za4eti.ru

Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

, "".
"", , . ,
202
:
- " ", .
- - . . : 1) ( ) 2)
330
:
"", 12 .
,
170
: 7

I RODUCERE a erea u ui rapor juridic civil co cre presupu e exis e a u ei orme juridice civile ca premis ecesar i obliga orie pri care rapor urile sociale devi rapor uri juridice abs rac e, precum i producerea u ui fap juridic de care legea civil leag a erea modificarea sau s i gerea u ui rapor juridic civil co cre . Devi izvoare ale rapor urilor juridice civile co cre e umai acele fap e de care orma juridic civil leag producerea de efec e juridice, ele deve i d pri aceas a fap e juridice. Se poa e co cluzio a c pri izvor al rapor ului juridic civil co cre se elege o mprejurare (ac sau fap ) de care legea civil leag a erea modificarea sau s i gerea u ui rapor juridic civil co cre . oiu ea i clasificarea ac elor juridice civile Defi iia ac ului juridic civil Pri ac juridic civil se elege ma ifes area de voi fcu cu i e ia de a produce efec e juridice adic de a a e, modifica, ra smi e sau s i ge u rapor juridic civil co cre . Di aceas defi iie rezul c ac ul juridic prezi urm oarele eleme e carac eris ice: Ac ul juridic es e ai e de oa e, o ma ifes are de voi a u ei sau mai mul or persoa e fizice sau juridice; Ma ifes area de voi es e fcu cu i e ia de a produce efec e juridice respec iv de a crea, modifica, ra smi e sau s i ge rapor uri juridice civile co cre e. li era ura de speciali a e, prac ica judiciar i chiar legislaia civil erme ul de ac juridic es e folosi dou se suri. r-u prim se s ac ul juridic desem eaz si ma ifes area de voi scopul de a produce efec e juridice, adic si operaia juridic ce se cheie ( ego ium). cel de al doilea se s, ac ul juridic desem eaz scrisul co s a a or al operaiu ii juridice (i s rume um) fcu e de pri vederea pro u rii u ui mijloc de prob r-u eve ual li igiu. Pe ru evi area oricror co fuzii cu privire la cele dou accepiu i es e i dica ca erme ul de ac juridic s fie folosi pe ru desem area operaiei juridice ( ego ium), iar pe ru desem area scrisului co s a a or ale aces ei operaii juridice (i s rume um) s fie u iliza erme ul de scris. Clasificarea ac elor juridice civile Co cepia de ac juridic civil es e rezul a ul u ui proces de ge eralizare i abs rac izare a rs urilor comu e u uror ac elor juridice civile care se l esc circui ul civil. Da ori regimului juridic diferi pe care l au diferi e ca egorii de ac e juridice civile, a li era ura de speciali a e, c i prac ica judec oreasc s-a co sidera ecesar i u il s se fac clasificarea ac elor juridice civile. La baza clasificrilor ac elor juridice s au cri erii varia e cum ar fi umrul prilor re care se cheie ac ul, co i u ul, cauza, forma, modul de execu are, efec ele ac elor e c. co i uare vor fi fia e pri cipalele ca egorii de ac e juridice civile: Ac e juridice u ila erale, bila erale i mul ila erale. Aceas clasificare are la baz cri eriul umrului prilor par icipa e la ac ul juridic. Ac ele juridice u ila erale su produsul ma ifes rii de voi a u ei si gure pri. juridic bila eral reprezi voi a co corda a dou pri, iar cel mul ila eral es e rezul a ul acordului de voi a rei sau mai mul e pri.

juridic u ila eral fii d rezul a ul voi ei u ei si gure pri su mai rare. I r aceas ca egorie es ame ul, promisiu ea public de recompe s, accep area u ei mo e iri, re u area la mo e ire, co firmarea u ui ac juridic a ulabil e c. Ac ele bila erale i mul ila erale se mai umesc co ve ii sau co rac e, erme i echivale i i folosii u ul pe ru al ul limbajul juridic cure . Su ac e bila erale, spre exemplu, co rac ul de v zare-cumprare, co rac ul de schimb, co rac ul de do aie, co rac ul de mprumu e c. Exemplul ipic de co ac mul ila eral es e co rac ul de socie a e civil. Clasificarea ac elor juridice u ila erale i bila erale u rebuie co fu da cu clasificarea co rac elor u ila erale i bila erale. As fel, u ila eral care es e u ac juridic bila eral, fii d rodul voi ei a dou pri, d a ere la obligaii umai pe ru u a di pri, cum es e spre exemplu co rac ul de do aie, mprumu de folosi , pe c d co rac ul bila eral sau si alagma ice dau a ere la obligaii pe ru ambele pri, precum ar fi, co rac ul de v zare-cumprare, co rac ul de schimb e c. Rezul , aadar, c imp ce oa e co rac ele, i clusiv cele u ila erale, fac par e di ca egoria ac elor juridice bila erale sau mul ila erale, schimb, ac ele juridice u ila erale u su co rac e, ele fii d rezul a ul ma ifes rii u ila erale de voi . Clasificarea ac elor juridice u ila erale, bila erale i mul ila erale prezi impor a sub aspec ul aprecierii valabili ii lor di pu c de vedere al voi elor. As fel, ac ele u ila erale su valabile pri ma ifes area voi ei u ei si gure pri, imp ce pe ru valabili a ea ac elor bila erale i mul ila erale rebuie s exis e dou sau mai mul e voi e juridice. Regimul juridic al viciilor de co simm es e diferi , fu cie de cele dou ca egorii de ac e. r-adevr eroarea ca viciu de co simm se poa e l i a la ac ele u ila erale, c i la cele bila erale i mul ila erale, pe c d dolul i viole a se l esc de regul, umai la ac ele bila erale i mul ila erale. 2. Ac e juridice cu i lu gra ui i ac e juridice cu i lu o eros La baza aces ei clasificri s scopul urmri de pri la cheierea ac ului juridic civil. Ac ele cu i lu gra ui su ac ele pri care se procur u eia di pri u folos pa rimo ial ca aceas a di urm s fie obliga , la r dul ei, la u echivale . Su ac e cu i lu gra ui , es ame ul, do aia, comoda ul, ma da ul gra ui e c. La r dul lor ac ele cu i lu gra ui se mpar liber i i ac e dezi eresa e. Liber ile su ac e cu i lu gra ui pri care o persoa i micoreaz propriul su pa rimo iu, fr a primi schimb u echivale cum es e, de pild, do aia. Ac ele dezi eresa e su acele ac e pri care o persoa face al eia u serviciu, fr a micora propriul su pa rimo iu, cum ar fi, spre exemplu, ma da ul remu era , mprumu ul fr dob d, depozi ul gra ui e c. Ac ele cu i lu o eros su acele ac e pri care o persoa procur al eia u folos pa rimo ial schimbul u ui echivale , fiecare di pri urmri d u ava aj eco omic. leg ur cu defi iia co rac ului o eros, ar cccc se ara : co rac ul o eros es e acela care fiecare par e voie e a-i procura u ava aj.

Su co rac e cu i lu o eros, co rac ul de v zare-cumprare, co rac ul de a repriz, co rac ul de locaiu e e c. mprirea ac elor juridice gra ui e i o eroase prezi i eres juridic di mai mul e pu c e de vedere. As fel, a sub aspec ul capaci ii de a cheia ac ele cu i lu gra ui c i al exige elor de form ale acelorai ac e, legea prevede co diii mul mai severe, rapor cu ac ele cu i lu o eros. De aseme ea, pe ru ac ele cu i lu o eros pri lege, su s abili e co diii mul mai severe sub aspec ul rspu derii prilor, iar obligaiile prilor su mai am u i i mai exige regleme a e, fa de ac ele cu i lu gra ui . 3. fu cie de mome ul care urmeaz s-i produc efec ele, ac ele juridice se mpar ac e re vii i ac e pe ru cauz de moar e. Ac ele care se cheie pe ru a-i produce efec ele impul vieii celor de la care ema se umesc ac e re vii (i er vivos). Ele su marea majori a e a ac elor juridice. Dimpo riv, ac ele care se cheie pe ru a-i produce efec ele umai dup moar e, se umesc ac e pe ru cauz de moar e (mor is cauza). Exemplu ipic de ac e pe ru cauz de moar e es e es ame ul pri care es a orul dispu e de bu urile ce le va lsa la deces. es ame ul es e umi i ac de ul im voi , fii dc p la moar e, poa e fi oric d modifica ori revoca . Clasificarea ac elor juridice re vii i pe ru cauz de moar e prezi i eres di pu c de vedere juridic, sub aspec ul formei care se cheie. As fel, ac ele pe ru cauz de moar e su ac e solem e, imp ce ac ele re vii su solem e umai ca excepie. De aseme ea, ac ele pe ru cauz de moar e su supuse u or regleme ri mai res ric ive ceea ce prive e capaci a ea de a dispu e i u eori, chiar i cu privire la capaci a ea de a primi. 4. Ac e co s i u ive, ra sla ive i declara ive La baza aces ei clasificri se afl cri eriul efec ului produs de ac ul juridic. Ac ul co i u iv es e acel ac juridic care d a ere la u drep subiec iv civil ce -a exis a a erior. Su ac e juridice civile co s i u ive, ac ul de co s i uire a u ui uzufruc , a u ei ipo eci e c. Ac ele ra sla ive su ac ele ce au ca efec ra smi erea u ui drep subiec iv civil di r-u pa rimo iu al pa rimo iu. Marea majori a e a ac elor juridice civile su ra sla ive cum ar fi spre exemplu, co rac ul de v zare-cumprare, do aia, cesiu ea de crea e c. Su ac e declara ive cele care au ca efec recu oa erea, defi i ivarea ori co solidarea u ui drep subiec iv civil preexis e . Ele defi i iveaz drep uri i obligaii ale prilor ce au exis a a erior cheierii ac ului. Fac par e di aceas ca egorie par ajul (mpreala), ac ul co firma iv pe ru care o persoa re u la drep ul de a i voca uli a ea rela iv. I eresul juridic al aces ei clasificri co s aceea c ac ele co s i u ive i ra sla ive produc efec e umai pe ru vii or, imp ce ac ele declara ive produc efec e i pe ru recu . 5. Dup impor a a lor ac ele juridice civile se mpar ac e de co servare, de admi is rare i de dispoziie Ac ele juridice de co servare su ac ele pri care se urmre e pre mpi area pierderii u ui drep subiec iv civil.

- : 1) My . ( 141 . . ., 133 ., 133 .), "" , , , , . - . . , , , , . 10 , jus civile. ., . . . , "" . -2) ., ( 95 ., 84 ., 79). () , , , ; , " ". 100 . . . "De jure civile" (18 ), , , ,

1. Notiunea de putere de stat si putere politica1

2. The Impact the Civil War 1861-1865 on Economic, Politic and Industry Development in the USA

3. Al-Mg-Si

4. Notiune de putere de stat si putere politica

5. The transactions in civil law


  za4eti.ru ,     (,  )?   . ,  -   ,  ,  . 
     ,  ,     10- .   .