Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Система варн у стародавній Індії

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Контрольна робота з предмету “Історія держави та права зарубіжних країн” Виконала: студентка групи ПБЗ – 13 Коваленко Людмила Ірпінь 2002 Тема 1. Система варн у стародавній Індії 1. Суть ділення на варни. Їх загальна характеристика. У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство існувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивілізації Стародавніх Єгипту і Шумеру. Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, етикою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі зазнали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територією Індії зайняв не одне століття. З часом арії сприйняли культуру корінних жителів, стали землеробами. Родова община переросла в сусідську. Становище людини в суспільстві визначалося її майновим станом. Як пережиток зберігалася кровна помста, яка вважалися релігійним і моральним обов'язком усіх родичів потерпілого. Основу соціальної структури Стародавньої Індії становила община. Община була самокерованою одиницею. До неї входили касти, що об'єднували представників однієї професії, і були сімейні общини родичів. Були сангхи, що об'єднували ремісників і крамарів з різних каст. На чолі цих груп стояв виборний староста. Давня пам'ятка літератури та історії "Ригведа" (II ст. до н.е.) дає певні відомості про індоаріїв. Це був войовничий народ, який вважав військову справу найдостойнішим заняттям для чоловіків. Вони захоплювалися музикою, любили поезією. Арії вживали міцні збуджуючі напої ї навіть здійснювали обряд на честь алкогольної рідини - сома. У "Ригведі" написано, що їхнє головне божество Індра зневажав мораль, любив військові авантюри, бали, був схильний до пияцтва. Специфіка суспільного ладу Стародавньої Індії полягала в розподілі людей за варнами - замкненими групами. Поділ людей на певні замкнені групи мав місце в Стародавніх Єгипті та Ірані, але в Індії станова замкненість жителів набула найзавершенішою форми. Рух народів, етнічна строкатість, часта зміна держав-гегемонів змушували панівний прошарок підтримувати станову солідарність. Посилення соціальної нерівності призвело до того, що знатні роди одних племен стали вважати знатні роди інших племен ближчими собі, ніж своїх незнатних одноплемінників. Про походження вари існує багато версій. Більшість учених пов'язує їх виникнення з брахманською релігією. Верхівка аріїв з часом привласнила собі виняткове право на релігійну, політичну та військову діяльність. Професія, посада, величина одержаної спадщини, процент за договором про позичку і навіть міра покарання індуса визначалася належністю до варни (ст. 87 - 91; 142; 267 - 268; 270; 279). Від цього залежало навіть ім'я, яке йому давали з народженням, одяг, який він мав носити, порядок вживання їжі. Перехід з однієї варни до іншої в принципі був неможливим.

До вищих варнів належали "двічі народжені"- брахмани, кшатрії, вайшьї. Вони могли вивчати тексти релігійних творів, знати їх розпорядження і ритуали. Пізніше з'явилась пригнічена варна - шудри, "раз народжені". Існування варн пізніше було закріплено у пам'ятці права Стародавньої Індії -Законах Ману. 2. Положення окремих варн. Перша варна - найпривілейованіша - брахмани. Вони ніби виникли з вуст - "найчистішої"" частини тіла Брахми. У давніх джерелах брахман постає мало не божеством у людській подобі. Лише він міг визнавати волю богів, вивчати священні тексти, здійснювати жертвопринесення, обряд коронації правителя. Брахмани звільнялися від повинностей, навіть цар не міг розпоряджатися їхньою власністю. "Якщо раджа не слухатиме порад брахмана, - записано в законах Ману, - то може загинути, як корова в трясовині". Вбивство брахмана вважалося найтяжчим злочином. Належність до варни брахманів вважалася спадковим привілеєм, хоча були поодинокі випадки переходу їх в інші варни. Право закріплювало привілеї "благородних" станів. Брахман, як і інші "двічі народжені", досягнувши 8 років, проходив обряд посвячення в "двічі народжені". Після завершення курсу навчання у наставника йому належало одружитися, стати главою дому, мати дітей, займатися їх вихованням, здійснювати обряди на честь богів і предків. Продовживши свій рід і побачивши онуків, брахман, доживши до сивого волосся, повинен був стати самітником, відійти від світу в ліс, там роздумувати про марність усього земного, вивчати Веди, очистити душу від гріховних помислів. Етика зобов'язувала брахмана показувати приклад у виконанні релігійних обрядів, уміти уважно слухати інших, говорити правду або мовчати, дотримуватися законів гостинності. Йому категорично заборонялося вбивати всіх, хто ходить, літає, повзе. Тому правовірні брахмани не могли займатися навіть землеробством, "адже дерево із залізним наконечником ранить землю (й істоти), що живуть в землі". Брахмани звільнялися від податків, повинностей і тілесних покарань. Правителі залучали брахманів до розгляду судових справ, виконання різноманітних державних доручень, не пов'язаних з військовою справою. Використовуючи свій вплив, священнослужителі обмежували владу правителя. За Законами Ману, цар повинен був слухати їхні поради з самого ранку до приходу інших міністрів та радників. Закон гласив, що коли цар не спроможний забезпечити захист своїх підлеглих (брахманів), то його "необхідно було вбити як скажену собаку". Подібна стаття дуже рідкісна в історії права, їй немає аналогів. Вихідці з брахманів були царями, воєначальниками, перебували в царському суді. Правителі із кшатріїв звичайно не мирилися з брахманами, між ними точилась боротьба за вплив і владу. У поселеннях серед простого люду брахмани жили скромніше, годувалися за рахунок пророкування, відведення несприятливих наслідків від тих, хто не дотримувався ритуалів. Друга варна - кшатрії (раджанья), "створені з рук бога". Вони становили основну частину верхівки чиновників: правителів, воєначальників, раджів. В їх руках була реальна влада військова і матеріальна могутність.

Майже всі царі були вихідцями із кшатріїв. Релігія зобов'язувала до співробітництва брахманів і кшатріїв. Царі - прибічники брахманів - переслідували кшатріїв. доходило до кривавих міжусобиць. Правителі-кшатрії відповідали тим же. Посилення впливу буддистів послабило позиції кшатріїв. Багато з них покинули військову службу, перетворились на ремісників і крамарів. Третя варна - вайшьї, "створені із стегон бога", - займалися землеробством, скотарством, ремеслом, торгівлею, але користувалися покровительством правителів. З представників цієї варни формувалось ополчення, вони сплачували основну мису податків. Тільки окремі вайшьї були багаті, посідали високе становище в суспільстві. Четверта варна - шудри, "створені із ступнів бога". Вони не проходили обряду посвячення, їхнім головним обов'язком було служіння "двічі народженим". Шудра повинен був харчуватися зі столу господаря, носити його недоношений одяг. Вій не міг вивчати веди. Брахман за вбивство шудри ніс таке ж покарання, як за вбивство кота або собаки. Шудри становили основну масу найманих людей, слуг, ремісників. Шудрі не можна було мати багатство, оскільки це могло "утискувати брахманів". За образу брахмана шудрі могли відрізати язика. Окремі представники цієї варни досягли матеріального благополуччя, переважно за рахунок торгівлі, ремесла. Шудри не були прикріплені до землі. Відомі випадки, коли шудра ставав воєначальником і навіть царем. Так, у III ст. до н.е. правителем держави Нанди був шудр Аграмес, який створив сильне, добре організоване військо. Навіть Олександр Македонський ухилився від битви із цим царем. Багато царів, які намагалися підкорити Нанду, зазнали поразки. Засновник імперії Маур'їв Чандрагупта лише в результаті війни переміг Аграмеса. Таким чином, належність людини до певної варни не заважала їй обирати професію, досягти певної посади. Однак закон категорично забороняв переходити з одної варни в іншу, вважав це великим гріхопадінням. З часом між ваншьїв і шудр виникли поділи на касти за професійними ознаками: ковалі, гончарі, цирульники, прибиральники нечистот. Були "чисті" і "нечисті" касти. 3. Відображення системи варн у праві Стародавньої Індії. Про неоднорідність варни шудр свідчить те, що до шудрам у міру посилення кастового розподілу стали відносити знедолені, «недоторкані» касти, що виконують саму принизливу роботу. У «Законах Ману» згадуються особи, «знехтувані навіть для знедолених». «Недоторкані» касти, дискримінувалися і як шудри, і як «недоторканим». «Недоторканим» заборонялося відвідувати індуські храми, загальні водойми, місця кремації, магазини, що відвідувалися членами інших каст. Обмеження правоздатності «недоторканих» у колоніальних судах порозумівалося широким визнанням «кастової автономії», що забороняє втручання уряду в кастові відносини. У ряді князівств існували окремі суди для «недоторканих», діти «недоторканих» не могли відвідувати школи, де училися діти з інших каст. У староіндійських текстах міститься разюча кількість прикладів об'єднання жінок і шудр в одну категорію. Вони маються й у ранній літературі типу брахман, і в більш пізніх текстах, таких, як смрити і пурани.

Но в духовном мире, лежащем за пределами махат-таттвы , не может быть и речи о воплощениях. Tам на различных Ваикунтхах пребывают полные экспансии Господа. В духовном мире по крайней мере в три раза больше планет, чем в бесчисленных вселенных махат-таттвы . И все формы Нарайаны Господа – не что иное, как экспансии Его аспекта Васудевы, и потому Он – Васудева, Нарайана и Кршна одновременно. Он – шри-кршна говинда харе мураре, хе натха нарайана васудева , все – в одном. Поэтому никто, сколь бы велик он ни был, не способен сосчитать Его качеств. TЕКСT 31 31 атманам чанушочами бхавантам чамароттамам деван питрн ршин садхун сарван варнамс татхашраман атманам – я; ча – также; анушочами – скорблю; бхавантам – ты; ча – так же, как и; амара-уттамам – лучший среди полубогов; деван – о полубогах; питрн – об обитателях планеты Питрлока; ршин – о мудрецах; садхун – о преданных; сарван – обо всех них; варнан – делениях; татха – как и об; ашраман – укладах человеческого общества. О лучший из полубогов, я думаю о себе и о тебе, а также о полубогах, мудрецах, обитателях Питрлоки, преданных Господа и всех людях, следующих системе варн и ашрамов в человеческом обществе. КОMMЕНTАРИЙ: Совершенства человеческой жизни можно достичь при сотрудничестве людей и полубогов, мудрецов, обитателей Питрлоки, преданных Господа и с помощью научной системы укладов жизни (варн и ашрамов)

1. Стародавня Індія

2. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

3. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

4. В поисках системы мира

5. Малые тела Солнечной системы

6. Происхождение Солнечной системы
7. Строение солнечной системы
8. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

9. Солнечная система

10. Происхождение солнечной системы

11. Спутниковые системы местоопределения

12. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

13. Двигательные системы организма

14. Нервная система

15. Нервная система

16. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

17. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

18. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

19. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

20. Транспортная система Украины

21. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

22. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
23. Банковская система Франции
24. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

25. Налоговая система

26. Налоговая система России

27. Налоговая система РФ

28. Налоговая система РФ на современном этапе

29. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

30. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

31. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

32. Планирование в системе государственного управления

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Система таможенных органов РФ

34. Расходы бюджетной системы на социальные цели

35. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

36. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

37. Задачи, основные функции и система ОВД

38. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
39. Природа и система административного права
40. Место обязательственного права в системе гражданского права

41. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

42. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

43. Правовые системы современности. Мусульманское право

44. Возникновение и система развития права Канады

45. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

46. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

47. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

48. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы

49. Государственная служба Приказной системы управления

50. Характеристика налоговой системы Великобритании

51. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

52. Система законодательства в области СМИ Германии

53. Финансовая система Республики Узбекистан

54. Судебная власть и судебная система РК
55. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ
56. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

57. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

58. Разделение властей в системе государственных органов

59. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

60. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

61. Судебная система РФ и пути ее реформирования

62. Местное самоуправление в системе публичной власти

63. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

64. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Налоговая система (шпаргалка)

66. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

67. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

68. Налоговые системы зарубежных стран

69. Современная налоговая система РФ

70. Налоговая система Кыргызстана
71. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
72. Избирательная система в Алтайском крае

73. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

74. Изменения в таможенно-тарифной системе России

75. Избирательные системы

76. Особенности системы законодательства федеративного государства

77. Правовые системы мира

78. Основные правовые системы современного мира

79. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

80. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

81. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

82. Бюджетная система РФ

83. Политическая система государства /на англ. языке/

84. Вольво, система охлаждения

85. Система образования (Республики Казахстан)

86. Культура как система
87. Новое в словообразовательной системе современного французского языка
88. Загальна структура мовної системи

89. Интервью в системе жанров

90. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

91. Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)

92. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

93. Создание системы государственного образования. Книгоиздательское дело

94. Операционные системы

95. Информационные системы в экономике

96. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

98. Несанкционированный доступ к терминалам серверов с операционными системами семейства UNIX. На примере octopus.stu.lipetsk.ru

99. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы WindowsNT


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.