Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Медицина Медицина

Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
42 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Красный цвет колпачка.
18 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
8 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГОСІМБІРЦЕВА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ14.01.12 - ревматологіяАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукДонецьк-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коломієць Вікторія Володимирівна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри внутрішніх хвороб № 2.Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Пасієшвілі Людмила Михайлівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини; доктор медичних наук, професор Бурмак Юрій Григорович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти.Захист відбудеться “16” травня 2008 року о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16).Автореферат розісланий “7” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.мед.н., доцентМ.В. Єрмолаєва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Поширеність остеоартрозу (ОА) в різних країнах світу сягає 29%, а в осіб старше 60 років – 97% (Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2003; Яременко О.Б., 2003). Внаслідок того, що вік - самий вагомий незалежний фактор ризику розвитку ОА, то, зважаючи на загальносвітову тенденцію до старіння популяції, очікується значне зростання цієї патології в структурі захворювань населення (Ehrlich G., 2003; Goldri g S., Goldri g M., 2006). ОА часто сполучається з артеріальною гіпертензією (АГ). В США ревматичні захворювання суглобів зареєстровані більше ніж у 30 мільйонів осіб у віці старше 35 років, 40% цієї категорії населення одержують антигіпертензивну терапію (Si gh G. e al., 2003). АГ залишається провідним фактором ризику розвитку важких серцево-судинних захворювань, які визначають тривалість і якість життя, рівень смертності й інвалідності населення (Горбась І.М., 2007). Незважаючи на поширеність даної патології й пов'язаних з нею ускладнень, тільки у третини пацієнтів з АГ здійснюється необхідний контроль рівня артеріального тиску (АТ), що часто обумовлено наявністю супутньої патології та її медикаментозною терапією (Сіренко Ю.М. і співавт., 2003; Коваленко В.М. і співавт., 2005). Традиційні нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), які використовуються в лікуванні хворих на ОА, можуть підвищувати АТ і нівелювати ефекти більшості антигіпертензивних препаратів (Савенков М.П. і співавт., 2003). Порушення метаболізму кальцію при ОА виявляється у розвитку системних змін в кістковій тканині, які грають значну роль в подальшому прогресуванні ураження суглобів (Коваленко В.Н

., Борткевич О.П., 2005). Поряд з дегенерацією суглобового хряща, в патологічний процес при ОА залучається і кісткова тканина, передусім субхондральна кістка (Hayami . e al., 2006; Roach H. e al., 2007). Не дарма зміни в ній (порушення внутрішньокісткової гемодинаміки, венозний застій, остеоконденсацію, зміни кісткової архітектоніки, мікропереломи) виявляють вже на ранніх стадіях розвитку ОА (Quas ichka H. e al., 2006). При наявності ОА частота виявлення його коморбідності з остеопорозом становить 28,9% у жінок і 20% у чоловіків (Drees P. e al., 2005). У пацієнтів з ОА прискорюється втрата мінерального компонента (Goerres G. e al., 2005; Sa di i L., 2005). Зниження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) призводить до більш виразної деградації хрящової тканини (Largo R., Fer a des-Valle M., 2006). Важливою причиною порушення кальцієвого гомеостазу при ОА є гіповітаміноз D, що розглядається як основна причина вторинного гіперпаратиреозу, остеомаляції й остеопорозу (Dri ka P., Krause P., 2007; Hamid Z., Riggs A., 2007). Зниження рівня вітаміну D3 призводить до посилення продукції деструктивних ферментів і зниження синтезу матриксних протеогліканів, що зумовлює втрату хрящової тканини (Felso D., iu J., 2007). При АГ відзначається дефіцит позаклітинного кальцію внаслідок зниження його кишкової абсорбції, надмірного виведення із сечею та вторинної активізації утворення паратгормону (Perez-Cas rillo J. e al., 2003; Go oh M. e al., 2005; Afgha i A., Gora M., 2007). Водночас кальцій накопичується в клітинах гладеньких м’язів судин, підвищуючи їхній тонус і рівень АТ (Zemel M. B., 2003; Gillma M., 2004). Тому в терапії АГ у хворих на ОА найбільш обґрунтованим може бути використання антигіпертензивних препаратів, які позитивно впливають на метаболізм кальцію і стан кісткової тканини. Ремоделюванню кісток внаслідок координації специфічних фаз диференціювання остеобластів і резорбції кісткової тканини сприяє дефіцит ендотеліального синтезу оксиду азоту ( O), що збільшується при прогресуванні АГ (Jamal S. e al., 2004; McFarla e S. e al., 2004; abha A., 2006). Проте корекція порушень метаболізму кальцію і O у хворих на ОА з АГ розроблено недостатньо. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри внутрішніх хвороб № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України “Клініко-патогенетична характеристика функціонального стану нирок при артеріальній гіпертензії і супутніх захворюваннях” (№ держреєстрації 0104U010572). Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування суглобового синдрому та АГ у хворих на ОА шляхом розробки адекватних методів корекції порушень обміну кальцію. Задачі дослідження: Визначити особливості стану обміну кальцію шляхом вивчення його кишкової абсорбції, ниркової екскреції та механізмів регуляції кальцемії у хворих на ОА з АГ. Оцінити стан кісткової тканини та її зв’язок з суглобовим синдромом у хворих на ОА з АГ. Охарактеризувати добовий профіль АТ та ендотеліальний синтез O у хворих на ОА з АГ.

Оцінити антигіпертензивну ефективність індапаміду та його вплив на суглобовий синдром і гомеостаз кальцію у хворих на ОА з супутньою АГ. Дослідити вплив додаткового прийому кальцію з вітаміном D3 на стан обміну кальцію, суглобовий синдром, антигіпертензивну ефективність індапаміду у хворих на ОА з АГ. 6. Встановити значення корекції порушення ендотеліального синтезу O шляхом використання донатора O глутаргіну в оптимізації лікування суглобового синдрому та АГ у хворих на ОА. Об'єкт дослідження. Хворі на ОА з супутньою АГ. Предмет дослідження. Суглобовий синдром, стан кісткової тканини, порушення обміну кальцію, добового ритму АТ, ендотеліального синтезу O та їхня корекція. Методи дослідження. Загальноклінічні (розпитування, фізичне обстеження, вимірювання АТ, гоніометрія, оцінка суглобових індексів - бальна та за візуально-аналоговою шкалою); рентгенологічні (денситометрія поперекового відділу хребта); добове моніторування АТ (ДМАТ); ультразвукові (доплерографія плечової артерії на тлі реактивної гіперемії); біохімічні (визначення кальцемії, її динаміки на тлі кальцієвих навантажень, кишкової абсорбції, кальційуретичної функції нирок, метаболітів O нітритів крові); імунноферментні (визначення в сечі маркерів кісткової резорбції); статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше доведено значення порушення обміну кальцію і його регуляції для прогресування змін кісткової тканини і суглобового синдрому у хворих на ОА з супутньою АГ, встановлено гетерогенність структури кісткової тканини при ОА з АГ та її залежність від віку, стану обміну кальцію, рентгенологічної стадії ОА та артрологічного статусу, уточнено роль дефіциту O в розвитку порушень обміну кальцію та стану кісткової тканини, тобто в прогресуванні ОА, поглиблено уявлення про вплив індапаміду на гомеостаз кальцію та його значення в антигіпертензивному і суглобовому ефектах у хворих на ОА з АГ, вперше патогенетично обґрунтовано доцільність корекції порушень обміну кальцію та ендотеліального синтезу O для підвищення ефективності терапії суглобового синдрому та АГ у хворих на ОА. Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано необхідність денситометричної оцінки ступеня зниження МЩКТ для адекватної корекції порушень метаболізму кальцію та O у хворих на ОА з АГ, визначено показання для призначення тіазидоподібних діуретиків, розроблений та впроваджений в практику лікування ОА з супутньою АГ метод корекції порушень обміну кальцію і синтезу O за допомогою індапаміду, кальцієвих додатків та глутаргіну. Основні результати дослідження впроваджено в практику Дорожньої клінічної лікарні на станції Донецьк, лікарні з поліклінікою ВМЗ ГУМВС України в Донецькій області, терапевтичної клініки Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, МСЧ № 12 м. Харкова, обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова м. Вінниці, міської клінічної лікарні № 1 м. Луганська, міської лікарні № 5 м. Кривого Рогу, у навчальний процес Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Вінницького національного медичного університету ім.

Ця ситуаця яскраво характеризу наш взамини з працвниками Кабмну в останн дн революц. Блокади ми не знмали до ршення Верховного суду, однак запровадили свордний пропускний режим. Ус очкували вердикту Верховного суду. Чи буде визнана перемога Ющенка в другому тур? Чи буде оголошено третй? Власне, ршення про переголосування  мало формально завершити революцю. З грудня Верховний Суд Украни постановив скасувати результати другого туру виборв, оскльки порушення 21 листопада мали масовий характер. Суд визнав, що Центральна виборча комся поспшила з оголошенням 24 листопада результатв виборв на користь Януковича. Також було прийнято ршення про переголосування другого туру виборв - 26 грудня. Вся крана спостергала за роботою Верховного Суду, засдання якого тривало понад см годин. Ршення Суду ми втали як велику перемогу. 8 грудня Верховна Рада Украни, в обмн на «полтреформу», прийняла ршення вдправити у вдставку ЦВК  сформувати нову комсю без представникв Парт Регонв. Також Верховна Рада прийняла змни до закону про повторн вибори 402 голосами. 9 грудня зранку ми зняли блокаду Кабмну

1. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

2. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

3. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

4. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

5. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

6. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
7. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
8. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

9. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

10. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

11. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

12. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

13. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

14. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

15. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

16. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1145 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Шампунь детский "Natura Siberica" мягкий (для самых маленьких), 250 мл.
Мягкая формула шампуня "Natura Siberica" специально разработана для самых маленьких, он не раздражает глазки и носик при
373 руб
Раздел: Шампуни
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
367 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

18. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

19. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

20. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

21. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

22. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти
23. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив
24. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

25. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

26. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

27. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

28. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

29. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

30. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

31. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

32. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

Игра "Дженга".
Обновлённая популярная игра "Дженга" стала ещё доступнее! Аккуратно вытаскивай деревянные блоки, чтобы не разрушить
1397 руб
Раздел: Игры на ловкость
Мел белый "Koh-i-Noor", 100 штук.
100 мелков в упаковке. Цвет - белый.
345 руб
Раздел: Мел
Тележка "Дачная".
Материал: полипропилен. Расцветка в ассортименте без возможности выбора!
974 руб
Раздел: Тележки

33. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

34. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

35. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

36. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

37. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

38. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою
39. Регуляція обміну речовин. Терморегуляція
40. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

41. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів

42. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

43. Спадкові хвороби. Спадкові хвороби обміну речовин

44. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

45. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

46. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

47. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

48. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Бубен деревянный, 15 см.
Бубен - легкий и удобный в обращении ударный музыкальный инструмент, с ярким рисунком. Бубенцы выполнены из экологически чистого и
313 руб
Раздел: Барабаны, бубны, тамбурины
Набор для канапе Mayer & Boch "Pop Chef" (8 предметов).
Очень удобное устройство для приготовления маленьких бутербродов-канапе. Это блюдо обычно готовят для фуршетов и вечеринок. Очень важно,
400 руб
Раздел: Прочее
Шариковая ручка Pierre Cardin "Crystal", синий.
Шариковая ручка Pierre Cardin. Корпус - латунь, глянцевый лак. Отделка и детали дизайна - сталь + хром. Кристалл белого цвета на торце. Цвет - синий.
450 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

50. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

51. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

52. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

53. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

54. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
55. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту
56. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

57. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

58. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

59. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

60. Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників

61. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією

62. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

63. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Настольная игра "Хамелеон" (2-е издание).
Быстрая игра на внимание и реакцию для детей и их родителей. Цель игры — собрать набор карт с определенным цветом, предметом, цифрой.
323 руб
Раздел: Карточные игры
Бумага "Creative color", А4, 80 гр/м2, 250 листов, цветная медиум.
Формат: А4. Плотность: 80 гр/м2. Цвет: голубой, желтый, розовый, зеленый, оранжевый. Количество листов: 250 (5 цветов по 50
370 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горелка "Гидроагрегат" ГИК2-2,5/3 газовая инфракрасного излучения.
Максимальная мощность: 2500 Вт. Вид газа: пропан/бутан. Давление газа: - сжиженный 3 кПа, - природный 2 кПа. Расход газа: - сжиженный 0,19
597 руб
Раздел: Обогреватели

65. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

66. Производство по делам об административных правонарушениях

67. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

68. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

69. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

70. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
71. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)
72. Договор подряда и договор об организации перевозок

73. Коала (дикие животные Австралии)

74. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

75. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

76. Организация обмена информацией между микроконтроллером семейства MCS-51 фирмы Intel и персональным компьютером

77. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

78. Понятие об алгоритмах

79. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

80. Все об антителах (иммуноглобулинах)

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1682 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Игрушка-упаковка для бутылки.
Высота: 38 см. В ассортименте 2 вида игрушки: снеговик и Дед Мороз, без возможности выбора.
464 руб
Раздел: Для бутылок
Шприц для печенья "Домашняя кондитерская".
Шприц для печенья «Домашняя кондитерская» — инструмент, который облегчает и ускоряет процесс приготовления бисквитов, пряников и т. д. Он
593 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена. Болезнь Гоше.

82. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

83. Кое-что о цвето-звуковых ассоциациях

84. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

85. Социология - наука об обществе

86. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах
87. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах
88. Французские философы-просветители XVIII века об общественном прогрессе и цивилизации

89. Эссе об Алистере Кроули

90. Альбер Камю "Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде"

91. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

92. Еще раз об "Антихристе" Ф.Ницше

93. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

94. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

95. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения

96. Экономика: наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

Корзина "Плетенка" с крышкой, 350x290x225 мм (салатовая).
Ширина: 290 мм. Длина: 350 мм. Высота: 225 мм. Материал: пластик.
347 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
374 руб
Раздел: Металлические ручки
Коврик акупунктурный "Нирвана".
Коврик «Нирвана» полезно использовать, если Вы испытываете напряжение в теле, систематическую усталость, а также для релаксации и снятия
1172 руб
Раздел: Массажеры

97. Теория об олигополии

98. Об универсальном и специфическом в истории России

99. Об истории Великой Отечественной войны - новый взгляд


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.