Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Генноинженерные биотехнологии

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство АПК України Днепропетровський Державний Аграрний Університет Кафедра генетики та розведенняР Е Ф Е Р А Т на тему: «ГЕННОІНЖЕНЕРНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ» Виконав: студент 1 курсу групи В-2-01 Кузнецов Олександр Науковий керівник: доц. Халак В.І.Дніпропетровськ 2001 З М І С Т Вступ. Розділ 1. Генетична інженерія і біотехнології ХХІ століття. Розділ 2. Біотехнологічні методи відтворення скота. Заключення Список використаних джерел. Вступ Генетика - теоретична основа племінної справи. З її допомогою розробляються нові шляхи селекції. До успіхів генетики можна віднести досягнення хутрового звірівництва, кольорового каракулеводства, використання генетичних маркерів, біометричних і інших методів підвищення ефективності селекції. Генетика відноситься до числа точних, що стрімко розвиваються наук. Вона включає досить різноманітні розділи зі складною термінологією, генетичною і математичною номенклатурою, що представляє визначених труднощів у її засвоєнні. Основні етапи розвитку генетики. Ще первісна людина помітила, що корова народжує теля, свиноматка – поросят, із зерен пшениці виростають нові зерна. Це було її чи не найперше “наукове спостереження” схильності живих істот передавати свої властивості нащадкам. Найдавніші правила і розпорядження для відбору худоби і її розведення майже в незмінному вигляді існували до ХХІ ст. Перша, що надійшла до нас, теорія спадковості, була розвинута в п’ятому сторіччі до нашої ери Гіппократом. Згідно з цією теорією нащадки схожі із своїми батьками тому, що в статевих клітинах знаходяться найдрібніші елементи всіх частин тіла батька, як здорових, так і хворих. Крім того, Гіппократ вірив в успадкування набутих ознак. Менш ніж через 100 років Аристотель довів неспроможність уявлень Гіппократа. Він запропонував свою теорію, згідно з якою в статевих клітинах батька знаходяться неготові елементи всіх частин тіла, а схеми, відповідно до яких “безформенна” кров матері повинна формувати нащадків. Це геніальне передбачення Аристотеля було забуте майже на 23 сторіччя У середині ХХІ ст. з появою еволюційного вчення Ч. Дарвіна підвищився інтерес до проблеми спадковості і мінливості. Деякі значні біологи того часу висунули кілька гіпотез щодо механізму спадковості. Найбільшу увагу заслуговують три гіпотези. Перша гіпотеза – “тимчасова гіпотеза пангенезису” Друга гіпотеза - “ідіоплазми” Третя гіпотеза – “зародкової плазми У 1865р. Г. Мендель сформулював основні закони спадковості, виходячи з довготривалих дослідів над рослинами гібридами. Проте датою народження генетики вважають 1900 р. – рік перевідкриття законів Менделя зразу трьома вченими незалежно один від одного – Г. де Фрізом у Голландії, К. Корренсом у Німеччині і Е.Чермаком у Австрії. Визначний генетик М. В. Тимофеев-Ресовський зазначав, що не Г. Менделю належать окремі відкриття. Він вбачив його велич у тому, що, знаючи і враховуючи всі ці явища, відкриття, але точно не проаналізовані, він так поставив свої досліди й опрацював результати, що міг дати точний кількісний аналіз успадкування і перекомбінування елементарних спадкових ознак в ряді поколінь.

З одержаних таким чином експериментальних даних він зміг сформулювати ймовірнісно-ствтисичні комбінаторні закономірності успадкування і побудувати гіпотезу спадкових факторів і чистоти гамет. У цьому Мендель випередив свій час, став піонером справжнього впровадження математичного мислення в біологію і створив основу швидкого і чітко спрямованого розвитку генетики в нашому віці За свою коротку історію генетика пройшла декілька етапів розвитку. Перший етап тривав з 1900 по 1912 р. – період тріумфальної ходи менделізму, тобто повторення і підтвердження законів Менделя на різних рослинницьких і тваринницьких об’єктах. У 1906р. цій молодій науці англійський учений В. Бетсон дав назву “генетика”, а в 1909р. датський генетик В. Іоганнесен запропонував такі основні терміни і поняття, як ген, генотип і фенотип. Другий етап припадає приблизно на 1912 – 1925 рр. І характеризується створенням і ствердженням хромосомної теорії в експериментальних роботах американського вченого Т. Меллера на дрозофілі. Основні заслуги Моргана – другого батька генетики - та його школи полягали у відкритті закону адитивності – лінійного розміщення генів у хромосомах, явища кросинговеру і хромосомного механізму визначення статі, розкриття суті зачепленого успадкування, можливості складання карт хромосом. Третій етап історії генетики, що припадає на 1925 – 1940 рр., можна назвати періодом штучного мутагенезу. Про мутації знали ще Ч. Дарвін, Г. де Фріз, А. Вейсман але вони вважали, що мутації зумовлюються якимись суто внутрішніми причинами і не залежать від зовнішніх факторів. Четвертий етап тривав з 1940р. по 1955р. – період вивчення на бактеріях і вірусах біохімічних і фізіологічних процесів, які є основою спадковості. О. Евері із співробітниками на основі дослідів Ф. Гриффіта у 1944р. з’ясував природу трансформації і довів, що носієм спадкової інформації є ДНК хромосом. П’ятий етап історії генетики розпочався з 1955р. і характеризувався дослідженнями генетичних явищ на молекулярному рівні. Г. Маттеі, Ф. Крік, С. Очова і М. Ніренберг у 1964 р. розшифрували генетичний код. У 1961 р. Ф. Жакоб і Ж. Моно запропонували схему регуляції білкового синтезу. Розділ 1. Генетична інженерія і біотехнології ХХІ століття Генно-інженерні біотехнології визначатимуть розвиток біології у найближчі десятиліття. Ця теза сьогодні вже ні в кого не викликає заперечень. Основна ідеологія наукового напряму, в рамках якого створюються ці “технології ХХІ століття”, полягає у внесенні змін у генетичний апарат життєвих структур з тим, щоб наділяти їх новими цінними властивостями. На цьому шляху відкриваються майже необмежені перспективи. І, оцінивши їх, цивілізований світ робить рішучу ставку на біотехнології. Генно-інженерні технології тісно “ контактують” з клітинними і тканинними технологіями. В їх основі лежить маніпуляція генами. А сама така маніпуляція і визначає практично все, що ми називаємо генною інженерією. Адже будь – які ознаки живих організмів – від спадкової функції до синтезу біологічно активних речовин – визначаються дезоксирибонуклеїновою кислотою (ДНК), в якій записана інформація про всі гени.

Вважається, що у людини приблизно 100 тис. генів і 30 тис. білкових молекул. Певна ділянка нуклеїнової кислоти, в який записана послідовність амінокислотних білків, - це і є ген. Причому генів приблизно стільки, скільки існує білків. Сукупність усіх генів називається гномом. Відомо, як функціонують приблизно 20% генома. Що робить решта 80% - поки ще невідомо. Найбільше вражає та геніальна простота, яка лежить в основі зберігання і реалізації генетичної інформації. Однак генетичне кодування тільки здається простим. Інформаційна ємність ДНК – вражаюча. Біохіміки підрахували, що кількість різних можливих сполучень названих вище п'яти азотистих основ у генах людини визначається числом 265, за яким стоїть 2,4 мільярда нулів! Тіло людини приблизно містить10/23степени, клітини. Образно кажучи, в людському організмі закодовано 27 трильйонів книг. Якщо всі гени людини розмістити послідовно, в одну нитку, то вона зможе простягнутися від землі до Сонця 400 разів Генетична інженерія як галузь науки виникла у 1972 році, коли стало можливим одержувати будь-які гени тварин, рослин, вірусів та інших організмів і вводити будь які гени з одного організму – в інший. Просто так отримати ген і ввести його в той чи інший організм неможливо, оскільки він буде зруйнований як чужорідна генетична інформація. Тому для введення генів у клітини рослин, тварин та інших об'єктів створюються спеціальні генні конструкції. Для цього використовують віруси рослин і тварин, фаги і плазміди. Плазміди – це кільцеві структури ДНК, які існують у клітинах бактерій, зокрема кишкової палички. Недоліки плазмідної технології полягають у тому, що утворений білковий продукт кристалізується в клітинах кишкової палички. І щоб його добути, їх треба зруйнувати. Це роблять з допомогою ультразвуку. Причому приблизно 20% клітин лишаються незруйнованими. В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України розроблена лямбдофагова технологія. Йдеться про використання вірусу лямбда фага, який вражає бактерії кишкової палички. Цей фаг має кільцеву структуру. В нього вшивають ген, продукт якого необхідно отримати, і заражають клітини кишкової палички. Перевага фагової технології полягає в тому, що синтезований білок не кристалізуються, а бактеріальні клітини не доводиться руйнувати, щоб добути синтезований білок. Лямбда фаг разом з введеним в нього геном розмножується, заповнює весь простір кишкової палички і, зрештою, руйнує її. Як наслідок – вдається вилучити всі сто відсотків синтезованого білка. Фагову технологію розробив член-кореспондент НАН України В. А. Кордюм. До речі, на основі лямбдофагової технології в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України було отримано інтерферон людини. Генно-інженерні технології можна використовувати у будь-якій сфері діяльності. Це сільське господарство, медицина, охорона довкілля, фармакологічна промисловість. Що ж до маніпулювання з генетичним матеріалом, то сьогодні це вже вирішене питання. На будь-якому рівні організації живої природи можна передати гени одного організму іншому. Це стосується вірусів, рослин, мікроорганізмів, тварин тощо.

Почвенная микробиология породила не только биотехнологию, но и промышленную биоэнергетику. Напомним, что Энергетическая программа СССР предусматривает на первом этапе создание материально-технической базы для широкого использования нетрадиционных источников энергии, в том числе энергии биомассы. Понятие "биомасса", как известно, охватывает все вещества растительного и животного происхождения, продукты жизнедеятельности и органические отходы, образующиеся в процессе их обработки. Частично она используется в качестве кормов и продуктов питания, строительного материала, сырья для промышленности, а также в энергетических целях - путем прямого сжигания или с помощью переработки с получением спиртов и биогаза. Общее количество биомассы, ежегодно образующейся на планете, в несколько раз превышает суммарную годовую мировую добычу нефти, газа и угля. Производство и переработка продукции сельского хозяйства дают массу отходов: навоз, солома и т. д. Нередко они либо вообще не идут в дело, либо употребляются неэффективно

1. Биотехнологии

2. Биотехнология

3. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

4. Биотехнология России с точки зрения теории эволюции

5. Достижения генной инженерии и биотехнологии

6. Биотехнологии в освоении Мирового океана
7. Биотехнологии и биобезопасность в агропромышленном производстве
8. Биотехнология

9. Достижения генной инженерии и биотехнологии

10. Перспективы развития биотехнологии

11. рДНК-биотехнология. Способы биотрансформации клеток

12. Биотехнологии и общество

13. Биотехнология и биоиндустрия на современном этапе

14. Биотехнологии и пищевая промышленность

15. Биотехнология вакцин и сывороток

16. Биотехнология – новое направление в фармацевтической технологии

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

17. Медицинская биотехнология и генная инженерия. Микробиологические основы антимикробной профилактики и терапии

18. Биотехнология и переработка отходов. Биогаз

19. Экологические проблемы птицефабрик России и роль биотехнологии в переработке органических отходов

20. Современные биотехнологии, используемые для охраны окружающей среды

21. 14 сочинений

22. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века
23. Сочинения по литературе (шпаргалка)
24. Сборник сочинений

25. Сочинение-рецензия на рассказ В. Астафьева "Людочка"

26. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

27. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

28. Евклид: жизнь и сочинения

29. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

30. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

31. Рекомендации КАК НАПИСАТЬ ДИПЛОМ? в техническом ВУЗе

32. Учет и анализ финансовых результатов (на примере ООО "Карат", г. Биробиджан) ([Диплом])

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Особенности русского общественного сознания в старообрядческих сочинениях XVII в.

34. "В прекрасном и яростном мире" (сочинение-отзыв)

35. Сочинение-рецензия на повесть «Белое облако Чингисхана» (Власть и личность)

36. Сочинения: Как смоделировать исследование

37. Сочинение по пьесе Максима Горького "На дне"

38. Сочинения-2003
39. Материалы к сочинению по роману "Тихий Дон" М.Шолохова
40. Ошибки при написании сочинения

41. Сочинение по творчеству Маяковского

42. Сочинения по творчеству Пушкина, Гончарова

43. Сочинения – русская литература

44. Произведение Галича "Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений"

45. Медальные сочинения

46. Произведение А.И. Галича Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений (русская словесность)

47. Шпоры (сочинения)

48. Сочинение на свободную тему: Природа

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Комплекты тем сочинения для проведения письменного, экзамена по литературе в XI классах общеобразовательных учреждений 2001/02 учебный год

50. Античность в сочинении Роберта Бертона «Анатомия меланхолии»

51. Вокально-симфонические сочинения Рахманинова

52. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки

53. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

54. Сочинение-эссе: Моя педагогическая философия
55. Избранные сочинения современных гимназистов
56. Особенности композиции музейного собрания сочинений максима Грека

57. Толанд. Жизнь и сочинения

58. Диплом по легкой промышленности

59. Диплом по туризму

60. Анализ сочинения Цицерона "Тускуланские Беседы"

61. Сочинения Джона Мильтона

62. О неточном словоупотреблении в школьном сочинении (непонимание значений слова как корень стилистической ошибки)

63. Диплом по восьмипольным севооборотам

64. Диплом по гражданскому праву

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. 3 сочинения по иностранному языку english

66. 2 сочинения по иностранному языку для 9 класса english

67. 9 сочинений для 9 класса /english/

68. 10 сочинений по иностранному языку /english/

69. Сочинения по Великобритании

70. Отмена местничества в 1682 г. в сочинении Сильвестра Медведева
71. Сочинения по литературе
72. Анонимное сочинение "К Диогнету"

73. Стиль школьных сочинений

74. Оценка сочинений

75. Все сочинения по литературе за 9 класс

76. Обучение школьников сочинению-повествованию

77. Работа над сочинением как способ развития творческого воображения младших школьников


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.