Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Химия Химия

Ароматичні вуглеводні

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Опорний конспект на тему: "Ароматичні вуглеводні" Виконав: учень 10 - А класу середньої школи № 96 Коркуна Дмитро1. Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену. Загальна формула етиленових вуглеводнів – C H2 Загальна формула ацетиленових вуглеводнів C H2 -2 2. Гомологи етилену Гомологи ацетилену: С2H4 – етилен; C2H2 – ацетилен; С3H6 – пропен; C3H4 – пропин C4H8 – бутен; C4H6 – бутин І т .д І т д Радикали: СН3 – метил; С2Н5 – етил; С3Н7 пропіл; Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони 3. Етилен: С2Н4 Н2С –СН2 Н : С : : С : Н Н Н молекулярна струтурна електронна формули Ацетилен: С2Н2 НС ( CH H : C C : H H H Молекулярна структурна електронна формули Фізичні властивості: Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді. Хімічні властивості: 1. як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води: СН2 = СН2 3 О2 ( 2СО2 Н2О 2СН (СН 5О3 (4СО2 2 Н2О ?Н = 1307 к Дж.моль СН4 – W( C) =75%; C2H4 – W( C) =86 %; C2H2 - W( C) = 92% Чим менша кількість С, тим світліше полум'я 2. Гідрування – приєднання водню Н2С = СН2 Н2 ( 0, p , ) H3C – CH3 3. Гідратація – приєдання води 4. Н2С = СН2 Н2О ( 0 , H2SO4) CH3 – CH2 OH 4. Якісні реакції Неповне окиснення Н2С = СН2 CH2 – OH CH2 – OH 5. Галогенування – приєднання галогеноводню Н2С = СН2 Сl2 ( CH2Cl –CH2Cl 6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого Н3С – СН ( СН2 HCl ( HC3 –CHCl –CH3 6. Дегідрування 7. Н2С = СН2 Н ( СН Н2 4. Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку: а) ізомери СН3 – СН = СН2 – СН3 – 2 бутен СН2 = СН – СН2 – СН3 – 1 бутенб) Ізомерія карбонового скелету СН2 = С – СН3 CH3 -1- Добування ецителену і ацетилену Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,. СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3 СН2 ( СН2 СН3 –СН2 – СН3 Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою: СаС2 2Н2О ( НС ( СН Са(ОН)2 Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С: СаО 3С (СаС2 СО Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С. 2СН4 ( НС ( СН 3Н2 Застосування етилену і ацетилену З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є анестезійною речовиною. Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2- 1. Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги. Загальна формула – С H2 -6 1. гомологи бензолу: бензол – C6H6; тонуол – C7H8 ; ксилол – C8H10; стирол – C9H12. 3. Бензол: С6Н6 СН2 = СН –С ( С–СН = СН2 або СН(С–СН2–СН2–c(CH Молекулярна структурні формули Формула А. Кекуле У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так: 2. Фізичні влстивості бензолу: За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, кип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин. 5. Хімічні властивості: Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання: 3. реакція горіння 2С6Н6 15О2 (12СО2^ 6Н2О 4. Бромування: Б-Н Br2 Б-Br HBr; 5. Нітрування: Б-Н НО– O2 ((Н2SO4) Б- O2 H2O 4. Реакції приєднання: а) Хлорування: б)Б 3Н2 (k,H2C) C6H12 5. Добування 1. меридизація ацетилену: 3НС(СН((, 600o) Б 2. Дегідрування циклогексану С6Н12 3Н2 Б 6. Застосування Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу -1- ----------------------- Б 3Cl2(( ,v) Cl2Cl2Cl2Cl2ClCl

Плодики-семянки тмина содержат до 16 процентов жирного и до 4— 6 процентов эфирного масла (кюммель), которое употребляют при изготовлении ароматичной тминной воды, тминного масла, тминной настойки, ликеров, вина доппель-кюммель. Обычно большинство культурных растений привозили на Север. Тмин является исключением. Во-первых, это дикорастущее растение северных и центральных областей Азии и Европы. Во-вторых, он был завезен арабами в XII веке в Испанию и Марокко как лекарственное растение, и там его сделали культурным растением. Как культурное растение тмин возделывают и в Голландии. Ароматические вещества, применяемые вами в пище, напомнят о чудесных растениях далеких тропических стран. ГЛАВА VII. ЛЕСНЫЕ НАПИТКИ Напиток, отгоняющий сон Китайцы то питие зело похваляют, сила и лекарство от него всегда извещают, потому день и ночь они пьют и гостей своих потчевают. Николай Спафарий Ни один напиток так часто не употребляется нами, как чай. Без этой горячей темно-желтой ароматной жидкости, кажется, ни один человек не может обходиться

1. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

2. Охорона праці в хімічній промисловості

3. Біохімічні основи стомлення

4. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

5. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

6. Кристалоквазіхімія дефектів. Фізико-хімічні властивості легованих кристалів телуриду кадмію
7. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості
8. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

9. Хімічні джерела струму

10. Топонімічні легенди і перекази сіл Кореччини

11. “Идеальные типы” как метод исследования культуры по работам М. Вебера в его избранных произведениях

12. Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...

13. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

16. Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

17. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

18. Демонічні підтексти ранніх комедій М. Куліша ("От так загинув Гуска", "Хулій Хурина")

19. Онтологічні теми в романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

20. Методологічні основи міжнародного маркетингу

21. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

22. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
23. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки
24. Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом

25. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

26. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

27. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

28. Міжнародна валютна ліквідність

29. Міжнародні економічні відносини

30. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

31. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

32. Україна та міжнародні економічні організації

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

33. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

34. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

35. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

36. Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин

37. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

38. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
39. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
40. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

41. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

42. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

43. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки

44. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

45. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

46. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

47. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

48. Метод конечных элементов

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

49. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

50. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

51. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

52. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

53. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

54. Метод радиоавтографии в биологии
55. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
56. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

57. Методы и модели демографических процессов

58. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

59. Добыча золота методами геотехнологии

60. Государственное регулирование экономики: формы и методы

61. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

62. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

63. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

64. Предмет и метод гражданского права

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

65. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

66. М. М. Сперанский – светило российской бюрократии

67. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

68. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

69. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

70. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане
71. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева
72. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

73. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

74. Финансовый контроль: формы, методы, органы

75. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

76. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

77. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

78. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

79. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

80. М.В. Ломоносов

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Художник М.В. Нестеров

82. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

83. Несколько рефератов по культурологии

84. Соцреализм как метод искусства

85. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)

86. Разбор рассказа В. М. Шукшина "Мастер"
87. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского
88. Рассказ М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени"

89. Своеобразие поэзии М. Волошина

90. М.М.Пришвин (биография)

91. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

92. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

93. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

94. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

95. Биография О.М. Савина (писателя)

96. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло

97. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)

98. "Фауст" Гете (по М.А. Аниксту)

99. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

100. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.