Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Химия Химия

Химические свойства неметаллических элементов

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Водень. Водень – перший елемент періодичної системи, його електронна формула 1S1. Ступені окислення водню можуть дорівнювати –1, 1, а також 0 (у простій речовині). За значеннями ступенів окислення водень схожий з лужними металами ( 1) та із галогенами (-1). Тому в періодичній системі для нього зазначено два положення – відповідно в обох підгрупах цих елементів. Однак найбільш стійким ступенем окислення у водню – ( 1). Таким чином, особливості будови електронної оболонки та його властивостей не дозволяють однозначно визначити його положення в періодичній системі. Вміст водню у земній корі 30 ат.%. В усіх природних сполуках водень має ступінь окислення 1. Переважна кількість водню існує у вигляді Н2О. Водень входить до складу горючих газів, у природних сумішах углеводнів (нафти) та інших органічних сполук. Добування водню в усіх випадках – це відновлення із 1 до 0. Найбільше значення у промисловості має реакція метану з водяною парою: СН4 Н2О = СО 3Н2 СО Н2О = СО2 Н2 Водень можна також отримати реакцією водяної пари з розжареним коксом: С Н2О = СО Н2 СО Н2О = СО2 Н2 Для добування водню застосовують також електроліз водяних розчинів солей, кислот, лугів. Наприклад: Z 2HCl=Z Cl2 H2 2Al 6 aOH 6H2O=2 a3 3H2 Водень – безбарвний без запаху газ. Водень мало розчинний у воді. Вільний водень в 0 ступені може бути окисником і відновником. Відновні властивості виявляє в реакціях з неметалами, а також по відношенню до оксидів і галогенів: 2H2 O2=2H2O H2 Cl2=2HCl CuO H2=Cu H2O WO3 3H2=W 3H2O У реакціях з активними металами є окисником, утворює гідриди: 2 a H2=2 aH З деякими елементами, наприклад, кремнієм, фосфором, водень не реагує. При нагріванні водень реагує з багатьма d – металами. Сполуки що містять водень в степені окислення 1, є їх окислювальні властивості, а в –1 – відновні. aH HOH= aOH H2 Водень застосовують для добування ряду металів (Мо,W, Fe, Cu). У великих кількостях Н2 використовують у виробництві аміаку та органічних синтезах. Кисень. Кисень – найпоширеніший у природі елемент (58 ат.%). Більшість його знаходиться в ступені окислення –2 у вигляді сполук солей кремнієвих кислот (силікатів), піску (SiO2), води, карбонатів, фосфатів, сульфатів. Невелика частина кисню перебуває у вільному стані в атмосфері. Незначні кількості кисню отримують у лабораторії термічним розкладом кисневмісних сполук. Наприклад: 2KClO3=2KCl 3O2 2KM O4=K2M O4 M O2 O2 Кисень є типовим окисником, він вступає в реакцію з металами, неметалами, складними речовинами. Продуктами цих реакцій найчастіше є оксиди: 4Fe 3O2=2Fe2O3 C O2=CO2 CH4 2O2=CO2 2H2O 2Z S 3O2=2Z O 2SO2 Однак в реакціях з деякими найактивнішими металами утворюють сполуки зв’язок між атомами кисню в яких збеігається: 2 a O2= a2O2 (пероксид натрію) K O2=KO2 (надпероксид калію) Li O2=Li2O (оксид літію) Озон О3 – алотропічна модифікація кисню. Його добувають дією тихого електричного розряду або ультрафіолетового проміння на кисень: 3O2=2O3 Цей несамодільний процес відбувається за стадіями: O2 hv=O2 O2 O2 =O3 O O2 O=O3 О3 – дуже сильний окисник за рахунок атомарного кисню, який утворюється на початкових стадіях реакцій О3 з різними відновниками.

Наприклад:O3=O2 O 2KI O3 H2SO4=I2 K2SO4 O2 H2O O O2 Бінарні сполуки з киснем можна розділити на кілька видів: Оксиди - кисень має ступінь окислення –2, у тому числі основні ( a2O, CaO), кислотні (СО2, P2O5), амфотерні (Z O, Al2O3), несолетвірні ( 2O, O). Пероксидні сполуки – речовини, атоми кисню в яких зв’язані між собою хімічними зв’язками: пероксиди ( 2O2, ВаО2), надпероксиди (КО2), озоніди (КО3). Субоксиди – сполуки з металічними зв’язками ( Ті6О, Ті3О). Розглянемо властивості сполук кисню з воднем. Вода. Це стійка речовина ( Нутв. = -286 кДж/моль). Лише за температури понад 1000оС помітним стає розкладання на прості речовини: 2H2O=2H2 O2 Понад 5000оС розкладання відбувається практично повністю. Вода – найбільш широко застосовуваний розчинник для полярних і іонних сполук. Для води характерні реакції приєднання (гідратації) – з основними і кислотними оксидами: CaO H2O=Ca(OH)2 P2O5 3H2O=2H3PO4 з солями: CuSO4 5H2O=CuSO4 5H2O Вода може брати участь у реакціях обміну. Наприклад гідролізу солей. У реакціях з сильними окисниками вода виступає як відновник за рахунок кисню (-2): 2F 2H2O=4HF O2 При дії відновників за рахунок водню ( 1) вода проявляє окиснювальні властивості: 2HOH 2 a=2 aOH H2 Розчинні солі у воді не існують через сильний гідроліз і розклад Н2О2 у лужному середовищі: a2O2 2HOH=2 aOH H2O2 2H2O2=2H2O2 O2 Більш стійки до дії води нерозчинні солі, наприклад ВаО2, реакцією обміну якого з Н2SО4 можна добути Н2О2: BaO2 H2SO4=H2O2 BaSO4 Галогени. Галогени – фтор, хлор, бром, йод, астат. Для цих елементів найбільш стійким є ступінь окислення –1. Фтор – найбільш електронегативний елемент, позитивних ступенів окислення не має, в інших галогенів електронегативність менша і можливі позитивні ступені окислення 1, 3, 5, 7 (у хлору також 4 і 6). У природних сполуках галогени мають ступінь окислення –1. Найважливіші мінерали плавиковий шпат СаF2, фторапатит CaF2 3Ca3 (PO4)2, кам’яна сіль aCl, сильвініт KCl aCl та інші. Іони хлору містяться в морській воді. Бром і йод власних мінералів не утворюють, іони І і Br містяться у воді деяких солоних озер, у нафтових водах. Добування галогенів – це процес їх окислення від ступеня окислення –1 до 0. Фтор (2) є найсильнішим окисником, його можна одержати лише електролізом. Хлор у промисловості добувають електролізом концентрованого водного розчину aCl. У лабораторії хлор добувають із соляної кислоти при взаємодії із сильними окисниками, наприклад M O2, Km O4: M O2 4HCl=M Cl2 Cl2 2H2O 2Km O4 16HCl=2M Cl2 5Cl2 2KCl 8H2O Аналогічно добувають в лабораторії бром (2) і йод (2) використовуючи замість кислот (соляної і бромної) більш доступні солі цих кислот: 2 aBr M O2 2H2SO4=Br2 M SO4 a2SO4 2H2O 10KI 2KM O4 8H2SO4=5I2 M SO4 6K2SO4 8H2O Для промислового добування бром (2) і йод (2) нафтові води або води солених озер обробляють хлором: 2Br Cl2=Br2 2Cl 2I Cl2=I2 2Cl У звичайних умовах фтор – безбарвний газ, а хлор – жовто-зелений, бром – темно-червона рідина, йод – темно-коричневі кристали. Найхарактерніші для галогенів – окиснювальні властивості. Найсільнішим окисником є фтор (2), який окислює кисень до –2 і навіть деякі благородні гази: Xe F2=XeF2 2H2O 2F2=4HF O2 SiO2 2F2=SiF4 O2 Галогени окислюють метали, багато які неметали і складні речовини: 2Al 3Br2=2AlBr3 2P 3Cl2=2PCl3 2 H3 3Br2= 2 6HBr У реакціях з воднем спостерігається зниження окиснювальних властивостей: Н2 Г2 = 2НГ.

Реакція з фтором швидко перебігає в темноті і на холоді, реакція з бромом йде швидко лише при нагріванні, реакція з йодом оборотна і протікає при підвищенні температури. При взаємодії хлору з водою відбувається його самоокисненням, самовідновленням , утворюються дві кислоти – соляна і хлорнуватиста: Cl2 H2O=HCl HOCl а в реакціях з лугами – солі цих кислот: Cl2 2KOH=KCl KOCl H2O Бром і йод з водою і лугами реагують аналогічно хлору. Галогеноводні НГ можна добути реакціями галогенів з воднем бо (для HF i HCl) реакціями обміну: CaF2 H2SO4=CaSO4 2HF aCl H2SO4= aHSO4 HCl aCl aHSO4= a2SO4 HCl HCl, HBr, HI за звичайних умов перебувають у газоподібному стані, добре розчиняються у воді. У водних розчинах НГ мають кислотні властивості. HCl, HBr, HI - сильні кислоти. Підсилення відновних властивостей Г виявляються у їх різному реагуванні на дію концентрованої H2SO4. Так ця кислота не реагує на HCl, але частково окіснює HBr, причому S (6) відновлюється до SO2; НІ відновлює сірку (6) не тільки для SO2, а і до вільної сірки або навіть H2S: 2HBr H2SO4=Br2 SO2 2H2O 8HI H2SO4=4I2 H2S 4H2O Через це HBr і HI неможливо добути дією концентрованої сірчаної кислоти на солі цих кислот. Реакція утворення і розкладу летних галогенів також використовують для очищення та добування металів: iI4= i 2I2 Фтор не утворює кисневих кислот. Для хлору відомі кислоти: хлорнуватиста HCl, хлорисна HCl2, хлорнувата HCl3, хлорна HCl4. Лише остання відділена в індивідуальному стані, решта існує в розчинах. Аналогічні кислоти (окрім HBrО2 і HIО2 ) утворюють бром і йод. Сірка. З поміж р – елементів VI групи, окрім кисню, найбільше значення має сірка. Найвищий ступінь окиснення в сірки 6 відповідає стану, коли вона утворює 6 ковалентних зв’язків з більш електронегативними партнерами. Найхарактернішими для сірки є ступені окиснення –2, 0, 4, 6. Сірка – розповсюджений елемент. Добування сірки зводиться до видобування і очищення самородної сірки. Сірка існує в кількох алотропних модифікаціях. За звичайних умов стійка моноклинна (() сірка. За температури понад 95,4оС вона перетворюється на ромбічну ( ( ) сірку. При незначному нагріванні сірка енергійно реагує із багатьма матеріалами (з рідкою ртуттю), воднем, виступаючи як окисник: Fe S=FeS 2Al 3S=Al2S3 H2 S=H2S При дії кисню і галогенів (Cl, F) сірка виявляє відновні властивості: S O2=SO2 2S Cl2=S2Cl2 Сірководень H2S добувають сполученням простих речовин або через реакції обміну: FeS 2HCl=FeCl2 H2S H2S – газ і різким неприємним запахом, дуже отруйний. У розчинах – це слабка кислота. Розчинні сульфіди (солі лужних металів, солі амонію) піддаються сильному гідролізу, при цьому гідроліз перебігає ступінчасто і оборотно: S HOH=HS OH I ступінь або a2S HOH= aHS aOH Гідроліз деяких сульфатів (Al2S3, Cr2S3) йде практично до кінця, оскільки в результаті утворюється слабка нерозчинна основа і виділяється газоподібний сірководень: Al2S3 6H2O=2Al(OH)3 3H2S Більшість сульфатів металів у воді нерозчинна, з водою не реагує, причому деякі х них (Fe, M S, Z S) розчиняються при дії кислот, а ряж інших (PbS, HgS, Sb2S3) з кислотами не реагують.

ФЛЮОРИТ (плавиковый шпат) - минерал подкласса фторидов, CaF2. Твердость 4; плотность. 3,2 г/см3. Примеси TR, U, которые окрашивают флюорит в фиолетовые, зеленые, желтые и др. цвета; чистый бесцветный флюорит редок (ценное оптическое сырье). Полигенный минерал. Применяют в качестве флюсов в металлургии, сырье для получения плавиковой кислоты и ее солей. Монокристаллы (в основном синтетические) используются в оптике. Месторождения в России, США и др. ФЛЮОРОГРАФИЯ - метод рентгенодиагностики, заключающийся в фотографировании теневого изображения с просвечивающего экрана на фотопленку относительно небольших размеров. Применяют для выявления заболеваний легких преимущественно при массовых обследованиях. ФЛЮОРОЗ (от лат. fluorum - фтор) - хроническое заболевание костной системы и зубов, развивающееся при длительном избыточном поступлении в организм фтора и его соединений. Проявления: пятна, эрозии на эмали зубов и др. ФЛЮС (нем. Flu? - букв. - поток, течение),..1) в металлургии - материалы, вводимые в шихту для образования шлаков с заданными физическими и химическими свойствами...2) При газовой и кузнечной сварке металлов химикаты, растворяющие оксиды, образующиеся на свариваемых поверхностях...3) При автоматической сварке - материалы сложного состава, под слоем которых ведется сварка...4) При паянии - расплавляемые неметаллические вещества (канифоль, бура, хлорид цинка и др.), служащие для очистки поверхности припоя и места пайки, а также улучшения смачиваемости места пайки расплавленным припоем. ФЛЮС (устар.) - острый гнойный периостит челюсти - поддесневой гнойник с отеком окружающей ткани. ФЛЮТБЕТ (нем

1. Альтернативная водородная энергетика как элемент школьного раздела химии: "Физико-химические свойства водорода"

2. Нитрид бора и его физико-химические свойства

3. Физические и химические свойства диэлектриков

4. Исследование некоторых физико-химических свойств протеиназы Penicillium wortmannii

5. Синтез и физико-химические свойства магний - алюминиевого сорбента со структурой гидроталькита

6. Химическая структура, биохимические свойства и ферменты бактерий
7. Физико-химические свойства и методы контроля качества товаров
8. Потребительские свойства продовольственных товаров и их химический состав

9. Исследование физико-химических и прикладных свойств новых полимерных композиционных материалов на основе слоистых силикатов и полиэлектролитов

10. Химические свойства альдегидов и кетонов. Присоединение кислородных нуклеофилов

11. Химические свойства ароматических углеводородов. Полиядерные ароматические соединения

12. Сорбционные свойства мха по отношению к микроорганизмам и тяжелым металлам

13. Звездный нуклеосинтез – источник происхождения химических элементов

14. Металлы. Свойства металлов

15. Характеристика химического элемента №16 (Сера)

16. История открытия редких химических элементов

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Общая характеристика химических элементов

18. Химико-аналитические свойства ионов d-элементов

19. Химико-аналитические свойства ионов s-элементов

20. К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов

21. Кобальт - химический элемент

22. Миграция химических элементов
23. К вопросу о металлической связи в плот-нейших упаковках химических элементов
24. Миграция химических элементов

25. Ртуть и другие... Действие химических элементов на организм человека

26. Биологический круговорот химических элементов в распространенных тропических сообществах

27. Особенности свойств аморфного углеродного материала как носителя электродных катализаторов для топливных элементов

28. Круговорот химических элементов в биосфере

29. К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов

30. Некоторые химические элементы

31. Предельно допустимые концентрации химических элементов с точки зрения экологической геохимии

32. Виды ионизирующих элементов и их свойства

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Химические элементы в организме человека и животных

34. Анализ влияния химического состава и технологии получения на жаропрочность металлов и сплавов

35. Свойства металлов и пластмасс

36. Исследование свойств полимерметаллических комплексов на основе гидрогеля полиакриламид - акриловая кислота - полиэтиленимин без иммобилизованного металла и с ионами Ni2+

37. Химический элемент ванадий

38. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе представлений о строении атома
39. Химический состав звезд
40. Биологическое и химическое оружие

41. Оценка инженерной, пожарной и химической обстановок на ОНХ "Маш завод"

42. Оценка химической обстановки

43. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

44. Приборы радиационной и химической разведки

45. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

46. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

47. Алмаз. Уникальный камень - уникальные свойства

48. Номинативные свойства мнгозначного глагола to carry

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

49. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

50. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

51. Корень n-ой степени и его свойства. Иррациональные уравнения. Степень с рациональными показателем

52. Интеграл и его свойства

53. Исследование свойств прямоугольного тетраэдра

54. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина
55. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15
56. Гистогенез, морфо-функциональные и гисто-химические особенности мышечной ткани. Механизм мышечного сокращения

57. Растения, проявляющие адаптогенные свойства

58. Химическое загрязнение среды промышленностью

59. Химическое загрязнение среды промышленностью

60. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

61. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

62. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет

63. Потребительские свойства сыров и формирование их в процессе производства

64. Улучшение свойств керамических материалов

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

65. Арсенид индия. Свойства, применение. Особенности получения эпитаксиальных пленок

66. Свойства машиностроительных материалов

67. Сегнетоэлектрики, их свойства и применение

68. Физические свойства вакуумно-плазменных покрытий для режущего инструмента

69. Химическое закрепление грунтов

70. Основные свойства исходных материалов и их влияние на качество готовых изделий
71. Тягово-скоростные свойства и топливная экономичность автомобиля
72. Нанесение гальванических и химических покрытий

73. Исследование профессиональной направленности личности студентов химического факультета на педагогическую и исследовательскую специальности

74. Основные общепсихологические свойства деятельности

75. Фрактальные свойства социальных процессов

76. Фотоэлектрические свойства нитрида алюминия

77. Экспериментальные исследования диэлектрических свойств материалов (№30)

78. Реактивный двигатель и основные свойства работы тепловых машин

79. Цвет и его свойства

80. Физические свойства молока

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

81. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

82. Свойства симметрии и закона сохранения

83. Химические волокна

84. Химический синтез белков в промышленности

85. Основные типы химической связи

86. Методы активации химических процессов
87. Химические преобразователи солнечной энергии
88. Влияние технологических добавок на структуру и свойства резин

89. Порох, его свойства и применение

90. Инертные газы: история открытия, свойства, применение

91. Свойства и структура воды

92. Химическое действие света. Фотография

93. Анализ и технологическая оценка химического производства

94. Химическая связь

95. Свойства, применение и получение полиметилметакрилата

96. Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации

Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни

97. Кислород. Его свойства и применение

98. Химические реакции. Реакции в растворах электролитов

99. Реологические свойства САН и АБС пластиков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.