Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Медицина Медицина

Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
177 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
263 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1. Загальна характеристика системи дихання. Основні етапи дихання. Біомеханіка вдиху і видиху. Дихання – процес обміну газів (О2 та СО2) між атмосферним повітрям та тканинами організму. До виконавчих органів системи дихання відносять: Грудна клітина – жорсткий каркас, який захищає легені. Рух грудної клітки забезпечує здійснення вдоху та видоху – елементарних актів, які забезпечують вентиляцію легень та оновлення газового складу повітря. Дихальні м’язи – за рахунок їх скорочення та розслаблення відбуваються рухи грудної клітки Щ вдох та видох. Дихальні м’язи можна поділити на дві групи: а) ті, які забезпечують здійснення спокійного дихання, а саме спокійний вдох: це зовнішні реберні м’язи та діафрагма – при їх скороченні Щ спокійний вдох; при їх розслабленні Щ спокійний видох; б) ті, що підключаються до роботи під час форсованого (глибокого) дихання: - допоміжні (додаткові) м’язи вдоху – великі та малі грудні м’язи, драбинчасті, трапецієподібні, підіймач лопатки, підіймач ануса. - допоміжні (додаткові) м’язи видоху – м’язи живота (черевного пресу) та середні міжреберні. Плевра та плевральна порожнина, яка утворюється її двома листками – герметичність плевральної порожнини є необхідною умовою для вдоху та видоху. Повітроносні (дихальні) шляхи – порожнина носа та пазухи, носоглотка, гортань, трахея, головні бронхи та всі їх генерації (20-25). Вони вентилюються при кожному вдосі, але не беруть участі в газобміні. Тому об’єм дихальних шляхів називають “анатомічним мертвим простором”. Його об’єм у дорослої людини складає 150 мл. Легені – в альвеолах легень здійснюється газообмін між повітрям, який в них занходиться (альвеолярне повітря, склад якого постійно поновлюється шляхом вдоху та видоху) і венозною кров’ю, яка притікає до легень по артеріальним судинам малого кола кровообігу. Проходячи по капілярам легень венозна кров перетворюється на артеріальну. Кров – гази (О2, СО2), що входять до її складу транспортуються від легень до тканин (О2) та в протилежному напрямку (СО2). Система кровообігу – забезпечують транспорт (рух) крові. Тканини – утилізують (використовують) О2 та утворюють СО2. Дихання – складний процес і його поділяють на ряд етапів: 1. Зовнішнє дихання – обмін газами між атмосферним та альвеолярним повітрям, що здійснюється шляхом чергування вдоху та видоху. 2. Дифузфя газів в легені – перехід О2 із альвеолярного повітря в кров і СО2 – в протилежному напрямку за градієнтом парціального тиску цих газів в альвеолярному повітрі та їх напруженням в крові. 3. Транспорт газів кров’ю. 4. Дифузія газів в тканинах. 5. Тканинне дихання. Існує уявлення про систему зовнішнього дихання. До виконавчих органів належать органи 1-5. За рахунок зміни кількості м’язів, що забезпечують вдих та видих, сили їх скорочення і розслаблення змінюється глибина і частота дихання – зміна вентиляції легень – забезпечення сталого складу альвеолярного повітря. Цей результат дуже важливий, оскільки у здорової людини при проходженні крові через капіляри легень відбувається практично повне вирівнювання складу газів у альвеолах та крові.

Тому постійність газового складу альвеолярного повітря є умовою сталості газового складу артеріальної крові – газовий гомеостаз. Зовнішнє дихання здійснюється завдяки ритмічному чергуванню вдиху і видоху. Біомеханіка спокійного дихання: 1. Спокійний вдих – активний акт, тобто пов’язаний зі скороченням м’язів спокійного вдиху (зовнішні міжреберні та діафрагма). Скорочення зовнішніх міжреберних м’язів супроводжується підняттям ребер – збільшення розмірів грудної клітки в передньо-задньому та боковому напрямках. Нижні ребра підтягуються до верхніх завдяки характерному ходу волокон – сила, що діє на обидва ребра однакова, але момент сили, що діє на нижнє ребро, більший. Скорочення діафрагми супроводжується її сплощенням – органи черевної порожнини зміщуються донизу, а грудна клітка збільшує свій розмір у верхньо-нижньому напрямку. Роль діафрагми у здійсненні спокійного дихання більша, ніж у міжреберних м’язів – вона зміщується вниз лише на 1 см, але забезпечує 2/3 ємності спокійного вдиху. При форсованому дихані вона може зміщуватися вниз на 10 см. У більшості людей в спокої переважає діафрагмальне дихання як більш ефективне. Проте за деяких станів (вагітність, метеоризм) діафрагмальне дихання утруднене і тоді переважає реберне дихання. Збільшення ємкості грудної клітки за рахунок скорочення м’язів вдиху супроводжується зниженням внутрішньоплеврального тиску (від -5 мм водн.ст до -7.-8 мм водн.ст). Тобто внутрішньопелвральний тиск від’ємний вже у стані видиху (нижче атмосферного), а при вдосі стає ще більш негативним. Це призводить до збільшення транспульмонального тиску (різниця тисків у альвеолах та плевральній порожнині) і легені розширюються. При цьому тиск в альвеолах стає на 2-3 мм водн. ст. нижче атмосферного і повітря за градієнтом тиску надходить в альвеоли – здійснюється вдих. Тобто, послідовність дій при вдосі така: скорочення дихальних м’язів Щ збільшення розмірів грудної клітки Щ падіння тиску в плевральній порожнині (підвищення ступеня негативного тиску) Щ підвищення транспульмонального тиску Щ розширення легень Щ зниження тиску в альвеолах Щ рух атмосферного повітря в альвеоли за градієнтом тиску Щ вдих. 2. Біомеханіка спокійного видиху принципово відрізняється від біомеханіки спокійного вдоху тим, що видих проходить пасивно. Послідовність дій при видосі така: розслаблення м’язів вдоху Щ опускання ребер (під дією сили тяжіння, сил еластичної деформації хрящів, зв’язок, підняття діафрагми) внаслідок різниці тиску в черевній та грудній порожнині Щ зменшення об’єму грудної клітки Щ підвищення тиску в плевральній порожнині (зменшення ступеня негативності цього тиску, але він все ще залишається негативним – близько -5 см водн. ст.) Щ зменшення транспульмонального тиску Щ зменшення об’єму легень Щ підвищення тиску в альвеолах до 2 см. водн. ст.) Щ рух повітря із альвеол в атмосферу Щ видих. Звертає на себе увагу той факт, що тиск в плевральній порожнині при спокійному диханні залишається негативним навіть при видосі. Причиною наявності негативного внутрішньоплеврального тиску є еластична тяга легень – сила, яка примушує легені спадатись (зменшуватись в об’ємі).

Ця сила зумовлює зменшення об’єму легень, а тиск в плевральній порожнині за рахунок цього стає негативним. 2. Еластична тяга легень, негативний внутрішньоплевральний тиск. Еластична тяга легень є сумою трьох сил: 1) сила поверхневого натягу шару рідини (води), яка вистеляє альвеоли зсередини. Це основна сила, яка примушує альвеоли зменшувати свій розмір (а легені спадатися); вона складає 2/3 від всієї еластичної тяги легень. 2) сила напруження еластичних волокон, що входять до складу легеневої тканини. 3) тонус бронхіальної мускулатури – чим він вищий, тим вужчі дихальні шляхи і тим більший аеродинамічний опір, який дихальні шляхи надають руху повітря. При цьому еластична тяга легень збільшується. В легенях існує спеціальний механізм, який зменшує силу поверхневого натягу альвеол. Він полягає в синтезі пневмоцитами ІІ типу сурфактанту – поверхнево-активної речовини (ПАР). Сурфактант вистелає альвеоли зсередини (на кордоні з повітряним середовищем). Сили взаємного відштовхування, які існують між молекулами сурфактанту, зменшують силу поверхневого натягу води. Сурфактант – речовина фосфоліпідної природи, виконує функції ПАР декілька годин, після чого потребує заміни. Речовини, що необхідні для синтезу сурфактанту, надходять до пневмоцитів з током крові, тому його вироблення порушується при порушенні кровопостачання легень. Питома активність сурфактанту (тобто, його властивість зменшувати силу поверхневого натягу) залежить від товщини його шару на поверхні альвеоли – чим більша його товщина, тим більша питома активність. Тому, при зменшенні об’єму альвеоли сурфактант в більшій ступені знижує силу поверхневого натягу (товщина його шару збільшується) Щ попередження повного спадання альвеоли. При розтягненні альвеоли товщина шару сурфактанту зменшується Щ зниження його питомої активності Щ підвищення сили поверхневого натягу Щ попередження перерозтягу альвеол. Таким чином, за рахунок зміни питомої активності сурфактанту при зміні розміру альвеол, здійснюється саморегуляція цього розміру Щ стабілізація альвеол. Окрім основної функції сурфактант виконує ще й додаткові, такі як: зменшує роботу дихальних м’язів; попереджує випотівання рідини з альвеоли; очищає альвеоли (в звичайних умовах молекули сурфактанту рухаються по поверхні альвеол в напрямку до їх гирла). 3. Зовнішнє дихання. Показники зовнішнього дихання та їх оцінка. Основними методами дослідження показників зовнішнього дихання є спірометрія та спірографія. Спірографія – метод графічної реєстрації дихальних рухів (в умовах спокійного та форсованого дихання). Спірограма має такий вигляд: Статичні показники зовнішнього дихання: І. Об’єми: 1. ДО – дихальний об’єм – той об’єм повітря, який людина вдихає і видихає при спокійному диханні. 2. РО вдиху – резервний об’єм вдиху – той об’єм повітря, який людина може вдихнути при максимально глибокому вдосі понад ДО. 3. РО видиху – резервний об’єм видиху – той об’єм повітря, який людина може видихнути при максимально глибокому видосі понад ДО. 4. ЗО – залишковий об’єм – той об’єм повітря, який залишається в легенях після максимально глибокого видиху (його неможливо визначити методом спірографії чи спірометрії).

Этот микроэлемент играет важную роль в регуляции кислотно-щелочного баланса, гормональной функции организма, он необходим для нормальных процессов обмена белков, жиров и углеводов и является аккумулятором энергии в теле. Фосфор, как и кальций, необходим для формирования костей, поэтому его недостаток вызывает заболевание рахитом, остеомаляцией, остеопорозом, приводит к ригидности суставов, мышечной слабости, снижению аппетита и истощению животного. Поилка для крыс должна быть достаточно тяжелой, чтобы зверьки не смогли ее перевернуть Кальций и фосфор лучше всего усваиваются при наличии в крови витамина D, который в соединении с протеином осуществляет транспортировку минеральных веществ из кишечника в кровь. Насыщению организма фосфором мешает избыток цинка, железа, магния и некоторых других элементов. Магний участвует в окислительных процессах и механизме терморегуляции, поддерживает осмотическое давление в тканях и жидкостях организма и обеспечивает работу нервно-мышечного аппарата. При его недостатке изменяется структура тканей, нарушается обмен углеводов и фосфора, расширяются сосуды, учащается пульс, редеет волосяной покров и снижается уровень кальция в костях

1. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

2. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

3. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

4. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

5. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

6. Основи фізіології харчування
7. Фізіологія системи крові
8. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

9. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

10. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

11. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

12. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

13. Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин

14. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

15. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

16. Спадкові хвороби. Спадкові хвороби обміну речовин

Подушка "Comfort Line. Меринос", 70х70 см.
Подушки и одеяла с наполнителем из шерсти мериноса — источник здоровья, тепла и уюта. Уникальные свойства мериноса находят отражение в
705 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Планшет для пастелей "Бабочка", А2, 20 листов.
Планшет для пастелей состоит из четырех цветов рисовальной бумаги, что позволяет расширить спектр техник рисования. Подходит для
695 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Игра напольная 2 в 1 "Мистер Твистер" + "Мафия".
В комплект входят сразу две веселых игры для вечеринок: набор для игры в Мафию и игровой коврик "Твистер". Набор для игры в
324 руб
Раздел: Карточные игры

17. Фізіологія кровообігу

18. Моделі обміну інформацією

19. Психофізіологічні основи емоцій

20. Вплив фізіології на психологію

21. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

22. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
23. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця
24. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

25. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

26. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

27. Предмет і завдання вивчення гістології з цитологією та ембріологією

28. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

29. Нетрадиційні уроки з біології

30. Форми і методи контролю знань учнів з біології

31. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

32. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Калькулятор научный "SR-135N", 10 разрядов, черный.
Калькулятор сертифицирован к использованию на ЕГЭ в системе "Учсерт" Российской Академии Образования. Допускается на ЕГЭ по
649 руб
Раздел: Калькуляторы
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
701 руб
Раздел: Головоломки
Корзина для игрушек "Герои в масках", 36x36x58 см.
Корзина для игрушек - это прекрасное решение для хранения детских игрушек. Вместительная корзина с самораскладывающимся пластиковым
492 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

33. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

34. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

35. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

36. Основні методи боротьби з інфляцією

37. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

38. Частица "ну" в диалогической и монологической речи
39. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
40. Организация обмена информацией между микроконтроллером семейства MCS-51 фирмы Intel и персональным компьютером

41. Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена. Болезнь Гоше.

42. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

43. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

44. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм

45. Кризисы личности и психосексуального развития у детей по З. Фрейду, Э. Эриксону

46. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

47. Некоторые философские уроки З. Фрейда

48. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

Настольная игра "Пилос. Мини" (Pylos Mini).
Игроки строят пирамиду из шариков, стремясь положить на вершину шарик своего цвета. Как же выиграть, если у игроков изначально одинаковое
1330 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Спиннер металлический "Сюрикен" (синий).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
372 руб
Раздел: Спиннеры
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2194 руб
Раздел: Сиденья

49. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

50. Таблиця дат з історії (1917-21)

51. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

52. Концепция духовного воскрешения в рассказе З. Гиппиус «Святая плоть»

53. Маркетинговий аналіз ситуації

54. Литература - Патофизиология (патофизиология терморегуляции)
55. Лекции - Патофизиология (нарушения углеводнодного обмена)
56. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

57. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

58. Виробнича практика з менеджменту

59. Організіція видавництва

60. Правовые вопросы электронного обмена данными при заключении договора

61. Контрольна з підприємницької діяльності

62. З.Фрейд. Психоналитический метод и его философская интерпретация

63. Сон и сновидения З. Фрейда – природа их происхождения

64. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Флэш-диск "Кошка", 8Gb , белый.
Оригинальный USB Flash накопитель станет прекрасным подарком для детей и взрослых. Цвет корпуса: белый. Материал корпуса: резина. Тип
765 руб
Раздел: 8 Гб и менее
Планшетик "Котенок-повторяшка".
С новым интерактивным планшетиком скучать не придется! В режиме «Повторяшка» котёнок повторит всё, что ты произнесешь: и
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Механизмы психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса

66. Теория личности З. Фрейда

67. Античный сюжет о царе Эдипе и теория З. Фрейда

68. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

69. Психологическая концепция религии З.Фрейда

70. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
71. Постанови з кримінального процесу
72. Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами

73. Ортодоксальность теории З.Фрейда

74. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

75. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

76. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

77. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

78. Аналіз діяльності комерційних банків

79. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

80. Взаимовыгодность обмена на конкурентном рынке: рента производителя и рента потребителя

Конверт Heitmann Felle 7965 GR, серый/серый.
Конверт флисовый Heitmann Felle Winter cosy защитит Вашего малыша от морозов, ветров и непогоды во время прогулок. Конверт оснащен
2888 руб
Раздел: Конверты в коляску
Книга-сейф "Остров Сокровищ".
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
1210 руб
Раздел: Копилки
Фоторамка "Poster silver".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
536 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Экономическая эффективность обмена лицензиями и ноу-хау

82. Економічний аналіз підприємств

83. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

84. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

85. Действия населения при стихийных бедствиях опасных природных явлениях: факторы опасности, оповещения, действие населения: при з

86. Общие пути обмена аминокислот. Пути обезвреживания аммиака в организме
87. Исследование растворимости и ионного обмена как инструмент изучения равновесий в водном растворе
88. АУДИТ (Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»)

89. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

90. Контроль і ревізія розрахунків

91. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

92. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

93. Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»

94. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

95. Методические аспекты экспериментальной оценки термодинамической константы Na/Ca-обмена

96. Контрольна з права

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кот в мешке. Время играть!.
Хитрый кот таки и норовит попасть к вам в руки, а избавиться от него не очень просто! Составляйте пары с другими игроками, меняйтесь
566 руб
Раздел: Прочие
Рюкзак для средней школы "Осень", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

98. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

99. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.