Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Адвокатура /Укр./

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ: СУДИ ТА ОРГАНИ ПРАВООХОРОНИ АДВОКАТУРА Студента І курсу ЧИГИРИНА ОЛЕКСІЯ Науковий керівник Кандидат історичних наук, доцент. БАБАК Т.С. КІРОВОГРАД - 1998. Зміст Вступ Розділ І Організація сучасної адвокатури     Принципи і гарантії адвокатської діяльності.   Організаційні форми діяльності адвокатури.   Фахові і соціальні права адвоката, його обов'язки.   Дисциплінарна відповідальність адвоката.   РОЗДІЛ II Адвокат у кримінальному процесі. Адвокат - захисник підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. Адвокат - представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. РОЗДІЛ III Представництво адвоката в цивільному процесі Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. Процесуально-правові положення адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції. Діяльність адвоката як процес представника в стадіях касаційного і наглядового виробництва і перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката в стадії судового виконання.     Висновки. Список літератури та джерел. Додатки. ВСТУП. “Это был одинокий борец. В нем на первое место большей частью выступала мысль, иллюзорно полагающий, что праведное слово само пробьет себе путь. (Альберт Швейцер) Світовий досвід адвокатської практики був узагальнений у підсумковому документі VIII Конгресу 00Н із запобігання злочинам, який відбувся у серпні 1990 року. В "Основних положеннях про роль адвокатів" на основі принципових засад Статуту 00Н, Загальної декларації прав людини, Міжнародних пактів про громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права, ряд інших загальновизнаних документів детально висвітлено всі сторони діяльності адвокатів, їх права, обов'язки, а також зобов'язання урядів, судових та адміністративних органів щодо забезпечення ефективної роботи адвокатів з консультування та надання допомоги всім, хто її потребує в судах, трибуналах та адміністративних органах. Законодавчі акти України враховують міжнародний досвід. Так у статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесені ряд положень, які сприяють діяльності адвокатури і перш за все це пункт, згідно з яким звинувачуваному забезпечується право на захист. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права у статті 14 проголошує право кожної людини в разі її звинувачення у вчиненні протиправної дії захищати себе особисто або через посередництво обраного нею захисника. Це ж положення закріплене і в статті 59 Конституції України. Варто вказати, що адвокатура представлена і у Вищій раді юстиції трьома представниками, рекомендованими з'їздом адвокатів України. Безпосередня діяльність адвокатури в Україні регламентується Законом України "Про адвокатуру" від 9 грудня 1992 року, перша стаття якого дає визначення адвокатури як добровільного професійного громадського об'єднання, покликаного згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод й представляти законні інтереси громадян України та інших країн, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, зазначеним та іншими законами України, статутами об'єднань адвокатів і здійснюється на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. РОЗДІЛ I Організація сучасної адвокатури України. Принципи і гарантії адвокатської діяльності. Відповідно до Закону України “про Адвокатуру України” адвокатура є добровільним фаховим суспільним об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та захищати законні інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм різноманітну юридичну допомогу. Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційність. Закон про адвокатуру окремо закріплює норми, котрі стосуються гарантій адвокатської діяльності. Їй встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом; забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимога від адвоката відомостей, котрі складають адвокатську таємницю. По цих питаннях вони не можуть допитуватися як свідки. Не припускається офіційне негативне реагування з боку органів дізнання, слідства, суду на правову позицію адвоката в справі. Кримінальна справа проти адвоката може бути відкрита тільки Генеральним прокурором, його заступниками й обласними прокурорами. Адвокатом може бути: громадянин України, котрий має вищу юридичну освіту, стаж роботи юриста або помічника адвоката не менше двох років, який здав кваліфікаційні іспити, одержав посвідчення на право займатися адвокатською діяльністю, прийняв Присягу адвоката України. визначення рівня професійних знань осіб, котрі мають намір займатися адвокатською діяльністю, створюються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (на обласному рівні). Ці комісії діють у складі двох палат - атестаційної і дисциплінарної. Атестаційна палата складається з 11 членів. У неї входять чотири адвокати, чотири судді і по одному представнику від Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів і відповідних органів юстиції, а також відділення Спілки адвокатів України. При Раді Міністрів створюється Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. У її склад входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, Верховного Суду, Мінюсту, Спілки адвокатів. При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особа, якій вручено це свідоцтво, приймає Присягу адвоката України такого змісту : П Р И С Я Г А адвоката України Я, , беручи на себе обов'язки адвоката, урочисто клянусь: у своїй професійній діяльності суворо додержувати законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики, з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.

Адвокат (прізвище та ініціали) " " 19 року Тільки після цього він буде вважатися справжнім адвокатом. Організаційні форми діяльності адвокатури. Особа, котра одержала посвідчення на право займатися адвокатською діяльністю, має право практикувати індивідуально, відкривати свої адвокатські бюро або об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, фірми, контори й інші адвокатські об'єднання, котрі діють у відповідності із Законом про адвокатуру і зі своїми статутами. Діяльність адвокатських об'єднань грунтується на принципах: добровільності, самоврядування, колегіальності і гласності. Вони реєструються в Мінюсті, після чого повідомляють місцевим органам влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання посвідчення. Адвокати України виконують за Законом такі функції: дають консультації і роз'яснення по юридичним питанням, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги й інші документи правового характеру; свідчать копії документів у справах, котрі вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах; надають юридичну допомогу підприємствам, об'єднанням, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; виконують свої обов'язки, передбачені кримінально-процесуальним законодавством, під час дізнання і попереднього слідства. Фахові і соціальні права адвоката, його обов'язки. До фахових прав адвоката Закон відносить: представництво, захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб по їхньому дорученню у всіх органах, об'єднаннях, організаціях; збір відомостей про факти, котрі можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення. надає право адвокату мати помічника. У відповідності із Законом адвокати користуються правом на відпустку і на усі види допомоги по державному страхуванню. Щодо розміру внесків у нього, то вони сплачуються адвокатом як особою, котра займається діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи і винятково на його праці. Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином (юридичною особою) і адвокатським об'єднанням або адвокатом. У випадку участі останнього в кримінальній справі по призначенню і при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість, оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави. Якщо договір розривається достроково, оплата праці проводиться за фактично виконану роботу. При неналежному виконанні доручення, внесена плата повертається громадянину або юридичній особі цілком або частково, а при виникненні суперечки - за рішенням суду. Якщо підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний визнає свою провину у вчиненні злочину, адвокат, при наявності підстав для цього, повинен відстоювати перед судом, слідчим, прокурором його невинність. При цьому він зобов'язаний узгодити свою позицію з підзахисним, оскільки колізія між позиціями адвоката і підзахисного недопустима. Адвокат не може визнати доведену провину свого підзахисного, якщо останній її заперечує.

Куда, мой смелый рыцарь? Экко. А к господу богу, Лоренцо. (Оживляясь.) Тебя он знает, Лоренцо, а про меня ты скажешь, что я твой брат – маленький уродец. И когда он освятит наши мечи... Ай-ай, Лоренцо, идут твои грубияны. Я боюсь, я спрячусь. (Прячется.) Толкаясь, вваливается толпа сильно пьяных, буйно настроенных слуг ; некоторые из них входят в шляпах. Лоренцо (гневно). Шляпы долой, негодяи!.. Лежите спокойно, синьор, лежите спокойно. Пьетро. А он уже вонять начинает. Кто хочет идти целовать руку, – а я не пойду. Марно. Я предпочел бы поцеловать донну Франческу: из всех дам, которых я видел, она мне нравится больше всех. Это, видите ли, синьоры, наследственная привычка: мой дядя целовал мать герцога Лоренцо, а мне вот хочется поцеловать его жену. Смех. Лоренцо. Умоляю вас, синьор, лежите спокойно. Я вижу, как черная кровь бурлит в вашей ране, но то чужая кровь, Лоренцо. Мануччи. Ты, Пьетро, украл у меня золотую шпору, и я завтра сдеру с тебя кожу. Пьетро. А я обрублю тебе нос. Лоренцо. Прочь отсюда, негодяи! Прочь! (Наполовину обнажает шпагу.) Слуги испуганно озираются. Пьетро

1. Адвокатура України

2. Адвокатура в Україні

3. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

4. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

5. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

6. Адвокатура Украины
7. Адвокатура и прокуратура РФ
8. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

9. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

10. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

11. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

12. Політичні права і свободи громадян України

13. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

14. Львівський музей українського мистецтва

15. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

16. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

18. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

19. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

20. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

21. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

22. Стратегическое управление (укр)
23. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
24. Історія України

25. Виникнення та формування українського етносу

26. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

27. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

28. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

29. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

30. Постмодернізм та українська історична наука

31. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

32. Створення залізниць в Україні

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

33. Центральна Рада і пролетаріат України

34. Декабристський рух та його поширення на Україні

35. Історія держави та права України

36. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

37. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

38. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)
39. Історія розвитку криміналістики в Україні
40. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

41. Звичаї та обряди на Україні

42. Культура України в 30-х рока

43. Леся Українка

44. Розвиток рекламних агентств на Україні

45. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

46. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

47. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

48. Податкова політика України

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

49. Билеты по адвокатуре (2 предмета) за первый семестр 2001 года

50. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

51. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

52. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

53. Загальна характеристика конституції України

54. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)
55. Адвокатура Российской Федерации
56. Адвокатура

57. Адвокатура и нотариат

58. Адвокатура

59. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

60. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

61. Поняття, форма та функції Конституції України

62. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

63. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

64. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

65. Страхування в Україні

66. Суверенітет України

67. Шляхи формування правової держави в Україні

68. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

69. Правове регулювання зайнятості на україні

70. Проект кримінального кодекса України
71. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.
72. Бюджет України: актуальні проблеми

73. Державній бюджет України

74. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

75. Сбалансованість бюджета України

76. Фінансова система України

77. Екологія в Україні

78. Організаційна система управління природокористуванням України

79. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

80. Гроши /Укр./

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

81. Бідність в України

82. Вплив російської кризи на економіку України

83. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

84. Місце України в глобалізаційних процесах

85. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

86. Особливості перехідної економіки України
87. Ринок овочів і баштанних в Україні
88. Роль і значення АПК для господарства України

89. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

90. Авіаційний транспорт України

91. Чорна металургія України

92. Грошовий обіг України

93. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

94. Организация адвокатуры

95. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

96. Стан української мови

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Банківська система України

98. Механізм кредитування банками України

99. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.