Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     История История

Роль та місце жінки у общині

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
263 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
58 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету Кафедра міжнародних відносин і країнознавства Реферат на тему: «Роль та місце жінки у общині» Виконала студентка факультету МВ спеціальності МК Грицаюк Анастасія Перевірив: Олексієвець Т.І. Рівне-2010 Зміст Вступ 1. Поняття матріархату і патріархату 2. Позиція Платона і Аристотеля щодо ролі і місця жінок у суспільстві 3. Роль жінки у первісному суспільстві 3.1 Основні гіпотези щодо статевих відносин у праобщині 3.2 Шлюб і сім’я у ранньопервісній общині 3.3 Шлюб та сім’я у пізньопервісній общині Висновки Список використаної літератури Вступ Місце та роль жінки в суспільстві - одне з одвічних питань. Історично склалося, що жінки мають значно менше можливостей, ніж чоловіки, для вияву своїх здібностей. Імовірно, в усіх культурах існував більш-менш чіткий розподіл занять відповідно до статі. У традиційних суспільствах жінки, як правило, повинні вирішувати репродуктивні, а чоловіки - продуктивні завдання. Репродуктивним вважається насамперед виховання дітей та догляд за ними, але також догляд за хворими та престарілими, готування їжі тощо. Цей розподіл зберігся з давніх часів і призвів до того, що з часом жінка все більше і більше стала залежною від чоловіка і повинна була йому підкорятися. У Європі приблизно до 19-го століття лише чоловіки вважалися юридично дієздатними, натомість неодружена жінка потребувала опікуна. У деяких країнах світу це й досі так. Проте існують історичні свідчення того, що в давні часи жінки були шанованими членами суспільства та навіть домінували над чоловіками (войовниче плем'я амазонок). Для суспільства часів мисливства та збиральництва жінки, котрі, як правило, були збирачами, відігравали важливу роль. Адже регулярне здобування їжі збиральництвом було економічно важливішим, ніж мінливий успіх мисливців. Також виключно жіноча здатність народжувати і цим зберігати групу, робить жінку ціннішою для суспільства (зокрема, матріархальне суспільство мінойської цивілізації, бронзова доба, острів Крит), аніж чоловіка. Роль жінки у суспільстві посилювала також однозначність визначення матері дитини та не завжди можливе визначення батьківства. Саме властивість жінки дарувати життя стала основою перших культів та релігій, у котрих поклонялися жінкам та в основному жіночим божествам. Сьогодні поширено переконання, що за первісного ладу в суспільстві панував матріархат, хоча існують й інші версії. В той час як чоловіки відповідали за полювання, жінки керували життям спільноти. Вони збирали дикі овочі та фрукти, готували їжу, оберігали вогонь, піклувалися про запаси, будували хижі, годували малят та ростили дітей. Жінки були стабілізувальною основою групи. Проте починаючи з неолітичної революції жінки втрачають домінуючу роль на користь чоловіків. Вважається що ця зміна відбулася завдяки емансипації жінок, поштовхом до котрої став жіночий рух у Західній Європі, традиційна патріархальна структура суспільства поставлена під сумнів. Сьогодні жінки можуть вільно вибирати майбутню професію та користуються в більшості країн такими ж юридичними правами, як і чоловіки.

1. Поняття матріархату і патріархату Матріархат (лат. ma er - мати і грец. άρχ&e a; - влада) – ранній період у розвитку первіснообщинного ладу (від палеоліту до розвинутого неоліту), який характеризувався наявністю материнського роду і рівноправним з чоловіком, а пізніше провідним становищем жінки у суспільстві. За раннього матріархату (палеоліт і ранній неоліт) основними заняттями населення були збиральництво, мисливство та примітивне рибальство, причому збиральництвом займалися жінки, мисливством – чоловіки, а рибальством – одні й другі. Це було основою для рівноправного становища жінки й чоловіка в суспільстві. Розвинутий матріархат характеризувався переважним становищем жінки в суспільстві. Основними галузями господарства було мотичне землеробство, досить розвинуте рибальство, розведення свійських тварин. Осередком матріархального суспільства була материнська сім’я – велика група (200-300 чол.) близьких родичів по жіночій лінії. На чолі сім’ї стояла старша жінка. Ці сім’ї були господарськими одиницями. З них складався материнський рід, який колективно володів родовою общинною землею. На чолі материнського роду була старша жінка старшої в роді сім’ї. В межах свого роду заборонялося одружуватися, тому рід був пов’язаний шлюбними відносинами з іншим родом. Згодом дуальна організація (зародок племені) переросла у фратріальну (поділ племені на дві половини, що складалися кожна з кількох родів-фратрій, між якими були заборонені шлюбні відносини). Спочатку чоловік і жінка жили кожний у своєму роді (дислокальне поселення), зберігався груповий шлюб. Діти не знали свого батька. Кровна спорідненість ішла по лінії матерів, біля яких групувалися діти. З розвитком матріархального роду дислокальні поселення замінювалися матрилокальними. У той час виник парний шлюб. Подальший розвиток продуктивних сил зумовив перехід до нової організації родового суспільства – патріархальної. Оскільки матріархат був історичною стадією розвитку людства, його пережитки ще довго мали місце в багатьох європейських та інших народів, зокрема й українського. ПАТРІАРХБТ (від грец. πα& au;ήρ - батько і άρχή - початок, влада) – останній період в історії первіснообщинного ладу. Заступив матріархат і передував класовому суспільству. Існування патріархату збіглося в часі з мідним віком, бронзовим віком та раннім періодом залізного віку. Перехід до патріархату відбувся в результаті значного розвитку продуктивних сил. Розвиток скотарства, плужного землеробства, рибальства, ремесел (особливо обробки металів) створили умови для економічного життя кількісно менших, ніж родова община, колективів, підніс значення праці чоловіка. Родовід по материнській лінії змінився батьківським, матрилокальне поселення (життя подружжя в родовій общині дружини) – патрилокальним (дружина переселялася в родову общину чоловіка), материнський рід – батьківським або патріархальним, основним економічним осередком якого стала патріархальна сім’я. Сукупність патріархальних сімей або їх груп (патронімій) становила патріархальний рід, члени якого були зв’язані спільністю походження.

Рід номінально вважався власником інтенсивно використовуваної землі, що розподілялася між сім’ями та патроніміями. За патріархату відбувся перехід від парного шлюбу до моногамії. Жінка значною мірою була витіснена з галузі основного виробництва й обмежена вузькими рамками домашнього господарства, позбавлена майнових та спадкових прав і опинилася в підневільному становищі. Відповідно змінилася і духовна культура первісного суспільства. Особливого розвитку набули загально-родові чоловічі культи, що зміцнювали зв’язок між членами роду в період розкладу інших родових зв’язків. Патріархат був часом поступового розкладу первіснообщинного ладу. За першим великим поділом праці – виділенням скотарських племен – стався 2-й поділ – відокремлення ремесла від землеробства, з’явився торговий обмін. Розвиток патріархату привів до виділення в складі патріархальної сім’ї малої сім’ї, виникла сусідська община. 2. Позиція Платона і Аристотеля щодо ролі і місця жінок у суспільстві Як уже зазначалося, жінки втратили свою провідну роль при переході від матріархату до патріархату, однак деякий час продовжували брати досить активну участь у суспільних процесах. Разом із тим громадськість почала обговорювати питання щодо їх ролі і місця у функціонуванні суспільства та не знаходила однозначної відповіді. Найбільш цікаво, на мою думку, була позиція Платона, який вважав, що «з одного боку, жінки й чоловіки створені подібними і мають ту ж саму сутнісну природу; статева відмінність тут не важлива та не має великого соціального значення. З іншого боку, чоловіки духовніші за народженням; статева відмінність є результатом вищості або нижчості природи і визначає відмінні соціальні ролі». Позицію Платона щодо меншовартості жінок підтримував Аристотель, який писав, що « жінку можна зрозуміти як недорозвиненого чоловіка» Він вважав, що жінка нездатна керувати, а тому повинна підкорятися. Серед інших рис жінки Аристотель виділяє «пасивність, тілесну слабкість, схильність до виконання домашньої роботи, покірну хоробрість, поміркованість і скромність». Саме ці риси, на його думку, визначають підпорядкованість жінки чоловікові. Більш того вчений вважав, що в усьому людстві повинен діяти принцип: чоловік править, а жінка підкоряється. Цей принцип протягом тривалого періоду було покладено в основу існування суспільства, однак у перші віки нашої ери в Римській імперії у жінок виникає бажання відігравати самостійну роль у житті людства. Як наслідок, зростає кількість працюючих жінок, представниці жіночої статі прагнуть брати активну участь у суспільному і політичному житті. 3. Роль жінки у первісному суспільстві У первісному суспільстві життя залежало від полювання, тому первісна людина вела кочовий спосіб життя. Коли дикі тварини змінювали пасовища, мисливці слідували за тваринами. Життя такої людини повністю було поглинуто полюванням. Основа такого племені складалася лише з чоловіків, лише іноді чоловік шукав жінку, не турбуючись про свій вибір. Поступово мисливець, який був вимушений піклуватися про своє існування, перетворився на пастуха, який зумів одомашнити диких тварин; замість того, щоб полювати на них, він став їх охороняти та випасати.

Соединить одно с другим означало бы попытку соединить несоединимое. Стало быть, речь должна была идти не столько о синтезе старого и нового, своего и чужого, сколько о вытеснении и замещении одного другим. Но так бывает только в теории. Социальная практика сложнее, и она в конечном счете сводится именно к соединению, пусть даже к насильственному и неорганичному, сближению одного с другим, по меньшей мере вначале, на первых порах. Впрочем, последующее скрепление либо органичное соединение элементов, равно как и вытеснение одних другими, зависело уже от многих обстоятельств, которые были в разных странах Востока весьма различными и в свою очередь обусловливались множеством факторов. Индия, например, с ее древней многовековой традицией религиозного плюрализма и ненасильственных действий, с огромной ролью в ее жизни общины и касты при сравнительно ограниченных функциях государства оказалась достаточно благоприятным полигоном для насаждения там элементов британской политической практики и культуры, включая вестминстерскую парламентскую традицию

1. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

2. Роль та вміст води в організмі

3. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

4. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

5. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

6. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
7. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi
8. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

9. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

10. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

11. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

12. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

13. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

14. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

15. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

16. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

Прибор для релаксации со звуками природы (12 режимов).
Панель управления на корпусе - сверху. Прибор работает от 4-х батареек типа АА, не входят в комплект. 12 режимов ("звуки
447 руб
Раздел: Антистрессы
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
436 руб
Раздел: Прочее
Термостакан "Объектив фотоаппарата 4".
Оригинальный термостакан - имитация фотообъектива. Отличный подарок фотографу - поможет в работе и сохранит тепло ценного напитка!
630 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

18. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

19. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

20. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

21. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

22. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
23. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
24. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

25. Роль жінки в суспільстві

26. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

27. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

28. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

29. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

30. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

31. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

32. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Клейкая лента двухсторонняя монтажная, 1,9х150 см, прозрачная.
Размер: 1,9х150 см. Максимальная рекомендуемая нагрузка: 2 кг на 30 см ленты. Прозрачная. Основа: вспененный полиуретан. Пригодна для
316 руб
Раздел: Ленты клеящие и изоляционные
Игра с липучками "Театр + прятки".
«… пока поросенок Ни-ни строил домик из кирпича, пришла курочка Ряба, потянула за репку, и мышка съела всю кашку из Мишуткиной тарелки…».
451 руб
Раздел: Прочие
Контейнер для хранения, 3 штуки.
Контейнеры для хранения. Материал: нержавеющая сталь. В наборе 3 штуки. Диаметр: 14/16/18 см. Высота: 7,5/8,5/9 см. Объем: 750/1150/1450 мл.
498 руб
Раздел: Наборы

33. Місце і роль США у світовому господарстві

34. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

35. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

36. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

37. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

38. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять
39. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
40. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

41. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

42. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

43. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

44. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

45. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

46. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

47. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

48. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
301 руб
Раздел: Микрофоны
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Сейф-книга Alparaisa СС0068/1 "Копилка путешествий", 24х16х5 см.
Размеры: 24х16х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
740 руб
Раздел: Копилки

49. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

50. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

51. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

52. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

53. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

54. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит
55. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування
56. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

57. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

58. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

59. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

60. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

61. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

62. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Роль транспорта в организации экономического пространства России

Фоторамка "Poster lux silver" (30х40 см).
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
338 руб
Раздел: Размер 30x40
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
454 руб
Раздел: Противни
Бумажная модель "Угловая башня".
Средневековый город: Угловая башня Это один из серии конструкторов под названием «Средневековый город». Каждый из них является
327 руб
Раздел: 3D модели из бумаги

65. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

66. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

67. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

68. Роль государства в экономике

69. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

70. Цивільний та арбітражний процес
71. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
72. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

73. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

74. Банки и их роль в экономике Украины

75. Конституцiя США та реальнi права громадян

76. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

77. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

78. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

79. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

80. Страхование и его роль в рыночной экономике

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Папка-сумка с ручкой "Тролли", А4.
Папка-сумка с ручкой. Материал: текстиль. Формат: А4.
339 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

82. Роль заимствований в английском языке

83. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

84. Роль Саскии в жизни Рембрандта

85. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

86. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова
87. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
88. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

89. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

90. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

91. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

92. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

93. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

94. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

95. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

96. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Копилка "Гиря", золотистая.
Копилка в форме пудовой гири. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет атрибут силовой гимнастики начала прошлого века. Лицевая
371 руб
Раздел: Копилки
Качели большие.
Прочные качели из пластмассы, веревка в комплекте! Крепятся в доме в дверном проеме на саморезы с крючками (в комплект не входят). Размер:
561 руб
Раздел: Качели для дома

97. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

98. Роль Солженицына в дессидентском движение

99. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.