Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Нематеріальні ресурси та активи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
265 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Київський національний економічний університетКонтрольна робота №6з курсу “Економіка підприємства”Тема : “Нематеріальні ресурси та активи”Студентки ІІІ курсу.План Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми). Характеристика об’єктів промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і знаків обслуговування; Інформація як особливий суспільний ресурс. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти; Інші нематеріальні ресурси(ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл фірми). Поняття й елементний склад нематеріальних активів(патенти на право виключного користування об’єктами промислової власності, авторське право, право на користування іншими нематеріальними ресурсами у формі ліцензії тощо) та їх оцінка. Задача. Література. 1.Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми). Необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства в умовах ринковій економіці є ефективне використання його власних так званих нематеріальних ресурсів. Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання. До них відносяться об’єкти промислової та інтелектуальної власності, а також інші ресурси нематеріального походження. Нематеріальні ресурси Об’єкти промислової власності Об’єкти інтелектуальної власності Інші нематеріальні ресурси Винагороди; Промислові зразки; Корисні моделі; Товарні знаки і значки обслуговування. Програмне забезпечення електронно –обчислюваних машин; Банки та бази даних; Банки та бази знань. Ноу-хау; Раціоналізаторські пропозиції; Найменування місця походження товару; Гудвіл (імідж, репутація) Промислова власність є поняття, яке застосовується для позначення виключно права на використання певних нематеріальних ресурсів. Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності до об’єктів цієї власності належать: винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та знаки обслуговування. Інтелектуальна власність являє собою юридичне поняття, яке охоплює авторське право та інші права на продукти інтелектуальної власності, зокрема, належать наукові праці, твори літератури і мистецтва, програмні продукти тощо. Нематеріальні ресурси здатні відігравати суттєву роль у підвищенні конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно удосконалювати можливості щодо пропонування, просування та реалізації своїх товарів або послуг. Дійовим інструментом конкуренції у цьому випадку може бути використання нематеріальних ресурсів. Наприклад. Володіння ліцензією надає її власнику виключне право використання певного технічного досягнення і тому забезпечує йому певні конкурентні переваги. Зареєстроване найменування місця знаходження товарів завжди гарантує споживачу особливості, елітарні, а іноді унікальні властивості товару, що також підвищує конкурентоспроможність його власника.

Об’єкти промислової власності. Серед об’єктів промислової власності центральне місце належить винаходам. Винаходом називається позначене істотною новизною вирішення технічного завдання в будь-якій галузі господарства, яке дає позитивний ефект. Технічне рішення, яке може бути визначене винаходом, повинно мати певну технічну ознаку; істотну новизну рішення; позитивний або інший ефект. Технічна ознака – це застосування засобів техніки і технології ( конструкції, способів, матеріалів) для розв’язання завдання, що є об’єктом винаходу. При цьому виділяють кілька основних видів технічних розв’язань, які можуть стати предметом винаходу. До них, зокрема, належать: технічні будови – сукупність технічних засобів ( деталей, вузлів, механізмів), які перебувають у функціональній залежності; способи або процеси – сукупність операцій (дій), що виконуються у певній послідовності та умовах (режимах) для досягнення потрібного технологічного результату; речовини – сукупність способів одержання хімічних речовин; штами – культури мікроорганізмів, які використовуються для одержання речовин, що утворюються внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів. Таким чином, винаходом може бути лише конкретне розв’язання технічного завдання. Пропозиції, що сформовані у вигляді загальної постановки завдання або у вигляді ідеї, не можуть бути кваліфіковані як винаходів. Другою найважливішою ознакою винаходу є його новизна, тобто використання технічних засобів, способів, методів раніше невідомих в даній галузі техніки. Винаходом може бути визначено за будь-яких умов тільки таке технічне рішення, яке має суттєву новизну. Це означає, що винахід має бути принципово новим технічним рішенням або вносити у відомі конструкції, способи, речовини такі зміни, які призводять до якісного поліпшення. Третьою важливою ознакою винаходу прийнято вважати його позитивний ефект, тобто практичну корисність технічного рішення. Корисний результат винаходу при цьому трактується досить широко. Він може полягати в економії суспільної праці, охороні життя і здоров’я людини, удосконаленні технічних засобів науки, культури, мистецтва, оборони. Позитивний ефект мають і винаходи, які не дають економії, але поліпшують експлуатаційні якості виробів, підвищують їх надійність, змінюють на краще умови праці тощо. Промисловим зразком називається нове, придатне до здійснення промисловим способом художнє вирішення виробу, в якому досягається єдність технічних та естетичних властивостей. Промисловий зразок може бути об’ємним ( модель), плоским (малюнок) або комбінованим. Художнє вирішення конкретної форми виробу визнається промисловим зразком і забезпечується правовою охороною за умов його новизни, оригінальності та придатності до промислового виготовлення. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак невідома в даній або іншій країні до дати фіксації його пріоритету. Оригінальним він вважається тоді, коли його суттєві ознаки є своєрідними. Придатність до промислового виготовлення означає, що промисловий зразок може бути відтворений у виробництві промисловими засобами.

Деякі вироби не підлягають охороні як промислові зразки. Це галантерейні, швейні, трикотажні вироби, тканини ( крім декоративних), взуття та головні убори. Корисні моделі – це нові за виглядом, формою, розміщенням частин або побудовою моделі. Корисні моделі відрізняються від інших об’єктів промислової властивості тим, що предметом технічного вирішення тут є тільки конструкція вибору, його форма. Тобто для реєстрації корисної моделі достатньо будь-яких змін, навіть у просторовому компонуванні виробу. По суті корисна модель займає ніби проміжне становище між винаходом та раціоналізаторською пропозицією. Товарними знаками вважається оригінальні позначки ( ім’я, термін, малюнок або її сполучення), які мають правовий захист та призначені для виділення даного товару серед інших подібних товарів. Якщо під товарним знаком надаються послуги, то він називається знаком обслуговування. Окремо виділяють також поняття колективного товарного знаку. Колективним є товарний знак спілки, асоціації або іншого добровільного об’єднання. Колективним товарним знаком позначаються товари. Що виробляються та ( або) реалізуються об’єднанням підприємств і мають спільні характеристики. На відміну від звичайних товарних знаків, права на використання колективних знаків не можуть бути передані іншим особам. Товарний знак ( знак обслуговування) має ідентифікувати товар (послуг). Використання товарних знаків дозволяє споживачу виділити та швидко знати потрібний йому товар, тобто він сприяє реалізації товарів і має рекламний характер. Тому товарний знак розміщують на самому товарі або його упаковці. Товарні знаки використовуються також у рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках підприємств ( фірм) тощо. Споживач за допомогою товарного знаку швидко визначає, хто виробляє певний товар. Тому власник товарного знаку не може вважати себе позбавленим відповідальності за якість своїх виробів (послуг) як у процесі реалізації, так і на етапі споживання. Основними вимогами до товарних знаків є їх індивідуальність, упізнаваємість, привабливість для споживачів та охороноздатність, тобто можливість їх офіційної реєстрації. При цьому не підлягають реєстрації позначки, які тотожні або подібні до товарних знаків, що вже зареєстровані на ім’я іншої особи; знаки міжнародних організацій; географічні назви; зображення, що загальновживані для позначення товарів певного роду; містять відомості, які можуть викликати плутанину у покупця відносно виготовлювача чи місця виробництва товару; суперечать міжнародним угодам. Об’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність, що є важливим видом (елементом) нематеріальних ресурсів підприємства, пов’язана з його інформаційною системою, з інформацією взагалі як особливим та специфічним суспільним ресурсом. Логіка розвидку виробничих сил зумовила появу посередника. Який зосереджує у себе інформацію про різні сторони виробничої діяльності і перерозподіляє її відповідно до потреб того чи іншого споживача. Це означає. Що така функція відокремлюється від наукової творчості і виробництва та стає самостійним видом діяльності, який має свої власні ознаки.

Углубленное понимание рынка превращается в стратегические решения и выход на наиболее привлекательные группы покупателей. Выбор целевых сегментов должен подчеркивать все отличительные преимущества фирмы и сопровождаться качественным позиционированием в каждом из сегментов. 3.PПрограмма внедрения. Разработка маркетинговых программ, с помощью которых будет внедряться стратегия сегментирования. Определение механизмов контроля проведения этих программ. По завершении всех трех стадий программа сегментирования дает обширный список вполне осязаемых выгод: 1)Pсвежий взгляд на основные рынки. Устаревшая информация и мнения будут обновлены; 2)Pулучшенное понимание потребностей покупателей и покупательского поведения. Анализ требует полного пересмотра базовых запросов потребителей, процессов совершения покупки и отношений к продукту; 3)Pмаксимизация сильных сторон компании и правильное использование ресурсов. Изучение активов и имеющихся ресурсов позволяет компании определить наиболее подходящее направление на будущее; 4)Pориентированный на рынок бизнес, ведущий к большему удовлетворению покупателей и дистрибьюторов

1. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

2. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

3. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

4. Облік нематеріальних активів

5. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

6. Облік і аудит нематеріальних активів
7. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
8. Управління ресурсами та запасами

9. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

10. Соціальні ролі та особистість

11. Геніальність та стать

12. Необоротные и оборотные ресурсы и активы предприятий

13. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

16. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Настольная игра "Квадригами".
Головоломка, которая одновременно похожа на кубик Рубика и японское оригами: соберите каждую головоломку в квадрат со стороной 4х4 клетки,
351 руб
Раздел: Головоломки
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка на 8 фотографий С31-024 Alparaisa "Love&Family", белый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
583 руб
Раздел: Мультирамки

17. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Соціальне та особисте страхування

20. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

21. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

22. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику
23. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
24. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

25. Населення та трудові ресурси України

26. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

27. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

28. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

29. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

30. Сутність та соціальне призначення держави

31. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

32. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Ручка капиллярная "Triplus 334", трехгранная (24+6 штук).
Эргономичный трехгранный корпус, обеспечивающий комфортное письмо без усилий и усталости. Супер-тонкий и особо прочный металлический
1649 руб
Раздел: Капиллярные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, металлический пенал.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1643 руб
Раздел: Более 24 цветов
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2584 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

33. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

37. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

38. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект
39. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
40. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

41. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

42. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

43. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

44. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

45. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

46. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

47. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

48. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

Игра логическая "Грузовички 3".
Три забавных грузовичка готовы отправиться в путь. Нужно только забрать с собой груз. Состоится ли перевозка? Сможешь ли ты помочь им с
1549 руб
Раздел: Игры логические
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

49. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

50. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

51. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

52. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

53. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

54. Економіка праці та соціально-трудових відносин
55. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами
56. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

57. Політика та соціальний конфлікт

58. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

59. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

60. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

61. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

62. Метацінності та ідеали соціальної роботи

63. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

64. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
500 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Pampers Premium Care Mini №2, 3-6 кг, экономичная упаковка, 80 штук.
Уникальный пористый слой, имеющий структуру пчелиных сот, эластичные застежки, уникальный бальзам, «дышащий» внешний слой. В течение дня
1004 руб
Раздел: 0-5 кг
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

65. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

66. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

67. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

68. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

69. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

70. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
71. Виснаження та деградація ґрунтових ресурсів
72. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

73. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

74. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

75. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

76. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

77. Полная история танков мира

78. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

79. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

80. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

Фоторамка на 6 фотографий С32-010 "Alparaisa", 50x34,3 см (античный белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
552 руб
Раздел: Мультирамки
Фартук "Посуда", 70х80 см.
Материал: 100% хлопок. Размер: 70х80 см.
581 руб
Раздел: Фартуки
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
362 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

81. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

82. Природные ресурсы как экономический фактор

83. Природные ресурсы

84. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

85. Мировые водные ресурсы

86. Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов
87. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
88. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

89. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

90. Цивільний та арбітражний процес

91. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

92. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

93. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

94. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

95. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

96. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
448 руб
Раздел: Перчатки
Детское сиденье для унитаза c маленькими ручками "Baby Care", синее.
Красивое и яркое детское сиденье с маленькими ручками для унитаза Baby Care поможет вашему ребенку научиться пользоваться взрослым
636 руб
Раздел: Сиденья
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

98. Мировые информационные ресурсы

99. Формирование и использование информационных ресурсов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.