Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     История История

ООН

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТВступ 2 1. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної організації 32. Напрямки діяльності ООН, її органів та їх структура .133. Спеціалізовані установи ООН .24 Висновок .31Список використаної літератури 34Вступ У сучасних міжнародних відносинах міжнародним організаціям приділяється значна роль. Починаючи з 19 сторіччя, прагнення до інтернаціоналізації багатьох сторін життя товариства викликало необхідність створення нової форми міжнародного співробітництва. Новим етапом у розвитку світового співтовариства явилося установи перших міжнародних універсальних організацій - Всесвітньої телеграфної спілки в 1865 р. і Всесвітньої поштової спілки в 1874 р. В даний час нараховується більш 4 тисяч міжнародних організацій, що мають різноманітний правовий статус. Це дозволяє говорити про систему міжнародних організацій, центром якої є ООН (Організація Об'єднаних Націй). ООН - універсальна міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами. Статут ООН обов'язковий для всіх держав і в його преамбули записано: “Ми, народи об'єднаних націй, сповнені рішучості позбути прийдешні покоління від лиха війни, знову затвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і малих націй, створити умови, при яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань і в цих цілях виявляти толератність і жити разом, у світі один з одним, як добрі сусіди, об'єднати наші сили для підтримки міжнародного миру і безпеки, забезпечити, щоб збройні сили застосовувалися не інакше, як у загальних інтересах, вирішили об'єднати наші зусилля для досягнення цих цілей.” У даній курсові роботі я розгляну історію створення ООН як універсальної міжнародної організації, напрямки діяльності ООН, її органів та їх структуру.1. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної організації Система Організації Об'єднаних Націй (далі ООН) у її сучасному виді укладалася протягом тривалого часу. Система ООН зародилася більш 100 років тому як механізм керування світовим співтовариством. У середині дев'ятнадцятого сторіччя з'явилися перші міжнародні міжурядові організації. Поява цих організацій було викликано двома взаємовиключними причинами. По-перше, утворенням у результаті буржуазно-демократичних революцій, прагнення суверенних держав до національної незалежності, і, по-друге, успіхами науково-технічної революції, що породили тенденцію до взаємозалежності і взаємопов’язаності держав. Як відомо, гасло невід'ємності і непорушності суверенітету народу і держави був одним із найбільше значимих у часи буржуазно-демократичних революцій у багатьох європейських країнах. Новий правлячий клас ринувся закріпити своє панування за допомогою сильної, незалежного держави. У той же час розвиток ринкових відносин стимулювало прискорення науково- технічного прогресу, у тому числі в сфері знарядь виробництва. Науково-технічний прогрес, у свою чергу, призвів до того, що інтеграційні процеси проникнули в економіку всіх розвитих країн Європи і викликали всебічний зв'язок націй один з одним.

Бажання розвиватися в рамках суверенної держави і неможливість робити це без широкого співробітництва з іншими незалежними державами - і призвела до появи такої форми міждержавних взаємозв'язків, як міжнародні міжурядові організації. Спочатку, головною ціллю міждержавного співробітництва в рамках міжнародних організацій можна було вважати контроль над інтеграційними процесами. На першому етапі за міжурядовими організаціями закріплювалася скоріше технічно-організаційна, чим політична функція. Вони були покликані розвивати інтеграційні тенденції з метою залучення держав-членів. Звичайна сфера співробітництва - зв'язок, транспорт, відносини з колоніями. Питання про виникнення першої міжнародної організації дотепер залишається спірним. Правознавці – міждународники частіше усього називають таку Центральну комісію судноплавства по Рейну, що виникнула в 1815 році. Крім європейських і американських комісій із міжнародних рік, що характеризуються строго спеціальною компетенцією, у 19 сторіччі створювалися так звані квазаколоніальні організації, такі як наприклад Західний Іран, що проіснував недовго, а також адміністративні спілки. Саме адміністративні спілки виявилися найбільше підхожою формою розвитку міжурядових організацій. По уяві і подобі адміністративних спілок, головною задачею яких було співробітництво держав у спеціальних областях, міжурядові організації розвивалися в плині цілого сторіччя. Початок двадцятого сторіччя ознаменувало кінець спокійного розвитку багатьох держав. Протиріччя властивому початку розвитку капіталізму породили світову війну. Перша світова війна не тільки затримала розвиток міжнародних організацій, але і призвела до розпуску багатьох із них. У той же час усвідомлення згубності світових війн для всієї людської цивілізації вплинуло на на появу проектів створення міжнародних організацій політичної орієнтації з метою запобігання війн. Ідея створення глобальної міжурядової організації для запобігання війн і підтримки миру займала розуми людства віддавна. Один із таких проектів ліг в основу Ліги Націй (1919) так і не ставши ефективним інструментом політичного і міжнародного співробітництва. У цілому за час від першої то другої світової війни розробка проблем організації міжнародного миру і безпеки рухався дуже повільно. Друга світова війна в силу її масштабів, методів терору, застосовуваних фашистськими арміями, дала потужний поштовх урядовій і суспільній ініціативі по організації миру і безпеки. На урядовому рівні питання створення організації міжнародної безпеки виник, по суті справи, із перших днів війни. У науковій літературі існують розбіжності про те, хто із союзників і в якому документі першим запропонував створення Організації Об'єднаних Націй. Західні вчені таким документом назвали Атлантичну хартію Рузвельта і Черчілля від 14 серпня 1941 року. Радянські дослідники цілком обоснованно посилалися на Радянсько-польську декларацію від 04 грудня 1941 року. Проте,14 серпня 1941 р. президент США Франклин Делано Рузвельт і прем'єр-міністр Сполученого Королевства Уинстон Черчиль підписали документ, де зобов'язалися “працювати разом з іншими вільними народами, як у війні, так і у світі”.

Поєднання принципів міжнародного співробітництва в підтримці миру і безпеки одержав назву Атлантичної хартії. Перші контури ООН були накреслені на конференції у Вашингтоні на засіданнях, що проходили у вересні-жовтні 1944 р., де США, Сполучене Королівство, СРСР і Китай домовилися про цілях, структурі і функціях майбутньої організації. 25 квітня 1945 р. делегати 50 країн зібралися в Сан-Франциско на Нараду Об'єднаних Націй (назва вперше запропонована Рузвельтом) і прийняли Статут, що складається з 19 глав і 111 статей. 24 жовтня Статут був ратифікований 5-ю постійними членами Ради Безпеки, більшістю його держав, що підписали, і набрав сили. З тих пір 24 жовтня в міжнародному календарі називається Денем ООН. Важливим етапом на шляху створення ООН стала конференція союзних держав у Москві в 1943 році. У декларації від 30 жовтня 1943 року підписаної представниками СРСР, США, Великобританії і Китаю, ці держави проголосили, що «вони визнають необхідність заснування в можливо короткий термін загальної міжнародної організації для підтримки міжнародного миру і безпеки, заснованої на принципі суверенної рівності всіх миролюбних держав, членами якого можуть бути всі такі держави - великі і малі» Особливостями цієї організації варто назвати яскраво виражений політичний характер, що виявляється в орієнтації на питання миру, безпеки, і гранично широку компетенцію у всіх сферах міждержавного співробітництва. Ці характеристики не були властиві старим міжурядовим організаціям. Подальший хід підготування нової міжнародної міжурядової структури добре відомий і докладно описаний у багатьох історико-правових дослідженнях. Найважливішими етапами в створенні ООН обоснованно називають конференцію в Думбартон-Оксе (1944 р.), на якій були узгоджені основні принципи і параметри механізму діяльності майбутньої організації. Кримська конференція в Ялті в лютому 1945 року, за участю глав трьох урядів - радянського, британського й американського - обговорила запропонований конференцією в Думбартон-Оксе пакет документів, доповнивши його в ряді пунктів, і прийняла рішення про скликання конференції Об'єднаних Націй у США в квітні 1945 року. Це рішення реалізувалося на конференції в Сан-Франциско, що проходила з 25 квітня по 26 червня 1945 року і яка закінчилась прийняттям установчих документів Організації Об'єднаних Націй. 24 жовтня 1945 року після передачі на збереження п'ятьма постійними членами Ради Безпеки і більшістю інших держав ратифікаційних грамот Статут ООН ввійшов у силу. Поява нової міжнародної організації, із створенням якої зв'язувалися чекання тривалого миру, давало надію і на розвиток співробітництва всіх держав у питаннях економічного і соціального розвитку. Слід зазначити, що спочатку уявлення про обсяг компетенції нової міжурядової організації в держав-союзників значною мірою не збігалися. Радянський уряд розглядав ООН у першу чергу як організацію по підтримці міжнародного миру і безпеки, покликану зберегти людство від нової світової війни. І союзними державами така орієнтація розглядалася як одна з найважливіших, що дозволило достатньо безконфліктно домовитися про створення ради Безпеки - органа широкої компетенції в питаннях миру і безпеки.

Израильские войска оккупируют арабские земли и 'стремятся к новым захватам. Они совершают тяжкие преступления против мирного населения. Многочисленны доказательства нарушений Израилем принятых в Женеве и Гааге конвенций об обращении с жителями оккупированных территорий, пыток в израильских тюрьмах и концлагерях. Сионистские власти повинны в трагедии трех миллионов арабов - жителей Палестины. В отношении их Израиль проводит политику геноцида - полного уничтожения здесь арабского народа. Почти два миллиона изгнанников ютятся в палаточных лагерях и трущобах в Ливане. Сирии, Иордании. Миллион человек стонет под игом захватчиков. Человечество всего мира осуждает агрессию сионизма на Ближнем Востоке. Многие страны расторгли дипломатические отношения с Израилем. Организация Объединенных Наций требует освободить захваченные арабские территории. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая квалифицирует сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Советский Союз последовательно выступает против агрессивной политики Израиля и антикоммунистической деятельности международного сионизма

1. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

2. ООН: история создания и основные направления деятельности

3. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

4. Антигитлеровская коалиция и проблема послевоенного устройства мира. ООН: цели и механизм действия

5. ООН в системе международных организаций

6. МАГАТЭ (Организация ООН)
7. Совет Безопасности ООН и его роль в обеспечении мира и всеобщей безопасности
8. Экономический и социальный совет ООН

9. Компетенция Международного Суда ООН

10. Совет по опеке ООН

11. Кризис в Персидском заливе 1990-1991 гг.: позиция США и ООН

12. Информационная деятельность ООН

13. Система учреждений ООН по защите прав человека

14. Генеральная Ассамблея ООН

15. Международный суд ООН

16. Основные функции ООН

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

17. Международный суд ООН

18. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в международной защите прав человека

19. Конвенция ООН 1980 года

20. Демографический прогноз ООН для России до 2025 года

21. ООН: история создания и основные направления деятельности

22. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
23. Роль ООН в решении региональных проблем
24. Международный Суд ООН

25. Деятельность ООН в области борьбы с преступностью

26. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

27. Роль України в системі ООН

28. Специализированные организации в системе ООО: экономический и социальный совет ООН, ЮНКТАД, ЮНИДО

29. Юридическое определение терроризма в законодательстве России, США и документах ООН. Его практическое применение на примере движения Хамас

30. Международные инициативы Казахстана в ОБСЕ и ООН

31. Кавказские конфликты: мирное урегулирование под эгидой ООН


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.