роботів /Укр./

42. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

43. Оптмизация сайта: мета теги

44. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

45. Метеорологічні дослідження

46. Організація кредитної роботи в комерційному банку

47. Оцінка майна з метою страхування

48. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
350 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Кружка "Батарейка".
Оригинальная кружка, меняющая рисунок при наполнении горячей водой.
418 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Ангел", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
418 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Технічні засоби пожежегасіння

50. Гігієнічні норми праці

51. Ергономічні основи проектування

52. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

53. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

54. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
55. Методологічні та біологічні проблеми біоніки
56. Тропічні рослини

57. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

58. Біологічні особливості веслоноса

59. Біохімічні основи стомлення

60. Екологічні особливості ампельних рослин

61. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

62. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

63. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

64. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Мячики для сухого бассейна (70 мм, 50 штук).
Набор разноцветных мячики предназначен специально для наполнения детского сухого бассейна. Они легкие и выполнены из прочной пластмассы,
419 руб
Раздел: Шары для бассейна
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
552 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

66. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

67. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

68. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

69. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

70. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах
71. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
72. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

73. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

74. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

75. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

76. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

77. Організація роботи Верховної Ради України

78. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

79. Поняття і мета покарання

80. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Порошок для посудомоечных машин "Somat", 1,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечной машине. Порошок Somat с сода-эффектом удаляет даже сложные загрязнения и засохшие пятна при
440 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
439 руб
Раздел: Головоломки
Каталка детская Baby Care "QT Racer", жёлтый.
Детская каталка QT Racer от производителя Baby Care поможет детям весело провести досуг. Игрушка выполнена в виде автомобиля. Она способна
930 руб
Раздел: Каталки

81. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

82. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

83. Робота радіожурналіста

84. Логічні основи ораторського мистецтва

85. Речення. Види речень за метою висловлювання

86. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
87. Фразеологічні поетизми
88. Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

89. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

90. Алгоритмічні мови програмування: мова С

91. Керування процесами і роботами в Linux

92. Мета інфологічного проектування

93. Організація роботи користувача з АБД

94. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

95. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

96. Робота в захищеному режимі мікропроцесора

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
426 руб
Раздел: Стиральные порошки
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel

98. Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel

99. Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.