Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Жанр послання у творчостi Т.Г. Шевченка

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "зиплок" (гриппер), комплект 100 штук.
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
155 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. мечникова Філологічний факультет денна форма навчання кафедра української літератури ДИПЛОМНА РОБОТА ЖАНР ПОСЛАННЯ У ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Жанр послання у теоретичних вимірах Розділ 2. Поетика жанру послання у творах Т. Шевченка 2.1. Поема-послання “І мертвим, і живим.” у контексті жанру 2.2. Поезія “Заповіт” як унікальна жанрова форма 2.3. Модифікація жанру послання у віршах “Козачковському” Висновки Список використаної літератури ВСТУП Геніальна творчість і життєвий шлях Тараса Шевченка, що еволюціонував від раба-кріпака до академіка гравюри імператорської академії мистецтв, врешті набагато більше – до речника етнонаціонального буття та консолідатора українського етносу, зробили його символом українства і одним з найпотужніших чинників у формуванні українських державницьких інтересів. Безпрецедентний випадок: він – єдиний поет-художник в усій світовій культурі, який врятував націю від винародовлення в умовах колонізації, зазначав академік НАНУ М.Г. Жулинський на засіданні Президії НАН України 4 лютого 2004 року, на якому слухалося питання “Творча спадщина Тараса Григоровича Шевченка та перспективи шевченкознавчих досліджень: до 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка”. Сьогоднішня Україна, без перебільшення, постала на шевченківському моноліті духу, думки і слова. Шевченкові належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології; надавши українській мові статусу мови літературної, він тим самим заклав основу модерної української літератури, а в широкому значенні – базу під українську національну ідентичність. Як історіософ він викристалізував неординарний вектор і стиль нашої історії, надав їй сакрального відтінку, різко відкинувши конформістські моделі малоросійства чи полонізації. Як філософ-утопіст він закликав до життя в братолюбії на засадах християнства, в гармонії зі всесвітом. Як гуманіст обіймав серцем усі народи. Відомо, що в українській інтелектуальній історії переломне значення мала вперше сформульована Шевченком ідея нації як духовного континууму “мертвих, і живих, і ненароджених” (“Посланіє”), згідно з якою не лише предки відповідають за долю нащадків, в й нащадки – за долю предків (посмертну). Будучи нащадками такого універсаму, яким є Шевченко, ми не можемо не відповідати за долю колосальної значимості Шевченкового спадку, який все ще потребує легітимації та цілісного неупередженого прочитання. Сьогоднішнє шевченкознавство стало окремою самостійною галуззю українознавства. Вагомим внеском у розвиток шевченкознавства на сучасному етапі стали монографії О.С Забужко “Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу” (1997), В.Л. Смілянської і Н.П. Чамати “Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка” (2000), Ю. А Барабаша “Коли забуду тебе, Єрусалиме.”. Гоголь і Шевченко. Порівняльні типологічні студії” (2001) та ін. Але треба зауважити, що еволюція поетичних жанрів в українській літературі і зокрема “Кобзаря”, хоча, звичайно, деякі шевченкознавці у своїх працях принагідно цікавилися й жанровими особливостями творів, - не набула широкого дослідження.

Практичне дослідження жанрів, особливо поетичних, на думку Ф. Пустової, ускладнюється тим, що не вироблено ще чітких критеріїв для розрізнення форм . Теоретики класицизму, та й романтизму, брали за основу поділу тематику, яка визначала і поетику того чи іншого жанру. Але до спадщини Шевченка не можна підходити з таким критерієм. Хоча він почав як романтик, проте вже в ранній період ламав жанрові канони і знаходив нові способи художньої організації творів. Інші теоретики сходяться на тому, що для розрізнення жанрів слід брати до уваги принцип естетичного освоєння дійсності. Такий критерій, безперечно виправдовує себе, коли йдеться про види епічних або драматичних творів, але при визначенні поетичних форм його недостатньо. Адже за принципом естетичного освоєння явищ однотипними будуть, наприклад, велика поезія “І мертвим, і живим.” і мініатюра “П.С.” (обидва твори сатиричні), проте їх не можна віднести до одного жанру. Відмінність не тільки в розмірі, а й у широті охоплення життєвого матеріалу, у способах сатиричного зображення, в композиції і т.д. За темою, означені твори, хоча вони й тематично близькі, теж ніхто не наважиться їх розглядати, як однотипні за жанром. За таких обставин вважаємо, що обрана нами тема дослідження жанру послання у творчості Т.Г. Шевченка, є актуальною. Основна мета роботи - дослідження творчої модифікації жанру послання у творчості Т.Г. Шевченка, взявши за основу зміст і естетичну спрямованість образів, єдність композиції і засоби художньої виразності. В першому розділі буде надана загальна характеристика жанру послання і використання цього жанру в творчості Т. Шевченка. Другий розділ буде присвячений дослідженню різних модифікацій жанру послання у творчості поета на прикладах окремих поезій. На основі проведеного дослідження будуть зроблені висновки. Тексти поезій Шевченка надаються за виданням: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: У 12 т.- К.: Наук. думка, 1989-1990.-Т.1-2. РОЗДІЛ 1. ЖАНР ПОСЛАННЯ У ТЕОРЕТИЧНИХ ВИМІРАХ Жанр виступає одним з головних аспектів дослідження художньої єдності й багатоманіття художнього літературного явища. Саме через аналіз цього поняття за умови системного розуміння можна з’ясувати головні ідейно-естетичні характеристики окремого періоду розвитку літератури чи творчості окремого письменника. В системі жанрів знаходять переломлення істотні риси художнього методу, концепції дійсності, взаємовідношення традицій і новаторства в проблематиці і поетиці, особливості композиційних побудов та образотворення, зазначав Д.С. Лихачов . Найдавнішим жанром монологічної поезії є послання. Послання – публіцистичний вірш і формі листа-звернення до певної особи (чи багатьох осіб) . Фундатором цього жанру називають римського поета І століття до Різдва Христового Горація, який у “Посланні до Пізонів” виклав свої погляди на поетичну творчість та правила мистецтва. Послання широко використовувалося в середньовічній літературі, а потім і в новій. На східно-слов’янському грунті простежується з ХІІ ст. (“Навчання” Володимира Мономаха).

Досягло розвитку в творчості українського письменника-полеміста Івана Вишенського (”Послання до Василя Острозького”, “Посланіє до єпископів”, “Послання львівському братству” та інші). Форою послання часто користувалися і пізніше, особливо у віршах інтимних, а часом у творах громадської тематики. Як ліричний жанр послання набули свого розквіту у ХVІІІ і першій половині ХІХ ст. ст. у творчості російських поетів В. Жуковського, К. Батюшкова, і багатьох творах Тараса Шевченка. Зміст послання був найрізноманітнішим: від дружнього обміну думками до політичних декларацій, філософських узагальнень, естетичних програм. Властивостями послання є неодмінне звертання до певної особи чи групи осіб, яких з адресантом поєднує спільність інтересів. Слід визнати, що в основі послання лежить не приватний, частковий інтерес, а такий, що являє собою достатньо широку і значиму цінність, хоча незрідка безпосереднім імпульсом у написання послання може виступати і перше, особиста зацікавленість-занепокоєність адресанта тією чи іншою темою. Причому слід відзначити певну закономірність, яка полягає у тому, що чим глибше особистісне переважає адресант обрану тему, тим більшої загальної (корпоративної) ваги вона набирає. Таким чином, послання передбачає неординарний зв’язок між адресантом та адресатами. Множина, в останньому випадку вживається спеціально, бо коли ми говоримо про одного адресата, за ним вгадується певний загал; так чи інакше мета послання виводить його за межі спілкування двох. Спадщина Шевченка в жанровому аспекті – дуже важливий етап в історії української поезії. Уже на початку творчого шляху сила генія виявилася в тому, що поет увібравши в себе великі досягнення попередників і сучасників в українській, російській, зарубіжній літературах та багатства рідного фольклору, всі існуючи жанри використовував як не застигли форми, а трансформував їх, підпорядковуючи змістові, розчищав поле для зростання нових форм. У зв’язку з цим виникає необхідність розрізнити форми (типи) жанрової присутності послання в поезії Шевченка. Величезна кількість шевченкознавчих досліджень, спеціально присвячених аналізу лірики поета, її ідейно-художнього змісту пов’язало уявлення про поета як революціонера який тільки те і робив, що закликав народ “гострити сокиру” на панів. Звісно він і справді був надзвичайно чутливим до соціальної несправедливості. Але ідеї соціального звільнення органічно поєднувалися в нього з ідеями національного відродження. Як ідейний мислитель, Тарас Шевченко перший своєчасно розкрив перед очима своїх читачів страшний образ внутрішньої структури московської імперії. Щоправда, про Російську тюрму народів писали й інші автори, одначе ніхто з них не створив її не людяності так яскраво як він. Тарас Шевченко був щирий самостійник, що прагнув сам і закликав поневолені народи розвалити імперію зла. Він вірив, що тільки тоді вони визволяться, а український народ тільки тоді відновить свою вільну і незалежну державу. Шевченкова віра у самостійну Україну ґрунтувалася на солідарності й любові усіх прошарків суспільства та на взаємо пошані й людяності в міжнаціональних стосунках .

Философский аспект сближает элегии Раевского с рационалистическим обликом «старой» элегии, а от карамзинизма исходит усиленное «личное» начало. Элегия превращается во взволнованный монолог поэта, выступающего уже не в каноническом облике «элегика», определенного в своих чувствованиях строгими правилами поэтики, а в облике своеобразно индивидуальном. Это гражданин, который не может замкнуться в чувстве меланхолии и уклониться от борьбы со злом, царящим в общественном мире. Сходные изменения происходят в жанре послания. Декабристская литература продолжает традицию «высокого», или «большого», послания XVIIIPв., которому не чужды были обличительные мотивы. «Высокое» послание часто мало отличается от оды, иногда оно стоит на границе сатиры («К временщику» Рылеева). Дружеское послание это письмо в стихах. Для него характерны отсутствие дидактики, интимность тона, естественность разговорной интонации. В декабристской поэзии оба типа послания объединяются единством гражданского пафоса. «Мое прости друзьям Кисловскому и Приклонскому» В. Ф

1. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

2. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

3. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

4. Природні ресурси як надбання українського народу

5. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

6. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
7. Походження українського народу
8. Етнічна культура українського народу

9. Релігія в житті українського народу

10. Весілля в духовній культурі українського народу

11. Львівський музей українського мистецтва

12. Исторія українського друкарства

13. Портрет доби українського бароко

14. Особливості українського комп`ютерного жаргону

15. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

16. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
310 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Рамка для студийных и оформительских работ "Maria", 30x40 см, белая.
Размер изображения: 30х40 см. Материал багета: пластик. Ширина багета: 13 мм. Материал вставки: пластиковое стекло (полистирол). Цвет: белый.
333 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус физический рельефный диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
466 руб
Раздел: Глобусы

17. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

18. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

19. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

20. Значення Кримського ханства в історії України

21. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

22. Основні етапи українського національного відродження
23. Питання з історії України
24. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

25. Соціалізм в історії України

26. Формування українського національного руху

27. Аналіз розвитку українського авангарду

28. Культура козацької доби та українського бароко

29. Особливості стилю українського бароко

30. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

31. Аналіз українського ринку побутових насосів

32. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

Пенка-шампунь "От макушки до пяток", 500 мл.
Мягкое очищающее средство для волос и тела малыша, которое также может использоваться в качестве пенки для ванны. Пенка-шампунь не сушит
367 руб
Раздел: Пенки
Набор капиллярных ручек "Е-89", 0,3 мм, 10 цветов.
Капиллярная ручка с круглым наконечником в металлической оправе. Чернила на водной основе. Толщина линии: 0,3 мм. В наборе: 10
354 руб
Раздел: Капиллярные
Рамка для студийных и оформительских работ "Linda", 50x70 см, орех.
Размер изображения: 50х70 см. Материал багета: дерево. Ширина багета: 26 мм. Материал вставки: пластиковое стекло (полистирол). Цвет: орех.
867 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. Специфіка та типи уроку українського народознавства

34. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

35. Елементи демократії в історії України

36. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

37. Відображення традиційного українського світогляду в загадках

38. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)
39. Історія України
40. Історія соборності України

41. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

42. Судьба поэта из народа в стихотворении Н. А. Некрасова "На смерть Шевченко"

43. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

44. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

45. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

46. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

47. Хімічна промисловість України

48. Активність і творчість учнів на уроках історії

Детский горшок "Комфорт", салатовый.
Горшок предназначен для мальчиков и для девочек. Его эргономичная форма позволяет малышам сидеть на нем столько, сколько им требуется.
399 руб
Раздел: Горшки-стульчики
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 5 л.
Чайник металлический со свистком, ручка из бакелита. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, индукционное дно. Объем: 5 литров. Чайники со
1111 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Флэш-диск "Crown", 16GB, черный.
Доступный USB флеш-накопитель в классическом корпусе. Материал корпуса: пластик. Емкость: 16 Гбайт. Цвет корпуса: черный. Тип корпуса: с
546 руб
Раздел: Более 8 Гб

49. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

50. Тарас Григорович Шевченко укр

51. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

52. Ліквідність банківської системи України

53. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

54. Історія діяльності товарних бірж в Україні
55. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
56. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

57. Фінансова звітність в Україні

58. Хімічна промисловість України

59. Лучна рослинність України

60. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

61. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

62. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

63. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

64. Історія створення Державного Гімну України

Набор для специй AK-7019/2K "Alpenkok" (мельница и солонка).
В наборе 2 предмета: - мельница для специй (1 штука), - солонка (1 штука). Размер: 5х10,5 см. Объем: 30 мл. Корпус из дерева и
526 руб
Раздел: Наборы для специй
Карандаши цветные "Koh-I-Noor", 12 цветов, утолщенные, 5,6 мм.
Количество цветов: 12. Материал: высокосортная древесина. Заточенные. Шестигранная форма корпуса. Диаметр грифеля: 5,6 мм.
617 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мультиплеер с проектором "Новогодний сюрприз".
Детский мультиплеер с проектором "Новогодний сюрприз" от бренда "Азбукварик" сделает Новый Год для ребенка совершенно
314 руб
Раздел: Оптические игрушки

65. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

66. Соціальна захищеність дітей в Україні

67. Україна – художня словесність

68. Історія розвитку української мови

69. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

70. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
71. Історія друкарства в Україні
72. Історія міжнародних відносин України

73. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

74. Історія розвитку України

75. Історія України

76. Історія України до ХVI ст

77. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

78. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

79. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

80. Період "руїни" в українській історіографії

Шариковая ручка Pierre Cardin "Crystal", красный.
Шариковая ручка Pierre Cardin. Корпус - латунь, лак. Отделка и детали дизайна - сталь + хром. Кристалл белого цвета на торце. Цвет - красный.
450 руб
Раздел: Металлические ручки
Шприц для печенья "Домашняя кондитерская".
Шприц для печенья «Домашняя кондитерская» — инструмент, который облегчает и ускоряет процесс приготовления бисквитов, пряников и т. д. Он
599 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Настольная игра "Балансирующий Телепорт" (3 игры в 1).
Соскучившийся за своим малышом инженер Пин сконструировал Телепорт для капсул Биби. Конструкция получилась неустойчивой, чем и
325 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

82. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

83. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

84. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

85. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

86. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.
87. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"
88. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

89. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

90. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

91. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

92. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

93. Зайнятість і рівень життя населення України

94. Українська народна пісенність

95. Сучасна українська державність

96. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кармашек в шкафчик Антей "Бабочки", 25х60 см.
Ваш малыш вырос и ходит в детский сад! Его вещи будут всегда на своем месте в шкафчике в детском саду, если у него есть "Кармашек в
595 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор-трансформер "Самолет - Аэропорт".
Набор-трансформер "Самолет - Аэропорт" - это игрушка 2 в 1. Большой самолет раскладывается и трансформируется в аэропорт с
1866 руб
Раздел: Трансформеры

97. Демографічна історія України

98. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

99. Історія становлення митної системи на теренах України

100. Історія розвитку фізичного виховання в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.