Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Химия Химия

Отримання ніобію

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат З дисципліни: &quo ;Фізичні основи металургії&quo ; На тему: &quo ;Отримання ніобію&quo ;Суми 2009 р. Відкриття ніобію Трапилося так, що ніобій був відкритий двічі. Перший раз у 1801 р. англійський вчений Чарльз Хатчет досліджував зразок мінералу, надісланий у Британський музей з Америки. З цього мінералу він виділив оксид невідомого раніше елемента. Новий елемент Хатчет назвав колумбієм, відзначаючи тим самим його заокеанське походження. А чорний мінерал отримав назву колумбіт. Через рік шведський хімік Екеберг виділив з колумбіту оксид ще одного нового елемента, названого тантал. Схожість сполук колумбію і танталу була така велика, що протягом 40 років більшість хіміків вважали, що тантал і колумбій – один і той самий елемент. У 1844 р. німецький хімік Генріх Розі досліджував зразки колумбію, знайдені в Баварії. Він знову виявив оксиди двох металів. Один з них був оксидом відомого вже танталу. Оксиди були схожі, і, підкреслюючи їх схожість, Розі назвав елемент, що створює другий оксид, ніобієм на ім'я Ніобі, дочки міфологічного мученика Тантала. Втім, Розі, як і Хатчет, не зумів отримати цей елемент у вільному стані. Металевий ніобій був вперше отриманий лише у 1866 р. шведським ученим Бломстрандом при відновленні хлориду ніобію воднем. У кінці ХІ ст. були знайдені ще два способи отримання цього елемента. Спочатку Муассан отримав його в електропечі, відновлюючи окисел ніобію вуглецем, а потім Гольдшмідт зумів відновити той же елемент алюмінієм. Середній вміст ніобію у земній корі 2-10-3% за масою. Тільки у лужних вивержених породах – ніфелінових сієнитах та інших – вміст ніобію підвищений до 10-2 -10-1%. У цих породах і пов'язаних з ними пегматитах, карбонатитах, а також у гранітних пегматитах виявлено 23 мінерали ніобію і близько 130 інших мінералів, що містять підвищені кількості ніобію. Це в основному складні і прості оксиди. У мінералах b пов'язаний з рідкоземельними елементами та з Та, Ті, Са, а, Тh, Fе, Ва (тантало-ніобати, титанати та ін.). З 6 промислових мінералів найбільш важливі пірохлор і колумбіт. Промислові родовища ніобію пов'язані з масивами лужних порід (наприклад, на Кольському півострові), їх корою вивітрювання, а також з гранітними пегматитами. Важливе значення мають і розсипи танталоніобатів. Отримання ніобію Руди ніобію – як правило, комплексні і збіднені b, хоча їх запаси набагато перевершують запаси руд Та. Рудні концентрати містять b2О5: пірохлорові – не менше 37%, лопаритові – 8%, колумбітові – 30–60%. Велику їх частину переробляють алюміно – або силікотермічним відновленням на фероніобій (40–60% b) й феротанталоніобій. Металевий ніобій отримують з рудних концентратів за складною технологією у три стадії: 1) розкриття концентрату, 2) розділення b і Та і отримання їх чистих хімічних сполук; 3) відновлення і рафінування металевого ніобію і його сплавів. Основні промислові методи виробництва ніобію і сплавів алюмінотермічний, натрієтермічний, карботермічний: з суміші b2О5 і сажі спочатку одержують при 1800 °С в атмосфері водню карбід, потім з суміші карбіду і оксид при 1800–1900 °С у вакуумі – метал; для отримання сплавів ніобію у цю суміш додають оксиди легуючих металів; за іншим варіантом ніобій відновлюють при високій температурі у вакуумі безпосередньо з b2О5 сажею.

Натрієтермічним способом ніобій відновлюють натрієм з К2 bF7, алюмінотермічним – алюмінієм з b2О5. Компактний метал (сплав) виробляють методами порошкової металургії, спікаючи спресовані з порошків штабки у вакуумі при 2300 °С, або електронно-променевим і вакуумним дуговим плавленням; монокристали ніобію високої чистоти – безтигельним електронно-променевим зонним плавленням. Металевий ніобій можна отримати відновленням його сполук, наприклад хлориду ніобію або фтор-ніобату калію, при високій температурі: К2 bF7 5 a → b 2КF 5 aF Але перш ніж досягти цієї, по суті, останньої стадії виробництва, ніобієва руда проходить безліч етапів переробки. Перший з них – збагачення руди, отримання концентратів. Концентрат сплавляють з різними інгредієнтами: їдким натром або содою. Отриманий сплав вилуговують. Але розчиняється він не повністю. Нерозчинним осадом і є ніобій. Правда, він тут ще у складі гідроокису, не роздільний зі своїм аналогом за підгрупою – танталом – і не очищений від деяких домішок. До 1866 р. не було відомо жодного придатного для виробничих умов способу розділення танталу і ніобію. Перший метод розділення цих надзвичайно схожих елементів запропонував Жан Шарль Галіссар де Маріньяк. Метод базується на різній розчинності комплексних сполук цих металів і називається фторидним. Комплексний фторид танталу нерозчинний у воді, а аналогічна сполука ніобію розчинна. Фторидний метод складний і не дозволяє повністю розділити ніобій і тантал. Тому в наші дні він майже не застосовується. На зміну йому прийшли методи виборчої екстракції, іонного обміну, ректифікації галогенідів та ін. Цими методами отримують оксид і хлорид п'ятивалентного ніобію. Після розділення ніобію і танталу йде основна операція – відновлення. П'ятиокис ніобію b2O5 відновлюють алюмінієм, натрієм, сажею або карбідом ніобію, отриманим при взаємодії b2O5 з вуглецем; пентахлорид ніобію відновлюють металевим натрієм або амальгамою натрію. Так отримують порошкоподібний ніобій, який потрібно потім перетворити на моноліт, зробити пластичним, компактним, придатним для обробки. Як і інші тугоплавкі метали, ніобій-моноліт отримують методами порошкової металургії, суть якої полягає у такому. З отриманого металевого порошку під великим тиском (1 т/см2) пресують так звані штабки прямокутної або квадратної форми. У вакуумі при 2300°С ці штабки спікають, сполучають у прутки, які плавлять у вакуумних дугових печах, причому прутки у цих печах виконують роль електрода. Такий процес називається плавкою з електродом, що витрачається. Багатокристалічний пластичний ніобій отримують методом безтигельного зонного електронно-променевого плавлення. Суть його в тому, що на порошкоподібний ніобій (операції пресування і спікання виключені) спрямовують могутній пучок електронів, який плавить порошок. Краплі металу стікають на ніобієвий злиток, який поступово росте і виводиться з робочої камери. Хімічні властивості ніобію За хімічними властивостями ніобій близький до танталу. Обидва вони надзвичайно стійкі (тантал більш стійкий, ніж ніобій) на холоді і при невеликому нагріванні до дії багатьох агресивних середовищ.

Компактний ніобій помітно окиснюється на повітрі тільки вище 200°С. На ніобій діють: хлор вище 200°С, водень при 250°С (інтенсивно при 360°С), азот при 400°С. Практично не діють на ніобій очищені від домішок кисню рідкі а, Kо і їх сплави, Li, Ві, Рb, Нg, S , застосовувані як рідкометалеві теплоносії в атомних реакторах. Ніобій активно реагує з багатьма неметалами. З ним утворюють сполуки галогену, азоту, водню, вуглецю, сірки. При цьому ніобій може проявляти різні валентності – від двох до п'яти. Але головна валентність цього елемента 5 . П'ятивалентний ніобій може входити до складу солі і як катіон, і як один з елементів аніона, що свідчить про амфотерний характер елемента 41. Солі ніобієвих кислот називають ніобатами. Їх отримують у результаті обмінних реакцій після сплаву п'ятиокису ніобію з содою: b2O5 3 a2CO3 &g ; 2 a3 bO4 3CO2. Досить добре вивчені солі декількох ніобієвих кислот, в першу чергу метаніобієвої Н bO3, а також диніобати і пентаніобати (К4 b2О7, K7 b5О16). А солі, в яких елемент 41 виступає як катіон, як правило, отримують прямою взаємодією простих речовин, наприклад, 2 b 5С12 &g ;2 bСl5. Яскраво забарвлені голчасті кристали пентагалогенідів ніобію ( bС1 – жовтого кольору, bВr5 – пурпурно-червоного) легко розчиняються в органічних розчинниках – хлороформі, ефірі, спирті. Але при розчиненні у воді ці сполуки повністю розкладаються, гідролізуються з утворенням ніобатів: bCl5 4Н2O &g ; 5НСl Н3 bО4. Гідролізу можна запобігти, якщо у водний розчин додати яку-небудь сильну кислоту. У таких розчинах пентагалогеніди ніобію розчиняються, не гідролізуючись. Ніобій утворює подвійні солі і комплексні сполуки, найлегше – фтористі. Фторніобати – так називаються ці подвійні солі. Вони виходять, якщо у розчин ніобієвої і плавикової кислот додати фторид якого-небудь металу. Склад комплексної сполуки залежить від співвідношення реагуючих в розчині компонентів. Рентгенометричний аналіз однієї з цих сполук показав будову, що відповідає формулі К2 bF7. Можуть утворитися і оксосполуки ніобію, наприклад, оксофторніобат калію К2 bOF5 Н2O. Ніобій особливо цінується за його стійкість до дії неорганічних і органічних речовин. Використання ніобію У металургії ніобій знайшов найбільш широке застосування, як у кольоровій металургії, так і у чорній. Сталь, легована ніобієм, має гарну корозійну стійкість. Хром теж підвищує корозійну стійкість сталі, і він набагато дешевший за ніобій, але в хромонікелевій сталі, як і у всякій іншій, завжди є вуглець. Але вуглець з'єднується з хромом, утворюючи карбід, який робить сталь крихкішою. Ніобій має більшу спорідненість до вуглецю, ніж хром. Тому при додаванні у сталь ніобію обов'язково утворюється карбід ніобію. Легована ніобієм сталь набуває високих антикорозійних властивостей і не втрачає своєї пластичності. Потрібний ефект досягається, коли до тонни сталі додано всього 200 г. металевого ніобію. А хромо-марганцевій сталі ніобій додає високої зносостійкості. Ніобієм легують і багато кольорових металів. Так, алюміній, що легко розчиняється в лугах, не реагує з ними, якщо в нього додано всього 0,05% ніобію.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих депозитiв овернайт вiд iнших банкiв. За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв. 1611 П Гарантiйнi депозити та грошове покриття iнших банкiв. Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, якi призначенi для покриття кредитного ризику за рiзними операцiями з цими банками (депозитами, акредитивами тощо). За кредитом рахункупроводяться суми отриманих депозитiв та суми грошового покриття за вiдповiдними акредитивами тощо. За дебетом рахункупроводяться суми повернених депозитiв та суми акредитивiв, виконаних банком за дорученням банку-емiтента. 1612 П Короткостроковi депозити iнших банкiв Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, розмiщених на короткострокових депозитах. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових депозитiв. За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв. 1615 П Довгостроковi депозити iнших банкiв Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, розмiщених на довгострокових депозитах. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих довгострокових депозитiв

1. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

2. Производство по делам об административных правонарушениях

3. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

4. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

5. Договор об оказании образовательных услуг

6. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция
7. Договор подряда и договор об организации перевозок
8. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

9. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

10. Представление и использование знаний об объектах

11. Понятие об алгоритмах

12. Все об антигенах

13. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

14. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

15. Социология - наука об обществе

16. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

Конструктор "Юниор" (93 элемента).
408 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце.Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

18. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

19. Учение Платона об идеальном государстве

20. Аристотель об этике

21. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

22. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке
23. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
24. Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике

25. Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях

26. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук

27. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего

28. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

29. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке

30. Современные японские историки об освоении Южно-Курильских островов (начало XVII - начало XIX века)

31. Первопроходцы науки об электричестве

32. Основоположник учения об электромагнитном поле

Глобус физический диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
613 руб
Раздел: Глобусы
Подгузники Merries, S, 4-8 кг, 82 штуки (эконом).
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1499 руб
Раздел: 6-10 кг
Комплект швабра с насадкой + ведро для влажной уборки.
В этот комплект входит черенок 110 см, классический хлопковый МОП и овальное 12 литровое ведро с отжимом. Весь комплект в целом, идеально
364 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Сага об Эгиле

34. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

35. Об открытии первой государственной галереи национального искусства

36. Об иконах Богородицы

37. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

38. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании
39. Об условиях преодоления кризиса российского общества
40. «Черная легенда» об Испании в русской культуре

41. "Давид Сасунский": об эпосе

42. Об оценке эстетики и социальной сущности символизма

43. "Бедные люди" как притча об отношении литературы к читателю

44. Об одном сомнительном следе "международного" жаргона в современных русских жаргонных словарях

45. Об одном стихотворении Бродского и его переводе, выполненном автором

46. Об одном орфографическом поветрии

47. Об омонимии в русской лексикографической традиции

48. Об идейной моде и убеждениях в "Отцах и детях" Тургенева

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
535 руб
Раздел: Для сантехники
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

49. Об одном байроническом мотиве у Пушкина

50. Об Алексее Феофилактовиче Писемском

51. Отчёт об организационно-экономической практике ГПИ

52. Об алгебраических уравнениях высших степеней

53. Об эволюционности процесса расширения вселенной

54. Безинерциальные заряды и токи. Гипотеза об эквивалентности 2-х калибровок
55. Об обучении математике на подготовительных курсах
56. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

57. Об иммунологии

58. "Мифы" об антибиотиках и других антимикробных средствах

59. Правда об аборте

60. Синтетические учения об управлении

61. Об оценке эффективности системы менеджмента качества в решении экономических проблем предприятий в регионе

62. Коллекция легенд об основании Москвы

63. Об уплате налоговых и иных обязательных платежей в процессе конкурсного производства при банкротстве организаций

64. Немного об астрофизике

Кружка, 450 мл, 10 см, арт. 113416.
Состав: керамика. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
379 руб
Раздел: Кружки
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
494 руб
Раздел: Игры логические

65. К вопросу об ограничении области применения классической механики

66. Теории механизмов взаимодействия и гипотеза об их синтезе

67. Об электропроводности металлов

68. К вопросу об физической сущности процесса замедления времени в специальной и общей теориях относительности

69. Общие сведения об организации радиосвязи в авиации

70. Плутарх из трактата "Об Исиде и Осирисе"
71. Об алгоритмах самоорганизации в задаче синтеза информационных технологий обработки сигналов
72. Об институциализации конфликтологии как "развивающейся дисциплины"

73. Размышления об образовании

74. Понятие об альтруистической мотивации

75. Об этническом атласе Узбекистана

76. Об отдельных положениях Налогового кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах

77. Основные новации в законе об акционерных обществах

78. К вопросу об абсолютности вещных прав

79. К вопросу об объектах вещных прав

80. Общее учение об обязательствах

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
342 руб
Раздел: Карточные игры
Подарочный сертификат My-shop.ru номиналом 3000 рублей.
Не знаете, что подарить? Предоставьте право выбора вашим друзьям и близким — подарите им Подарочный сертификат. Получатель сертификата
3000 руб
Раздел: Подарочные сертификаты
Беговел Baby Care "Fivity", синий.
Baby Care Fivity – беговел на 10-дюймовых колесах, оснащенный ручным тормозом. Лучший способ разнообразить летнюю прогулку с ребенком.
1989 руб
Раздел: Беговелы

81. Об электронной цифровой подписи

82. Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации

83. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

84. Договор об общественном согласии как яркий пример современного взаимодействия государства с партиями и общественными движениями

85. Закон об охране окружающей природной среды

86. Закон об иностранных инвестициях в РСФСР
87. Закон об охране атмосферного воздуха
88. Закон РФ Об информации, информатизации и защите информации

89. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда

90. Обов

91. Об имморализме в психологии

92. Об использовании литературных произведений на уроках биологии

93. Понятие об ощущениях

94. Понятие об ощущениях

95. К вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных коммуникаций в Интернете

96. Учение Жана Пиаже об интеллектуальном развитии ребёнка

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
679 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
620 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Об определении понятия “правовая психология”

98. Бернс об Эриксоне

99. К вопросу об организации и проведении самостоятельной работы курсантов под руководством преподавателя на компьютерной технике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.