Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Медицина Медицина

Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
42 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Красный цвет колпачка.
20 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
8 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГОСІМБІРЦЕВА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ14.01.12 - ревматологіяАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукДонецьк-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коломієць Вікторія Володимирівна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри внутрішніх хвороб № 2.Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Пасієшвілі Людмила Михайлівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини; доктор медичних наук, професор Бурмак Юрій Григорович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти.Захист відбудеться “16” травня 2008 року о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16).Автореферат розісланий “7” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.мед.н., доцентМ.В. Єрмолаєва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Поширеність остеоартрозу (ОА) в різних країнах світу сягає 29%, а в осіб старше 60 років – 97% (Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2003; Яременко О.Б., 2003). Внаслідок того, що вік - самий вагомий незалежний фактор ризику розвитку ОА, то, зважаючи на загальносвітову тенденцію до старіння популяції, очікується значне зростання цієї патології в структурі захворювань населення (Ehrlich G., 2003; Goldri g S., Goldri g M., 2006). ОА часто сполучається з артеріальною гіпертензією (АГ). В США ревматичні захворювання суглобів зареєстровані більше ніж у 30 мільйонів осіб у віці старше 35 років, 40% цієї категорії населення одержують антигіпертензивну терапію (Si gh G. e al., 2003). АГ залишається провідним фактором ризику розвитку важких серцево-судинних захворювань, які визначають тривалість і якість життя, рівень смертності й інвалідності населення (Горбась І.М., 2007). Незважаючи на поширеність даної патології й пов'язаних з нею ускладнень, тільки у третини пацієнтів з АГ здійснюється необхідний контроль рівня артеріального тиску (АТ), що часто обумовлено наявністю супутньої патології та її медикаментозною терапією (Сіренко Ю.М. і співавт., 2003; Коваленко В.М. і співавт., 2005). Традиційні нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), які використовуються в лікуванні хворих на ОА, можуть підвищувати АТ і нівелювати ефекти більшості антигіпертензивних препаратів (Савенков М.П. і співавт., 2003). Порушення метаболізму кальцію при ОА виявляється у розвитку системних змін в кістковій тканині, які грають значну роль в подальшому прогресуванні ураження суглобів (Коваленко В.Н

., Борткевич О.П., 2005). Поряд з дегенерацією суглобового хряща, в патологічний процес при ОА залучається і кісткова тканина, передусім субхондральна кістка (Hayami . e al., 2006; Roach H. e al., 2007). Не дарма зміни в ній (порушення внутрішньокісткової гемодинаміки, венозний застій, остеоконденсацію, зміни кісткової архітектоніки, мікропереломи) виявляють вже на ранніх стадіях розвитку ОА (Quas ichka H. e al., 2006). При наявності ОА частота виявлення його коморбідності з остеопорозом становить 28,9% у жінок і 20% у чоловіків (Drees P. e al., 2005). У пацієнтів з ОА прискорюється втрата мінерального компонента (Goerres G. e al., 2005; Sa di i L., 2005). Зниження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) призводить до більш виразної деградації хрящової тканини (Largo R., Fer a des-Valle M., 2006). Важливою причиною порушення кальцієвого гомеостазу при ОА є гіповітаміноз D, що розглядається як основна причина вторинного гіперпаратиреозу, остеомаляції й остеопорозу (Dri ka P., Krause P., 2007; Hamid Z., Riggs A., 2007). Зниження рівня вітаміну D3 призводить до посилення продукції деструктивних ферментів і зниження синтезу матриксних протеогліканів, що зумовлює втрату хрящової тканини (Felso D., iu J., 2007). При АГ відзначається дефіцит позаклітинного кальцію внаслідок зниження його кишкової абсорбції, надмірного виведення із сечею та вторинної активізації утворення паратгормону (Perez-Cas rillo J. e al., 2003; Go oh M. e al., 2005; Afgha i A., Gora M., 2007). Водночас кальцій накопичується в клітинах гладеньких м’язів судин, підвищуючи їхній тонус і рівень АТ (Zemel M. B., 2003; Gillma M., 2004). Тому в терапії АГ у хворих на ОА найбільш обґрунтованим може бути використання антигіпертензивних препаратів, які позитивно впливають на метаболізм кальцію і стан кісткової тканини. Ремоделюванню кісток внаслідок координації специфічних фаз диференціювання остеобластів і резорбції кісткової тканини сприяє дефіцит ендотеліального синтезу оксиду азоту ( O), що збільшується при прогресуванні АГ (Jamal S. e al., 2004; McFarla e S. e al., 2004; abha A., 2006). Проте корекція порушень метаболізму кальцію і O у хворих на ОА з АГ розроблено недостатньо. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри внутрішніх хвороб № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України “Клініко-патогенетична характеристика функціонального стану нирок при артеріальній гіпертензії і супутніх захворюваннях” (№ держреєстрації 0104U010572). Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування суглобового синдрому та АГ у хворих на ОА шляхом розробки адекватних методів корекції порушень обміну кальцію. Задачі дослідження: Визначити особливості стану обміну кальцію шляхом вивчення його кишкової абсорбції, ниркової екскреції та механізмів регуляції кальцемії у хворих на ОА з АГ. Оцінити стан кісткової тканини та її зв’язок з суглобовим синдромом у хворих на ОА з АГ. Охарактеризувати добовий профіль АТ та ендотеліальний синтез O у хворих на ОА з АГ.

Оцінити антигіпертензивну ефективність індапаміду та його вплив на суглобовий синдром і гомеостаз кальцію у хворих на ОА з супутньою АГ. Дослідити вплив додаткового прийому кальцію з вітаміном D3 на стан обміну кальцію, суглобовий синдром, антигіпертензивну ефективність індапаміду у хворих на ОА з АГ. 6. Встановити значення корекції порушення ендотеліального синтезу O шляхом використання донатора O глутаргіну в оптимізації лікування суглобового синдрому та АГ у хворих на ОА. Об'єкт дослідження. Хворі на ОА з супутньою АГ. Предмет дослідження. Суглобовий синдром, стан кісткової тканини, порушення обміну кальцію, добового ритму АТ, ендотеліального синтезу O та їхня корекція. Методи дослідження. Загальноклінічні (розпитування, фізичне обстеження, вимірювання АТ, гоніометрія, оцінка суглобових індексів - бальна та за візуально-аналоговою шкалою); рентгенологічні (денситометрія поперекового відділу хребта); добове моніторування АТ (ДМАТ); ультразвукові (доплерографія плечової артерії на тлі реактивної гіперемії); біохімічні (визначення кальцемії, її динаміки на тлі кальцієвих навантажень, кишкової абсорбції, кальційуретичної функції нирок, метаболітів O нітритів крові); імунноферментні (визначення в сечі маркерів кісткової резорбції); статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше доведено значення порушення обміну кальцію і його регуляції для прогресування змін кісткової тканини і суглобового синдрому у хворих на ОА з супутньою АГ, встановлено гетерогенність структури кісткової тканини при ОА з АГ та її залежність від віку, стану обміну кальцію, рентгенологічної стадії ОА та артрологічного статусу, уточнено роль дефіциту O в розвитку порушень обміну кальцію та стану кісткової тканини, тобто в прогресуванні ОА, поглиблено уявлення про вплив індапаміду на гомеостаз кальцію та його значення в антигіпертензивному і суглобовому ефектах у хворих на ОА з АГ, вперше патогенетично обґрунтовано доцільність корекції порушень обміну кальцію та ендотеліального синтезу O для підвищення ефективності терапії суглобового синдрому та АГ у хворих на ОА. Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано необхідність денситометричної оцінки ступеня зниження МЩКТ для адекватної корекції порушень метаболізму кальцію та O у хворих на ОА з АГ, визначено показання для призначення тіазидоподібних діуретиків, розроблений та впроваджений в практику лікування ОА з супутньою АГ метод корекції порушень обміну кальцію і синтезу O за допомогою індапаміду, кальцієвих додатків та глутаргіну. Основні результати дослідження впроваджено в практику Дорожньої клінічної лікарні на станції Донецьк, лікарні з поліклінікою ВМЗ ГУМВС України в Донецькій області, терапевтичної клініки Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, МСЧ № 12 м. Харкова, обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова м. Вінниці, міської клінічної лікарні № 1 м. Луганська, міської лікарні № 5 м. Кривого Рогу, у навчальний процес Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Вінницького національного медичного університету ім.

Ця ситуаця яскраво характеризу наш взамини з працвниками Кабмну в останн дн революц. Блокади ми не знмали до ршення Верховного суду, однак запровадили свордний пропускний режим. Ус очкували вердикту Верховного суду. Чи буде визнана перемога Ющенка в другому тур? Чи буде оголошено третй? Власне, ршення про переголосування  мало формально завершити революцю. З грудня Верховний Суд Украни постановив скасувати результати другого туру виборв, оскльки порушення 21 листопада мали масовий характер. Суд визнав, що Центральна виборча комся поспшила з оголошенням 24 листопада результатв виборв на користь Януковича. Також було прийнято ршення про переголосування другого туру виборв - 26 грудня. Вся крана спостергала за роботою Верховного Суду, засдання якого тривало понад см годин. Ршення Суду ми втали як велику перемогу. 8 грудня Верховна Рада Украни, в обмн на «полтреформу», прийняла ршення вдправити у вдставку ЦВК  сформувати нову комсю без представникв Парт Регонв. Також Верховна Рада прийняла змни до закону про повторн вибори 402 голосами. 9 грудня зранку ми зняли блокаду Кабмну

1. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

2. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

3. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

4. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

5. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

6. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
7. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
8. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

9. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

10. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

11. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

12. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

13. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

14. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

15. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

16. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

Дом Ching-ching "Океан" + 100 шаров (треугольник+туннель).
Яркий игровой домик замечательно подходит как для игр в помещении, так и для летнего отдыха детей за городом, на даче или пикнике. Игровой
2464 руб
Раздел: С шарами
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
792 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Мини-набор "Лизуны".
Набор содержит все необходимое для изготовления огромного лизуна одного цвета. В красочной инструкции подробно описан процесс изготовления
537 руб
Раздел: Химические опыты

17. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

18. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

19. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

20. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

21. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

22. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти
23. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив
24. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

25. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

26. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

27. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

28. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

29. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

30. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

31. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

32. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
390 руб
Раздел: Кружки
Набор песочный "Паровозик".
Набор песочный это каталка паровозик, который легко трансформируется в песочный набор. Состав набора: ведро, сито, грабли, совок и 3
356 руб
Раздел: С тележками, каталками
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

33. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

34. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

35. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

36. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

37. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

38. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою
39. Регуляція обміну речовин. Терморегуляція
40. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

41. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів

42. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

43. Спадкові хвороби. Спадкові хвороби обміну речовин

44. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

45. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

46. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

47. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

48. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Конструктор "Цветной" (26 деталей).
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
325 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Фоторамка-коллаж "Moretto", на 8 фото, 26x17x26 см, арт. 238022.
Фоторамка-коллаж на 8 фото. Материал: MDF, стекло, бумага. Размер: 26x17x26 см. Для фото размером 10х15 см.
1336 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Пирамидка Тип 5".
Игрушка для развития моторики, логики, сообразительности. В наборе 15 деталей. Материал: пластмасса. Возраст: от 3 лет. Количество
399 руб
Раздел: Головоломки

49. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

50. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

51. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

52. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

53. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

54. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
55. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту
56. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

57. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

58. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

59. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

60. Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників

61. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією

62. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

63. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Готовальня, 9 предметов.
413 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Штамп самонаборный 3-х строчный.
Самонаборный 3-х строчный штамп популярен и удобен в работе, не требуют дополнительного изготовления клише. Самонаборные штампы
585 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор "Френч-пресс со стаканами" (арт. RSG-660011-L).
Набор френч-пресс со стаканами Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная
1067 руб
Раздел: Наборы посуды

65. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

66. Производство по делам об административных правонарушениях

67. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

68. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

69. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

70. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
71. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)
72. Договор подряда и договор об организации перевозок

73. Коала (дикие животные Австралии)

74. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

75. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

76. Организация обмена информацией между микроконтроллером семейства MCS-51 фирмы Intel и персональным компьютером

77. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

78. Понятие об алгоритмах

79. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

80. Все об антителах (иммуноглобулинах)

Горшок детский с крышкой "Little king", голубой.
Горшок детский "Little king" с крышкой предназначен для постепенного обучения ребенка навыкам самостоятельной гигиены.
499 руб
Раздел: Горшки-стульчики
Светильник на солнечной батарее с датчиком света.
Установка уличного освещения – это сложный и трудоемкий процесс, основной трудностью которого является проведение проводки, а также выбор
512 руб
Раздел: Уличное освещение
Подарочный сертификат My-shop.ru номиналом 5000 рублей.
Не знаете, что подарить? Предоставьте право выбора вашим друзьям и близким — подарите им Подарочный сертификат. Получатель сертификата
5000 руб
Раздел: Подарочные сертификаты

81. Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена. Болезнь Гоше.

82. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

83. Кое-что о цвето-звуковых ассоциациях

84. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

85. Социология - наука об обществе

86. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах
87. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах
88. Французские философы-просветители XVIII века об общественном прогрессе и цивилизации

89. Эссе об Алистере Кроули

90. Альбер Камю "Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде"

91. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

92. Еще раз об "Антихристе" Ф.Ницше

93. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

94. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

95. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения

96. Экономика: наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Гель для купания "Natura Siberica Little", 250 мл.
Нежный гель для купания мягко очищает кожу малыша, предупреждает ее высушивание. Органический экстракт липы оказывает смягчающее,
315 руб
Раздел: Гели, мыло
Гирлянда электрическая, 500 см, разноцветная (арт. N8630021).
Гирлянда состоит из разноцветных мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. 8 режимов
718 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

97. Теория об олигополии

98. Об универсальном и специфическом в истории России

99. Об истории Великой Отечественной войны - новый взгляд


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.