Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Физика Физика

Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра фізики Бакалаврська робота на тему: Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики Виконав: Студент ФТФ Групи ФТ-41 Васильєв Р.О. Перевірив: Тищук В.І. Рівне-2006р ЗмістВступ Розділ 1 Фундаментальні досліди з квантової оптики 1.1 Випромінювання Вавілова-Черенкова 1.2 Ефект Доплера 1.3 Фотонна теорія світла. Маса та імпульс фотона. Досліди Боте та Вавилова 1.4 Тиск світла. Досліди Лебедєва 1.5 Ефект Комптока Розділ 2 Вивчення фундаментальних дослідів з квантової оптики в профільних класах 2.1 Досліди, що послужили основою виникнення хвильової теорії світла 2.2 Досліди Юнга 2.3 Досліди по поляризації світла 2.4 Проблема швидкості світла у фізичній науці 2.5 Вимірювання швидкості світла Розділ 3 3.1 Розподіл навчального матеріалу за уроками 3.2 Рекомендації з проведення самостійних та контрольних робіт Висновоки Список використаної літератури Додатки Вступ Оптика – розділ фізики, в якому вивчаються властивості, фізична природа світла та його взаємодія з речовиною. Поняття „світло” охоплює не тільки видиме світло, але й прилеглі до нього широкі ділянки спектра електромагнітних хвиль – інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Сучасна оптика вивчає ділянку спектра від м’ягкого рентгенівського випромінювання до радіохвиль міліметрового діапазону. Питання про природу світла та закони його поширення зацікавили грецьких філософів ще до нашої ери.Так, у трактатах Евкліда „Оптика” і „Катоприка” (3 ст. До н. е. ) на основі уявлень про світло як промені, що виходять з ока, сформульовано закони прямолінійного поширення світла та рівності кутів падіння та відбивання. Протилежну думку про природу світла висловив Лукрецій (бл. 96 – 55 до н. е. ) у поемі „Про природу речей” . Він вважав, що світло випускається світними тілами у вигляді досить малих зліпків. Птолемей (2 ст. н. е.) встановив, що для малих кутів падіння відношення кута падіння до кута заломлення є величина стала. Але сформулювати закон заломлення світла вони так і не змогли. На початку 17 ст. було винайдено мікроскоп і зорову трубу, які широко застосовуються і зараз. Для вдосконалення цих приладів треба було знати не тільки закони відбивання, а й заломлення світла. У 1621 р. В. Снелліус (1580 - 1626) встановив кількісно закон заломлення світла, що роходить плоску межу двох середовищ, а Р.Декарт (1596 – 1650 ) математично записав цей закон у вигляді відношення синусів кутів падіння і заломлення. Саме в той час перед фізиками постав ряд питань: що являє собою світло; що саме поширюється по прямій лінії, відбивається, заломлюється; що надає тілам колір, несе із собою тепло; що утворює, пройшовши через лінзу, зображення; що діє на сітківку ока? Р. Декарт при виведенні законів відбивання і заломлення ввжав, що світло являє собою потік частинок. Р.Гук (1635-1703) вважав, що світло - це процес поширення імпульсів деформацій стиску раптово або з досить великою швидкістю. Й.Марці і Ф.Грімальді також вважали, що світло являє собою процес поширення хвиль із великою швидкістю.

Розрізнені відомості про природу світла було систематизовано, на основі чого створено теорію про корпускулярну природу світла, основоположником якої є І. Ньютон. Властивість світла поширюватись прямолінійно, мабуть, спричинила те, що і Ньютон віддав перевагу корпускулярній теорії. Згідно з цією теорією світло складається з дрібних частинок (корпускул), які випромінюються світними тілами. Для опису руху курпускул І.Ньютон застосував закони механіки. За законом інерції в однорідному середовищі ці частинки мають летіти прямолінійно. Мета роботи: Вивчення фундаментальних дослідів з квантової оптики в шкільному курсі фізики. Предмет дослідження: систематизування змісту навчального матеріалу з розділу „Квантова оптика” Завдання дослідження: на виявлені теми курсу “Фізика” вивчення теми „Фундаментальні досліди з квантової оптики в шкільному курсі фізики” підвищити показники рівня знань учнів; Розділ 1 Фундаментальні досліди з квантової оптики 1.1Випромінювання Вавілова – Черенкова Вивчаючи явища люмінесценції, П. О. Черенков (1904-1990) у 1931 р. виявив випромінювання, що виникає в речовинах при русі електроні», швидкість яких перевищує: фазову швидкість V світла в цих середовищах. Значні заслуги у встановленні природи цього випромінювання належать С. І. Вавилову, тому воно називається випромінюванням Вавилова - Черепкова. Теорію цього випромінювання розвинули І. Є. Гамм (1895-1971) та І. М. Франк (н. 1908 р.) у 1937 р. Мал.1 Для встановлення суті випромінювання Вавилова - Черенкова вважатимемо, що електрон в однорідному середовищі рухається рівномірно і швидкістю V. Під дією електричного поля електрона атоми і молекули середовища збуджуються і стають центрами випромінювання електромагнітних хвиль. При рівномірному русі електрона хвилі когерентні й будуть інтерферувати між собою. .Коли швидкість електрона V більша за фазову швидкість світла в середовищі, то хвилі, що випромінюються атомами в різні моменти часу за певних умов, зможуть приходити в точку спостереження (рис. 1) одночасно. Якщо електрон перебував у точках А і В оменти часу 1 i 2 то хвилі досягнуть точки Р у моменти часу та . Різниця цих часів Для випадку, коли точка Р достатньо віддалена від точки А, можна вважати, що АР-ВРАС=АВcosӨ Оскільки то існує: кут Ө, який задовольняє умову (1) де с - швидкість світла у вакуумі; п - показник заломлення середовища. У разі виконання умови (1) всі хвилі досягають точки Р одномасно й підсилюють одна одну. Отже, тільки в напрямі, що визначається умовою (1), поширюється випромінювання. З формули (1) видно, що випромінювання можливе на частотах ω, для яких , і неможливе на частотах, для яких Випромінювання Вавилова - Черенкова спостерігається у видимій, ультрафіолетовій та інфрачервоній частинах спектра, а також у радіочастотному діапазоні Для рентгенівських променів &l ;1, тому таке випромінюваним для них неможливе. Експериментально доведено, що випромінювання Павилова – Черенкова частково поляризоване й уїворюе суцільний спектр. Його електричний вектор лежить у площині, що проходить через напрям швидкості електрона І напрям поширення випромінювання.

Випромінювання Вавилова - Черенкова поширюється головним чином у напрямі руху електрона і мас максимальну інтенсивність уздовж твірних конуса, вісь якої о збігається з напрямом швидкості електрона, а нахил твірної до осі визначається умовою (1). Випромінювання Вавилова – Черенкова широко застосовується в ядерній фізиці для вимірювання швидкостей частинок високих енергій. 1.2 Ефект Доплера При вивченні звукових хвиль встановлено, що коли джерело і приймач звуку нерухомі одне відносно одного, то частота звуку, яку генерує джерело, дорівнює частоті, яку реєструє приймач. Якщо ж вони рухаються назустріч одне одному, то частота, реєстрована приймачем звуку, вища, ніж частота, яку генерує джерело. З віддалянням джерела звуку від приймача частота звуку, яку реєструє приймач, буде нижчою від частоти коливань джерела звуку. Залежність частоти хвиль, які сприймаються приймачем, при русі джерела чи приймача, чи одного і другого разом називають ефектом Доплера. Розрізняють ефект Доплера в акустицч і в оптиці. В акустиці частота сприйнятих хвиль залежить від швидкості руху джерела хвиль і швидкості руху приймача відносно середовища, в якому поширюється хвиля. В оптиці ефект Доплера означає ту саму залежність частоти, але від відносної швидкості джерела і приймача. Цей ефект в оптиці вперше спостерігав А. Фізо. Він виявив зміщення спектральних ліній у випромінюванні деяких небесних світил. У лабораторних умовах дослідження ефекту Доплера вперше здійснили у 1900 р. А.А. Бєлопольський (1854-1934) і у 1907 р. Б. Б. Голіцин (1862-1916). Ефект Доплера в оптиці добре узгоджується з гіпотезою X. Лоренца про нерухомий ефір. Оскільки існування ефіру заперечується теорією відносності, то доплерівське зміщення частоти світлових хвиль визначається тільки відносною швидкістю джерела і приймача. Зв'яжемо початок координат системи К із джерелом світла, а систему К' - з приймачем світла. Осі Ох і О'х' спрямуємо вздовж вектора швидкості V, з якою одна система переміщується відносно іншої. Для спрощення математичних викладок вважатимемо, що світлова хвиля поширюється у вакуумі. Відомо, що при переході до будь-якої системи відліку за допомогою перетворень Лоренца одержуємо одне й те саме значення швидкості світла. Напрям поширення світла і його частота в різних системах відліку будуть різними. Зміна частоти хвилі при переході від однієї системи відліку до іншої виражає ефект Доплера, а зміна напряму характеризується аберацією світла. Вважатимемо, що від джерела світла поширюється плоска хвиля. Рівняння цієї хвилі в системі К має вигляд (1) де – циклічна частота, що реєструється у системі відліку, зв'язаній з джерелом. У системі відліку, зв'язаній з приймачем, рівняння цієї хвилі має вигляд (2) де – циклічна частота, що реєструється приймачем у системі К'. Відповідно до принципу відносності закони природи мають однаковий вигляд в усіх інерціальних системах відліку. Оскільки йдеться про одну й ту саму хвилю, то в обох системах відліку фази коливань у рівняннях (1) і (2) однакові, тобто (3) де i – координати і час однієї й тієї самої події відповідно в системах відліку К і К'.

Мж ншим, Шон дуже хотв, аби його дочка на веслл була дружкою в ґвген. Його перша дружина Емма якось сказала журналстам: «На останнй нашй зустрч вн говорив лише про розкш, яка його тепер оточу, приватних лтаках  тлоохоронцях» [26]. У прес повдомлялося, що Ш. Карр успадкував вд батька майстерню з ремонту взуття. Бютвська газета «Високий замок» у номер за 26 квтня 2008 р. повдомляла, що Шону у спадок вд батька дсталася «мережа взуттвих майстерень  велика сума грошей». Що явля собою ця «мережа», не уточнювалося. Однак 29 червня 2008 р. дещо прояснив «Обозреватель». Ярослав Хрещатий у статт «Хто ви , мстер Карр?» пише, що зять укранського прем'ра ма звичайну базову освту. «Про навчання псля закнчення школи Шон не задумувався, ця сфера його просто не цкавила». До одруження з ґвгеню заробляв на хлб у будц з виготовлення ключв  дрбного ремонту взуття одного з торговельних центрв англйського мста Лдс [27]. 6. Прикнцев зауваги до родоводу Безумовно, що материнська лня родоводу Юл Тимошенко висвтлена вкрай недостатньо; могли б бути глибше дослджен й корен батьково лн

1. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

2. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної церки Волині (1867-2006рр.)

3. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

4. Методика изучения квантовой оптики в базовой и профильной школах

5. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

6. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
7. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
8. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

9. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

10. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

11. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

12. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

13. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

14. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

15. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

16. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
478 руб
Раздел: Человек, профессии
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы

17. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

18. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

19. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

20. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

21. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

22. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7
23. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях
24. Полная история танков мира

25. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

26. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

27. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

28. Конституцiя США та реальнi права громадян

29. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

30. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

31. Грот Дианы в городе Пятигорске, историческая справка

32. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
440 руб
Раздел: Игры на магнитах
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

33. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

34. Власть как фундаментальная проблема Политологии

35. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

36. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

37. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

38. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])
39. Оптико-электронные системы
40. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

41. Хаос, необратимость времени и брюссельская интерпретация квантовой механики

42. Оптика глаза

43. Введение основных понятий в оптику

44. Геометрическая оптика

45. Физика (шпаргалка: квантовая механика)

46. Оптика

47. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1208 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

50. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

51. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

52. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

53. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

54. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
55. Сучасні форми та системи оплати праці
56. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

57. Міський бюджет: пріоритети та механізми

58. Грот Дианы в городе Пятигорске, историческая справка

59. Тление: глава из книги "Хунну в Китае"

60. Виникнення та формування українського етносу

61. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

62. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

63. Люблінська та Берестейська унії

64. Перша світова війна. Причини та характер

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Модель для причесок с утюжком для выпрямления волос.
С моделью для создания причесок ваша малышка научится делать всевозможные прически. В наборе: - бюст куклы размером 25 см с длинными
1155 руб
Раздел: Торсы для причёсок и макияжа
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
368 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

65. Походження людини та її поява на території України

66. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

67. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

68. Історія держави та права України

69. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

70. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор
71. Центральна рада: досягнення та прорахунки
72. Квантовые компьютеры

73. Электронны, квантовые приборы и микроэлектроника

74. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

75. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

76. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

77. Хуан-ди

78. Фундаментальная тематическая структура языческой культуры восточных славян до прихода варягов на Русь

79. «Оптика физическая» и «оптика интеллектуальная»: С.И.Вавилов и Эмиль Жебар

80. Звичаї та обряди на Україні

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения

81. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

82. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

83. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

84. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

85. Глобальная взаимосвязь фундаментальных физических констант

86. Фундаментальный констант
87. Взаимосвязь размерностей и единство числовых значений фундаментальных физических констант в системе размерностей – LT
88. От мезоскопических состояний к квантовым вычислениям

89. Фундаментальная проблема астрофизики

90. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

91. Дослідження харчування

92. Сестринська етика та деонтологiя

93. Світові ринки зброї та військового спорядження

94. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

95. Керівництво та лідерство

96. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Мешок для обуви "Звездные войны", 33x42 см.
Мешок для обуви. 1 отделение. Размер: увеличенный (33x42 см). Материал: полиэстер.
359 руб
Раздел: Сумки для обуви
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

97. Поняття та сутність менеджменту

98. Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО Диана

99. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.