Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     История История

Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Беларускі Дзяржаўны Універсітэт Інфарматыкі і Радыёэлектронікі Рэферат на тэму: “Беларуская мова ў 20я гады XX стагоддзя”Выканаў: Праверыў: Студэнт гр. 251004 Ламака С.В. Мядзведзеў Андрэй Юр’евіч Мінск, 2002 г. Змест Уступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Пачатак беларусізацыі пасля утварэння БССР . . . . . . . . . . . 4 Беларуская літаратурная мова і сістэма стыляў . . . . . . . . . . . 7 Граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча . . . . . . . . . . . . 9 Заключэнне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 УступПачатак 20 стагоддзя азнаменаваўся прыкметным ажыўленнем кнігаведавецкай дзейнасці. У гэты час арганізуюцца беларускія выдавецтвы “Загляне сонца у наша аконца”, “Наша ніва”, “Мінчук”, “Палачанін” і іншыя. Выдаюцца першыя дапаможнікі для школ Цеткі “Першае чытанне для дзетак-беларусаў” (1906), К. Каганца “Беларускі лемантар, або першая навука чытання” (1906), Я. Коласа “Другое чытанне дзячей беларусаў” (1909). Маючы пэўныя здабыткі ў галіне вывучэння беларускай мовы ў 19- пачатку 20 стагоддзя, беларускае мовазнаўства значных поспехаў дасягнула пасля 1917 г. Ужо ў 1918г. Былі надрукаваны першыя падручнікі па беларускай мове, сярод іх найбольшае значэнне мела “Беларуская граматыка для школ” Браніслава Тарашкевіча. Аўтар яе давалі паслядоўна вызначыў граматычныя рысы беларускай мовы, дакладна сфармуляваў асноўныя прынцыпы і правілы беларускай арфаграфіі. “Граматыка” з’явілася асновай для складання іншых падручнікаў па беларускай мове, найперш Я. Лёсіка, паклала пачатак навуковай распрацоўцы правапісных і граматычных норм беларускай мовы. Пачатак беларусізацыі пасля утварэння БССРПасля утварэння БССР (1919) пачалася беларусізацыя ўсіх сфер жыцця, з 1924 г. беларуская мова стала дзяржаўнай. У 20-я гады ХХ стагоддзя інтэнсіўна папўняецца новымі словамі слоўнік беларускай мовы, распрацоўваюцца пытанні арфаграфіі і граматыкі, фарміруюцца формы літаратуронага вымаўлення і словаўжывання. На беларускай мове працуюць афіцыйныя дзяржаўныя установы, у тым ліку урад рэспублікі. Мноства газет, часопісаў друкавалася на беларускай мове, выдаваліся навуковыя працы, стваралася беларуская навувковая тэрміналогія па ўсіх галінах навукі. У 1920-я гады бурна развівалася лексікалогія і лексікаграфія. Лексікалогія – гэта раздзел мовазнаўства, які вывучае лексіку. Неабходнасць пашырыць і унармаваць лексічныя сродкі беларускай мовы, даць усім патрэбныя даведнікі абумовілі інтэнсіўную распрацоўку і выданне розных слоўнікаў, як правіла, перакладных. Адной з першачарговых задач гэтага часу стала стварэнне беларускай нацыянальнай тэрміналогіі, здольнай абслугоўваць усе важнейшыя сферы сацыяльна-грамадскага жыцця рэспублікі. У пачатку 1921г. Да ажыццяўлення гэтай задачы прыступіла Навукова-тэрміналагічная камісія, а ў 1922г. Заснаваны на яе базе Інстытут беларускай культуры. На працягу 1922- 1930-х гадоў было апрацавана і выдадзена 24 тэрміналагічныя галіновыя слоўнікі (выпускі): па граматыцы, логіцы, батаніцы, геаграфіі і іншыя.

Выйшлі з друку: . “Руска-беларускі слоўнік” М. і Г. Гарэцкіх (1918) . “Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік” М. Гарэцкага (1919) . “Практычны расійска-беларускі солоўнік” М. Байкова і М. Гарэцкага (1924) . “Беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік” М. Байкова і А. Бараноўскага (1927) . “Беларуская праўная тэрміналогія” М. Гуткоўскага (1927) . “Беларуска-расійскі слоўнік” М. Байкова і С. Некрашэвіча (1925) . “Расійска-беларускі слоўнік” гэтых жа аўтараў (1928) і іншыя. З’явіліся буйныя лексікаграфічныя працы дыялектнага характару – “Віцебскі краёвы слоўнік: Матэрыялы” М.І. Каспяровіча (1927), “Падручны беларуска- польскі слоўнік” Б. Друцкага-Падбярэскага (Вільня, 1929), “Краевы слоўнік Чэрвеньшчыны” М. В. Шатэрніка (1929). Актыўна вывучаецца лексічны матэрыял народных гаворак. М. Я. Бойкоў, П. А. Бузук, І. В. Воўк-Левановіч, Я. Ф. Карскі, М. І. Каспяровіч, С.М. Некрашэвіч, П. А. Растаргуеў і іншыя выступаюць у друку з артыкуламі і рэцэнзіямі, заахвочваюць грамадскасць вывучаць мясцовыя гаворкі, рыхтуюць і публікуюць інструкцыі і практычныя парады па зборы і апісанні дыялектнага матэрыялу. У гэты ж час распачынаецца абмеркаванне спрэчных пытанняў беларускага правапісу, граматыкі і графікі, якое стала асноўнай тэмай Акадэмічнай канферэнцыі ў 1926 г. і завяршылася ў 1933г. выданнем Інстытута мовазнаўства АН БССР “Праекта спрашчэння беларускага правапісу”. Пасля яго абмеркавання ўрад БССР прыняў пастанову “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу”, якая ўпершыню ў гісторыі беларускай мовы стала афіцыйным законам. Пастанова абвясціла агульнадзярдаўнымі, гэта значыць абавязковымі пры вядзенні справаводства, у кнігадрукаванні, школьным выкладанні і іншыя пэўныя нормы беларускага правапісу. На аснове пастановы ў 1934 годзе быў выдадзены “Правапіс беларускай мовы”, які дзейнічаў да 1 студзеня 1958 года. На рубяжы 1920-30х гг. Распрацоўкай пытанняў беларускай мовы займаецца П. А. Бузук. Яго цікавілі пераважна пераходныя беларускія гаворкі, што мяжуюць з украінскімі. У 1928 г. ён публікуе абагульняльную працу па беларускай дыялекталогіі – “Спроба лінгвістычнай геаграфіі Беларусі. Частка 1. Фанетыка і марфалогія. Гаворкі Цэнтральнай і Усходняй Беларусі і суседніх мясцовачцей Украіны і Вялікарасіі ў першай чвэрці ХХ в.”. Вывучэннем беларускіх гаворак у той час займаліся і некаторыя рускія, польскія і ўкраінскія моваведы. Паасобныя заўвагі і спецыяльныя артыкулы па беларускай дыялекталогіі апублікавалі Г.А. Ільінскі, М.В. Коген, Л. Асоўскі, М. Дурнаво, В. Ганцоў, І. Р. Галанаў і інш. Беларуская літаратурная мова і сістэма стыляўНовыя гістарычныя умовы, у якіх апынулася беларуская літаратурная мова, істотна закранулі яе слоўнік і фразеалогію. Далейшае развіцце навукі, тэхнікі і культуры, міжнародныя абмены і кантакты выклікалі паяўленне шматлікіх новых слоў і зваротаў самай разнастайнай семантыкі і стылістычнай афарбоўкі. Слоўнік беларускай мовы папўняўся рознымі шляхамі: у выніку стварэння новых слоў і словазлучэнняў на уласнай моўнай базе, шляхам запазычвання, за кошт багацццяў народнай гаворкі. Сярод слоў, што ўзніклі ў гэты час для абазначэння розных паняццяў новых грамадскіх адносін, навукі, тэхнікі, культуры і побыту нашых сучаснікаў, вялікае месца займаюць спецыяльныя тэрміны – той пласт лексікі, які быў вельмі слаба распрацаваны ў дакастрычнецкі перыяд.

Беларуская грамадска-палітычная, юрыдычная, навукова-тэхнічная і іншая спецыяльная тэрміналогія выпрацоўвалася і замацоўвалася даволі складаным шляхам і на працягу доўгача часу. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі адбыліся істотныя змены ў сістэме стыляў беларускай літаратурнай мовы. Калі да рэвалюцыі беларуская мова выконвала абмежаваныя культурна-грамадскія функцыі – выкарыстоўвалася пераважна ў мастацкай літаратуры, то пасля атрымання ею права грамадзянства паўстала вострая неабходнасць ў пашырэнні яе функцый на ўсе сферы дзяржаўнага і адміністратыўнага справаводства, асветы, навукі, культуры і г. д. А значыць трэба было развіваць новыя стылі – афіцыйна-дзелавы, навуковы, грамадска- публіцыстычны. Асаблівага росквіту дасчягнуў стыль мастацкай літаратуры. Яго моўна- выяўленчыя сродкі папаўняліся найперш за кошт далейшага асваення багаццяў жывой прыроднай гаворкі, фальклору. Літаратурныя творы 20-х гадоў запоўнілі словы і выразы, ў якіх адлюстроўвала рамантычнае светаадчуванне і светаразуменне маладога пакалення: новая раніца – прозалаць зарніц, сонцатканыя словы, срэбрашумныя завеі і г.д. Адсутнасць цвердай стылістычнай нормы ў літаратурнай мове у 20-х – 30х гг. стварала для пісменнікаў і паэтаў шырокія магчымасці у атборы і выкарыстанні моўна-выяўленчых сродкаў. Граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча Вядомы беларускi грамадскi i палiтычны дзеяч, публiтысцыст, лiтаратуразнавец, мовазнавец i перакладчык Б.А. Тарашкевiч нарадзiўся 20 студзеня 1892 г. у засценку Мацюлiшкi (цяпер Лiтва). Скончыў гiсторыка - фiлалагiчны факультэт Петраградскага ўнiверсiтэта (1916), працаваў у iм прыват-дацэнтам грэчэскай i лацiнскай моў. З 1918 г. загадваў культурна- асветнiцкiм адзелам Пецярбургскага аддзялення Беларускага нацыянальнага камiсарыята. У 1919 г. выкладаў Беларускую i грэчаскую мовы ў Мiнскiм педiнстытуце, у 1920 г. - загадваў беларускiм сектарам дэпартамента асветы так званай Сярэдняй Лiтвы, у 1921 - 22 г. працаваў дырэктарам Вiленскай беларускай гiмназii i быў адным з кiраўнiкоў Таварыства беларускай школы. У 1922 г. выбраны паслом (дэпутатам) сейма Польшчы, узначалiў у iм Беларускi пасольскi клуб. За абарону правоў беларускага насельнiцтва i палiтчную дзейнасць у студзенi 1927 г. арыштаваны i асуджаны на 12 гадоў турэмнага зняволення. У 1930 г. з мэтай дыскрэтытацыi яго выпусцiлi на волю, але праз год зноў арыштавалi i ў лiстападзе 1932 г. асудзiлi на 8 гадоў катаржнай турмы. У вераснi 1933 г. быў абменены на савецкага палiтвязня i жыў Маскве, працаваў у Мiжнародным аграрным iнстытуцце загадчыкам адзела Польшчы i Прыбалтыкi. У маi 1937 г. арыштаваны i па беспадстаўным абвiнавачаннi ў шпiёнскай дзейнасцi на карысць Польшчы 29 лiстапада 1938 г. расстраляны. «Беларуская граматыка для школ» Б.А. Тарашкевiча - праца, у якой упершыню былi вызначаны правапiсныя i граматычныя нормы сучаснай беларускай мовы. Надрукавана ў 1918 г. паралельна кiрылаўскiмi i лацiнскiмi лiтарамi ў знакамiтай друкарнi Марцiна Кухты ў Вiльнi. Выхад яе найлепш адпавядаў задачам нацыянальнага адраджэння беларускага народа, сярод якiх асаблiва важнымi былi - упарадкаваць выдавецкую справу i школьнае навучанне на роднай мове.

Варта зважаць на так факт, што лтоская мова належыць да чыста тонавых, якою была праславянская. Сярод сучасных славянскх мо тонавыя характарыстык захавал сэрбска-харвацкая славенская. Рэшта той ц ншай меры х страцла. Беларуская мова, аднак, страцшы тонавыя характарыстык, захавала зьвязаную зь м рытмавую структуру, да чаго мог у пэнай ступен спрычынцца другасны балцк субстрат, замацавашы даную рытмавую тэндэнцыю. Гэта вельм стотнае, а пэнай ступен нават збытнае сьведчаньне. Яно наводзць на разважаньн штурхае да далейшага вывучэньня пытаньня, чаму беларускай паэз «сылябчны» (сылябчна-танчны) верш прыжыся лепш, чым у расейскай. Якя фактары культурныя ц празадыйныя адыграл тут галоную ролю? Цкава зазначыць, што расейскя знацы паэз раней, нават ня маючы зора з практык, зрэдку выказвался на карысьць сылябк. Адно што х нхто ня слухася. Прыкладам, В. Бруса пса: Сьцьвярджэньне некаторых данейшых падручнка, быццам сылябчная сыстэма тарнуецца мовах, дзе нацск займае той самы склад усх словах (напрыклад, апошн, перадапошн да т.Pп.),P ан няслушнае аспрэчваецца прыкладам хоць бы талйскае мовы, дзе жывым маленьн нацск падаюць на сенькя склады (ад апошняга да чацьвёртага пятага з канца нават далей)

1. Секреты экспериментов Николы Теслы

2. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

3. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

4. Крестьянская поэзия 20-х годов. Николай Клюев

5. Переклад Біблії на англійську мову

6. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови
7. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
8. Електронні тлумачні словники англійської мови

9. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

10. Граматика англійської мови

11. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

12. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

13. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

14. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

15. Норми сучасної української мови у спілкуванні

16. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

18. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

19. Сучасна українська літературна мова

20. Фразеалігізмы з кампанентам "зямля" ў рускай, беларускай і польскай мовах

21. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

22. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси
23. Вивчення сучасної української літературної мови
24. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

25. Отречение Николая II. Как это было?

26. Николай II: трагедия личности, трагедия страны

27. Николай Гумилев

28. Гоголь Николай Васильевич

29. Некрасов Николай Алексеевич

30. Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877)

31. Николай Степанович Гумилев

32. Поэтический мир Николая Гумилёва

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

33. Творчество Николая Гумилёва

34. Николай II. Исторический портрет на фоне эпохи

35. Император Николай II (1894-1917 гг.)

36. Николай I Павлович

37. Николай Иванович Костомаров

38. Николай Яковлевич Данилевский
39. Россия в 1825-1855 гг. Царствование Николая I
40. Дневники Николая II

41. Великий математик России Николай Иванович Лобачевский

42. Николо Макиавелли: политическая культура средневековья

43. Николай Иванович Кареев

44. Николай Яковлевич Данилевский

45. Император Николай Павлович

46. Николай II: Дневник краха Империи

47. Внутренняя и внешняя политика Николая I

48. Правление Николая II

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Трагическая судьба Николая II и его семьи

50. Личность на фоне Российской империи: Николай Второй

51. Николай II - последний самодержец земли российской

52. Николай Второй

53. Николай Второй

54. Государь император Николай II
55. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
56. ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович

57. Мандрагора. Маккиавелли Николо

58. Никола-Эдм Ретиф Бретон. Совращенный поселянин, или Опасности городской жизни

59. Собиратель древностей купец Николай Никифоров

60. Архитектурное наследие русского зарубежья: храмы-памятники Николаю II

61. Храм Святителя Николая в Беловежье

62. «Рок непризнания» Николая Дубовского

63. Иконное, иконописное и иконичное в творчестве Николая Клюева

64. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Николай Гаврилович Чернышевский

66. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии

67. Николай Некрасов и Афанасий Фет

68. Завещанная потомкам поэзия (Николай Алексеевич Заболоцкий)

69. Сергей Есенин и Николай Ставрогин

70. Судьба и стихи Николая Гумилева
71. Павел и Николай Петрович Кирсановы в романе И.С.Тургенева "Отцы и дети"
72. Противостояние Александру Блоку в творчестве Николая Гумилева

73. Поэзия Николая Алексеевича Некрасова

74. Николай Рубцов

75. Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877)

76. Жизнь Николая Помяловского

77. Николай Федорович Федоров

78. Бурденко Николай Нилович

79. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

80. Мотивація робітників в сучасних умовах

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

81. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

82. Церковь Николая Чудотворца на Берсеньевке в Москве

83. Николай Андреевич Римский-Корсаков

84. Николо Паганини

85. Эпоха правления Николая I

86. Появление Николая Кузанского
87. Основні правові системи сучасності
88. Грот Николай Яковлевич

89. Алексеев Николай Николаевич

90. Арсеньев Николай Сергеевич

91. Данилевский Николай Яковлевич

92. Васильев Николай Александрович

93. Николай Федоров и Фридрих Ницше

94. Данилевский Николай Яковлевич

95. Зелинский Николай Дмитриевич

96. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

97. Сучасні форми і системи заробітної плати

98. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

99. Мова нашого народу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.