Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Причины возникновения инфляции и ее суть

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

План Вступ. І Інфляція, її види та суть.ІІ Причини виникнення інфляційних процесів, та її наслідки.ІІІ Проблеми (оздоровлення), подолання інфляційних процесів в Україні, в період формування ринкових відносин. Висновки. Вступ Інфляція як економічне явище харакиеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко ввійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового обігу і більш ранніх епох — докапфіталістичної і домонополістичного капіталізму, проте саме в періоди, коли встановлювався обіг нерозмінних банкнот чи просто паперових грошей (обіг асигнатів періода французької революції кінця XVIII ст. та наполеонівських війн, обіг асигнацій Росії кінця XVIII — початку ХІХ ст. та ін.) Форми прояву інфляції поступово змінювалися в міру розвитку грошового механізму та самих грошових форм. На початку винекнення паперових грошей, коли вони тільки відірвалися від розмінних на золото банкнот, а на руках у суб’єктів обігу були ще повноцінні монети, які нерідко оберталися, першою ознакою інфляції виступав лаж на золото, тобто підвищення ціни на золоті монети в паперових грошах порівняно з їх номінальною вартістю. Відповідно до зростання лажу посилювався процес зменшення реальної вартості грошової одиниці порівняно з її номінальним золотим вмістом, який називається дизажіо. У сучасних умовах, коли в обігу немає золота і розірваний зв’язок грошових знаків з ним, втратили своє значення лаж і дизажіо як показники інфляційного процесу. Головною формою прояву інфляції стало знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, серед яких опинилося і золото, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці. Якщо цей процес набуває затяжного характеру, то поглиблюється розрив між рівнем цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку вцілому. Виникає знецінення національних грошей щодо іноземної валюти. Це призводить до зниження валютного курсу національних грошей, що теж є проявом інфляції. І. Інфляція її види та суть. Інфляція, як економічне явище існує вже довгий час. Вважається, що її поява пов’язана навіть із виникненням грошей, із функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана. Термін інфляція (від латинського i fla io - розбухання ) вперше почав використовуватися в Північній Америці за часи громадянської війни 1861-1865 рр. і означав процес розбухання паперово-грошового обігу. В ХІХ ст. цей термін використовувався також в Англії і у Франції. Широке розповсюдження в економічній літературі поняття інфляція отримало в ХХ столітті одразу після першої світової війни. Найбілш лаконічне визначення інфляції — зростання загального рівня цін, білш загально — переповнення каналів обігу грошової маси зверх потреби товарообігу, що визначає знецінення грошової одиниці і відповідно зростання товарних цін.

Однак трактовку інфляції як переповнення грошового обігу знеціненими паперовими грошами не можна вважати повною. Інфляція хоча воно проявляється тілки ву рості товарних цін, не є лише грошовим феноменом. Інфляція є тонке соціально-економічне явище, яке породжене диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового господарства. Одночасно, інфляція — одна із найбільш гострих проблем сучасного розвиткуекономіки практично у всіх країнах світу особливо в нашій державі. Суть інфляції заключається в тому, що національна валюта знецінюється по відношенню до товарів, послугам та іноземним валютам, які зберігають стабільність своїй покупній спроможності. Деякі вчені-економісти до цього переліку додають і золото, надаючи йому роль загального еквіваленту поряд із грошима. Зріст цін може бути пов’язаний із перевищенням попиту над пропозицією товарів, однак така диспропорція між попитом і пропозицією в більшості випадків не є інфляцією. Прикладом тому є енергетична криза 70-тих років у США, коли нафтодобувні країни підняли ціни на нафту в десятки разів, а на інші види товарів і послуг в цей же час ціни зросли на 7-9 %. Незалежно від стану грошової сфери, товарні ціни можуть змінюватись внаслідок зростання продуктивності праці, циклічних або сезонних коливань, структурних здвигів в системі відтворення, монополізації ринку державного регулювання економікою, введення нових ставок податків, девальвації і ревальвації грошової одиниці, змін кон’юктури ринку, впливу зовнішньоекономічних зв’язків, стихійних лих і ще можна привести безліч прикладиі. З переліченого видно, що не всякий ріст цін — інфляція, тому особливо важливо виділити саме дійсно інфляційний. Так, ріст цін, що пов’язаний із циклічним коливанням кон’юктури не можна вважати інфляційним. Ціни підвищуються у фазі бума і падають у фазі кризи, потім знову зростають у наступних фазах виходу із кризи. Підвищення продуктивності праці за умои інших рівних умов призводить до зниження цін. Однак можливі випадки, коли підвищення продуктивності праці призводить до підвищення заробітної плати. В цьому випадку — інфляція витрат підвищення зарплати в якійсь галузі дійсно супроводжується підвищенням загального рівня цін. Стихійні лиха не можна вважати причиною інфляції. Наприклад, внаслідок стихійного лиха на якійсь території зруйновані будинки. Це призводить до підвищення попиту на будівельні матеріали, послуги будівельників, транспорт і т. д. Великий попит на послуги і промислову продукцію буде стимулом для виробників до збільшення обсягів виробництва і в міру насичення ринку ціни будуть знижуватися. Таким чином до найважливіших інфляційних причин зросту цін можна відносити наступні: 1. Диспропорціональність — незбалансованість державних витрат і доходів, а саме дефіцит держбюджету. Цей дефіцит покривається за рахунок використання “друкарського верстата”, що призводить до збільшення грошової маси і як наслідок — інфляція. У нашій державі це мало місце у період “ходіння” купоно-карбованців, майже аж до введення нової грошової одиниці — гривні. 2. Інфляційно небезпечні інвестиції — переважно мілітаризація економіки.

Асигнування на військові потреби ведуть до створення додаткового платоспроможнього попиту, і як наслідок — збільшення грошової маси. Надмірні воєнні асигнування, як правило є головною причиною хронічного дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу, для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші.На данний час для України це не актуально. Окрім питань пов’язаних із чорноморським флотом і повернення України до ядерної держави. 3. Відсутність чистого вільного ринку і конкуренції як його частки.Сучасний ринок у значній мірі огополістичний. Оскільки огополіс зацікавленний у скороченні виробництва і пропозиції товарів робиться дефіцит який він використовує для підтримання або підвищення ціни на товар. 4. Інфляція яка імпортується. Її роль зростає з ростом відкритості економіки і тягне її в світогосподарські зв’язки тої або іншої країни. Можливості у боротьби у державі доволі-таки обмежені.Метод ревальвації власної валюти, іноді застосовується в таких випадках, робить імпорт більш вигідни, одночасно “тормозить” експорт. 5. Інфляційні очікування — виникнення у інфляції характеру самопідтримки. Населення та суб’єкти господарювання звикають до постійного зростання цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати і запасаються товарами очікуючи їх скоре подорожчення.Виробники боячись підвищення цін з боку своїх постачальників, одночасно закладаютьв ціну своїх товарів прогнозуємий ними ріст цін на комплектуючі вироби і тим самим розкручують маховик інфляції. В Україні це спостерігалось у 1993- 1995 роках. Раніше інфляція виникала, як правило, при надзвичайних обставинах. Так, під час війн держава часто випускала велику кількість незабезпечиних паперових грошей для покриття воєнних витрат. За останні 20-30 років інфляція стала хронічною хворобою економіки багатьох країн світу. Інфляція може протікати помірно — бути повзучою, в умовах якої ціни зростають не більше, ніж на 10% в рік. Багато сучасних економістів, в тому числі сучасні послідовники економічного вчення Кейнса, вважають таку інфляцію необхідною для ефективного економічного розвитку. Така інфляція дозволяє ефективно корегувати ціни стосовно до змінних умов виробництва і попиту. Галопіруюча інфляція, при якій характерний ріст цін від 20% до 200% в рік, є вже серйозною напругою для економіки, хоча ріст цін ще не важко передбачити і включити в параметри угод і контрактів. Найбільш пагубною для економіки гіперінфляція, яка являє собою астрономічний ріст кількості грошей в обігу і як наслідок катастрофічний ріст товарних цін. Роль грошей у таких випадках різко зменшується, і населення та промислові підприємства переважно переходятьна іншу, хоча і менш ефективну форму розрахунку, наприклад — бартер. В окремих випадках з’являються паралельні валюти, сильно зростає роль іноземних валют. Гіперінфляція наносить дуже сильний удар навіть по найбільш забезпечиним верствам суспільства. Більшість економічної літератури приводить приклад Нікарагуа періоду громадянської війни (33000% - середньорічний ріст цін), або післявоєнну Угорщину, чудовим прикладом може бути інфляція та гіперінфляція нашої держави у 1992-1995 роках.

Тем, кто в силу своей молодости не застал лекций, название которых крепко вошло в поговорку, напомню вкратце суть дела. Еще в конце прошлого века астрономом Скиапарелли были открыты на Марсе линии, пересекающиеся под разными углами. Первооткрыватель назвал линии каналами и тем самым подложил бомбу под самого себя: в итальянском языке слово "сапаП" означает "пролив, проток", во всех остальных языках - "искусственно прорытое русло". Обыватели намек поняли, конечно, буквально. Что касается профессионалов-астрономов, то эти сугубо мирные люди раскололись на два враждебных лагеря: на сторонников Скиапарелли, считающих "сапаН" оптическим обманом и игрой воображения, и на приверженцев Персиваля Ловелла, который объяснил причину возникновения каналов строительной деятельностью обитателей Марса. Они-де специально построили каналы для перекачки воды из полярных шапок в засушливые экваториальные районы. И действительно, каждую марсианскую весну районы вокруг каналов начинали зеленеть. Во многих странах вслед за этим открытием стали возникать общества по "дружбе с марсианами" и клубы людей, опасающихся агрессии с Марса..

1. Сутність витрат та методи їх зниження

2. Сутність демократії та її основні цінності

3. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

4. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

5. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

6. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин
7. Сутність та зміст сучасного менеджменту
8. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

9. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

10. Портфель цінних паперів - сутність та функції

11. Сутність і форми експертної профілактики

12. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

13. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

14. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

15. Сутність лідерства та управління

16. Сутність та зміст контролю

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

18. Сутність соціальної роботи

19. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

20. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

21. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

22. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
23. Сутність та призначення фінансів
24. Антимонопольна політика держави та її сутність

25. Сутність та види прибутку

26. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

27. Маркетингова сутність реклами

28. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

29. Поняття та форми державного устрою2

30. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

31. Екологічна криза та форми її прояву

32. Сутність і значення соціального страхування

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

34. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

35. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

36. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

37. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

38. Поняття, види та форми договорів
39. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності
40. Сутність держави

41. Сутність Римського права

42. Причини та наслідки югославської кризи

43. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

44. Сутність міжнародного маркетингу

45. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

46. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

47. Види, причини та симптоми менопауз

48. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Класифікація персоналу та форми його наймання

50. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

51. Сутність організаційних змін

52. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

53. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

54. Психолого-дидактична сутність процесу навчання
55. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури
56. Сутність педагогічного спілкування

57. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

58. Сутність лібералізму

59. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

60. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

61. Сутність соціального контролю у сфері праці

62. Сутність протестантської філософії

63. Сутність і особливості фінансів

64. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

66. Електронні гроші та форми їх застосування

67. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

68. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

69. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

70. Сутність Кейнсіанської теорії
71. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні
72. Теневая экономика: причины возникновения, формы, влияние на макроэкономическое равновесие

73. Принципы и формы налогообложения на Украине

74. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

75. Сущность, причины, следствия и преодоление инфляции

76. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

77. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

78. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

79. Інфляція та інвестиційна діяльність

80. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Сучасні форми та системи оплати праці

82. Суть, формы и причины инфляции

83. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

84. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

85. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

86. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"
87. Необережність як форма вини
88. Свідомість та творчість

89. Філософська культура особи та її суспільна значущість

90. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

91. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

92. Извилистые формы рельефа и разность – причина их образования

93. Причины, закономерности и формы возникновения государства и права

94. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

95. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

96. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

97. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

98. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

99. Видовий склад та чисельність птахів лісу

100. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.