za4eti.ru

Joulude puhad (estonii)

LED "" .
. : , . 3
131
:
" 2".
. 95160 .
19
: ,
"Extra " (), 100 (150x200 ).
"" , ,
148
:

Mark Maslov 11 Bm Julude phad. Julud-ees las e armas a uim pha. Julud o lh avad phad. Praeahjus lh avad verivors id vi sealiha-parema el aegadel mlemad korraga. Lh avad hapukapsad ja piparkoogid. Julude philh a a ab aga see, mille koh a va arahvas leb: , uleb kui saks, lheb kui sa . Muidugi o see kuusk! Eri i ilusad o julukuused, mida ehivad lapsed. iskasva ud ei oska seda ii hs i eha. Kui ore o kuuseeh eid karbis vlja v a! Me pa eme kuuseoks ele kuldmu ad, hbephklid, hbekarrad. Va as i, kui mi u ema veel vike oli, ehi i aludes julukuuski u e, pr iku e, kompvekkide ja phkli ega. Siis oli ehe e koris ami e eri i lbus. Julud o sravad phad. Srab kuusk, sravad k lad, sravad las e silmad. Julud o sdamlikud phad. Siis ei sobi li seda. Sja ajal eh i julude ajaks vaherahu. Kui kodu o korras, k lad plevad ja julu oi o laual, siis uleb sdamesse rahu- ja e u e. Raadios ja eleviisoris klavad jlulaulud. eid kaasa lauldes uleb iseralik phade u e: ahaks h aegu ii aerda kui u a. Mi u ema kis alulapse a igal julul laudas loomadele leiba viimas. Phade oidud je i juluks lauale. Arva i, e esiva ema e vaimud ulevad sel ajal oma kodu vaa ama. Julud o rahulikud ja vaiksed phad. E e jule kiakse sau as. Kik d uleb varakul lpe ada. Kiakse kirikus. Klas ei kida, klalisi vas u ei ve a. Is u akse omas e keskel, lauldakse jululaule, sakse julu oi u, ae akse ju u. Julud o imekau id phad. Julude ajal o kik ks eise vas u head ja sdamlikud. Oleme meie ka! CO GRA ULA IO S!


  za4eti.ru ,     (,  )?   . ,  -   ,  ,  . 
     ,  ,     10- .   .