Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” факультет правничих наук реферат Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології Виконав: Тертичний Т. О. студент ФПвН – 4 Викладач: Костенко О.М. Київ 2001 Визначення кримінології у зарубіжних авторів Для того, щоб охарактеризувати основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології, важливо визначити, що є кримінологія у розумінні сучасних іноземних дослідників. Одразу зазначу, що ця праця буде присвячена західній кримінології, передусім американській, оскільки, на превеликий жаль, матеріали з кримінологічних досліджень країн Азії, Латинської Америки, Африки є малодоступними в Україні. Разом з тим, можна передбачити, що кримінологія закордону значною мірою входить до кримінології Заходу як одного з провідних наукових полюсів світу. Питання визначення кримінології є досить важливим, оскільки на відміну від радянського, а значною мірою і пострадянського догматизованого і штучно обмежуваного наукового простору, зарубіжна кримінологія сотні років розвивалася в умовах плюралізму, що призвело до значно меншої структурованості наукових напрямів. Особисто мені невідомо, щоб у західній науці точилися суперечки щодо того, що вважати предметом (чи методом) кримінології, а що ні. Без цього якось обходяться, хоча існує переважна згода щодо того, що ж є кримінологія. Одним з виразників такої погодженої думки є визначення кримінології Дж. П. Конрада. На його думку, кримінологія – це "застосування наукового методу до пояснення явищ, що генеруються внаслідок взаємодії процесу правотворення, правопорушення і реакції на ці процеси." Таким чином, можна визначити, що головною характеристикою є все ж предмет кримінології, який кожен дослідник відповідно до свого погляду звужує чи розширює. Вибір предмета визначає вибір методу – методом кримінології є будь-який науковий метод, що дозволяє дослідити предмет. Що вивчають кримінологи закордону Таким чином, вивчення окремих складових частин предмету і обумовлюватиме основні напрями кримінології. Ось приблизний перелік того, що вивчають кримінологи закордону: Філософські та історичні питання в кримінології. Кримінологія та право: кримінальне право; етика і юриспруденція; право, наука і суспільство. Система кримінальної юстиції: правозастосування і суди, система кримінальної юстиції і виправлення. Кримінологія - біологічні і психологічні науки: генетика, мозок, фрейдистська психологія, біхевіоризм і теорія навчання. Кримінологія – соціальні науки: соціологічні науки, соціологія, право і соціальний контроль; біосоціальні і демографічні змінні; економічні і політичні злочини. Вивчення правопорушника: запобігання злочинності і екологія (під якою розуміється усе несоціальне оточення і фактори – архітектура, планування забудови і т. ін.); кримінальне право і захист з мотивів неосудності; запобігання злочинності – порівняння наукових і правових моделей. Вивчення жертви. Зважаючи на такий перелік, можна зробити декілька важливих висновків: 1. Відповідно до вітчизняної понятійної бази, методами кримінології є як загальнонаукові, так і спеціальнонаукові методи – соціологічні, психологічні, біологічні та медичні, статистичні, правові та інші.

2. Зважаючи на наявність у переліку таких наук, як психологія, соціологія та право, можна сказати, що кримінологія не повністю є наукою у розумінні scie ce, оскільки значна частина доробку закордонних кримінологів важко піддається емпіричній перевірці і являють собою швидше погляди, ніж науково обгрунтовані теорії. Таким чином, чи не найголовнішою проблемою зарубіжної кримінології є узгодження концептуальних умоглядних розробок з реальним життям з метою їх практичного застосування. Ця проблема буде проілюстрована далі в тексті. 3. Зважаючи на величезний обсяг предмету дослідження, постала проблема певного його узагальнення, систематизації, про що йтиметься далі. Кримінологія і теорія систем "Я обстоюю кримінологію, засновану на синтезі біології, психології, соціології та інших поведінкових наук." Ці слова Джеффері символізують його спробу системного підходу до кримінології. У своїй книзі він критикує сучасних дослідників за надмірну спеціалізацію і явний ухил в соціологію; для впорядкування кримінологічних досліджень Джеффері застосовує теорію систем – загальнонауковий метод, що знайомий українським науковцям ще з радянських часів як метод системотехніки. Теорія систем – це підхід до пізнання і аналізу даних, що має холістичну (цілісну) природу. Вона походить від взаємозв’язку частин з цілим і з перетіканням енергії та інформації з однієї підсистеми до іншої. Теорія систем спонукає дослідника до мислення поняттями взаємозалежності частин, аніж поняттями прямого причинно-наслідкового зв’язку. Поведінкові науки, до яких Джеффері відносить і кримінологію, засновані більше на понятті зв’язку і взаємодії, ніж на понятті спричинення. Одним з методів є дослідження, спрямоване від цілого до частини (редукціонізм) і від частини до цілого (холізм). Зокрема, це може виглядати так: Суспільство (людство) Населення (популяція) громада Редукціонізм група Холізм організм орган клітина Системний підхід Джеффері справив певний вплив на науковців; окрім того, кожен автор сучасного підручника з кримінології, дотримуючись навіть простого принципу об’єктивності, включає до тексту усі погляди, що мають принаймні якусь практичну і теоретичну цінність. Вищевказані особливості доцільно прослідкувати на прикладі сучасного дослідження такої важливої частини предмета кримінології, як кримінальна поведінка та її причини. Пояснення кримінальної поведінки – проблеми і причини Незважаючи на значний час розвитку закордонної кримінології, вона досі припускається досить простих помилок. Наприклад, як зазначає С.Т. Рейд, "однією з найпоширеніших помилок в інтерпретації кримінологічної інформації є дуалістична омана (dualis ic fallacy) – припущення про те, що існує чітка різниця між двома групами: злочинцями і незлочинцями. Припущення того що ці групи є гомогенними і що у дослідженнях їх можна порівнювати за певною ознакою і зробити висновки про різницю між цими двома групами. Тобто припущення того, що злочинці порушують закон, а незлочинці – ні. Дослідження показують, що це припущення є невірним." У намаганнях зрозуміти злочинну поведінку ми повинні зрозуміти не лише чому люди здійснюють діяння, які визнані злочинами – підхід, сповідуваний багатьма соціологами – ми повинні ще й зрозуміти процес, внаслідок якого деякі, проте не всі люди, що здійснюють такі діяння, визнаються злочинцями.

Значна увага приділяється питанню покарання, оскільки значна частина кримінологічних теорій були створені для вирішення питання правильного, справедливого покарання. Вирізняються чотири головні філософії за метою (підставою) покарання: 1. унеможливлення подальшої злочинної поведінки, що наразі переважно має вияв в ув’язненні; 2. відплата за злочин, або помста; 3. стримування злочинної поведінки – як індивідуальне, так і загальне (шляхом унаочнення наслідків злочинної поведінки); 4. виправлення, реабілітація; У Америці, наприклад, пенітенціарна система початково була спрямована на виправлення злочинців, чому сприяла більша свобода судді у призначенні покарання. Оскільки робота такої системи вважалася незадовільною, впродовж останніх десятиріч були прийняті жорсткіші і більш визначені види покарання, спрямовані на стримування злочинної поведінки і відплати. Це, у свою чергу, призвело до переповнення тюрем. Наразі прибічники виправлення зазначають, що початковий варіант не спрацьовував через свою примусовість. "Реабілітація може надаватись лише добровольцям. Примусове зцілення має замінитись на сприяння у бажанні змінитися." Біологічні і психологічні теорії Західні вчені продовжують традицію дослідження спадковості, поведінки та інших біологічних і психологічних факторів. Вивчаються генетичні чинники, центральна нервова система, нейроіндокринологія, нейрохімія. Застосовуються психіатричні підходи, і такі відомі психологічні теорії, як психологія особистості, інтелект і злочинність, теорія когнітивного розвитку, біхевіоризм, теорія навчання. Далі наведені деякі з них, що, на думку автора, є найцікавішими. Дослідження Центральної нервової системи. Дослідження за допомогою рентгену, сканерів КОТ, МРЗ дозволяють визначити ураження мозку. Результати нейропсихологічних дослідів, проведених із злочинцями вказують на те, що жорстокі, імпульсивні індивіди мають пошкодження мозку в певних місцях. Це може слугувати як аргумент захисту у процесі. Разом з тим, прокурори зауважують, що відхилення у мозковій активності важко пов’язати саме зі злочинною поведінкою, оскільки наразі ще досить важко визначити, яка частина мозку контролює ту чи іншу рису поведінки. Автономна нервова система (АНС) і соціопатія. Соціопати (психопати) – це люди, які є агресивними, дуже імпульсивними, антисоціальні особи, які мають незначну чи жодної поваги щодо суспільних цінностей. Приклад: для того, щоб навчитися не красти, дитина має бути навчена – соціалізована – що брати чужі речі без згоди власника є поганим. Як правило, таке навчання проходить у родині. Відповідний чинник страху формується – діти бояться покарання якщо вони вкрадуть, і цей страх допомагає їм стримувати своє бажання вкрасти. Антисоціальні діти не навчаються відповідному засадовому чиннику страху, і тому вони як правило неспроможні передбачати негативні наслідки свого злодійства. АНС контролює реакцію страху. Якщо діти мають швидку реакцію АНС, вони навчаються реагувати на відповідні стимули страхом, і загалом цей страх стримує їх бажання красти. Діти, які мають повільну реакцію АНС, навчаються боятися повільніше або не навчаються взагалі.

Исходя из этого КПЕ заявляет, что ОСНОВНЫМИ НАПРАВ]ЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ должны стать: 1)PМедицинское обслуживание людей труда, воинов и их семей должно быть бесплатным и осуществляться из обществен]ных фондов потребления. Иностранцы, граждане с двойным граж]данством, а также все желающие получить или вернуть потерянное здоровье за деньги будут лечиться за свой счёт. Болезни и травмы, связанные с потреблением наркотиков, алкоголя, табака и других га]достей необходимо лечить за деньги. 2)PПроизводство и сбыт лекарств монополия государства. Цены на них должны быть минимальными, твёрдыми и доступными для всех людей труда и их семей, в том числе многодетных. 3)PЗащита людей от информационных потоков, разрушаю]щих их здоровье. Для этого необходимо ввести жёсткую духовно-нравственную и медицинскую цензуру на ТВ, радио, кино, в прессе, печатной продукции, в культурно-просветительных и развлекатель]ных учреждениях. Пропаганде насилия, разврата, стяжания, нарко]мании, пьянства, табакокурения надёжный нравственный обще]ственный и законодательный запрет. 4)PОсобо следует выделить недооцениваемое многими воз]действие музыки на подсознание и, следовательно, её влияние на здоровье человека

1. Основні напрями сучасної психології релігії

2. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

3. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

4. Основні напрями в мовознавстві

5. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

6. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
7. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти
8. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

9. Основні правові системи сучасності

10. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

11. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

12. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

13. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

14. Католицизм у сучасному світі. Його напрями

15. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

16. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

18. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

19. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

20. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

21. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

22. Основные направления научных исследований в России и за рубежом
23. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства
24. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

25. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

26. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

27. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

28. Задачи, основные функции и система ОВД

29. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

30. Основные направления внешней политики республики Беларусь

31. Формирование советской культуры: основные направления

32. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

33. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

34. Конституция - основной закон государства

35. Основные политические права и свободы граждан

36. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

37. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

38. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков
39. Основные принципы международного публичного права
40. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

43. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

44. Правовое государство - сущность и основные черты

45. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

46. Основные правовые системы современности

47. Основные правовые системы современного мира

48. Основные концепции правопонимания

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

49. Основные правовые семьи мира

50. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

51. Русский авангард. Основные направления и мастера

52. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

53. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

54. Книга как основное средство документной коммуникации
55. Основные праздники Великобритании и США
56. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

57. Диалект как основная форма существования языка

58. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

59. Основные этапы создания государства на Украине

60. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

61. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

62. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

63. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

64. Основные черты античной модели

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

65. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

66. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

67. Системный блок (основные компоненты)

68. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

69. Основные устройства компьютера

70. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ
71. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS
72. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

73. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

74. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

75. Число как основное понятие математики

76. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

77. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

78. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

79. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

80. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Основные направления работы органов внутренних дел

82. Основные количественные и качественные признаки преступности

83. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

84. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

85. Основные виды обучения

86. Содержание экологического образования и его основные компоненты
87. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка
88. Основные направления реформирования образования на современном этапе

89. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

90. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

91. Национальная политика: проблемы, противоречия. Основные пути национально-государственного строительства

92. Основные механические характеристики материалов

93. Основное производство НЛМК

94. Основные формы организации научного знания

95. Автоматизация технологических процессов основных химических производств

96. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

97. Основные теории мотивации

98. Основные качества речи оратора

99. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

100. Психотерапия, основные методы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.