Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Химия Химия

Отримання ніобію

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат З дисципліни: &quo ;Фізичні основи металургії&quo ; На тему: &quo ;Отримання ніобію&quo ;Суми 2009 р. Відкриття ніобію Трапилося так, що ніобій був відкритий двічі. Перший раз у 1801 р. англійський вчений Чарльз Хатчет досліджував зразок мінералу, надісланий у Британський музей з Америки. З цього мінералу він виділив оксид невідомого раніше елемента. Новий елемент Хатчет назвав колумбієм, відзначаючи тим самим його заокеанське походження. А чорний мінерал отримав назву колумбіт. Через рік шведський хімік Екеберг виділив з колумбіту оксид ще одного нового елемента, названого тантал. Схожість сполук колумбію і танталу була така велика, що протягом 40 років більшість хіміків вважали, що тантал і колумбій – один і той самий елемент. У 1844 р. німецький хімік Генріх Розі досліджував зразки колумбію, знайдені в Баварії. Він знову виявив оксиди двох металів. Один з них був оксидом відомого вже танталу. Оксиди були схожі, і, підкреслюючи їх схожість, Розі назвав елемент, що створює другий оксид, ніобієм на ім'я Ніобі, дочки міфологічного мученика Тантала. Втім, Розі, як і Хатчет, не зумів отримати цей елемент у вільному стані. Металевий ніобій був вперше отриманий лише у 1866 р. шведським ученим Бломстрандом при відновленні хлориду ніобію воднем. У кінці ХІ ст. були знайдені ще два способи отримання цього елемента. Спочатку Муассан отримав його в електропечі, відновлюючи окисел ніобію вуглецем, а потім Гольдшмідт зумів відновити той же елемент алюмінієм. Середній вміст ніобію у земній корі 2-10-3% за масою. Тільки у лужних вивержених породах – ніфелінових сієнитах та інших – вміст ніобію підвищений до 10-2 -10-1%. У цих породах і пов'язаних з ними пегматитах, карбонатитах, а також у гранітних пегматитах виявлено 23 мінерали ніобію і близько 130 інших мінералів, що містять підвищені кількості ніобію. Це в основному складні і прості оксиди. У мінералах b пов'язаний з рідкоземельними елементами та з Та, Ті, Са, а, Тh, Fе, Ва (тантало-ніобати, титанати та ін.). З 6 промислових мінералів найбільш важливі пірохлор і колумбіт. Промислові родовища ніобію пов'язані з масивами лужних порід (наприклад, на Кольському півострові), їх корою вивітрювання, а також з гранітними пегматитами. Важливе значення мають і розсипи танталоніобатів. Отримання ніобію Руди ніобію – як правило, комплексні і збіднені b, хоча їх запаси набагато перевершують запаси руд Та. Рудні концентрати містять b2О5: пірохлорові – не менше 37%, лопаритові – 8%, колумбітові – 30–60%. Велику їх частину переробляють алюміно – або силікотермічним відновленням на фероніобій (40–60% b) й феротанталоніобій. Металевий ніобій отримують з рудних концентратів за складною технологією у три стадії: 1) розкриття концентрату, 2) розділення b і Та і отримання їх чистих хімічних сполук; 3) відновлення і рафінування металевого ніобію і його сплавів. Основні промислові методи виробництва ніобію і сплавів алюмінотермічний, натрієтермічний, карботермічний: з суміші b2О5 і сажі спочатку одержують при 1800 °С в атмосфері водню карбід, потім з суміші карбіду і оксид при 1800–1900 °С у вакуумі – метал; для отримання сплавів ніобію у цю суміш додають оксиди легуючих металів; за іншим варіантом ніобій відновлюють при високій температурі у вакуумі безпосередньо з b2О5 сажею.

Натрієтермічним способом ніобій відновлюють натрієм з К2 bF7, алюмінотермічним – алюмінієм з b2О5. Компактний метал (сплав) виробляють методами порошкової металургії, спікаючи спресовані з порошків штабки у вакуумі при 2300 °С, або електронно-променевим і вакуумним дуговим плавленням; монокристали ніобію високої чистоти – безтигельним електронно-променевим зонним плавленням. Металевий ніобій можна отримати відновленням його сполук, наприклад хлориду ніобію або фтор-ніобату калію, при високій температурі: К2 bF7 5 a → b 2КF 5 aF Але перш ніж досягти цієї, по суті, останньої стадії виробництва, ніобієва руда проходить безліч етапів переробки. Перший з них – збагачення руди, отримання концентратів. Концентрат сплавляють з різними інгредієнтами: їдким натром або содою. Отриманий сплав вилуговують. Але розчиняється він не повністю. Нерозчинним осадом і є ніобій. Правда, він тут ще у складі гідроокису, не роздільний зі своїм аналогом за підгрупою – танталом – і не очищений від деяких домішок. До 1866 р. не було відомо жодного придатного для виробничих умов способу розділення танталу і ніобію. Перший метод розділення цих надзвичайно схожих елементів запропонував Жан Шарль Галіссар де Маріньяк. Метод базується на різній розчинності комплексних сполук цих металів і називається фторидним. Комплексний фторид танталу нерозчинний у воді, а аналогічна сполука ніобію розчинна. Фторидний метод складний і не дозволяє повністю розділити ніобій і тантал. Тому в наші дні він майже не застосовується. На зміну йому прийшли методи виборчої екстракції, іонного обміну, ректифікації галогенідів та ін. Цими методами отримують оксид і хлорид п'ятивалентного ніобію. Після розділення ніобію і танталу йде основна операція – відновлення. П'ятиокис ніобію b2O5 відновлюють алюмінієм, натрієм, сажею або карбідом ніобію, отриманим при взаємодії b2O5 з вуглецем; пентахлорид ніобію відновлюють металевим натрієм або амальгамою натрію. Так отримують порошкоподібний ніобій, який потрібно потім перетворити на моноліт, зробити пластичним, компактним, придатним для обробки. Як і інші тугоплавкі метали, ніобій-моноліт отримують методами порошкової металургії, суть якої полягає у такому. З отриманого металевого порошку під великим тиском (1 т/см2) пресують так звані штабки прямокутної або квадратної форми. У вакуумі при 2300°С ці штабки спікають, сполучають у прутки, які плавлять у вакуумних дугових печах, причому прутки у цих печах виконують роль електрода. Такий процес називається плавкою з електродом, що витрачається. Багатокристалічний пластичний ніобій отримують методом безтигельного зонного електронно-променевого плавлення. Суть його в тому, що на порошкоподібний ніобій (операції пресування і спікання виключені) спрямовують могутній пучок електронів, який плавить порошок. Краплі металу стікають на ніобієвий злиток, який поступово росте і виводиться з робочої камери. Хімічні властивості ніобію За хімічними властивостями ніобій близький до танталу. Обидва вони надзвичайно стійкі (тантал більш стійкий, ніж ніобій) на холоді і при невеликому нагріванні до дії багатьох агресивних середовищ.

Компактний ніобій помітно окиснюється на повітрі тільки вище 200°С. На ніобій діють: хлор вище 200°С, водень при 250°С (інтенсивно при 360°С), азот при 400°С. Практично не діють на ніобій очищені від домішок кисню рідкі а, Kо і їх сплави, Li, Ві, Рb, Нg, S , застосовувані як рідкометалеві теплоносії в атомних реакторах. Ніобій активно реагує з багатьма неметалами. З ним утворюють сполуки галогену, азоту, водню, вуглецю, сірки. При цьому ніобій може проявляти різні валентності – від двох до п'яти. Але головна валентність цього елемента 5 . П'ятивалентний ніобій може входити до складу солі і як катіон, і як один з елементів аніона, що свідчить про амфотерний характер елемента 41. Солі ніобієвих кислот називають ніобатами. Їх отримують у результаті обмінних реакцій після сплаву п'ятиокису ніобію з содою: b2O5 3 a2CO3 &g ; 2 a3 bO4 3CO2. Досить добре вивчені солі декількох ніобієвих кислот, в першу чергу метаніобієвої Н bO3, а також диніобати і пентаніобати (К4 b2О7, K7 b5О16). А солі, в яких елемент 41 виступає як катіон, як правило, отримують прямою взаємодією простих речовин, наприклад, 2 b 5С12 &g ;2 bСl5. Яскраво забарвлені голчасті кристали пентагалогенідів ніобію ( bС1 – жовтого кольору, bВr5 – пурпурно-червоного) легко розчиняються в органічних розчинниках – хлороформі, ефірі, спирті. Але при розчиненні у воді ці сполуки повністю розкладаються, гідролізуються з утворенням ніобатів: bCl5 4Н2O &g ; 5НСl Н3 bО4. Гідролізу можна запобігти, якщо у водний розчин додати яку-небудь сильну кислоту. У таких розчинах пентагалогеніди ніобію розчиняються, не гідролізуючись. Ніобій утворює подвійні солі і комплексні сполуки, найлегше – фтористі. Фторніобати – так називаються ці подвійні солі. Вони виходять, якщо у розчин ніобієвої і плавикової кислот додати фторид якого-небудь металу. Склад комплексної сполуки залежить від співвідношення реагуючих в розчині компонентів. Рентгенометричний аналіз однієї з цих сполук показав будову, що відповідає формулі К2 bF7. Можуть утворитися і оксосполуки ніобію, наприклад, оксофторніобат калію К2 bOF5 Н2O. Ніобій особливо цінується за його стійкість до дії неорганічних і органічних речовин. Використання ніобію У металургії ніобій знайшов найбільш широке застосування, як у кольоровій металургії, так і у чорній. Сталь, легована ніобієм, має гарну корозійну стійкість. Хром теж підвищує корозійну стійкість сталі, і він набагато дешевший за ніобій, але в хромонікелевій сталі, як і у всякій іншій, завжди є вуглець. Але вуглець з'єднується з хромом, утворюючи карбід, який робить сталь крихкішою. Ніобій має більшу спорідненість до вуглецю, ніж хром. Тому при додаванні у сталь ніобію обов'язково утворюється карбід ніобію. Легована ніобієм сталь набуває високих антикорозійних властивостей і не втрачає своєї пластичності. Потрібний ефект досягається, коли до тонни сталі додано всього 200 г. металевого ніобію. А хромо-марганцевій сталі ніобій додає високої зносостійкості. Ніобієм легують і багато кольорових металів. Так, алюміній, що легко розчиняється в лугах, не реагує з ними, якщо в нього додано всього 0,05% ніобію.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих депозитiв овернайт вiд iнших банкiв. За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв. 1611 П Гарантiйнi депозити та грошове покриття iнших банкiв. Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, якi призначенi для покриття кредитного ризику за рiзними операцiями з цими банками (депозитами, акредитивами тощо). За кредитом рахункупроводяться суми отриманих депозитiв та суми грошового покриття за вiдповiдними акредитивами тощо. За дебетом рахункупроводяться суми повернених депозитiв та суми акредитивiв, виконаних банком за дорученням банку-емiтента. 1612 П Короткостроковi депозити iнших банкiв Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, розмiщених на короткострокових депозитах. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових депозитiв. За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв. 1615 П Довгостроковi депозити iнших банкiв Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, розмiщених на довгострокових депозитах. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих довгострокових депозитiв

1. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

2. Производство по делам об административных правонарушениях

3. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

4. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

5. Договор об оказании образовательных услуг

6. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция
7. Договор подряда и договор об организации перевозок
8. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

9. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

10. Представление и использование знаний об объектах

11. Понятие об алгоритмах

12. Все об антигенах

13. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

14. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

15. Социология - наука об обществе

16. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Кроватка-качалка, арт. C-250.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1132 руб
Раздел: Сиденья

17. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

18. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

19. Учение Платона об идеальном государстве

20. Аристотель об этике

21. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

22. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке
23. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
24. Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике

25. Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях

26. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук

27. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего

28. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

29. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке

30. Современные японские историки об освоении Южно-Курильских островов (начало XVII - начало XIX века)

31. Первопроходцы науки об электричестве

32. Основоположник учения об электромагнитном поле

Детская "Волшебный 3D-город".
Мебель изготовлены из экологически чистого материала - березовой фанеры 3 мм. Игрушки сделаны по принципу конструктора. Мебель может быть
319 руб
Раздел: Гостинные
Плед - игрушка "Серая сова".
Трансформер плед-игрушка "Серая сова" - станет замечательным подарком для мамы и малыша. Игрушка легко трансформируется в
778 руб
Раздел: Пледы, покрывала
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
374 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

33. Сага об Эгиле

34. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

35. Об открытии первой государственной галереи национального искусства

36. Об иконах Богородицы

37. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

38. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании
39. Об условиях преодоления кризиса российского общества
40. «Черная легенда» об Испании в русской культуре

41. "Давид Сасунский": об эпосе

42. Об оценке эстетики и социальной сущности символизма

43. "Бедные люди" как притча об отношении литературы к читателю

44. Об одном сомнительном следе "международного" жаргона в современных русских жаргонных словарях

45. Об одном стихотворении Бродского и его переводе, выполненном автором

46. Об одном орфографическом поветрии

47. Об омонимии в русской лексикографической традиции

48. Об идейной моде и убеждениях в "Отцах и детях" Тургенева

Пленка для ламинирования "OfficeSpace", А4, 100 листов, 216x303 мм (75 мкм).
Глянцевая пакетная пленка OfficeSpace размером 216х303 мм и плотностью 75 мкм прекрасно подходит для ламинирования документов.
340 руб
Раздел: Тонеры, термопленки
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
649 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
383 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

49. Об одном байроническом мотиве у Пушкина

50. Об Алексее Феофилактовиче Писемском

51. Отчёт об организационно-экономической практике ГПИ

52. Об алгебраических уравнениях высших степеней

53. Об эволюционности процесса расширения вселенной

54. Безинерциальные заряды и токи. Гипотеза об эквивалентности 2-х калибровок
55. Об обучении математике на подготовительных курсах
56. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

57. Об иммунологии

58. "Мифы" об антибиотиках и других антимикробных средствах

59. Правда об аборте

60. Синтетические учения об управлении

61. Об оценке эффективности системы менеджмента качества в решении экономических проблем предприятий в регионе

62. Коллекция легенд об основании Москвы

63. Об уплате налоговых и иных обязательных платежей в процессе конкурсного производства при банкротстве организаций

64. Немного об астрофизике

Игровая дуга для коляски.
Особенности: - возраст 0+; - материалы: текстиль, пластик; - развитие навыков: форма, цвет, материал; - малыш познакомится с формой,
948 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
368 руб
Раздел: Перьевые
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
496 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. К вопросу об ограничении области применения классической механики

66. Теории механизмов взаимодействия и гипотеза об их синтезе

67. Об электропроводности металлов

68. К вопросу об физической сущности процесса замедления времени в специальной и общей теориях относительности

69. Общие сведения об организации радиосвязи в авиации

70. Плутарх из трактата "Об Исиде и Осирисе"
71. Об алгоритмах самоорганизации в задаче синтеза информационных технологий обработки сигналов
72. Об институциализации конфликтологии как "развивающейся дисциплины"

73. Размышления об образовании

74. Понятие об альтруистической мотивации

75. Об этническом атласе Узбекистана

76. Об отдельных положениях Налогового кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах

77. Основные новации в законе об акционерных обществах

78. К вопросу об абсолютности вещных прав

79. К вопросу об объектах вещных прав

80. Общее учение об обязательствах

Книга-сейф "Кукурузные хлопья".
Книга - сейф. Металлический бокс внутри, качественное исполнение (имитация типографской книги).
1046 руб
Раздел: Копилки
Ростомер "Цветущее дерево".
Ростомер "Цветущее дерево" - красивый и полезный аксессуар для детской комнаты. Ростомер непременно понравится не только детям,
1599 руб
Раздел: Ростомеры
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
790 руб
Раздел: Карточные игры

81. Об электронной цифровой подписи

82. Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации

83. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

84. Договор об общественном согласии как яркий пример современного взаимодействия государства с партиями и общественными движениями

85. Закон об охране окружающей природной среды

86. Закон об иностранных инвестициях в РСФСР
87. Закон об охране атмосферного воздуха
88. Закон РФ Об информации, информатизации и защите информации

89. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда

90. Обов

91. Об имморализме в психологии

92. Об использовании литературных произведений на уроках биологии

93. Понятие об ощущениях

94. Понятие об ощущениях

95. К вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных коммуникаций в Интернете

96. Учение Жана Пиаже об интеллектуальном развитии ребёнка

Тележка-сумка "Рыжий Кот А204".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
722 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полка для овощей "Хозяюшка", белая.
Полка для овощей. Цвет: белый. Материал: пластик. Высота: 81,5 см. Длина: 32.5 см. Ширина: 44,5 см. Вес: 0,139 кг.
455 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Рюкзак "Air Mail", 38x28x14 см, 2 отделения, 3 кармана, эргономичная спинка.
Уплотненная, состоящая из эргономических подушечек спинка, светоотражатели, два внутренних отделения на молниях, большой передний карман
2659 руб
Раздел: Без наполнения

97. Об определении понятия “правовая психология”

98. Бернс об Эриксоне

99. К вопросу об организации и проведении самостоятельной работы курсантов под руководством преподавателя на компьютерной технике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.