Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

История История     История История

Хмельницкий

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗмістЗміст БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648—1657) ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — 1648-Й РІК ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА Вступ По десяти роках цілковитого упадку України в 1648 році прийшла нагла зміна на ліпше, а цю зміну спричинив славний гетьман Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький був сином українського шляхтича Михайла, що був урядником у місті Чигирині й недалеко під Чигирином мав невеликий хутір Суботів. Замолоду вчився Богдан у школах у Києві, в Ярославі та у Львові, а потім скоро вступив до козацького війська. Вже небавом показалося, що з нього буде хоробрий і відважний козак-лицар та розумний вождь. Як козацький старшина він брав участь у численних битвах з Турками, а в битві під Цецорою (1620 року) боровся поруч свого батька. Батько згинув у тій битві, а молодий Богдан попався в турецьку неволю, де пробув два роки. В неволі навчився він турецької й татарської мови та пізнав турецькі звичаї, а це в пізнішім житті йому не раз дуже придавалося. Вийшовши з неволі, став сотником козацького війська і його знали запорожці, як відважного й розумного чоловіка. По козацькім повстанні в р. 1638, що не вдалося, Хмельницький жив постійно в Чигирині, або в своїм хуторі Суботові, що одержав по батькові. Та чигиринський староста й урядники не довіряли йому й боялися тримати коло себе. Отже часто висилали його з козаками у степи, побивати татарські загони. Найбільше зненавидів Богдана чигиринський підстароста, Чаплінські. Коли раз, уже в 1647 році, Хмельницький рушив з сотнею козаків у степ, Чаплінські напав зі своїми гайдуками на Суботів, ограбив цілий хутір і побив наймолодшого синка Хмельницького так важко, що хлопець незабаром умер. Хмельницький подав Чаплінського до суду, але суд розсудив справу несправедливо. Тоді Богдан поїхав на скаргу аж до польського короля Володислава IV у Варшаву, та король сказав, що й він сам безсильний проти шляхти. А зрештою — говорив король — „ви люди військові, маєте шаблі при боці, тож самі бороніть своєї чести і свого майна." Тоді Богдан Хмельницький сам рішив пімститися за свою кривду і за кривду народу, не тільки на Чаплінськім, а й на всіх подібних панах, що самовільно поводилися з народом. Він поїхав на Січ, скликав усіх козаків, що малими відділами перебували по степах, і розказав їм про свою кривду й кривду всього народу. Він промовив до козаків так сердечно, що вони вибрали його гетьманом і в захопленні взивали його, щоб вів їх до боротьби. Хмельницький договорився ще з татарами, що обіцяли йому помагати, й весною 1648 року рушив проти польського війська і всієї шляхти, що була на Україні. Коли тільки по Україні пішла чутка, що Хмельницький збирає сили проти польських панів, усі, молоді й старі, почали приставати до козаків. Незабаром гетьман мав коло себе велике військо й зачав побивати польське військо, раз-по-раз. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648—1657) Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні — Гетьманщині. М.Грушевський. 1913. Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір’я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси.

Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір’ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів. І.Крип’якевич. 1954. Він поводився так, неначе був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища. Д.Дорошенко. 1921 Народився близько 1595 року на Наддніпрянщині, ймовірно у Чигирині, в родині службовця при дворі коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, пізніше чигиринського підстарости Михайла Хмельницького. Навчався в одній з Братських шкіл, а також у єзуїтському колегіумі у Львові, заснованій 1608 року. Опанував польську, латинську мови, писав і говорив тогочасною українською мовою. У 1620 році разом з батьком, старшиною загону охочих стрільців з Чигиринщини, бере участь у поході гетьмана Жолкевського на Молдавію. У бою з татарами під Цецорою в жовтні того ж року Михайло Хмельницький загинув, а Богдан потрапив у полон, в якому був два роки. Після повернення з полону вступив до Запорозького війська, брав участь у козацьких походах на татар і турків, у селянсько-козацьких повстаннях проти польської шляхти 1630, 1632, 1637 років. 1637 року бере участь у битві під Боровицею як військовий писар Запорозького війська. 1638 року у складі делегації їздив до Варшави до короля з петицією про повернення реєстровому козацтву привілеїв. 1640-ві роки. Стає відомим козацьким діячем, який викликав недовіру у польської влади й популярність на Запорожжі. У березні 1645 року разом з козаками брав участь у битві французів проти іспанців під Дюнкерком (Франція). Богдан-Зиновій Хмельницький, який провів глибоку межу по між добами історії України, поклав початок Української Козацької Держави, був найбільшим державним мужем, що його будь-коли мала Україна, — так характеризував його один з найвидатніших дослідників тієї доби, В. Липинський. Проте, хоч порівняно не так багато років відділюють нас відБ. Хмельницького, ми знаємо про нього дуже мало, а саме життяйого овіяне легендами. Невідомо навіть точно, де й коли саме віннародився. Не підлягає сумніву, що походив Богдан Хмельницькийз шляхетської родини, бо користався гербом «Абданк», але з котроїчастини України походив — невідомо. З усіх гіпотез найбільше за-слуговують на довір'я дві: за одною — рід Хмельницьких походивз Галичини, з Хмельника на Перемищині, бо в Галичині вже з XVIст. зустрічаються Хмельницькі; за другою гіпотезою — рід йогопоходив з Переяславщини; один із сучасників — князь За-славський — називав його «переяславським козаком». БогданХмельницький дійсно мав зв'язки з Переяславом: мав там власнийдвір, одружений був з переяславською мешканкою, Ганною Сом-ківною, брат якої пізніше був полковником Переяславським; тамХмельницький тримав до хрищення майбутнього гетьмана ПавлаТетерю. З Переяславом зв'язані видатні події: 1649 року Богдан прий-мав там польських послів, а 1654 року відбулася там рада з москов-ськими послами. Рід Хмельницьких був незаможний. Батько майбутнього гетьма-на, Михайло, служив у коронного гетьмана Жолкевського в Жов-кві, потім у зятя Жолкевського, Яна Даниловича, на Львівщині, іпереїхав з ним, коли його призначили старостою Корсунським таЧигиринським.

Михайло Хмельницький був осадчим Чигирина таЛисянки. У Чигиринському повіті він був податковим писарем і зго-дом — підстаростою. Під Чигирином мав хутір Суботів. 1620 рокуМихайло Хмельницький із сином Богданом-Зиновієм брав участьв поході на Молдавію і був забитий під Цецорою, Його вдова одру-жилася вдруге з польським шляхтичем Ставецьким. Можливо, що під час служби батька в Жовкві народився Бог-дан-Зиновій. Це було десь коло 1595 року. Вчився він спочатку вукраїнській школі, потім в єзуїтській «латинській», треба гадати, уЛьвові, де викладав доктор теології Андрей Гонцель-Мокрський,відомий письменник та проповідник. З тієї школи виніс молодийХмельницький добре знання латини. Наука закінчилася 1620 року,коли під Цецорою турки взяли його в полон і два роки продержалиу Царгороді в тяжкій неволі. Викупила його мати. Після того Хмель-ницький служив, мабуть, у Чигиринському полку, одружився зГанною Сомківною і господарював на хуторі Суботові. Про життя Богдана Хмельницького в наступних роках нічогоневідомо. Очевидно, він здобув авторитет й зайняв поважне місцев козацькій громаді. 1637 року він був військовим писарем: підписйого с на акті капітуляції під Боровицею — 24 грудня 1637 року.Наступного року він їздив, як член делегації, до короля, а на під-ставі ординації 1638 року втратив уряд писаря і став звичайнимсотником Чигиринського ідолку. 1644 року французький уряд закликав на військову службуукраїнських козаків. Посол де-Брежі писав 21 вересня 1644 рокукардиналові Мазаріні, що козаки мають дуже здібного полководцяХмельницького, якого поважають при дворі короля: «це людинаосвічена, розумна, добре знає латинську мову. . він готовий допо-могти нам». У 1645—1646 роках понад 2.000 козаків перевезено доФранції, і вони брали участь в облозі Дюнкерхену. Треба гадати,що серед ких був і Хмельницький." Всі ці факти свідчать про тупошану, якою користався Хмельницький, не зважаючи на своюневисоку рангу. Року 1646 король Владислав IV заходився був творити коаліціюдержав для боротьби проти Туреччини, але зустрів опозицію збокупольської шляхти. Тоді разом з канцлером Юрієм Оссолінським ви-рішив спровокувати Туреччину на воєнні дії нападом на них козаків.Для цього закликано до Варшави на таємну нараду 4-ох козацькихпредставників: осаулів — Барабаша та Караїмовича і сотників —Нестеренка та Богдана Хмельницького. Король видав їм гроші, пра-пор і грамоту, якою дозволялося збільшити реєстр козаків до 12.000.З цього пляну нічого не вийшло, хоч зібрано тоді 16.000 найманоговійська. Сам канцлер зрадив таємницю, і сойм у жовтні 1646 рокузажадав розпустити військо. Однак, для наступних подій ця таємнанарада відіграла не абияку ролю: вістки про неї поширилися середкозацтва і стали ґрунтом для леґенди, що король дивиться на коза-ків, як на своїх спільників у боротьбі з польськими магнатами.' До 1647 року бачимо Богдана Хмельницького, як цілком льо-яльного сотника, який користувався пошаною не лише на Україні, але й у Варшаві. Раптом усе життя Хмельницького було зламане так, як то частотраплялося в Речі Посполитій, де українці були «унтерменшами».Можливо, якраз пошана, якою користувався Хмельницький придворі Владислава IV, викликала ненависть до нього родини магнатівКонецпольських, вороже наставлених до українців.

Во всех селениях, захваченных казаками и восставшими крестьянами, бесчеловечно истреблялись евреи, отказывавшиеся принять православную веру, а их имущество беспощадно разграблялось. Десятки тысяч евреев отдали жизнь за свою веру. Многие общины геройски сопротивлялись. Результатом катастрофы был разгром цветущих еврейских общин в Белорусии и на Украине. Массы беженцев {349} хлынули в польско-литовские общины, не затронутые бедствием. Крымские татары, союзники Хмельницкого, увели в плен тысячи евреев и продали их в рабство. Значительная часть их была впоследствии выкуплена турецкими евреями. Казаки и татары делали набеги и в глубь Польши, до самого ее центра, сея разрушение в еврейских общинах. Борьба с ними продолжалась и после 1649 года. Московские войска, выступившие в 1654 г. на стороне казаков, беспощадно убивали евреев. Нашествие шведов на Польшу в конце пятидесятых годов также пагубно отразилось на евреях, живших в центральной и западной частях государства и не пострадавших от резни Хмельницкого. Они были вынуждены уплачивать непомерные контрибуции завоевателям

1. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

2. Український рушник

3. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

4. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

5. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

6. Public Relations: світовий та український досвід
7. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич
8. Український рушник

9. Объединение русских и украинских народов, Богдан Хмельницкий

10. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

11. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

12. Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

13. Богданов Модест Николаевич

14. А.Богданов

15. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець і дипломат

16. Богдан Хмельницький

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

18. Історична постать: Богдан Хмельницький

19. Богдан Лепкий. Романтично-елегійне сприйняття дійсності в поезії

20. Петродворец - русский "Версаль"

21. Русская архитектура XVII века

22. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
23. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск
24. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

25. Атомна енергетика України і РПС

26. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

27. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

28. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

29. Преступление и наказание по "Русской Правде"

30. Русская Правда - кодекс древнерусского права

31. Тамбовский край в первой русской революции

32. Колонизация Сибири русским народом

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

33. Русское централизованное государство

34. Знаменитые Фавориты русских императриц и их влияние на судьбу Российского государства

35. Русский либерализм XIX века

36. Русская архитектура XVII века

37. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства

38. Социально-экономические предпосылки образования русского централизованного государства
39. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза
40. Русская правда. Законодательство СССР 1941-1953гг.

41. Русская Правда

42. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

43. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

44. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

45. Політичні права і свободи громадян України

46. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

47. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

48. Грамматические трансформации при устном переводе с русского языка на английский

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

50. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках

51. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)

52. Перевод кино- и видеопродукции с английского на русский

53. Русские народные художественные промысла

54. Русская живопись от классицизма к авангардизму
55. Русская живопись XIX века
56. Львівський музей українського мистецтва

57. Русская иконопись. Язык икон

58. Русское искусство 18 века

59. Особенности русской живописи XIX века

60. И.Е. Репин в истории русской живописи

61. Русское изобразительное искусство XIX – XX веков

62. Федор Волков - отец русского театра

63. Монастыри - как центры русской культуры

64. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Культура русской дворянской усадьбы

66. Русская культура XVI века

67. Русская культура в начале XX века: Символизм. Религиозные течения в философии

68. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

69. Средоточие русского образования

70. История русского календаря
71. Очерк из истории Русской культуры советского и постсоветского периода
72. Русский музей- культурный центр XIX века

73. История русской музыки

74. Специфика народного орнамента русских

75. И.Е. Репин в истории русской живописи

76. Русский народный фольклор

77. Особенности русского языка эпохи 1917г.

78. Русский язык (Шпаргалка)

79. Официально-деловой стиль русского языка

80. Русский язык

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

81. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века

82. Сатирическое изображение русской действительности 30х годов в романе "Мастер и Маргарита"

83. Родина в жизни и творчестве русских писателей XIX-XX веков

84. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

85. Русские критики о Л.Н. Толстом

86. Куприн- русский писатель
87. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу
88. Виды придаточных предложений в русском языке

89. Значимость русского языка

90. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

91. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

92. Новое в русском языке

93. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

94. Русские книгоиздатели на рубеже XIX-XX веков

95. Русско-испанские сравнения по синтаксису

96. Серебряный век русской поэзии: А. Ахматова

Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели

97. Сопоставительный анализ русских слов ошибка, заблуждение, ляпсус и французских faute, erreur, lapsus

98. Функциональные стили русского языка

99. Глагол в русском языке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.